Stug aan de hasj: de Riffijn.

Lectori Salutem!

Ik had er nog nooit van gehoord, landgenoten: ‘De Riffijn”. Het betreft hier de oorspronkelijke bewoner van het Rif-gebergte. Hier op BP spreken we gewoon van Rif-makaakjes en naar verluidt is het in het Rif-gebergte de normaalste zaak van de wereld om jezelf te ontpoppen als hasj-handelaar.

‘Dé Marokko-deskundige van Nederland is sociaal geograaf Paolo De Mas. De Rif is volgens hem vanouds een ‘balsturig’ gebied met een volk dat eeuwenlang in isolement leefde, autoriteiten in principe wantrouwde en zich de wet tot voor kort moeilijk liet voorschrijven.’

‘Balsturig’ is het synoniem voor o.a. ‘lastig, stijfkoppig en onhandelbaar’ en daar plukken wij nog dagelijks de wrange vruchten van. Nu weten we eindelijk hoe dit volk en haar biotoop in elkaar steekt. Anders gezegd, we krijgen een bevestiging van wat wij allen al vermoedden.
En reken maar dat de hasj-handel in het Rif de nodige duiten oplevert. Men spreekt zelfs van een miljardenomzet…

Nederland geeft indirect – via de EU – ontwikkelingsgeld aan dit ‘straatarme land’. (B.Koenders-waarschuwing!), dus lijkt het ons vrij logisch – gezien de levendige hasj-handel – deze geldstroom een halt toe te roepen. Dit is natuurlijk een utopie.

Voorts meldt het AD: ‘In de Rif wemelt het van uit Nederland uitgezette Marokkanen. Volgens justitie werden in 2008 tenminste zestig Marokkanen het land uitgezet’.

Bij het woord ‘wemelen’ denken wij toch aan geheel andere aantallen… Wel 60 hele Rif-makaakjes zijn teruggestuurd en een ‘onderzoeker’ spreekt alvast van ‘wemelen’. Get real, big kid.
In wat voor termen moeten wij argeloze Hollanders dan wel niet spreken? We zitten opgescheept met honderdduizenden Marokkanen waarvan het gros een riante autkiering geniet, de kont tegen de krib gooit, die weigeren te integreren omdat de imam dat verbiedt en die er een dagtaak van maken om de meest absurde eisen te stellen, veilig gehuld in een slachtofferrol…

Wellicht start E. van der Laan op termijn wat studiereisjes naar dit achterlijke, achtergebleven gebied. Opdat onze leergierige kansenjongeren wat produktkennis kunnen opdoen over het belangrijkste exportprodukt van Marokko…
Het is ook goed mogelijk dat ‘onze’ koning van Marokko deze reisjes zelfs verplicht stelt…

We hebben tenslotte ‘nauwe banden’ met dit achterlijke land.

Advertenties

7 Reacties to “Stug aan de hasj: de Riffijn.”

 1. tristan Says:

  “Éen volk wat eeuwenlang in isolement leefde”.

  Hierbij moeten we het risico van inteelt niet bij voorbaat uitsluiten wat de mogelijkheid van afwijkend gedrag zou kunnen opleveren. Menige kansenjongere geniet een uitkering in het kader van de WAjong-regeling die in het leven is geroepen om jongeren met ernstige psychische problemen op het rechte pad te houden. Zodat zij niet in de verleiding komen om te acteren in populaire TV-programma’s zoals “Opsporing Verzocht”.
  Handel in drugs schijnt overigens de enige mogelijkheid van bestaan te zijn voor jonge Marokkanen in Nederland en Duitsland. Men wordt bij sollicitaties steevast afgewezen vanwege een minder goede reputatie op een aantal gebieden.
  Zij eisen respect, bidmatjes, hebben strukturele rugklachten, hebben verplichtingen in Marokko en bij de Reclassering, een dubbele agenda, een dubbele nationaliteit, spreken straattaal en zijn tot overmaat van ramp ook nog stijfkoppig, lastig en onhandelbaar.

  Tel uit je winst als tolerante en verdraagzame werkgever.

  Gelukkig zijn ze wel gevoelig voor de subsidiebuidel en sommigen doen goed werk als gezinscoach, buurtvader, hulpimam of drugskoerier en zodoende zijn ze volgens de PVDA van de straat en worden ze op termijn een oppassende poldermoslim.
  Met de integratie zit het wel snor en over de Islamisering hoeven we ons al helemaal geen zorgen te maken; die ligt op ramkoers!

  Like

 2. Bunny Says:

  First blog I read after wakeup from sleep today!

  —————————-
  Are you tension? panic?

  Like

 3. Arie Says:

  Dan sta je wel laat op, Bunny….. Grapje he?

  Het is een volk apart, die Riffijnen. Zelfs het moederland is ze liever kwijt dan rijk en dat wil wat zeggen in een land als Marokko. Maar dat land wil evengoed wel een flinke vinger in de pap blijven houden waar het het welzijn (en zeker het geloof) betreft van de onderdanen in de 17e provincie van Marokko. Het mogen dan lastpakken zijn, het blijven Marokkanen, dus nog altijd een stuk beter dan de ongelovige honden van het Westen.

  60 Marokkanen teruggestuurd is natuurlijk een te verwaarlozen aantal. Het wordt pas interessant als je er een nulletje of drie, vier achter kunt zetten. Maar het is op zich al goed nieuws dat dit kán. Dat wist ik helemaal niet. Handhaven dus die dubbele nationaliteit, want die kan prima van pas komen.

  Like

 4. Ray-van-angeltjes Says:

  Als je me toelaat, Arie : het principe van het afschaffen van de dubbele nationaliteit mogen we nooit opgeven. Bipatride Marokkanen, Turken e.a. moslims moeten een keuze maken. Ik weet het, als ze dan voor NL kiezen, kan je ze niet terugsturen. Maar die 60 min of meer zullen het verschil niet uitmaken. Trouwens, wie zegt, dat die niet al lang terug zijn ? Andere naam, andere papieren, het is zo geflikt.

  Het verwerven van onze nationaliteit (NL of VL) moet zoals inde USA gepaard gaan met een plechtigheid en een eed van trouw aan de natie. Dat klinkt pompeus, maar wij laten op die manier blijken dat onze identiteit meer is dan een vodje papier.

  Wie Turk of Marokkaan wil blijven, valt van dat moment af onder Vreemdelingenbeleid en moet beantwoorden aan de normen qua Verblijfsvergunning, arbeidsvergunning, etc. De staat is niet langer een melkkoe.

  Laten we daar eens over nadenken, vooraleer zonder meer de dubbele nationaliteiten verder te veralgemenen.

  Like

 5. Arie Says:

  Beste Ray. Ik moet zeggen dat ik hier weinig vertrouwen in heb. Ik krijg de indruk dat jouw nationaliteit een belangrijk onderwerp voor je is, voor mijzelf trouwens ook, maar dit geldt niet voor iedereen. Uiteindelijk is een paspoort slechts een fraai stukje drukwerk en een nationaliteit niet meer dan een registratie van een juridische toestand. Zoals je zelf al zegt: het mag VOOR ONS wel meer zijn…. maar dat hoeft niet voor een immigrant te gelden.

  Iemand die lak heeft aan Nederland (of Vlaanderen) en onze waarden en wetgeving zal door een ceremonie niet van gedachten veranderen. Ik ben bang dat voor veel moslim-migranten hun geloof, hun ‘lidmaatschap’ van de Umma, de trouw aan de koning (je weet welk land ik bedoel….) altijd belangrijker zal zijn dan hun nieuwe nationaliteit.

  Natuurlijk, 60 teruggestuurde Marokkanen is helemaal niets. Maar het kunnen er meer worden, als je ervoor kiest om het verliezen van het Nederlanderschap vaker en consequenter als straf toe te passen. Nu gebeurt dat nog heel weinig, omdat het ongewenst is dat mensen statenloos (en daarmee rechteloos) worden. Als de betreffende persoon nog een nationaliteit heeft, is dat bezwaar opgeheven.

  Overigens vind ik wel dat een dubbele nationaliteit ongewenst is in het openbaar bestuur. Als je ervoor kiest dit land te dienen, moet iedere schijn van dubbele loyaliteit of belangverstrengeling vermeden worden. Dit geldt, wat mij betreft, niet alleen voor burgemeesters en ministers, maar zelfs voor politiemensen, militairen en alle functies bij de rechterlijke macht en openbaar ministerie.

  Like

 6. ilona Says:

  In de lente van dat jaar 1683, vertrekt een leger van driehonderdduizend moslims, onder bevel van Karà Mustafà uit Istanbul en trekt naar het Westen. Een machtig leger. Het machtigste dat Europa ooit gezien heeft. Een indrukwekkende massa mannen, paarden, kamelen en wagens. Ze plunderen dorpen. Ze roven alles wat eetbaar is. Ze ontvoeren vrouwen om de seksuele driften te bevredigen van duizenden soldaten die twintig, dertig kilometer per dag moeten marcheren. Het doel dat Mohammed IV zich stelde was het veroveren van Wenen, om daarna met zijn legers naar Rome te trekken en, eenmaal daar aangekomen, om de Sint-Pieter basiliek in een moskee te veranderen. Net als zijn voorouders, jaren daarvoor, hadden gedaan met de schitterende, weergaloze basiliek Aya Sophia te Constantinopel (naam verandert in “istanbul”). (…..)

  De elfde september 1683 is Wenen verloren. De kanonschoten van het leger van Karà Mustafà hebben kraters geslagen in de bastions van de verdediging. De waterwegen worden verontreinigd. Besmette ratten worden over de stadsmuren gegooid(….) Het Westen staat aan de afgrond van een definitieve vernietiging.

  Bij het aanbreken van de twaalfde september valt de verdediging aan. En tegen iedere voorspelling in winnen ze.

  Tussen dat Europa en het Europa waarin wij nu leven bestaan angstaanjagende overeenkomsten. De geschiedenis heeft ons geleerd dat de Islam virus een zeer gevoelige antennes heeft. Het «voelt» de zwakheid van Europa en beweegt zich westwaarts.” (zie: Ottomaanse invasie)

   Bendes moslims teisteren Nederlandse steden.

  Onderzoek wijst uit dat maar liefst 86% van de tweede, derde en nu ook vierde generaties Turken en Marokkanen kiest voor een huwelijkskandidaat uit het herkomstland van de ouders. De omvang van de generatie huwbare Moslims neemt flink toe, waardoor op korte termijn een aanhoudende stroom profiteurs, maar ook als Turkije lid wordt bij EU, een complete volksverhuizing uit deze landen valt te verwachten. Meer dan een derde van de Turken zal proberen weg te vinden in het Westen als Turkije toetreedt tot de Europese Unie en er geen beperkingen worden gesteld aan het vrij verkeer. En dit is de belangrijkste eis van Turkije. Turkije wil ten koste van alles “het vrij verkeer” van de Turken mogelijk te maken, terwijl Islamitische haat tegen de de westerse volkeren alleen toeneemt…Turken zijn nog steeds tegen de westerse cultuur, ze willen geen enkele raakpunt hebben met de “kaffers”, Europese waarden en normen zijn nog steeds taboe voor deze Moslim profiteurs. Moslims die Turkije lid willen maken bij EU zijn de opvolgers van Kara Mustafa. Onderhandelingen over toetreding kosten ons alleen meer belasting geld, tot nu zijn er honderden miljoenen Euro gekost. AKP en de leger zeggen dat ze graag lid willen worden, bereid om alle hervormingen die nodig zijn door te voeren( tot nu allemaal schijn!!!) maar gelijktijdig eisen ze: “het vrij verkeer van de Turken naar Europa”. Turken zijn bereid om: 1- Stoppen met de bezetting van een deel van huidige EU grondgebied (Noord Cyprus). 2- erkenning van Koerden. 3- Erkenning van Armeense genocide. 4- Hervormingen van het leger, politie, justitie, wetgeving (schijn activiteiten om naïeve Europeanen af te leiden) etc. Maar daar tegenover willen ze één ding zeker: “het vrij verkeer naar Europa”. En dit is alles wat de Turken steeds eisen. Ze dreigen steeds harder!. Ze weten heel goed wat ze willen. Het vrije verkeer naar Noord Cyprus resulteerde extra 300 000 duizend Turken op het Eiland en het was gelijk afgelopen met die vrije Cyprus. Turken hebben een deel van deze Eiland compleet bezet en gaan ze nooit terug. 26 EU landen bij elkaar kunnen niet een bezette deel van hun grondgebied verdedigen tegen de Islamitische Turkije. Noord-Irak weer hetzelfde, Turken smokkelen steeds meer rasgenoten naar deze gebied en eisen gelijk olievelden van Kirkuk en Mousoel. Het vrije verkeer van de Turken naar Europa kan er immers voor zorgen dat overbevolkte regio’s compleet gedestabiliseerd raken met de meerderheid van Moslims. De toevloed aan moslims zorgt er bv. voor dat wonen in en rond grote steden van europa onleefbaar wordt en als gevolg veel gebieden praktisch in handen van de Moslims gaan vallen. Dit is wat de Turken zeker weten, Turkije nu met een kleine 80 miljoen inwoners + in EU landen circa 10 miljoen en in omringende landen met honderden miljoenen Moslims heeft genoeg met een “kleine ” eis: “vrije weg naar EU”, voor deze optie zijn ze bereid om alles te doen. Maar met deze wapen kunnen ze hele EU definitief vernietigen. Nu wordt het hoogtijd dat het vrije verkeer van Moslims naar Europa compleet gestopt wordt.
  Veel hier geboren moslimjongeren, willen graag deelnemen aan nieuwe strijdtonelen in West-Europa.
  Deze islamitische jongeren vormen een diffuus netwerk van internationaal georiënteerde vijandelijke organisaties en blijken vaak bereid enige vorm van ondersteuning te verlenen aan islamitische activiteiten. Westerse invloed is nog steeds schijn op deze nieuwe generaties en zijn ze langzamerhand in de handen van de gevaarlijke machthebbers gevallen. Deze jongeren laten een ‘soldatengodsdienst’ zien die is vormgegeven in een soort ‘georganiseerde tegenstander van de westerse cultuur. De aantrekkelijkheid voor deze jongeren is dat ze gezamenlijk voor de zaak van hun ouders gaan vechten. Als ze onderling Nederlands praten, beginnen ze constant met, Allah, hallal, wallah, billah, insallah, masallah… Hun manier van organiseren wordt als ‘echte opdracht’ voorgesteld zodat ze ‘voor de zaak van Allah’ werken…Dit is wat Mohammed aanbood aan zijn volgelingen, en je hoeft niet lang te denken over wat voor slag mensen hier graag deel van zouden willen uitmaken. De erecode voor deze ‘heilige bende’ is vastgelegd in de Constitutie van Medina’, en dat is een duidelijk erecode voor roofridders, die elkaar bijstaan door dik en dun en geen afvalligheid en verraad toestaan.” Nederland staat een ware invasie van dit soort Islamitische tijdboom te wachten. De komende jaren zullen nog vele, voornamelijk Turkse, Marokkaanse en Somalische tijdbomen, onder de naam “immigranten, bruiden en bruidegoms, allochtonen, gelovigen” naar Nederland gehaald worden.
  Nu zijn er miljoenen moslims binnen EU landen en een “paramilitaire” huiding hebben tegen de Europese volkeren is een grote gevaar….Moslims verspreidden zich over diverse landen en vestigen zij zich zonder problemen in West-Europa. Deze nieuwe generatie islamitische nomaden worden eveneens onderdeel van het diffuse internationale netwerk. Hun inspanningen zijn er sterk op gericht de moslims in het Westen zich van westerse waarden en normen te doen afwenden. Daarbij prediken zij een extreme afzijdigheid van de westerse samenleving, propageren vaak onverdraagzaamheid ten aanzien van andere groepen en de omringende samenleving en zetten aan tot het (heimelijk) uitbouwen van parallelle samenlevingsstructuren en eigenrichting .
  In de grootsteden zijn er veel gevaarlijke Moslims actief. Ze stellen onomwonden dat Europa moet worden overgenomen en zijn bereid daartoe geweld te gebruiken. In de afgelopen jaren heeft er een toename plaatsgevonden van hun destructieve activiteiten. Bijna elke wijk in de grote steden krijgt moskeen, islamscholen, internaten, TV schotels etc.. Deze Moslims zullen nooit stoppen en gaan ze weer hun nieuwe eisen stellen, bijvoorbeeld op het gebied van de onderwijs, justitie, politiewerk en geloof… De segregatie gaat onverminderd door en de verhouding moslim/niet-moslim wordt steeds groter. Instroom van nieuwe Moslims en vervolgens de geboortecijfers er bij pakt, dan krijg je een heel ander beeld…Steeds meer wijken en gebieden worden van Nederlanders gezuiverd. Nu zie jij daar alleen moslims. Ze spelen alsof ze antiracisten zijn.. Deze valse antiracisten zijn zelf grote racisten. Geen enkele Islamitische vrouw mag met een westerse man trouwen (bloed en ras bescherming). Turken en Arabieren zijn raciaal tegen de Koerden, Joden, Christenen en Berberen etc… Deze mensen vinden het immers nodig om bij iedere mogelijkheid die zich voordoet de racist-kaart te spelen. Heel dit gedoe was te verwachten nadat in onze grotere steden de criminele Turken, Marokkanen, Somaliër, en Antillianen de dienst uitmaken,en van onze steden een hel gemaakt hebben. Veel corruptie, dat staat vast, een maffiabende binnen de politiek en justitie, ze stelen, roven en vullen hun zakken goed. Niet voor niks komen ze allemaal weg met een mooi baantje na hun loopbaan. Ze zorgen in ieder geval goed voor elkaar en voor hun Moslims. Zonder massa criminele Moslims hebben ze helemaal geen werk! Nu een lid van het Hof Amsterdam van tevoren geprobeerd een getuige van Wilders, een belangrijke arabist, een hoogleraar dus, te beïnvloeden?!! Zo van “wees maar tegen Wilders”. Maffia-achtige ontwikkelingen bij de Hof, dat is al jaren bekend (zie ook IRT affaire, Commissie Van Traa en dood van, Van Traa zelf die veel wist, auto ongeluk was een toneelstuk! Natuurlijk is Nederland geen snars beter dan Italië, waar de Maffia vandaan komt. Natuurlijk viert Islamitische invasie macht, corruptie, misdaad en criminaliteit hier door de gehele bv Nederland hoogtij, bijna altijd ongestoord.). Wilders moet nu helemaal vrijgesproken worden! Op het moment dat er veranderingen op komst zijn en mogelijk de rechtstaat op de schop gaat (eindelijk). Gaan ze hun ware gezicht laten zien. Oplichters, dieven, draaideurcriminelen hebben hier een paradijs. Aangestuurd vanuit de politiek dat is nu wel duidelijk. Het is een Politiek proces om een parlementaire monddood te maken. Er wordt álles aan gedaan om iemand met een afwijkende mening weg te pesten! Het is een corrupte rechtsgeleerden cabaret. Het is al ziek om te bedenken de vrijheid van meningsuiting te vervolgen en de miljoenen haat-Moslims ongedeerd te laten in Nederland en Europa. Dit is wat Libische Dictatuur Kadaffi met zijn kleine 190 miljoen dollar wilde bereiken…(Omkoop in EU landen van Libische piraat is jaarlijks minimaal 190 miljoen dollar. Veel EU politici en hoge ambtenaren worden omgekocht om het “vrij verkeer van de Moslims” mogelijk te maken). Wanneer worden er eens kamervragen gesteld over de onafhankelijkheid van een OM én rechters?! Het hele zgn. rechtsysteem hier is één grote farce. Je hebt hier nergens recht op tegenwoordig! De rechterlijke macht moet van onbesproken gedrag zijn en elke schijn die partijdigheid zelfs maar suggereert moet voorkomen worden. Hier is meer aan de hand dan de case Wilders alleen! De reputatie van de onafhankelijke rechtspraak is inmiddels in het geding, dat is met zo’n publieke zaak een slechte gebeurtenis. Veel ambtenaren staan openlijk aan de kant van de Islamitische invasie. Islamitische invasie moet juist nu veroordeeld worden. Diegenen die hier nog gekampeerd en een hand boven het hoofd gehouden worden, zijn de échte criminele moslim strijders. We zijn echt zelf ziek bezig om ons Europa ondersteboven te zetten. We blijven maar in die droom dat alles goed blijft gaan. Ook al was Geert Wilders er niet, de terrorisatie gaat gewoon lekker verder en zal zich in de toekomst alleen maar uitbreiden. De gewone burger niet die wordt gefrustreerd achter gelaten. De rechterlijke macht in dit land is dringend aan verversing toe! Er wordt reeds decennia lachwekkend recht gesproken. Het is meer old-boys-network binnen de rechtspraak in Nederland. Geen wonder dat steeds meer burgers in verzet komen tegen de willekeur en wildgroei in ons land! De schijn ophouden door met meters dossiers naar buiten te treden… Het zit diep geworteld, taak van overheid om alles onder het tapijt vandaan te halen en de schuldigen keihard aan te pakken.

  Dubbele Nationaliteit

  Er is natuurlijk een duidelijk verschil tussen mensen met een dubbel paspoort samen met zweden of Engeland of de mensen met een dubbel paspoort samen met Marokko en Turkije. Die van Zweden is vergelijkbaar met de Nederlandse voor wat betreft cultuur, normen en waarden. Die van Turkije en Marokko zijn dat duidelijk niet, het zijn moslims, hun cultuur is duidelijk niet de onze en normen en waarden stroken al helemaal niet met die van de westerse. Zweden is Europa. Dat is belangrijk, discussie overbodig. EU burgers kunnen overal in EU landen verblijven zolang ze willen. De meesten zijn ook gelijkdenkend. Wanneer ze willen inburgeren(zelf betalen) en kunnen ze na een paar jaar het Nederlandse paspoort krijgen. De islamitische druiven zijn zuur. Dus Mark Rutte is gewoon eerlijk met zijn uitspraak. Waarom zou dit discriminatie zijn? Zweden heeft net als Nederland een paspoort van de Europese Unie. Dat is een heel verschil. Daarnaast zijn juist Turkije maar vooral Marokko degenen die discrimineren. Je komt namelijk nooit af van de Marokkaanse nationaliteit, ook al ben je in Nederland geboren… Dat moet dus allemaal maar kunnen. Als Nederland hier dan kritiek op heeft dan is het ineens discriminatie. De Turkse regering gedraagt zich discriminerend naar de Koerdische, Armeense en Griekse minderheid. Deze minderheden zijn overgebleven na een periode van ethnic cleansing begin vorige eeuw. Recentelijk is er nog gedreigd 100000 Armeniers het land uit te gooien. Wie discrimineert er nu? Als Turken Turken willen blijven, moeten ze lekker in Turkije blijven. Dit is Nederland en als je daar wilt wonen, zul je je moeten aanpassen. Dat zou andersom ook wenselijk zijn! En inderdaad, mocht het toch zo gebeuren, dan geldt uiteraard: wil je Turk blijven, dan ook geen aanspraak maken op de Nederlandse voorzieningen. Het kan toch nooit zo zijn dat het en en is? Men zal moeten kiezen: of inburgeren, of geen rechten hebben op Nederlandse voorzieningen.
  Turken in Overheidfuncties kunnen gemanipuleerd worden, zeg maar onder druk gezet worden door de Turkse spionagediensten. De enige remedie tegen deze oproep is alle Turken met een dubbel paspoort moeten het Nederlandse paspoort inleveren. Het kan toch niet zijn dat een Nederlandse Turk in Turkse militaire dienst moet. De belastingbetaler mag de afkoopsom voldoen. Als ze invalide terug komen ze in onze uitkeringen.
  Turkse gevoelens zijn dubbel. Europa is niet alleen voorbeeld, maar ook vijand…Erdogan heeft meerdere malen uitgesproken dat hem een islamitisch rijk voor ogen staat tot de Noordzee, en bij een overname hoef je immers niet te integreren. De enige juiste oplossing is de grens voor Turken dicht… Het is op zich al volslagen krankzinnig dat Nederland accepteert dat Turken met een Nederlands paspoort het Turkse leger in moeten, in mijn optiek dienen de Nederlandse paspoorten afgenomen te worden. De Marokkaanse en Turkse staten menen iets anders met de dubbele nationaliteiten. Aangezien Marokko en Turkije landen zijn die zich hevig bemoeien met landgenoten die zich in het buitenland gevestigd hebben (namenlijsten, dienstplicht, ‘zoveelste provincie’, etc.) Laten die landen eerst maar eens normaal doen en ex-inwoners met rust laten. Om de dienstplicht in Turkije te ontlopen dient iedere Turk € 5800,00 te betalen voor zijn 38e levensjaar anders kan ie Turkije niet meer in. Daar naast nog wel 4 weken in de kazerne bivakkeren anders moet je als nog 2 jaar drillen. Leuke he, heb je niet met Zweden of welk Europees land dan ook. Daarbij leveren ze ook geen enkele crimineel uit (met een of anders lulsmoes); Kortom, primitieve landen moet je primitief behandelen. Moslimlanden willen invloed uit te oefenen op de Turken, Arabieren hier. Verder moeten ze zorgen dat er veel Moslims bij komen om zijn rijk uit te breiden. Turkije wilt in Nederland een volgende Noord- Cyprus creëren. Ze blijven niet bij de dijk, Noord Cyprus was ook niet zomaar in een keer bezet!

  Christenen probleem.
  Net als bij de eerst en tweede golf van de Islamitische invasies, zien we nu weer zelfde zwakheid: lege kerken worden verandert in moskeen om islamitische verbreiding te versterken. Het is nog altijd een lachertje dat er 800 moskeen in Nederland zijn, moet jij eens een christelijke kerk in Turkije willen bouwen, hakken ze je kop eraf!
  Reden temeer dus om Turkije nooit toe te laten tot de EU. Niet aanpassen, tjonge, dat moet jij eens doen in Turkije en gewoon een moskee binnenlopen met schoenen aan omdat je je weigert aan te passen. Wij in Nederland lopen nou eenmaal gewoon op schoenen in kerken en omdat wij een verdrag hebben hoef ik mij niet aan te passen, toch ? HBO-raad, WRR, CNF, FNV en al die Christelijke partijen sympathiseren het islamitische “geloof”. terwijl Moslims met die wapen nog meer landen kunnen veroveren. Kerkelijke leiding met zero moreel helpt alleen nog meer islamisatie in Europa. Moslims doen alsof ze geen “misbruik” probleem hebben (door de geslotenheid van islam en onderdrukking, is hun misbruik nog steeds een “geheim”, het is minimaal 10 X meer dan de Christelijke kerk). Christelijke kerken zijn gewikkeld in grote morele probleem, hierdoor ontstaat een grote vacuüm voor de honderden miljoenen Europanen. Hierbij kunnen islamitische rovers namens “geloof-religie” die vacuüm gebruiken en nog meer terreinen veroveren. Hele middenoosten, Pakistan, centrale Azië, Noord Afrika is op deze manier veroverd. Moslims hebben dankzij dit soort Christenen 48 landen veroverd: Bezetting van Europa 2 keer mislukt: De slag bij Poitiers (732) en In de lente van dat jaar 1683 bij de Wenen. Beide verdedigingen zijn niet van die Christelijk aard.  Verdediging van een Frankische koning was totaal spontaan, het was los van de katholiek kerk die al met zijn heilige moslims flikkerde.: Karel Martel, Europa heeft zeer veel aan hem te danken. Het was immers Karel Martel die de moslimopmars in Europa een halt toe riep en daarmee de tot dan toe de onoverwonnen legers van de Islam een eerste beslissende nederlaag toebracht.
  Tweede keer bij de poorten van Wenen hadden we de kracht van de nieuwe generaties, van renaissance tot Verlichting gezien.
  Nu derde keer, het wordt de laatste en beslissende aanval van de islamieten. Europeanen zijn dit keer vanuit hun achtertuin aangevallen.
  “Immigratie” van Moslims heet volksverplaatsing!

  De gestaag groeiende Moslims populatie vormt een grote probleem. Nu zeg 7.6%, straks 15%, over zeg 15 jaar 28% – over 4o tot 70 jaar 50%? Daar zit het probleem. Dat gaat de hele maatschappij veranderen. Dat begint al met kleine dingen in het dagelijks leven: zwembaden reserveren tijden alleen voor islamitische vrouwen. Islamitische omroepen. Werkgevers houden rekening met de islamitische ramadan. Scholen krijgen nu al islamitische gebedsruimte, Hallal kantines (zie: UVA,VU en allerlei Hogescholen met de mescit (kleine moskeen) in hun gebouwen!!!), veel docenten zijn bang voor de Moslim jongeren die meerderheid vormen in hun scholen. HBO-Raad die burka-hoofdoek moest verdedigen is een gevaarlijke voorbeeld voor de andere scholen.!? Gemeenten die kickboxen organiseren zijn gevaarlijker dan de gewelddadige Islamitische jeugd zelf. Gedwongen huwelijken, eermoorden, demonstratieve hoofdoek-burka-moskee minaretten, veel kinderen, integratieonwillig, gewelddadig en werkloos – de kenmerken zijn de basis elementen om Nederlandse maatschappij ten val te brengen…De vlag van de politieke islam waait steeds harder en de strijd tegen de Nederlanders wordt op alle fronten uitgevoerd,(zie: georganiseerde politieke groeperingen die zich binnen de grote politieke partijen schuilen en opeens zeggen, “ja, we zijn Turken en we willen nu anders!!). Waarom zou je in een land willen wonen en je vervolgens opsluiten in je eigen cultuur. Lijkt wel of die Turken daarmee iets masochistisch hebben en een heel klein wereldbeeld, de huiskamer met een satellietverbinding naar een Turkse zender. Het probleem is simpel op te lossen. Alle economische banden met het thuis zwaar belasten. TV schotels, alle Islamitische propaganda middelen belasten… Vult onze schatkist en maakt het “tijdelijk” migreren onaantrekkelijk.  Het kenmerk van de Islamitische organisering heeft geen enkele samenhang met de Nederlandse cultuur. Westerse regeringen hebben een prioriteit gemaakt van het integreren van de moslims in hun samenlevingen. De Turken en Arabieren echter trachten deze integratie te voorkomen omdat ze deze moslims willen inzetten ten bate van hun eigen politieke agenda. Zij staan parallelle samenlevingen voor, waarin moslims feitelijk in een status aparte leven. Dit politiek islamisme vormt dus een grote bedreiging. Geen enkel moslims in staat is zijn ‘wortels’ los te laten of te ontkennen is nu ook in Nederland bewezen. Ze zijn bijna 50 jaar binnen en geen enkele heeft een Nederlandse naam, ze doen mee aan de moskeebouw die volgens hen bezetting van het land betekent: deze is namelijk onverbrekelijk verbonden met de identiteit van een Turk of Arabier die de integratie met een andere cultuur uitsluit. Alle historische voorbeelden wijzen er op dat er met het Islamitische ideologie kunnen ze nooit geïntegreerd worden met een andere cultuur, waar ze binnengedrongen zijn. Segregatie en val is dus enige feit, je krijgt zo een snelgroeiende staat binnen de staat en dat kan niet altijd zo blijven gaan. Huidige immigratie en integratie beleid zal nooit een succes worden zolang de grote meerderheid van de Moslims zich geen immigrant beschouwd…Het gaat om een soort nieuwe type “hicret”, wat mohammedanen periodiek moesten doen. Zich verplaatsen naar de nieuwe gebieden en daar groeien tot de meerderheid. Naast elkaar leven met de oorspronkelijke volkeren, mag alleen om tactische redenen en mag niet langer…Meerderheid vorming en de bezetting van het land, De vooruitgang in de islamitische wereld wordt al eeuwen door deze collectieve waanzin tegengehouden. Nu in alle redelijkheid gesteld kan worden dat er hier groeiende Moslim kolonies zijn, dus geen sprake van een integratie proces. 

  Like

 7. boilingpoints Says:

  At Ilona,

  Hartelijk dank voor je bijdrage! 😉

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: