Over Prins Pils en andere stekeligheden.

Landgenoten,

Wie het breed heeft, laat het breed hangen en dat geldt met zekerheid voor Prins Pils en zijn Máxima.
Nu het Mozambique-verhaal op de keien ligt, wijken deze twee verwende kind’ren uit naar Argentinië. Zo had men al een ranch aangeschaft en nu weer twee hectare grond en niet op de eerste de beste lokatie: het exclusieve skioord Villa La Angostura. Meteen borrelen bij mij een paar vragen op.
1) Denkt Máxima met haar decadente gedrag wel aan de Minima?
2) Waarom willen deze twee steuntrekkers zo graag weg uit Nederland?

‘Ze kopen percelen alsof het een pak macaroni is.’
[Bron: een commenter op Elsevier]

Het volledige verhaal staat daar.

We hebben nog meer nieuwsch. Het openbaar vervoer blijkt toch gratis.
Althans, alleen voor figuren die overal schijt aan hebben.
Zo werd op station Barendrecht een conducteur ernstig mishandeld, omdat hij het in z’n hoofd haalde om naar vervoersbewijzen te vragen. Anno 2009 is dat natuurlijk geen slimme zet.
Vier zwartrijdende jongeren aarzelden geen moment en begonnen de conducteur te schoppen en te slaan. Resultaat: twee gebroken ribben.
De conducteur had eerder al besloten de schoften geen boete te geven…
Want dat is nu eenmaal de RICHTLIJN!
Als je je maar zo agressief mogelijk opstelt, treedt het ‘gratis openbaar vervoer-protocol’ van de NS in werking. Want u bent helemaal klaar met die irritante NS-medewerker. U schopt en slaat en na gedane arbeid wordt u vriendelijk verzocht de trein te verlaten. Zonder boete, zonder tussenkomst van de ‘politie’ en na afloop kunt u spreken van een gezellige avond. Ja, zo gaat dat in Nederland. We tolereren ons een slag in de rondte.

Over tolereren gesproken. Minister Eberhard v/d Laan van Allochtonenvervoer heeft geen enkel probleem met het Goudsche Moslimabusje. Een inmiddels bekend begrip in deze o zo geplaagde Stroopwafelgemeente.
Busje is hard nodig, want de oudere ‘Etnische Stijger’ van nu wil ook wel ‘ns naar een dagopvang en/of een zorgcentrum.
Omdat men geen klok kan kijken, komt het busje voorrijden om zodoende de kennismigranten op tijd op de plaats van bestemming te krijgen.
Mijn vraag is: hoe weet men dan wanneer het busje komt? Men kan immers niet klokkijken.

Bloed aan de muur Uiteraard zit er een vrouw achter het stuur. Volgens v/d Laan moet dat, omdat veel moslima’s door de thuissituatie niet door een man opgehaald kunnen worden…
Nee, naïeve harlekijn. Dat komt door de Politieke Islam. Het vrouwenonderdrukkende systeem dat hier nog wel ‘ns een hele dominante rol kon gaan spelen in Nederland.

Het sleutelwoord waar het tegenwoordig allemaal om draait is diversiteit. Als we eens een blik werpen in het busje, is daar bar weinig van terug te zien. Waarom proppen we er niet een paar Chinezen, Indo’s en/of Surinamers bij?
O nee, voor deze bevolkingsgroepen is het busje natuurlijk niet bedoeld! Want deze mensen kunnen namelijk wel klokkijken en dienen voor eigen vervoer te zorgen.
Diversiteit, hartstikke leuk, maar niet in het Moslimabusje…

Stay tuned!

Advertenties

8 Reacties to “Over Prins Pils en andere stekeligheden.”

 1. yeager Says:

  Pro Republica timmert dagelijks aan de weg om de Amsbergjes te lozen, ondermeer op hun gelijknamige site met het exposeren van deze corrupte familie bij de gratie Gods.
  Voor het luttele bedrag van 15 Euri per jaar is u lid van dat illustere gezelschap en steunt u Pro Republica om de tirannie te verdrijven “die mij mijn hert doorwondt”.

  Like

 2. tristan Says:

  Men mag deze Prins van Oranje niet te hard beoordelen want ook deze familie is bijzonder hard getroffen door de kredietcrisis.

  Er zal bezuinigd moeten worden op de allereerste levensbehoeften en ook het kratje pils wordt nader bekeken of dit niet een tandje lager kan.
  Bovendien maakt de Prins werkweken van 70 tot 80 uren (overwerk wordt niet uitbetaald) en dat gaat niet in de koude kleren zitten. (zie foto).
  En dan hebben we het nog niet eens over het feit dat ook deze Prins zal moeten doorwerken tot zijn 67e jaar. (mits tegen die tijd zijn baan niet wordt overgenomen door een Grootmoefti).

  En dan komen we gelijk aan de kern van het probleem; stel dat die religieuze baardmannen in het kader van de dialoog hier de macht over nemen en de Wilderianen komen in opstand? Dan zijn de rapen goed gaar en dan zal de strijd volgens de traditie vanuit ‘elders’ voortgezet moeten worden.

  Dat ‘elders’, is dat weer in Engeland of Canada? vraagt de argeloze autochtoon.
  Nee, want daar zitten ook die baardmannen met hun stoottroepen gewapend met explosieven dus men moet een deurtje verder zijn heil gaan zoeken.
  En dan komt men automatisch uit in donker-Afrika of Argentinië want die verre lokaties zijn voor die boze baardmannen niet te belopen.
  Mocht het zover komen dan staan wij op het vliegveld met een oranje vlaggetje te zwaaien. Want wij hebben veel te danken aan deze Hooggeplaatsten; o.a. begrippen als Tolerantie & Verdraagzaamheid. Het risico is echter niet gering dat men in het diepste geheim vertrekt zonder overbodige publiciteit.

  Maar dat is van later zorg; de autochtoon heeft nu wel wat anders aan zijn tolerante hoofd.
  In Gouda rijden er speciale busjes voor schommelende hoofddoeken die slecht ter been zijn en bovendien niet kunnen klokkijken en ook niet onze taal spreken.
  Men zoekt nu vrijwilligers die bereid zijn om deze stumpers (slachtoffers van discriminatie) te helpen bij het uitstappen en verder te begeleiden naar stoel, hangmat of gebedskleed. Er zal ook thee worden geschonken door leden van de Linkse kerk en de subsidiebuidel prijkt op tafel want de tijden zijn hard; ook voor deze idealisten die zijn gekomen om onze economie weer op poten te zetten.

  Achter het stuur van deze multikulbus zit uiteraard een moslima; als het even kan in een boerka om medeweggebruikers te wijzen op de voordelen van de Islam. Die zijn namelijk niet gering; op het 14e jaar al moeder, op het 29e jaar al oma en daarna na gedane arbeid weer afgeleverd in het Rifgebergte.

  Wie betaalt al deze waanzin? vraagt de alerte autochtoon.

  Een goede vraag, maar het is niet aan te raden deze kwestie in het openbaar aan de orde te stellen. Men zou u er van kunnen verdenken op die akelige Geert Wilders te gaan stemmen en dan is men op zijn minst staatsgevaarlijk of zelfs extreem-rechts.
  Hier onder elkaar – en onder welwillend toezicht van het MDI – kunnen wij de volgende goede raad ventileren;

  STEUN GEERT!

  Like

 3. yeager Says:

  @Tristan
  Alles goed en wel, Tristan, Geert steunen, vanzelfsprekend, maar wel in de hoop en verwachting dat Geert niet zo gek zal zijn om deel te nemen aan een volgende regering, want dat is zelfmoord.
  De berg afval, die de huidige landverraders achterlaten, is zo immens, dat zelfs een Hercules die augiasstal niet kan redderen.
  Laat de veroorzakers eerst hun eigen drek maar ruimen.
  Geen compromitterende compromissenregering die weinig zal uitrichten en de steun voor Geert doen afnemen.
  Tegen de tijd dat de landverraders door inertie en leugens hun eigen graf gedolven hebben, is Geert zo machtig dat hij de zaken naar zijn hand kan zetten.

  Like

 4. tristan Says:

  @yeager

  De tijd zal het leren hoe we hier in Nederland met de huidige problematiek zullen omgaan.
  Ik zie de PVV niet deelnemen aan een volgende regering om de eenvoudige reden dat er al geruime tijd sprake is van een cordon sanitaire.

  De gevestigde politieke partijen kunnen het aan hun achterban niet verkopen om een coalitie aan te gaan met een partij waarvan zij de afgelopen jaren bij herhaling hebben beweerd dat die racistische denkbeelden propageert.
  Dit betekent dat mocht de PVV bij de eerstkomende parlementsverkiezingen b.v. 35 zetels behalen zij in de oppositie zitten met een grote fractie maar met weinig effectieve macht.
  Wat de praktijk is in België – waar het Vlaams Belang in dezelfde positie verkeert – is mij niet bekend. Hierbij nodig ik onze Belgische vrienden uit om ons hierover wat nadere informatie te verschaffen.

  Wel is het mogelijk dat de gevestigde politiek langzaam maar zeker zal opschuiven richting PVV omdat een grote oppositiepartij wel invloed heeft bij een aantal stemmingen en er bij ongewijzigd beleid t.a.v. de culturele minderheden de PVV nog groter zal worden en ook in de 1e Kamer sterk vertegenwoordigd zal zijn.

  De gevolgen van de kredietcrisis zou moeten leiden tot het afschaffen van zinloze subsidies en het knuffelen van moslims en aanverwante minderheden die parasiteren op de Verzorgingsstaat.
  Als de werkloosheid massaal zal toenemen in de Lage Landen en er stakingen en demonstraties uitbreken en zelfs grootschalige rellen dan is er een kans dat de PVV zou kunnen deelnemen aan een regering. Om de volgende reden; dan kan men op het juiste moment de stekker er uithalen en de zwarte piet handig toespelen aan de PVV. (het LPF-scenario).

  Ik ben niet optimistisch over de toekomst van dit land.
  De 1 miljoen moslims zullen alleen maar in aantal toenemen en dus ook aan invloed winnen.
  De Linkse kerk heeft overal op belangrijke posities haar pionnen uigezet. Op de diverse ministeries de topambtenaren, de rechterlijke macht is zeer Links georiënteerd; voorts de Hoogleraren, de media enz.
  Het zal een kwestie van de lange adem worden met een grote kans op uiteindelijk een burgeroorlog als de immigratie vanuit moslimlanden niet bijtijds wordt stopgezet.

  De Islam staat volkomen haaks op de normen en waarden van de Westerse samenleving en dat moet op de lange duur leiden tot een escalatie van geweld als de autochtone bevolking inziet dat een gang naar de stembus niet volstaat om het tij te keren.
  Voorbeelden zijn er genoeg; zie de gebeurtenissen in het voormalige Joego-Slavië in de jaren 90.
  Als landen als Frankrijk, Engeland en Duitsland niet bijtijds het roer omgooien m.b.t. tot de politieke Islam en de emigratie vanuit de moslimlanden (in feite een bezettingspolitiek) dan staan ons nog zware tijden te wachten.

  Voorlopig is Geert Wilders een roepende in de Woestijn.
  (gelijk Winston Churchill in de jaren 30 van de vorige eeuw).

  Like

 5. Ouwe Knoest Says:

  De autochtoon SLIJT het meest

  door de islam die hij vreest

  die rap op zal dagen

  Zo krijgt hij meer te verdragen

  dan “God” te dragen geeft.

  Variant op Nico Beets

  Like

 6. yeager Says:

  @tristan
  Bedankt voor uw uitvoerige reactie waarbij u uw gewaardeerd hekelspel op stal hebt gezet voor een scherpe analyse van de politieke situatie.
  Als u ben ik evenmin optimistisch over de toekomst van dit land, of liever, van Europa. Maar dat pessimisme wordt mij meer ingegeven door de huidige ruggengraatloze machthebbers dan door de Europese bevolking, die zich uiteindelijk niet de kaas van de boterham zal laten eten.
  Mijn hoop op verandering put ik uit de overtuiging dat het financiële systeem op instorten staat en waar niet is, daar hebben de kwistig met belastinggeld strooiende partijen niet langer de middelen om kiezers aan zich te binden en verliezen zij hun macht.
  Maar ook zonder dat, de krankzinnige bedragen aan bailouts, die op ons afgewendeld gaan worden met bezuinigingen en belastingverhogingen, leveren al voldoende dynamiet om het politiek establishment op te blazen.
  En dan hebben we het nog niet eens over de falende economische en buitenlandse politiek van zijne heiligheid Obama, de dreiging Pakistan, Iran, en de niet te winnen oorlog in Afganistan, opbouwmissie geheten.

  Like

 7. tristan Says:

  @yeager

  Wat betreft de dreiging Iran het volgende bericht;

  PVV VREEST AANVAL VAN IRAN

  In de PVV is grote beroering ontstaan om alarmerende inlichtingen en rapporten over Iraanse raketlanceringen vanaf vrachtschepen.
  (bron; Telegraaf).

  De gebruikelijke (zeer voorspelbare) reactie van het kabinet zal zijn dat de PVV weer inspeelt op het angstgevoel voor de Islam.
  Loze stemmingmakerij dus.
  Terwijl de Verenigde Staten al maatregelen hebben genomen om Iraanse vrachtschepen te weren uit hun havens.

  In onze havenstad Rotterdam zijn deze schepen echter nog steeds welkom…

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: