De huishoudschool 2.0 van Jolande Sap.

Wellicht had u de foto al eens eerder gezien, waarde lezers. Ik vond ‘m wel treffend. De homoseksueel Tofik Dibi (GroenlinX) die even een steelse blik werpt in het decolleté van Jolande – bodybag – Sap.

Enfin, ter zake. Ieder weldenkend mensch weet inmiddels dat de Multiculturele Samenleving totaal mislukt is. (Hierna te noemen: MS) Cameron zei het, Merkel zei het en zelfs ons aller Maxime Verhagen zei het. Wel jammer dat deze mensen er niet bij vertellen dat de migranten uit Azië wèl goed geïntegreerd zijn. De MS is dus grotendeels mislukt en niet totaal mislukt, want het zijn vooral de piepels uit Turkije, Marokko en andere achtergebleven gebieden die stelselmatig weigeren onze taal te leren, te gaan werken en zich aan te passen, de goeden niet te na gesproken.
En juist voor die doelgroep gaat Jolande – Kunduz – Sap de huishoudschool nieuw leven inblazen. Volgens mij is Sap nog gevaarlijker dan Het Femke. Sap, de idealiste, gelooft nog heilig in de MS. Alsof een groot kind nog in Sint-Nicolaas gelooft. Bijna aandoenlijk.

GroenLinks wil dat vrouwen die zijn geslaagd voor hun inburgering, doorstromen naar een speciale opleiding waar ze een vak leren; de vrouwenvakschool. Hierdoor maken ze meer kans op de arbeidsmarkt.

Leve de Apartheid. Een echte vrouwenschool. Een soort spinazie-academie, maar dan overgoten met een kleurrijk sausje.
Sap merkte op dat migrantenvrouwen vaak thuis zitten en dat is doodzonde. Hoe zou dat nu toch komen, Yolanthe, of hoe heet je. Of ze willen niet, of ze mogen niet van hun eigenaar. Misschien dat daar de schoen wringt?

Sap denkt dat ze middels de ‘vrouwenvakschool’ allochtone vrouwen kan opleiden voor bijvoorbeeld de ouderenzorg… Haha! Is Sap in de Efteling geboren? Allochtone vrouwen opleiden voor de zorg. Zie je het voor je? Een baan in de zorg heeft bij dergelijke individuen een lage status
Het is toch niet te geloven, deze onaangepasten vinden een baan in de zorg te min! We zullen het onthouden…

Stem altijd PVV.

Tags: , ,

5 Reacties to “De huishoudschool 2.0 van Jolande Sap.”

 1. Lebuïnus Says:

  Koddig die drie meiden op een rijtje, vooral Ineke
  van Gent zit er lekker breedbeeld bij.
  Die Sap gelooft in de linkse sprookjes en niets wat maar op de
  realiteit stoelt, gaat in dat GL gehersenspoelde brein naar binnen.
  Het is niet alleen dat de MS mislukt is, het is een catastrofe.
  De totale vernietiging van de westerse samenleving wordt als
  verrijking verkocht en we moeten er nog voor betalen ook.

  Gisteravond op BVN de evangelisten van de VARAkerk gezien
  met als gast o.a. een door inteelt geteisterd vrouwmens uit Libië.
  Geheel haar kop verpakt in een tafellaken met een uilenbril type Iran.
  En een ieder zat het toneelstukje op te voeren, wij vinden die rare
  verschijning helemaal niet vreemd.
  Met het credo de islam hoort bij NL volgens Wouter B..

  Like

 2. Maci Says:

  Het Vrouwtje Kaakklem is weg en nu hebben we het Sapvrouwtje. Niets blijft ons bespaard.
  Dat Tofik wel eens in een decolleté wil kijken ondanks zijn aangeboren aard komt door zijn nieuwsgierigheid, want hij heeft door zijn opvoeding daartoe vroeger nooit de gelegenheid gehad.

  Maar eigenlijk zet ik mijn vraagtekens bij Vrouwtje Sap.
  Zij heeft volgens mij bij haar mediaoptreden last van tics (gewriemel met handen), of van het trekken van vreemde “lach grimassen” die wat mij betreft op een groot gebrek aan zekerheid duiden.

  Iemand met een boodschap die dit ook duidelijk en met zekerheid uit wil dragen, staat niet zo te friemelen en te trekkebekken als ons Vrouwtje Sap.
  Maar misschien zie ik dat verkeerd.
  Overtuig me van het tegendeel.

  Like

 3. TESSA Says:

   
  De Kunduz coalitie.
   
   
  Politieke partijen van Kunduz coalitie zijn niet bereid fundamentele hervormingen bij de overheid door te voeren en daarmee bedoelen we een coalitie die niet voor ieder overheidstekort de belastingkaart trekt maar bereid is de overheidsorganisatie te herstructureren en de uitgaven van de overheid in de klauw te houden. Deze politieke partijen zijn niet bereid om Provinciale Staten en Waterschappen opheffen en de taken onderbrengen bij ministeries en gemeenten.
  Onder druk van Brussel heeft de Kunduz groep verdere lastenverzwaring in overbelast Nederland voorgesteld en weigert om echte bezuinigingen door te voeren waar draagvlak voor is.
  Van de Kunduz-coalitie hebben GroenLinks en D66 het meeste profijt, er wordt niet zo veel op hun elite constructie bezuinigd:export uitkeringen naar Turkije en Marokko, bloedige rituele slacht, burka/hoofddoek, dubbele passpoort, moskeebouw, uithuwelijk, eerwraak en nodige massa verzameling uit Moslimlanden kan weer hervat worden. 90 miljoen Euro is extra gereserveerd voor de sekte oorlog tussen Moslims in Afghanistan.
  Massa immigratie is gered: Elk jaar komen er 150.000 allochtonen bij, waarvan het gros moslim is. Ook al is de meerderheid hier op tegen. Maar het wordt ons gewoon de strot doorgedrukt om dictatoriale moslimlanden vriend te houden. PVDA, CDA, D66, CU en Groenlinks willen bewijzen dat ze aan de islamitische machthebbers loyaal blijven.
  Met de Kunduz coalitie worden Probleemwijken groter. Nederland bevindt zich in de grootste demografische omwenteling van zijn historie, waarbij vooral niet_Europese bevolkingsgroepen de oorspronkelijke bewoners heel snel aan het vervangen zijn. Straat voor straat, wijk voor wijk is er een etnische verandering aan de gang.
  De meerderheid van de inwoners van Amsterdam is allochtoon. Sinds 1974 is de autochtone bevolking in de hoofdstad meer dan gehalveerd. Men vertrok omdat niet-westerse allochtonen via “positief discriminatie” voorrang kregen bij de toewijzing van woningen en werk! Amsterdam Zuidoost bestaat 82% van de bevolking uit niet-westerse immigranten. De 18% inheemse Nederlanders bestaat voornamelijk uit 50-plussers. De kolonisatie van Amsterdam-Zuidoost door niet-westerse immigranten is niet alleen het gevolg van een hoog geboortecijfer onder niet-westerse allochtonen. Een andere voorbeeld daarvan is de situatie in Amsterdam-West. In dit stadsdeel wonen ca. 220.000 mensen. Daarvan is 13 % Nederlanders. Deze staatsdeel is nu totaal onleefbaar geworden. Een directe gevolg was dat een oorlogsmonument heeft plaats moeten maken voor de bouw van een moskee. Het is veel meer een gevolg van de aanhoudende immigratiestromen en het gerichte voorkeursbeleid van de almachtige PvdA, CDA, D66 en Groenlinks die het aantal inheemse inwoners willen minimaliseren.
  Cijfers van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek van de gemeente Rotterdam wijzen uit dat momenteel meerderheid van de stad allochtoon is. 30 jaar geleden de scholen uit overwegend Nederlandse leerlingen, inmiddels bestaat de leerlingenpopulatie voor 90% uit allochtonen met als overgrote meerderheid Turkse en Marokkaanse leerlingen.
  Den Haag telt voor het eerst in de geschiedenis meer allochtonen dan autochtonen. Het aantal inwoners van Nederlandse afkomst is dit jaar tot onder de 50% gezakt. En ziet Den Haag er net zo uit als veel andere steden waar de islam de dienst uit maakt: gebouwen met TV schotels, met daartussen mannen met baarden en vrouwen/meisjes die schichtig in een uniform over straat lopen.

  Ook Utrecht lijkt ten prooi te vallen aan Moslims; in de studie van de gemeente Utrecht wordt een allochtoon gedefinieerd als een persoon die in het buitenland is geboren, of van wie de ouders in het buitenland zijn geboren. Met deze manipulatie willen de niet gekozen burgemeesters van tijd winnen. Het begrip is dus geen directe afspiegeling van de etniciteit, terwijl hier geboren kinderen door de zware opvoeding en indoctrinatie zich nog meer Turk of Marokkaan voelen dan hun analfabete ouders die niet zo sterk gepolitiseerd, georganiseerd waren. Bijvoorbeeld een persoon van Marokkaanse komaf, behorend tot de “derde-generatie”, van wie de ouders geboren zijn in Nederland, wordt volgens deze definitie niet meer meegerekend, terwijl juist deze groep in de toekomst steeds groter zal worden, maar dan direct gestuurd door de moslimlanden.
  In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht wordt de meerderheid van de kinderen tot achttien jaar gevormd door niet-westerse allochtonen. In 2015 zal de grote meerderheid van de hele bevolking van de Randstad bestaan uit niet-westerse allochtonen.
  Deze gigantische omwenteling werd en wordt door de PVDA, CDA, GL, D66 politici gesteund en richt zich fundamenteel tegen de belangen en behoeftes van de burgers.

  Turken en Marokkanen vormen de grootste groep. Somaliërs en Marokkanen groeien momenteel het snelst: plat gefokte Somalische vrouwen kunnen niet meer op straat lopen. Immers hier geboren kinderen uit Turkse of Marokkaanse ouders, die zelf al hier geboren waren tellen niet meer mee. Dat zijn er steeds meer. De situatie is dramatisch. Iedereen had dit kunnen zien aankomen: tussen 1980 en 2012 het aantal Marokkanen van 20.000 naar 560.000 gestegen! Turken nog meer… Als in 2032 weer 25 jaar verstreken zijn, zullen het er bij beide groepen ca 2.3 – 2.8 miljoen zijn. Het aantal Somaliërs enz. zal dan net zo groot zijn als nu het aantal Marokkanen en Turken. “Op 1 januari 2011 telde Nederland 1,2 miljoen personen met de Nederlandse en minimaal één andere nationaliteit. Dat is per saldo 40 duizend meer dan een jaar eerder. Bijna de helft van de Nederlanders met een meervoudige nationaliteit heeft ook de Turkse of de Marokkaanse nationaliteit.” CBS. U kunt gerust zeggen dat de toestand in alle grote steden is ronduit vreselijk en vaak ook gevaarlijk. Met een IQ van ca. 82 is het moeilijk te onderscheiden wat goed of kwaad is. Vrouwen worden door de onontwikkelde massa, “hoer”, mannen “zieke homo” genoemd en bespuugd. Grote steden hebben geen tranen meer om te huilen. Ze zijn al lang verloren, verkocht en verraden.
  Dat is door de opeenvolgende regeringen vakkundig verziekt. Er zijn zomaar de meest ongepaste vreemdelingen van de aarde naar Nederland getrokken. Die zijn door huwelijken met de bevolking daar geheel op ingegaan. Moslims mogen alleen met moslims trouwen. Kolonisatie via de baarmoeder heet dat. Het toestaan van huwelijksmigratie zgn. gezinshereniging is het grootste kwaad omdat via nicht en neef huwelijken sprake is van een constante instroom.
  De zittende ‘elite ‘heeft dus een misdadige, bijna onomkeerbare situatie geschapen,welbewust. De duisterheid van hun motieven is voor een gewoon mens nauwelijks te lezen of te vermoeden,maar willens en wetens hebben de bureaucraten het land kapot gemaakt,want dat is gebeurd:de grote steden zijn de machtscentra,die stuk voor stuk (snelvolgen A’dam,Den Haag,Utrecht,Eindhoven,Tilburg enz)in handen komen van
  fanatieke of onverschillige islam georiënteerde import Moslim uitstoot. Over maximaal 10 jaar dicteert m.i. de islam de landelijke verkiezingen. Dan is het over en uit. Als men realistisch bekijkt wonen onze kinderen en kleinkinderen straks tussen 7 miljoen niet westerse allochtonen en Nederland is dan (over 20 jaar) volledig overgenomen. Onze geschiedenis kan in de vuilnisbak of heeft een geweldige wending genomen, Nederland de vergaarbak van de wereld zal dit in de toekomst niet meer kunnen opbrengen, geen geld en geen kennis meer, verval verzakking verrotting afbraak en sloop zijn het gevolg. Met een IQ van ca. 82 in meerderheid wordt juist bestaande cultuur vernietigd en de belangrijkste steden voorgoed verloren. Bureaucratische kaste heeft het volk in deze zaak niet om toestemming gevraagd. Op geen enkele moment, is deze moslimmigratie ooit aan de bevolking voorgelegd. Massa ambtenaren die betrokken zijn bij deze proces zijn zelf ziek, slap en bedrieglijk. Tot zo lang is dit een bedrog! Ouders in de bijstand. Met 7 kinderen in de wajong. Deze moeten elke 3 maanden melden bij de instanties, dat ze woonachtig zijn in Nederland. Massa verzameling van dit soort brutale volkeren wordt onvermijdelijk genoemd, ze werd als moreel juist omdat het geboortecijfer te laag was. Lage geboortecijfers zijn juist te danken aan de niet naturelle Moslim voortplanting. Marokkaanse tienervrouwen met 3 kinderwagen, analfabete mannen met 7 vrouwen en 25 kinderen die hele straat onleefbaar maken, verstoren juist de normale, naturelle mensvoortplanting. Heel veel vrouwen willen niet in zo’n omgeving kinderen krijgen. Dit is de kernstrategie van de islamitische verbreiding die sinds 7de eeuw succesvol wordt toegepast. Moslimlanden verbonden infrastructuur gesteund door de Nederlandse bureaucratische kaste is een sterke voedingsbodem voor de verraderlijke politieke partijen. Ieder volk vecht om zijn eigen identiteit te behouden en eventueel zijn eigen stad, alleen de Nederlander moet het niet in zijn hoofd halen of hij wordt verketterd.
   
  Gestuurde bewegingen uit Moslimlanden hoeven op dit moment zelf geen directe zetels in het parlement hebben (om tactische redenen..). Opgezette bewegingen hebben dus slechts een bindende ideologie nodig die via gesubsidieerde organisaties met het herkomstland integraal opereren, vaak met aanzienlijke macht achter de schermen. Door de transparantie van de geld- stromen ligt oncontroleerbare belangenverstrengeling op de loer. Belachelijk is dat de leiders van de islamitische organisaties/moskeen nog geen eens de Nederlandse taal machtig zijn, terwijl hun macht binnen de partijen groter wordt.
  Verwar deze dubieuze constructie echter niet met de voor een democratie cruciaal fenomeen als de buiten-parlementaire beweging. Zie enorme toename van de “positieve discriminatie ambtenaren” binnen de overheid instellingen.
  Veel politici gedragen zich als de vertegenwoordigers van Moslimlanden:dat de overgrote meerderheid van de Turken en Marokkanen in Europa, ook deze van de tweede of derde generatie, zich nog sterker Marokkaan of Turk voelt is niet verbazingwekkend. Wat een schaamteloze hypocrisie. De basis van slechte beleid en progressie, het “ambtenarenkorps” van bureaucratische kaste en een groeiende anti-Nederlandse “immigranten” colonne is van groot belang voor de PVDA, CDA, GL en D66. Verwarrend is wellicht dat de links-rechts tegenstelling wel in de spreektaal maar niet in de politieke arena samenvalt, gelet op de politieke ideologieën (o.a. zeer achterlijke Turkse en Arabische kolonisatie politiek, verwarrende islamitische ideologie.) die door deze partijen verdedigd worden.

  Stop met de weergaloze massa-immigratie. Nederland is geen immigratieland. Met de toename van de islamitische bevolking stijgen ook de criminaliteit. Om de illegale immigratie en de infiltratie van indringers te stoppen, heeft men een nieuwe bevolkingbeleid nodig. Stop met de verblijfsvergunningen t.b.v. islamitische massaverbreiding. Waarom hebben de meeste mensen van de grotsteden zich laten verdrijven door de politiek van binnenuit?! Hoe lang gaat dit nog door b.v. in de rest van Nederland? Wanneer zeggen we niet, genoeg is genoeg, als het te laat is?
  Stem niet op de partijen die Islamitische expansie niet willen stoppen.
   
  Van alle immigranten die de nationaliteit van het gastland aanvragen, van alle imams die hier komen preken en van al diegenen die een islamitische school willen oprichten, moskee willen bouwen, eisen we dat zij een verklaring ondertekenen waarin ze onder ede beloven zich te houden aan de fundamentele normen en waarden van Nederland. Als blijkt dat men zich niet houdt aan die verklaring, verliest men de verblijfsrecht en wordt uitgewezen.
  Stem niet op de politici die zo’n verklaring van immigranten niet eisen.
   
  De islam hier in het Westen gepropageerd vanuit immens rijke islamitische landen, vanuit dictatoriaal geregeerde landen waar slechts een zeer kleine minderheid alle rijkdom en macht in handen heeft. Hun dictatuur reikt tot in de moslimgemeenschappen in onze landen. Zolang het verlenging hier voor het zeggen hebben in moslimkringen is het moskee/burka/hoofddoekverbod noodzakelijk.
   
  Stem niet op de politici die tegen de moskee/burka/hoofddoek verbod zijn.
   
   
  De dubbele nationaliteit af te schaffen.
   
  Uithuwelijk is een wapen voor de islamitische macht verbreiding. Hoge straffen geven voor uithuwelijken. Als een vrouw dit niet wil, en ze wordt toch “gedwongen”, dan verliest men de verblijfsvergunningen in Nederland. 
  Het is nu bewezen dat de hele groep niet westerse allochtonen die nu in Nederland woont op geen enkele wijze een bijdrage levert aan de maatschappij, of economie. Er zullen altijd individuele uitzonderingen zijn, maar de groep is een verliespost op alle punten.
   
  Men had gedacht dat ze, net als Grieken, Spanjaarden, of Italianen, weer naar huis zouden gaan na gedane arbeid. Of zouden assimileren, zoals Zuid Molukkers, of Surinamers en alle andere westerse allochtonen. Maar niet westerse allochtonen zijn anders. Het is een slecht huwelijk, dat nog een crisis nodig heeft om te ontploffen.
  Het complete gebrek aan mensenrechten en het expansie programma van het regime beperken zich niet tot de middenoosten en Noord_Afrika. Turkije bepleit een actieve export van haar “jonge” islamitische bevolking. Gelijkgezinde groepen in Afghanistan, Irak, Libanon (Hezbollah), Palestina (Hamas en Islamitische Jihad) worden door de machthebbers gefinancierd. Turkije is de grootste staatssponsor van islamitische organisaties in Nederland.

   
  Ten einde alle zelf veroorzaakte problemen tegen te gaan zullen de partijen voorstellen nieuwe wetten aan te nemen voor de noodzakelijke assimilatie van binnensgesluisde massa, meer propaganda te voeren tegen de invloed van grote mogendheden die via achtergestelde groepen eigen kolonie willen vestigen, hun middelen tegen te gaan, TV schotels belasten, moskeen en islamscholen verbieden, geen positieve discriminatie te belijden.
   
   
  Anti crisis comité
   
  Tessa S., Adriana T., W. Brassy
   
   

  Like

 4. leefbarbaar Says:

  Goed stukkie, goede argumenten, top.

  Like

 5. vctleman Says:

  MOSLIMA’S MET DE GORDIJNEN.

  Een boerka is en blijft een teken van jihadistische uniformiteit! moslims stellen voortdurend eisen aan niet-moslims, met als doel hun eigen uniformen, hoofddoek/boerka op te leggen…Het is een overwinning voor een zichtbare islam!

  Burgemeester van Aartsen afgezakt tot het niveau van de ISIS tuig! Haagse gemeente onder leiding van ongekozen burgemeester omarmd opnieuw hoofddoek met de opening van moslima’s monument!

  Een overgrote meerderheid van het Nederlandse volk vindt de boerka/hoofddoek die totalitaire karakter van de islam zichtbaar maakt, teruggedrongen moet worden. Maar alle ongekozen bestuurders zoals bv burgemeesters, denken precies het tegenovergestelde. De door moskee en koran gevoede haat tegen Nederlanders de vrouwenhaat onder moslims zal geen spat veranderen. Met deze steun van de collaborateurs gaan de moslims zich te manifesteren met aparte uniformen. Nu complete islamitische klederdracht (hoofddoek & sluier, jurken tot op de grond, mannen met jurken, baarden, puntslippers en muts) het beeld op straat: als teken van het moslim zijn, anders zijn, zich afzettend, een superioriteit gevend signaal richting de Nederlander. De moslim zet zich daarmee bewust apart van de rest van de gemeenschap.

  Terwijl de zwarte terreur vlag van Isis wappert op het oorlogsmonument, Jozias van Aartsen financiert islam in zijn stad! Met dit soort zogenaamde ‘culturele projecten’ in Nederlandse gemeenten, wordt zichtbare islam gefinancierd! Deze burgemeester applaudisseert zijn hoofddoek monument…Het decadente en weerloze Nederland is bezig in elkaar te zakken.

  Het grootste probleem is dat de gemeente blijk geeft van een ernstig gebrek aan zelfbewustzijn. En er schuilt een groot gevaar in het ontstaan van een meerderheid van moslims in den Haag. Terwijl ISIS en alle andere jihadisten hun macht vertonnen, opent deze niet gekozen burgemeester een walgelijke moslim monument!

  Deze nare burgemeester moet weg die gefaald heeft en berecht worden wegens het faciliteren van ernstige bedreigingen door ISIS en HAMAS in de stad…

  Met dit soort zogenaamde ‘culturele projecten’ in Nederlandse gemeenten, wordt zichtbare islam gefinancierd! Zijn Nederlanders nu echt zo dom en blind geworden door hun onsamenhangende drang om de medemens te helpen? Het lijkt wel een vorm van automatisme in dit land om met geld te wapperen. Het afgeven van een fout signaal, leidt tot de komst van foute personen.

  Het is wel bekend dat vrouwenonderdrukking in islam een punt is. Ze noemen westerse vrouwen als hoeren. Ook zijn moslims op het verkeerde, vaak criminele of terroristische pad. Ze willen overal hoofddoek/boerka invoeren, moskeen bouwen. Hoe meer moslims in Nederland,hoe minder er van de emancipatie terechtkomt. Want de grote aantallen moslims in Nederland houden het tegen. Daar hebben we nu voor gevochten.Man en vrouw als gelijkwaardige individuen…Maar dank zij de Brusselse dictatuur gaan we weer terug naar de middeleeuwen…EU leiders kiezen toch voor meer moslims, dus voor de Boerka/hoofddoek. Moslimmannen zijn tirans, eisen steeds meer. Waarom eigenlijk? Ik denk dat nadrukkelijkheid en triomfalisme hier een rol spelen. Je voelt je niet meer veilig en thuis in Nederland,overal waar je om je heen kijkt zie je hoofddoekjes,colonnes moslima’s met de boerka’s, met de islamitische uniformen, met de gordijnen van onderdrukking rondlopen om te laten zien dat ze aan de winnende hand zijn.

  Islam heeft dan in zoverre de zaak gecompliceerd door in de koran de vader of de chef of de “leider” de absolute heerser van de familie of de stam of de Ummah te maken. Zodra de man, de chef heeft gesproken moet iedereen zwijgen.

  De subsidies en de uitkeringen naar Marokko en Turkije gewoon afschaffen en laat die lui maar stikken en het zelf uitzoeken. Wetsovertredingen, bedreigingen enz. straffen òf met hoge boetes of gevangenisstraf (ook als de boetes niet betaald worden) en geen werkstraffen. De wet voor dergelijke misdrijven veranderen/aanpassen zodat de corrupte rechters geen kant meer uit kunnen!

  Een verbod op Boerka/hoofddoek is onvermijdelijk…Zo’n symbolisch besluit is belangrijk, omdat de symbolische expansie van de islam op deze manier een halt wordt toegeroepen.

  De juiste houding voor Nederlanders zou zijn, om alle eisen van de moslims resoluut af te wijzen, maar de gemeenten willen dat niet. Ze doen zelfs concessies voordat de eisen zijn gesteld. Het is een vorm van verraad aan de beschaving. 

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: