Markoek dan toch lijsttrekker…

Landgenoten,

Dankzij zware druk van de landelijke PvdA, wordt onze graag geziene gast Ahmed Markoek volgend jaar maart dan tóch lijsttrekker van de PvdA van het nieuw te vormen Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West.
Het lokale fractiebestuur wilde eigenlijk af van deze Markoek, maar via wat slinkse DDR-praktijken is het de PvdA dan toch gelukt om deze verlichte moslim annex bruggenbouwer naar voren te schuiven.

De lokale PvdA aldaar, was helemaal in de nopjes met een zekere Achmed Baâdoud. Ook uit den vreemde natuurlijk, want we hebben het wel over Amsterdam. Waar dit heerschap zo plotseling vandaan komt, is mij een raadsel, maar dat hou je toch met dit soort figuren. Opeens zijn ze er.

Nu is mijn geheugen niet al te best, maar ik weet nog donders goed wat Markoek met ‘Nieuw-West’ van plan is; hij pleitte in januari van dit jaar voor een super-stadsdeel waar een bloeiende moslimgemeenschap kan ontstaan.
Toen deze Brutaalbaard pleitte voor islamlessen op openbare scholen, vonden drie PvdA-ers van de SloPervaartse deelraad het welletjes en stapten op en één daarvan klapte uit de school; ‘Ahmed ziet het als zijn plicht om als goed moslim de islam te verspreiden’.

Markoek is heer en meester in het misleiden. Meneer komt plotseling op voor de rechten van de homoseksuele medemensch, maar dit is uiteraard een afleidingsmanoeuvre. Precies zoals we ‘m kennen.
Laat u derhalve geen zand in de ogen strooien. Deze gevaarlijke man wil een moslim-enclave stichten – een soort Islamitisch Walhalla – met eigen regels en wetten.

Bij ons rijst de vraag; wat staat er eigenlijk geschreven in de agenda van Lilianne Ploumen? Waarom zoveel druk uitoefenen om deze Markoek ruim baan te geven?

Waarschijnlijk willen we ’t niet weten…

Advertenties

19 Reacties to “Markoek dan toch lijsttrekker…”

 1. tristan Says:

  Zoals de oplettende lezertjes ongetwijfeld zullen weten verkeert de PVDA in zwaar weer. De peilingen voorspellen weinig goeds en tot overmaat van ramp heeft Agnes Jongerius de leden van de FNV afgeraden om op deze ‘arbeiderspartij’ te gaan stemmen bij de eerstvolgende verkiezingen. Dit uiteraard in verband met de AOW-kwestie.

  De PVDA (ook wel de PVD-Allochtonen genoemd door ‘staatsgevaarlijke’ individuen) ziet zich nu genoodzaakt volledig de kant te kiezen van de 1 miljoen moslims die ons land ‘rijk’ is.
  In dit scenario past het natuurlijk niet om een verlichte moslim zoals Ahmed Marcouch op een zijspoor te laten rangeren door enkele opstandige PVDAers die lont ruiken gezien de agenda van deze wolf in schaapskleren.

  Op het eerste gezicht is deze Marcouch het prototype van de aangepaste en volledig geintegreerde moslim gezien zijn voorstellen in het verleden.
  In het Wetboek moet een verbod komen op het uitspreken van een fatwa door een boze imam die een rekening te vereffenen heeft met een ongelovige kaaskop of een dissident in eigen gelederen.
  Voorts is hij een voorstander van de emancipatie van moslims die aan 2 kanten bespeelbaar zijn, dus moeten er ontmoetingsplaatsen worden gecreëerd voor de homosexuele moslim die ook wel eens een verzetje wil op zijn tijd en op de juiste plek.

  In het kader van de ‘dialoog’ inderdaad constructieve voorstellen maar; boer let op je kippen en vooral op je kinderen.
  Want er zijn ook voorstellen gelanceerd door dit creatuur die minder aangenaam zijn en zelfs een gevaar vormen voor het behoud van de Seculiere Staat.
  Het stichten van moslimenclave’s en het onderwijzen van de Islam op Openbare Scholen is niet minder dan een serieuze poging om hier op termijn een Islamitisch Kalifaat te vestigen.
  ‘Wat is daar op tegen? immers de Islam is niet meer weg te denken in onze samenleving’ horen wij prominente PVDAers al uitroepen.

  Als één van de blijkbaar staatsgevaarlijke personen in ons land meen ik enige inhoudelijke bezwaren te mogen formuleren;

  De politieke Islam staat volkomen haaks op de normen en waarden van de Westerse samenleving.

  Overal ter wereld waar momenteel bloedige conflicten worden uitgevochten zijn moslims betrokken.

  Wij wensen verder niet volledig teruggeworpen te worden naar duistere tijden waar exotische extremiteiten zoals vrouwenbesnijdenis, eerwraak, slavernij, onderdrukking van vrouwen, stenigen van verkrachte en overspelige vrouwen en noem maar op een wezenlijk onderdeel van de samenleving vormen.

  ‘Maar dat zijn geen echte moslims die voorstander zijn van dergelijke praktijken’ horen wij de ‘verlichte’ moslim al tegenwerpen.
  Wij zijn zo vrij dergelijke smoezen naast ons neer te leggen en over te gaan tot de orde van de dag.
  En die is dat de partijtop van de Partij Van De Allochtonen al haar kaarten heeft gezet op de Islamisering van ons land.

  Wij zijn zo vrij de argeloze autochtoon een vrijblijvend stemadvies te geven mocht onze Jan Peter Balkenende vertrekken naar Brussel en er vervroegde verkiezingen plaatsvinden.
  Steun de Verzetsbeweging PVV in het kader van het behoud van de Seculiere Staat en ons Eergevoel en Zelfrespect.

  Beter strijdend ten onder gaan dan al bij voorbaat het politiek-correcte hoofd op het hakblok te leggen in het kader van tolerantie en verdraagzaamheid.

  Like

  • Janus Says:

   Een fatwa is een uitspraak van een Islamitisch rechtsgeleerde over een kwestie. Het hoeft geen kwestie betreffend personen te zijn. Het kan allerlei onderwerpen betreffen.

   Dat veel westerlingen dit niet weten is omdat ze zich het fatwa herinneren dat tegen Salman Rushdie werd uitgesproken.

   De Islam heeft geen centraal gezag.
   Een fatwa kan heel goed door een fatwa van een ander geleerde worden tegengesproken.

   Er bestaat geen eenduidige politieke Islam. Er zijn Islamitische stromingen die aan politiek doen. Zo gebeurt het regelmatig dat Islamitisch georiënteerde politieke partijen met elkaar in strijd zijn.
   Daarnaast zijn er Islamieten die lid kunnen zijn van een traditionele politieke partij, net zoals anders gelovigen dat ook doen.

   Wanneer je spreekt voer “de politieke islam” dan gebruik je een stereotype dat los staat van de werkelijkheid. Nu moet iedereen dat zelf weten. Sommige mensen hebben het nodig om een complexe wereld te versimpelen. Ieder zijn eigen manier om de wereld te begrijpen.

   Like

   • tristan Says:

    Wat betreft die fatwa zullen we het wel eens zijn dat die gebruikt kan worden in religieuze en wereldse kwesties én tegen personen.

    Dat de Islam geen centraal gezag heeft zoals de Katholieke Kerk in de vorm van het Vaticaan met de Paus als opperhoofd zou ik ook niet willen betwisten. Maar wel met de aantekening dat er vanuit Mekka wel eens bepaalde richtlijnen kunnen worden verstrekt om de Islamisering van Europa zo geruisloos mogelijk te laten verlopen.

    Er zijn inderdaad vele stromingen binnen de Islam; soennieten(de Marokkaanse gemeenschap in ons land bestaat uit deze stroming) en shi’ten. Hiermee hebben we gelijk een probleem benoemd; deze stromingen schijnen van tijd tot tijd de onderlinge meningsverschillen op gewelddadige wijze op te lossen door middel van explosieven e.d.
    Wij maken ons zelf graag wijs dat wij hier in Nederland uitsluitend te maken hebben met de vredelievende poldermoslim (gepamperd van de wieg tot het graf door de verzorgingsstaat) maar bij toeneming van het aantal moslims zullen ook de onderlinge twisten boven water komen en dat kan leiden tot terreuraanslagen waarbij ook de argeloze autochtoon het slachtoffer kan worden.

    Er bestaat overigens wel een eenduidige radicale Islam met maar één agendapunt; de wereldwijde verspreiding van de Islam. Niet goedschiks (via de baarmoeder) dan desnoods kwaadschiks d.m.v. terreur en harde intimidatie.

    Er zijn inderdaad ook Islamieten die lid zijn van een traditionele politieke partij. De PVDA is daar een treffend voorbeeld van.
    Deze moslimpartij in perfecte vermomming is volledig geinfiltreerd door z.g. verlichte moslims die dezelfde agenda hanteren als de Salafisten en de Moslim Broederschap.
    De PVDA is beter in staat gebleken de belangen van de moslimgemeenschap te behartigen dan ooit een echte moslimpartij zou kunnen.

    Wat betreft het stereotype ‘politieke Islam’ het volgende; we leven nu eenmaal in een tijd van dergelijke stereotypen.
    Een verontruste burger wordt door de Linkse kerk gekwalificeerd als staatsgevaarljk, als een racist, fascist, extreem-rechts of lijdende aan een gevoelige onderbuik.

    De Linkse idealist heeft zo zijn eigen manieren om zijn wereldbeeld te versimpelen…

    Like

   • leefbarbaar Says:

    @ Janus
    Briljant allemaal. Maar hoe komen we nou van criminele allochtonen af?

    Like

   • Janus Says:

    Een fatwa kan tegen personen zijn, maar ook ervoor, en ze kunnen elkaar bestrijden. Dat is vaak het geval.

    Vanuit Mekka richtlijnen? Wie dan? Ik ken geen Mekkaiaanse opper-imam zoals de paus dat is voor de katholieken. Maar natuurlijk zijn er wel imams die belangrijker zijn dan anderen. Dat klopt. Hun macht is echter niet vastgelegd in Islamitische wetten, maar bepaald door hun maatschappelijke positie of volkse bewegingen. De Islam is veel meer een volksgodsdienst dan het katholicisme.
    Net zoals bij Christenen problemen soms op gewelddadige wijze worden opgelost gebeurt dat bij Islamieten ook, en ook nog meer dan bij Christenen. Ook dat klopt. Hiervoor zijn oorzaken, meerdere. Niets menselijks is een islamiet vreemd. (ook daar bij stilgestaan?)

    Want van de andere kant worden Soennieten en Sjiitenen soms tegen elkaar opgezet. Een interessante politieke analyse kun je maken van Irak in de tachtiger jaren.
    In Irak kwam met steun van het westen de soenniet Saddam Hoessein aan de macht. Hij werd ook bewapend door het westen. Dit was omdat het westen een oorlog wenste tegen Iran dat vriendje Sjah aan de kant had gezet. Het westen had beter zelf de Sjah kunnen opruimen omdat deze man op grote schaal zich schuldig maakte een keiharde bloederige onderdrukking.

    Dan had er een democratie in Iran kunnen komen.
    Het had ons een hoop ellende kunnen besparen. Khomeini en Saddam Hoessein waren dan nooit aan de macht gekomen. In feite zijn de huidige macht in Iran, en de keiharde burgeroorlog in Irak *mede* oorzaak van westers handelen en kortzichtig belangen verdedigen zonder lange termijn visie.

    De islamieten in westerse landen gaan elkaar echter, voor zover ik weet, nagenoeg nooit bewapend te lijf. Het zal met rijkdom te maken hebben. Godsdienstige oorlogen zijn ook vaak gekoppeld aan armoede en gebrek aan scholing. Hetzelfde zag je in Ierland dat honderden jaren kunstmatig arm was gehouden door Groot Brittannië. Iedere Ier die de kans kreeg verliet die ellende direct en ging naar de USA, waar hij goed met de Engelsen kon samenleven. Bijna alle godsdienstoorlogen wereldwijd zijn in arme gebieden, en worden gevoerd door laag opgeleide mensen, die door listige dictators worden opgejut. Zo ook de Islamitische strijders.

    Niet alle Islamieten vinden dat er een gewelddadige oorlog moet komen om de Islam te verspreiden. Er zijn ook islamieten die tolerantie prediken. Ik ken ze persoonlijk. Maar we moeten wel zien dat voortdurend vijandig benaderenv an mensen op grond van hun geloof, in plaats op grond van hun gedrag ook bij de goeden negatieve gevoelens oproept.
    Maar misschien is dat wat we juist willen, een vijand.

    Naast de PvdA zijn er ook Islamieten lid van de VVD en CDA.
    Ik zou het vreemd vinden als ze ook bij de PVV of GPV zitten, want dat lijkt mij voor zo iemand geen lekker gevoel.
    Dat jij daaruit een geheime (vermomming) moslim-partij haalt die wereld willen veroveren zegt veel over jou, maar valt niet met bewijzen te ondersteunen.
    Je geeft al eerder aan dat er geen sprake is van een centraal gezag bij Islamieten, en dat de verschillende stromingen ook elkaar bestrijden. Dit valt niet te rijmen met een centraal gezag dat een heilige oorlog voert en daarvoor geavanceerde infiltraties laat uitvoeren.

    Een verontruste burger kan fascist zijn, het hoeft niet. Het is altijd goed om je bij de feiten te houden.

    Like

   • Janus Says:

    Hoe komen we van de criminele allochtoon af?

    Dat staat volgens mij los van de Islam, want we hebben ook criminele allochtonen van katholieke afkomst, bijvoorbeeld de Antilliaanse jongeren in Den Helder.

    En we hebben coma zuipende autochtoonse jongeren in Zeeland die mijn vakantie al een keer hebben verpest door gewelddadig gedrag naar mijn vrouw toe.

    Dit is zeker een interessante discussie, maar het heeft niets met geloof te maken.

    De vraag is eigenlijk, hoe komen we van de criminele mens af?
    Ik ben bang dat dat niet zo makkelijk is. Criminaliteit komt eht meeste voor bij laag-opgeleide jongeren.

    Dat is een feit. Daarin zal de oplossing zitten, maar het is een (generaties) lange weg en heeft niets met geloof te maken.

    Like

 2. Hellen Says:

  @ Tristan . Ik wilde reageren op die wolf in
  schaapskleren maar jij hebt alles al zo mooi
  neer gezet , dus wat the f*ck kan ik er nog
  aan toevoegen , nou ja , 100 Punten ,dude !

  Like

 3. Maci Says:

  En dan krijgen we Faat Elastiek nog. Solliciteert ook naar de functie van stadsdeelvoorzitter.
  Kijken of dit schreeuwende stuk onbenul ook door de partijtop bovenaan geplaatst wordt.
  Heeft Marcouch nog kwaliteiten, Faat Elastiek kan alleen maar tetteren.
  Deze soap wordt vervolgd.

  Like

 4. yeager Says:

  @tristan
  Een knap stukje proza Tristan, met de wijze conclusie en raad niet te trappen in de valstrikken en leugens van de policor. Dat de zogenaamd gematigde, aangepaste moslim een kruitvat in de Westerse samenleving is, wordt deze week weer bewezen door Ford Hood.
  Je moet eigenlijk niet te diep nadenken over de krankzinnige situatie waarin dit land en Europa verzeild zijn geraakt om niet zelf tot krankzinnigheid te vervallen. Een land dat leegbloedt aan het in leven houden en koesteren van bloedzuigers, die gereedstaan om dat land hun perversiteiten op te leggen.

  Like

 5. D. G. Neree Says:

  Tristan, volkomen eens met wat je zegt. Maar dan vraag ik me nog af: waarom? Waarom zet de PvdA zich zo in voor de Islam en de islamisering van de samenleving? Waren de socialisten niet die verfoeilijke atheïsten en juist felle tegenstanders van religie? Waarom zetten de linkse goedmenschen al hun kaarten op de moslims? Eigenlijk doet die hele migratiebusiness me steeds meer denken aan de gedwongen volksverhuizingen onder Stalin en Mao. Welke lange termijnstrategie zit hier achter? Of is het juist kortzichtige gelegenheidspolitiek, zonder oog voor de ontwikkelingen in het verleden en op termijn?

  Like

  • Janus Says:

   Heb je gehoord dat in het griep-vaccin waarschijnlijk een nano-chip zit. Een wereldwijd complot waarvan wij eenvoudige stervelingen nooit zullen vernemen heeft een nano-chip in het griepvaccin gestopt om zo de mensheid eenduidig te kunnen identificeren.

   Er zijn stemmen die zeggen dat dit een lange termijn Islamitisch complot is.

   Gedwongen volksverhuizingen van Stalin en Mao: Er waren nog een aantal leiders die bepaalde etniciteiten vertelde dat ze moesten verplaatsen naar een ander land.

   Soms betrof dit leugens, mensen werden gewoon vermoord, soms betrof dit landroof, mensen werden onteigend en van hun eigen grond afgeschoten.

   Like

  • tristan Says:

   @D.G. Neree, ik moet eerlijk bekennen dat ik ook niet weet wat precies de beweegredenen zijn van de PVDA om de Islam vrij baan te verschaffen in ons land.

   Het kan zijn dat men vanuit opportunisme wedt op het winnende paard in de hoop op een baantje als dhimmi of dat men zichzelf graag wijsmaakt dat men in staat is de Islam volledig te integreren in de Westerse samenleving. In volledige harmonie met Christenen, Atheïsten en Joden (40.000) in ons land.

   Het zou ook kunnen dat men domweg voortgaat op de eenmaal ingeslagen weg die midden jaren 70 in gang is gezet.
   Toegeven dat men de zaak volledig heeft onderschat en eigenlijk heeft gefaald op het gebied van integratie en toelatingsbeleid zou kunnen leiden tot onherstelbaar gezichtsverlies.
   Ik geef grif toe dat dit gezichtsverlies toch al plaatsvindt via de peilingen maar een excuus van figuren zoals Marcel van Dam, Jan Pronk, Ed van Thijn, Jacques Wallage – om maar enkele architecten te noemen van de mislukte multiculturele samenleving – zit er niet in.

   De echte motivatie zal pas aan het licht komen als deze sujetten onder ede verantwoording zouden afleggen in het kader van een parlementair onderzoek naar de vermeende ‘olie voor moslim-immigratie deal’ die na de oliecrisis in de jaren 70 zou zijn gesloten tussen de toenmalige EEG en de OPEC.

   Maar dan moet men wel opschieten want sommige van deze creaturen zijn al bezig om te mummificeren…

   Like

  • Maci Says:

   De traditionele achterban van de PVDA begint uit te sterven.Niet alleen qua leeftijd maar ook door de verkeerde aanname van de PVDA bonzen, die in de veronderstelling verkeerden al zo’n 40 jaar geleden dat zij de zielige arme immigranten moesten omarmen. Wij kennen nu het verhaal wel (behalve de PVDA), knuffelen maar geen eisen stellen.
   Zij pasten zich aan aan de veranderde situatie.
   Vergis je niet hoor, het gaat net als bij het zieltjes winnen bij de godsdiensten om het verkrijgen van macht.
   Ooit wilden de socialisten af de macht van de godsdienst. Daar zijn zij groot mee geworden.
   Maar nu beginnen zij klein te worden dus zoeken zij nieuwe aanhang
   en dat zijn toevallig tegenwoordig moslims.
   En nu kunnen zij alle democratische en seculiere beginselen rustig overboord zetten

   De PVDA zag alleen de z.g verworpenen der aarde. Dat deze mensen een eigen cultuur en ook een eigen godsdienst meebrachten, kwam niet op in de hersens van van de PVDA gutmensch.

   Inmiddels kan de PVDA de klok niet meer terug draaien. In hun hemelse goedheid hebben zij de de poorten voor de zieligen met toevallig een moslimachtergrond wagenwijd open gezet.

   Het is nu zo gesteld dat de traditionele achterban van de PVDA alleen nog maar bestaat uit een paar duizend bejaarden in tehuizen die geholpen door ‘linkse’ vrijwilligers hun stem op de PVDA mogen uitbrengen. De rest van de stemmen is allochtoon, z.g. liefdevol lid, of met een hersenklem. Net als Femke Halsema met haar kaak én hersenklem.

   Zeg ik , geboren en getogen in een PVDAnest.
   Ik haat al jaren die PVDA nitwits. Nooit opgegroeid in achterstands situaties. Geen idee dat achterstand niet verloedering hoeft te betekenen .
   In buurt waar ik als kind opgroeide, waren er rozenperken in de straten.
   Die werden verzorgd door de gemeente. Zij konden groeien en bloeien. Als er eens een kind was die door de perken liep was er alijd wel iemand die uit het raam riep:

   “hé dat mag niet hoor”.
   Die persoon werd dan niet bedreigd op uitgescholden.
   Als ik het woord Vogelaarwijken hoor spring ik uit mijn vel.

   Like

 6. yeager Says:

  @Janus.
  Als u een liefhebber van complottheorieën is, dan kunt u uw hart ophalen bij XanderNieuws waar die chip voor “eenvoudige lieden” uitentreuren uit de doeken is gedaan.

  Like

 7. piet Says:

  Over de nsb gesproken Wilders vervolgt geen joden.Dat doen de pvdallochtnen vrienden in Amsterdam.Er komt een tijd dat die partij van Bos net als die gasten van de ddr voor het gerecht gesleept worden.Wat een gospe dat een partij die weigert de joden in amsterdam te beschermen over de nsb praat.Het is dat mensen zoals mijzelf die niet de kans krijgen om die hufters te verantwoording te roepen steeds meer een haat tegen die partij krijgen.

  Like

 8. leefbarbaar Says:

  Markoek, “Hij richt zijn Anus naar het Westen” is moslim. Dat is zijn probleem. Dat mag nooit ons probleem zijn en die onzin moeten wij zeker niet betalen.
  Het is zaak om het regering-tuig op het matje te roepen dat ons land en ons belastinggeld en ook ons sociale stelsel weggooid.
  Weg met de waanzin van de oude politiek, dat is ons probleem en daar kunnen we echt wat aan doen. Aan iemands “geloof” niet, daar moeten we nimmer een euro aan besteden.

  Like

 9. D. G. Neree Says:

  yeager, het extreme NWO/antichristverhaal gaat me veel te ver, maar er zijn toch steeds meer aanwijzingen voor het oil for immigrants project. Maar Marokko heeft toch geen olie?
  Ik vind het bijzonder verwarrend en ben verbijsterd door de koppige stompzinnigheid waar de PvdA en consorten, ja eigenlijk de hele status quo in terecht is gekomen. Het laffe en achterbakse gedoe loopt de spuigaten uit en de helft van de bevolking wordt voor debiel uitgemaakt. Of eigenlijk de hele bevolking. Steeds meer wordt duidelijk, dat niet het landsbelang voorop staat, maar partijbelangen en persoonlijke carrières. Om hogerop te komen, moet men al sympathiek staan t.o.v. en al meegewerkt hebben aan de agenda van degenen die je die positie kunnen verschaffen.

  Bah, mijn afkeer en walging voor die partij is de laatste decennia alleen maar gegroeid en ik zie met angstige spanning hoe de zaak aan het desintegreren is

  Maar ondertussen zitten we met de gebakken peren en een op een gevaarlijke manier escalerende discussie. Dat het escaleert wijt ik voor 100% aan de manier van “debatteren” van de linkse krompraters en vuilspuiters. Als het uit de klauwen loopt, zullen ze inderdaad ter verantwoording worden geroepen.

  Like

 10. yeager Says:

  @D.G.Neree (tot Pabberich?)
  Het NWO/antichristverhaal is een onderwerp waar XanderNieuws graag in grossiert met veelal bête reacties die ronduit ergerlijk zijn. Maar ieder zijn meug.
  Van een ander niveau daarentegen is het te verifiëren economische nieuws (ook elders te vinden) volgens welk wij aan de vooravond staan van het bankroet van de verzorgingsstaat. En dat is voor ons racisten/fascisten etc. de redding, want dan valt er voor stemmenwinst en landverraad niets meer uit te delen en is het ieder voor zich en God voor ons allen.
  Veel fantasie behoeft het niet om je voor te stellen wat er dan staat te gebeuren.

  Like

 11. yeager Says:

  @D.G.Neree.
  Overigens, wat betreft rationele verklaringen voor (complot-) gebeurtenissen in een warrige wereld, een interessant artikel bij Vrijspreker.nl: “Skull & Bones – machtig occult netwerk”.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: