Kort bericht.

Landgenoten,

Vandaag alweer geen tijd om te bloggen.
Ik kan u slechts een link voorschotelen:

Criminaliteit Marokkanen onderschat.

Wellicht tot morgen.

Advertenties

20 Reacties to “Kort bericht.”

 1. Clyde Westwood Says:

  Gonneke Stevens van de Universiteit Utrecht(ik zag haar in het journaal van 18:00 uur)is weer zo’n typisch onderzoekend huppelkutje dat kennelijk in een beschermde buurt woont.
  http://tinyurl.com/l64aak
  Het ziet ernaar uit dat ze nog nooit door Kanaleneiland, Zuilen of Overvecht is gelopen, laat staan het Amsterdamse Slotervaart. En laat ik Oosterwei in Gouda niet uitvlakken. Dan zou ze beslist anders piepen. Even het linkse verhaaltje ontzenuwen dat alle allochtone criminaliteit niets met de koran te maken heeft. Wel dus!
  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=8288
  Dan nog een paar handige tips voor degenen mét en zonder rijbewijs:
  http://tinyurl.com/my6cg2

  Like

 2. tristan Says:

  Eindelijk na vele jaren van pappen en nathouden is er nu een ferme aanpak van criminele Marokkaanse jongeren.

  En dat is niet de aanpak van welgerichte knieschoten of grootschalige deportaties van hele families naar de landen van herkomst maar een gerichte en effectieve behandeling van de betreffende deugnieten. (deze term is nu officieel goedgekeurd door het MDI).

  Allereerst vindt er een intakegesprek plaats met de delinkwent onder leiding van een gezinscoach en een hulpimam. Voorts is er een maatschappelijk werker aanwezig om eventuele hulp aan te bieden bij het invullen van de nodige formulieren ter verkrijging van een WAjonguitkering. Verder wordt er bekeken of de huisvesting in orde is en of zelfstandig wonen geen optie is om de jongere van de straat te houden.

  Volhardt men in crimineel gedrag dan wordt bekeken of een lichte vorm van detentie in aanmerking komt om de kansenjongere op het rechte spoor te krijgen. Men kan dan geplaatst worden in een inrichting ter rehabilitatie en voorbereiding op een terugkeer in de Vogelaarwijk.
  Deze inrichtingen hebben ten onrechte het imago van een soort vakantie op kosten van de belastingbetaler.
  Niets is minder waar; er wordt veel aan sport en spel gedaan, er is op iedere kamer ter educatie een TV en PC aanwezig en ook in de avonduren is er gelegenheid tot een nuttig samenzijn met andere delinkwenten.
  Dagelijks vinden er confronterende gesprekken plaats in groepsverband.
  Hier wordt dan uitvoerig besproken hoe het in Allah’s naam mogelijk is dat al die kaaskoppen zo makkelijk te intimideren zijn en verder ook nog zo stom zijn om al die moslims te verzorgen van de wieg tot het graf.
  Er is ook geestelijke verzorging door een z.g. verlichte imam die deze jongeren op hun plicht wijzen om hun religie te verspreiden in dit ongelovige land.

  Na deze strenge detentie wordt men opgevangen door een legertje geitenwollensokken die gewapend met een subsidiebuidel de dan nog aanwezige problemen uiterst effectief zullen oplossen (naar beproefd Links recept).
  Men krijgt een baan aangeboden als buurtvader met kans op promotie tot wijkregisseur in een Vogelaarwijk.
  Om de jongere een cultuurschok te laten ondergaan wordt echter eerst een excursie ingelast naar het Rif-gebergte om zodoende het verschil te laten zien tussen een leven omringd door schapen en geiten en onze Verzorgingsstaat.
  Om deze cultuurschok te kunnen verwerken gaat er een delegatie mee van het RIAGG bestaande uit een psycholoog, 1 verpleegkundige en een hulpimam van onbesproken gedrag.

  Maar wat moet dat allemaal niet kosten? vraagt de argeloze autochtoon.

  Dat hoort u volgende week dinsdag op Prinsjesdag van onze Koningin Beatrix die dan weer traditiegetrouw een dringend beroep zal doen op onze Tolerantie & Verdraagzaamheid.
  (En terloops zal mededelen dat u in de toekomst door moet werken tot uw 67e jaar want het aardgas begint al aardig op te raken en al die cultuurverrijkers moeten toch blijvend een beroep kunnen doen op onze wereldberoemde vrijgevigheid).

  Like

 3. Boilingpoints Says:

  At allen,

  Gelukkig had Tristan wel genoeg tijd om het een en ander toe te lichten.
  Op geheel eigen wijze.

  Bedankt weer!

  Like

 4. leefbarbaar Says:

  Tja een Finse burgemeester die iets zegt over Finnen, liegt natuurlijk.
  Iemand iets anders verwacht?
  BP,
  een raadseltje: Gelet op de weigering van de regering om te vertellen wat de gemiddelde allochtoon ons kost, deze vraag:
  welke allochtoon is het meest schadelijk voor de Nederlandse maatschappij?
  Wie kost ons een grote hap uit die 200 miljard? Drie keer raden, morgen vertel ik wie.

  Like

 5. Ouwe Knoest Says:

  Hé Barbaar :o)

  Ik ben vroeg in de morgen opgestaan, maar ik lees niet wie je zal ontmaskeren. Misschien lig je nog op één oor vanwege de status: genieten van inkomen uit vroegere arbeid.

  Ik kom in de loop van de morgen wel weer “koekeloeren”.

  Groet. OK

  Like

 6. leefbarbaar Says:

  Er was eens een staatssecretaris die regelde dat allochtonen maar dertig jaar in Nederland hoeven te verblijven om op hun 65ste 100% AOW te krijgen.
  Zelfs als ze van die dertig jaar 29 jaar thuis hebben gezeten met een uitkering.
  Zelfs als ze een deel van de tijd in hun villa wonen in de voorvaderlijke zandbak.
  Vergelijk: Nederlanders moeten 50 jaar in ons land verblijven om voor AOW in aanmerking te komen en als het aan Bakellende ligt ook nog doorwerken tot hun 67ste.
  Debiel allemaal.
  Is de dader van dit walgelijk misdrijf het land uit getieft, met pek en veren overdekt?
  Nee, ze hebben hem burgemeester gemaakt van 010.
  Juist, hij dus.

  Like

 7. Boilingpoints Says:

  At Leefbarbaar,

  Wat een ellende. De zielige allochtoon zit eerst 30 jaar aan huis gekluisterd – al dan niet in een smoezelig fakansiehuisje in warmere oorden – alvorens dit individu kan genieten van zijn welverdiende AOW.

  De Autochtoon daarentegen, mag zich 50 jaar lang door het mooie Holland voortbewegen en genieten van de mooie omgeving als hij naar zijn werk gaat.
  Ook zal deze boffert tot zijn 67ste nuttige tijdsbesteding aangeboden worden.
  Altijd maar dat achterstellen van allochtonen. Nederland, wees sociaal!
  [van der Laan-mode-off]

  Leefbarbaar, wat een nuttige, maar schokkende info weer!

  At allen,

  Morgen eindelijk weer een echt verhaal.

  Like

 8. Boilingpoints Says:

  At Leefbarbaar,

  Heb je hier toevallig een linkje van?

  Like

 9. lebuinus Says:

  @leefbarbaar,

  Helemaal gelijk, maar volgens mij is dertig jaar niet nodig
  voor de “mede” Nederlander.
  Dit valt wel op te zoeken bij SVB.
  Nederlanders die in het buitenland wonen worden elk jaar
  2% gekort ,maar dat kan je voorkomen door elk jaar je premie
  te betalen.
  Hoeveel dat is weet ik niet,zelf heb ik er vanaf gezien dit te doen.
  Per slot van rekening is alles onzeker,het is nog maar de vraag
  of je tegen die tijd (65jaar of meer ) zowiezo iets ontvangt.

  En over Abutaliban,een burgemeester die Mariniersveteranen in de
  van Ghentkazerne voor lul laat staan ,omdat hij zonodig in Marokko
  moest zijn en dat tegen de gemaakte afspraak in.
  Is gewoon een Marokkaanse HUFTER.

  Like

 10. Boilingpoints Says:

  Deze Aboutaliban is amper een jaar ‘burgemeester’ en heeft nu al een gele kaart aan de jurk.

  Knap hoor.

  Like

 11. leefbarbaar Says:

  http://www.fnvbondgenoten.nl/fnvbondgenoten/internationaal/gelijk_werk_gelijk_loon/actieweek_legt_vinger?view=Print
  Een link naar de FNV, die alles doet voor de allochtoon. Lees het maar.
  http://www.standejong.nl/2009/09/08/waarom-de-socialisten-gestopt-zijn-met-uitrekenen/#more-9290
  Zie post 37 en 38.
  Op de website van de SVB staat van alles over reparaties van het AOW-gat maar er staat geen tabel bij hoe je als Nederlander behandeld wordt en als allochtonert. Bakellende kennende wordt het geld uit zes potjes gesleurd omdat anders de PVV zo populair wordt.

  Like

 12. Ouwe Knoest Says:

  Aaah Barbaar, was hij het die AA.
  Die in Nederland begraven wil worden al zwaaiende met zijn Nederlands paspoort. Zijn Nederland, niet de onze. Zie opmerking van Latima Latik(welwezen) “Ik leef in mijn Nederland”.

  @ Leb m.b.t. Mariniersveteranen.
  Hij komt wel als er een herdenking zal komen voor die Marokkanen, die gevallen zijn om Nederland te kunnen bevrijden.

  @ leb. Al jaren geleden werd geopperd om de AOW aan te passen aan de levensstandaard in het buitenland waar de “oudjes”zich gingen vestigen. Voornamelijk Marokko en Turkiye. (Zou 1/4 moeten zijn of 25%). Maar daar waren de geitewollensokken absoluut tegen.

  @leb. Dezelfde AA heeft zijn bijdrage geleverd, dat de eenmalige bijdrage van €.50 aan hen, die dat nodig hadden een douceurtje van de PVDA was i.p.v. de regering. AA heeft zijn excuses aangeboden, maar dát is een groot deel van de ontvangers ontgaan, omdat deze meer met de programma’s in hun eigen taal via de schotelantennes bezig waren.
  Dus alles blijft bij het douceurtje van de PVDA.

  Like

 13. leefbarbaar Says:

  Ja, AA is drie keer niks.
  Leefbaar Rotterdam heeft hem een kans gegeven omdat hij hoort tot de meest beroerde bevolkingsgroep dus het probleem goed kent.
  Wat doet ie? Ontkennen dat Finnen erg crimineel zijn.
  Voor die onzin hadden we ieder ander van de PvdA kunnen krijgen.
  Best kans dat zijn verleden als wethouder en vooral als staatssecretaris hem gaat achterhalen. Hij blijft natuurlijk ongeneeslijk pvda en geitenfluisteraar.

  Like

 14. yeager Says:

  Omdat ik heel mijn arbeidzaam leven AOW-premie heb betaald, was mijn verontwaardiging bij het vernemen van een volledige AOW voor lieden die hier een blauwe maandag (met thuiszitten) aan hadden bijgedragen dermate groot dat ik in een vlaag van verstandsverbijstering bij het CDA mijn beklag heb gedaan.
  Ja, zo gek was ik toen nog en de reactie van die gristelijke landverraders had ik kunnen weten: solidair met parasieten zijn.
  Voor de uitkeringen aan haatbaarden en kopvodden mogen jullie nog een paar jaar extra gaan werken.
  Gelezen bij Angeltjes wat dat racaille in België op scholen in Antwerpen en Hoboken aan het afdwingen is?

  Like

 15. Ouwe Knoest Says:

  Yeager (Meister).
  Dat de “blauwe maandag/thuiszitters” 100% AOW ontvangen is een staaltje van stemmen kopen, maar dan wel voor de PVDA van AA, de “grondlegger”.
  (zie ook mijn €.50 opmerking).

  Like

 16. lebuinus Says:

  Heb bij de SVB gezocht maar niets gevonden m.b.t. speciale
  regeling AOW voor de cultuurverrijkers.

  @Ouwe Knoest, dat van die 50 euro als douceurtje begrijp ik
  niet.
  Waarom was dat nodig en voor welke groep AOWers.
  Dat de pvdallah dit als hun Sinterklaas gedrag opeiste
  verbaast me niet

  Like

 17. Ouwe Knoest Says:

  Vriend Leb.
  Enige maanden geleden heeft het kabinet besloten om de “armsten” een eenmalige bijdrage van €.50 te schenken uit de rijkshoningpot.
  De “armsten” met een immigratieachtergrond werden met goedkeuring van AA door hun vertegenwoordigers (toongenoten) wijs gemaakt, dat dit bedrag (douceurtje) uit de PVDA-kas is “getoverd”. Daar is toen schande over gesproken en AA heeft daarover “zijn spijt betuigd”. En meestal is dan daarmee de kous af. Alleen de ontvangers weten daar niets van, omdat zij déze nieuwsgaring noch zien noch horen. Dus wie is hun weldoener?? Guess.

  Like

 18. lebuinus Says:

  @Ouwe Knoest, bedankt.

  Like

 19. leefbarbaar Says:

  @allen
  Nederlanders in het buitenland klagen steen en been dat zij moeten bijbetalen voor een AOW, terwijl de allochtonert hiervan vaak is vrijgesteld.

  Nog ff over de percentage criminele allochtonen: de pakkans in 010 voor een misdrijf is extreem laag. Zeker wanneer je al misdrijven erbij rekent waarvan geen aangifte meer wordt gedaan.
  Als 50 % van de geitenbesteigers bekend is bij de politie dan mag je zeggen dat ze allemaal crimineel zijn.
  Want oom agent lost nog geen 10 % van de misdrijven op.

  Like

 20. leefbarbaar Says:

  @Lebuinus.
  De grens voor allochtonen zou liggen op dertig jaar omdat ze zich allemaal kapot gewerkt door uitbuiting enzo. Daarbij weten ze iedere vorm van fraude te plegen, ze kennen alle gaten in de wet, maar waren niet in staat zelf voor hun AOW te zorgen.
  Dit gat zou dus aangevuld worden om de jaren van slavernij te compenseren. Zelf denk ik dat de gemeente dit betaald via een aanvulling uit de bijstand.
  Ik zal onze vriend eens vragen, hierover vragen te stellen. Ik weet niet of hij dat doet, maar ik hou je / jullie op de hoogte.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: