Nog steeds off-line…

LS,

Dankzij UPC zit huize BP nog steeds zonder internet… Vanuit de bibliotheek kan ik u melden dat dit ongeveer tot volgende week duurt.
Dus u zult nog even geduld moeten hebben…

Bewaakt u de winkel nog eventjes? Dank u! 😉

Advertenties

17 Reacties to “Nog steeds off-line…”

 1. Maci Says:

  Je staat niet alleen @BP. Ook ik kreeg deze week te maken met “onderhouds werkzaamheden” van UPC. Mijn computer werkte wel, maar mijn telefoon was dood, tot een uur geleden.
  Mocht je willen weten wat het probleem is, dan kan je á 0.10E cent pm bellen om te vragen wat het probleem is en hoe lang dat gaat duren.
  Het wachten op contact met UPC gaat gegarandeerd 30 min. duren, ondanks dat de fout bij UPC ligt.
  “Al onze medewerkers zijn in gesprek”.
  Reuze klantvriendelijk.
  Hoe pakken we dit soort bedrijven aan?
  Eerst wilde men ons laten geloven dat ‘marktwerking’ de wereld zou verbeteren tot heil van de consument.
  Als je hier niet in geloofde, merk je dat je nu dat je nu de looser bent.
  Tenzij je het normaal vindt om uren met een medewerker in India van een callcenter aan de lijn te hangen die niets weet.
  Wordt dit nog wel geplaatst?
  Sterkte van Maci

  Like

 2. Siem Says:

  Ik haat(!) UPC. De hel is een feestje vergeleken bij de Klanten”service” van UPC.
  Ik stap binnenkort over naar KPN, maar ik vrees dat ik van de regen in de drup verval.
  Ik wens je heel veel sterkte en ik kijk uit naar je wederopstanding.

  Like

 3. jager Says:

  Een week geen internet, hoe moet je dat volhouden? 🙂

  Like

 4. leefbarbaar Says:

  Geen internet?? Over negen maanden heeft Babette er een broertje bij!

  Like

 5. Victor Van Vosselaer Says:

  30 April in Nederland: Koninginnedag… het lijkt verdorie eerder een korveedag voor de veiligheidsdiensten.
  Soldaten, Marechaussee, omes- èn tantesagenten àl dan niet in uniform… en dàt allemaal om eventuele aanslagen te voorkomen.
  “Mo vint togh…wat een chichi” zouden wij, in Westvlaanderen, zeggen {:0D

  Like

 6. Maci Says:

  @Fikken, u leest de msm berichten misschien, maar ik was vandaag 30/4 plm 9,30 u tot 13.00 u in het centrum van A’dam, waar ik op 10 min lopen van af woon en ik heb niets meegemaakt op dat tijdstip,( hoewel het al beredruk was), van wangedrag. Maar later op de dag wordt het meestal anders, door de aanvoer van NL provincialen die in de hoofdstad uit hun (alcoholische) dak willen gaan
  Ondanks dat ,@Fikken
  Koninginnedag in Amsterdam is uniek. Dat kan ik als NL/Adamse best zeggen.
  De hele stad is een vrijmarkt en een vrijplaats voor muziekant(jes)en waar iedereen voor een drol en een knikker zijn talenten en overtollige spullen verkoopt en niet denkt aan de winst, maar aan de lol. Daarnaast ook nog de muziekoptredens overal in de stad.
  En dan 90% van het publiek met what ever opgetuigd met oranje.
  Natuurlijk lopen er ook weer groepjes mocro’s rond die zich op hun manier wilden vermaken, maar ik denk dat de overhand van de niet moslimcultuur in de stad het toch wint,

  Like

 7. Victor Van Vosselaer Says:

  @ Lieve Maci,
  Kijk, dàt is nu één van de grote verschillen tussen de Nederlands-sprekende bevolkingen van de lage landjes aan de Noordzee.
  Tenzij een paar handjevol mensen met nog een ouderwetse koekendozenmentaliteit & schoolkinderen die gedwongen worden om naar zulke show te komen, is het bij ons ONDENKBAAR om zo warm te lopen voor wat wij beschouwen als “de profiteursfamilie uit bedlinnen” (Laken = waar het koninklijk paleis staat)
  Behalve de àl dan niet gewenste “nieuwkomers”, zijn Jullie eerder een ééndrachtig volk, terwijl wij, in dit onland b, niet alleen opgescheept zit met een grote bende gelukszoeker uit alle krochten & spleten der aarde, ook nog… moeten instaan voor het levenonderhoud van franstalige “medeburgers” sedert 1830. (méér dan EEN MILJARD EURO per MAAND)
  Die “von Saxen-Coburgers” symboliseren nog de zogenaamde “samenhorigheid” van ons onland (Eendracht maakt macht – l’Union fait la force)-> la FARCE (de grap) zou beter staan.

  Like

 8. Blurp Says:

  Léés Dit Dan Máár Zó Lang Jé Géén Internet Hébt …

  Kún Je Smerige Politicus Mee Wordén

  04/05/2011 at 02:05

  @Pluisje Léés Ik Als Een Hónd Die Kán Schrijvén?
  Máár Dat Kán Niét …Tóch?….éh..élp!

  http://madbello.nl/64694/foto-van-dode-osama-bin-laden/#comment-81174
  Kleine Bin
  Jouw reactie staat in de wacht op moderatie, nog even geduld 😉
  04/05/2011 at 00:35

  NÈÈ DÈ FoTo IS ÈVEN Aúténthiék ÀLS Bin Héel Zijn Lèven Èn BEstáán Zelf WÀS.IS Èven WÀÀR ÀLS HÈÈL Dé Vérdere bin laden saga.

  Nú Kúnnen Wé Gelukkig Wéér Éven Náár BINNÈNLÀNDS Terrorisme Óver Schákelen Vóór Zó Láng DÀT MÀG Dúren WÀNT Wè moéten Iran Nog Plat Branden Vóor Ónze slavelords in het geilige land Ván Alle Kindéren Àán Geránd

  KÀMERVRÀGEN

  hetzuur.nl/artikel/9622/joden-niks-bijzonders/comment-page-2/#comment-90691
  priester says

  Joden Niks bijzonders?
  MOOI … Kúnnen We Óver Náár Dé Òrde van de Dág …

  KÀMER VRÀGEN

  Mét Een Wáárschuwing Vóór Áf Ààn Alle Bezoekers Van Klokkenluideronline
  Hét Stáát ónder DIRECTÉ moderatie Ván joris demmink
  ván uit hét ministerie ván justitie

  klokkenluideronline
  nl/artikel/8423/kalbfleisch-gate-bereikt-opstelten.html
  #
  Chuckie777
  3 mei, 2011 om 13:22

  Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder.

  TIEN HARDE KAMERVRAGEN OVER WESTENBERG EN KALBFLEISCH VAN SP*

  Wat een Stomme kamervragen?
  HÀRD?

  Noú hárd Hoor…pfoé hoei héé

  Dé Èérste Béste Fietsendiéf “”Èn Kind””Krijgt ÀL “hárdér”!

  Mág Wát TÉGEN ÓVER STÀÀN…

  Betere Kamervragen Aan ELK Der Kader Én directie Leden justitie rechterlijke macht Bestuur Regering Instantiés Politiék media Én Kaders Zóú ZIJN:

  Hééft u Ván enig Moment in uw bestáán Wéét Ván Én Óf gedáán Én Óf Méé gedáán Àán:

  1Hét misbruiken Van Kinderén?
  2Hét drogéren Ván Kinderén?
  3 Hét martelen Ván Kinderén?
  4Hét prostituéren Ván Kinderén?
  5Hét chantage cq áfpérsingsnétwérken netwérken áán leggen Mét Kinderén cq Hét Bestáán Dáár Ván Én of wié Dát bedrijvén?
  6Hét Vérmóorden Ván Kinderén?
  7 Het Vérhandelén Ván Kinderén?
  8Hét vérslááfd máken Ván Kinderén?
  9Bént u heroinevérslááfd?
  10Hééft u heroine gebruikt?
  11Mogen Wij uw bloed Óp heroine vq drugspóren Testen?
  12Hééft u Wéét Èn òf méé gedáán Àán Misbruik Dér schóolsystémen Zó Àls Òok Peuterschooltjés Èn Crechés Tér Misbruik Vérkráchting drógéring marteling Hersenspoeling Én Beschadiging Ván Kindéren?
  13Hééft u Wéét Én Óf Méé gedáán Áán Misbruik Dér religién vóór Zúlke doélen?
  14Hééft u Kinderén Misbruikt?
  15 Misbruikt u nóg Stééds Kinderén?
  14Hééft u Wéét Ván Òf méé gedáán Àán de plunderingén Én Misleidingen Ván Hét Land Én Volk?
  15Behóórt u Tót Óf stáát u in dienst Én Óf hééf u kontakt Ván Eén Hét Land En Volk vijandige mogendheid?
  16 Bént u Trouw Ààn Nederland Èn Réchtmatige Bevolking In Zake Haar Veiligheid Toékomst Én Voorspoed?
  17Hééft u Wél Èéns áf gewéken Ván Het Gestelde in Vraag 16?
  18Bént u betrokken Én Óf Betrókken gewéést Bij Hét Veróórzáken Dát Het Aantal Der Réchthebbende Òorspronkelijke Bewoners Ván Dit Land Sinds 1945 is Terúg gélopen Ván 5,5 Miljoén Náár Héden Nog Máár 2,1 Miljoén?
  19Hééft u Wéét Ván Èn Òf mée Gedáán àán Onder Méér Hét Massaal vergiftigén Ván Kindéren vóór Óndér Méér Déze doelstelling?
  20Hééft u Wéét Én Óf méé gedáán Àán chronisch plunderén roven stélen Ván Gélden Eigendommen Bezit Ván Leden Ván Déze Bevolking cq Andere Volken ?
  21Hééft u In Záke Vraag 20 ÉN Òok Alle Voorgáánde Vrágen Dáár Bij Wétgeving staatsmiddelen instantiés Én Òf Ambt Misbruikt Èn Òf Wéét Ván Dié genen Dié Dát doén Òf déden?
  21 Hééft u Wéét Ván Én Òf gefacilitéért Én Óf toé geláten medewerking verléént áán Èén Óf Meerdere Ondérwérpen cq Misdrijvén Der boven Gestélde vrágen?
  22Hééft u Óp Ènigérlei Wijze Én Òf Mómént gedáán Én Òf Méé gedáán Àán Enig Misdrijf Ván uit Wélk belang Én Òf hoedanigheid Dán Òók tégen Kinderén Mensen Bevolking Ván Dit Èn of Andere Landen?
  23Hééft u ÓP Ènig Tijdstip Én Òf Momént gedáán ÉN Òf Méé gedáán Àán Obstructie Ván Rechtgang Getuigenis Aangiften Kénnis In Zake Misdrijven ÉN Òf In Zake De Gestelde Vragen?
  24Hééft u Kennis Én Óf gedáán Én Òf méé gedáán Àán Gróótschéépse Nationále Èn Òf Internatonále afleidingén Misdrijvén Misdáden tégen de Mensheid Én Òf Menselijkheid Óm Ván Àándácht Én Òf Bestrijding Dèr in Vragen Beschréven Én Àán Gegéven Misdrijvén Én Óf activitéitén af té leiden En Òf té sáboteren?

  Indién u Èén Òf Méér Dér Boven té Beantwóórdén Verzóchtte Vrágen Moét Én Óf Kúnt Bevéstigén En Óf niet Náár Wáárheid kúnt Èn Òf wilt Beántwóórden Én Ópénbáren Vérzoék Ik u uw Ambt Én òf Functie Per Ònmiddelijk Néér té Léggen Én Hét Land Binnen Twéé Dágen té Vérláten Àls Alternatiéf Ván Dé Vérplichting Tót Aán Géven Én Òf Getuigenis Doén Én Òf u Àán te Géven Tót Bekentenis Vérvolging Veróórdeling.

  Élke weigering Tót Áán Géven cq Getuigen cq niet Méde Wérken Áán Crimalitéitsbestrijding cq Terrorismebestrijding cq georganiséérde misdáádbestrijding Òók Mét zwijgend Verláten Ván Het Land Binnen Twéé Dágen Zál Als medewerking lidmaatschap facilitéren hélpén vérwérkelijkén Ván Èlk Volgend Dáár úit Vóórt Vloeiend Èn Òf vóort bestáánd Misdrijf cq Terrorisme cq Misstánd Àán Gemérkt Wórdén.

  ÁLLE Misdrijvén activitéiten Déél activitéitén In èn Òm Boven Geschetste Gebeurtenissén Zijn Onderdéél Ván Èén geórganiséérd Nationáál Én Òf Intérnationáál Grotér Gehéél Èn Àls bedrijfsmatige activiteitén cq cultúur cq Vijandige súbcultúúr Aan té Merkén Én Òok Wél Popúlairdér Áls mafia Ómschréven Mét Ondér Méér Àls Bedoéld Gevolg Hét Chronisch beroven Beschadigén Nádelig té beinvloéden Misbruikén Vérkráchtén Misleiden Bedriegen bedreigén úitbuitén Doden Vérmóórden Ziek maken plundéren uit roeien Ván Kindéren Mensen Én Volk cq Volkén.

  Ván Dáár Dát Ik Stél Dát Alle Activitéiten Èn Òok Gebruikelijke Déel Activitéiten Àls Terrorisme ÀÀN Gemérkt Dienén té Wórdén.Dáár Méé Vervalt cq Vérjáárt GÈÈN Dèr Misdrijvén Èn Déél misdrijvén.

  MÈDE ÒÒK ÒM Dàt er Mét Professionéle Middelen ÉN Gróotschéépse Misbruikén Ván Ambten En Functiés En vérmogens Als macht Misdrijf mediamisleidingén politiek Stráfréchtelijke Én wétgévende Criminéle willekeur Én monopolie En Geld Én Zélfs Móórd chantáges áf persingén drogéringén Èn Vérkráchtingén actiéf tégen gewérkt wórdt Òm ÈLKE Getuigenis Aangifte Arrestatie Véróórdeling Béeindiging tégen té wérken Én Óf óp de lange baan te schuivén Óm verjaringén Én Béschadigingén cq uitschakelingen cq vóórkómingén Van Bewijs Èn Getuigenissen té bewérkstelligén.

  Het Tót Héden Fálen facilitéren medewerken Aan Dèze bedrijvighéden cq Misdrijvén Der Gestelde Puntén Ván diensten instantiés regering veiligheidsdiensten politiék Wórdt Gezién Áls vrúchtgebruik ÁLs Vijandigheden Áls Meinééd Àls bendelidmáátscháp cq Terrorisme.

  Ja Húp Zég .. ACTIE

  Waarschuwing @geoffrey is met dergelijke lasterteksten ook al op Hetzuur bezig geweest

  Die behoort tot de joris demmink leden aka Kinder Misbruiksekte en zál Wèl bij een Creche wérken?
  Waardering: Thumb up 1 Thumb down 0 (+1)
  #

  Chuckie777
  3 mei, 2011 om 13:44

  Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder.

  Béste bráve joris …Gooi Mijn Bijdragen éven Snél Dóór de moderatié Já!
  Waardering: Thumb up 1 Thumb down 0 (+1)

  3 mei 2011, 14:07

  priester says

  Noú Óp klokkenluideronline mág Men Écht Niét Ààn Dè Klok Kómen Ván ivo opstelten en zijn rénfield dé éx heér joris demmink.

  Chuckie777
  3 mei, 2011 om 19:53

  Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder.

  @Nederlandvrij 3 mei, 2011 om 15:57
  Béétje Idióót Wát Betreft emile roemer Bén Je Wèl he?

  Dié wás sámen Mét job cohen dé vérvángérs Ván Wouter Bos Balkenende Eurlings Dié Tégen náár Afghanistan gáán cq blijvén Wáren.Dézen wérden wég gewérkt Dóor de hirsch ballin donner en joris demmink mafia.

  Dáárvóór hébben Dié het cda Nog tén Vál gebrácht Én heeft ballin Nog Stukken Ván het cda gélékt.Hééft mafiamáátje tang van úit de pvda Nóg Vals spóór gelegd Aandacht Van cda lek áf geleid dóór zélf Òok Een lekjé té doén.

  Dé gehéle mafia “réchtzáák” tegen Geert Wilders Òók.
  Méde óm Het Land Én Staatsmiddelen in de greep te behoudén Méde Óm Afghanistanplannen Én Méér vóór internationále Vijandige belángen té dienen.Mede Áls afleiding.

  Áls Arbeiders roemer Dénken te Kunnen Vértroúwen Kúnnen Ze Dè Toékomst Ván Hún Kindéren Béter Zélf vérnááién Wánt Dàn Schéélt Het Nóg Bérgen Nuttélóós schóólgéld.Kúnnen Ze gelijk áchtér Dè Rámen.

  Jé Hébt ménsen Mét èén hárt vóór Één ándér lánd één ándér volk.Jé Hébt Mensén Mét Een Hárt Vóór DIT Lánd Èn DIT VOLK.
  Dè Láátsten Stemmen ZOÙ Slimmér ZIJN.Dé ENIGE Dié Dáár Àán Niét Béwézen Hééft Vérráád Gépléégd té hébben Óf té Plégen Té Fálen Èn Hét Hart Hééft WÀÀR Hét Behóórt WIL MÈN ÒPRÈCHT Fúnctie Vérvúllen = Géért Wildérs

  Dé Méésten Ván Dé RÈST IS ZÒ Góór ZÒ SMÈRIG ZÒ Criminéél bezig gewéést Dát Dié Nóg Óp Énig Momént Tér Vérántwóording Zúllen Wórdén Géroepén.Dáár hélpt zich zélf wettelijke immunitéit bij de Eu vérscháffen Dán Zelfs niét Aan.

  Chuckie777
  3 mei, 2011 om 23:28

  Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder.

  Draaideúrpatiént aka partij sp?

  /watch?v=hkAF8ZXmMMc
  Uploaded by JDTVbyKat on 3 Mar 2009

  In aflevering 10 van JDTV kunt u zien en horen hoe het landelijk parket van het OM omgaat met de aangifte van Mustafa Y., een Turks jongetje dat zegt misbruikt te zijn door Joris Demmink. Tevens met Lex Runderkamp van het NOS Journaal en Lidy zegt u het maar Nicolasen van De Volkskrant. Interessant met betrekking tot het onderstaande filmpje met Jan de Wit is dat de SP zegt niets te doen omdat er een aangifte is gedaan en daarom de zaak verder af te wachten.

  #Uit dit filmpje blijkt dat dat afwachten tot in de eeuwigheid zal duren omdat het OM ook weigert in beweging te komen. Dit wijst op samenspanning tussen de SP en het OM en maakt de houding van die partij zo verwerpelijk.#

  De politiek dient de minister immers te dwingen het OM een aanwijzing te geven tot behandeling van de aangifte over te gaan.
  #

  blíjvén máár mét stókken in Dè púswóndén Ván Hét Volk prikkén én tégelijk té Dúre pleistérs vérkópen …´t IS Máár wát Jé cúltúúr Noémt?

  TYPISCH

  4 mei 2011, 00:00

  Like

 9. Siem Says:

  Zie je wel dat UPC de hel is?
  Overstappen zou gauw als mogelijk is!

  Like

  • leefbarbaar Says:

   KPN en Tele2 zijn even erg. Ze hebben schijt aan je, knoeien maar een eind weg en niet zelden wordt de verbinding steeds slechter.
   Echter: als je overstapt bedenk dan dat je per maand nog een bedrag betaalt voor de aansluiting van de kabel. Ook zonder UPC, dat zit in je energierekening verstopt. Ook dit moet je laten afsluiten, dat scheelt wel.

   Like

 10. leefbarbaar Says:

  Zal niet meevallen BP, deze internetstilte. De kutmarokkanen misdragen zich erger dan ooit en linx Nederland NSB’t er op los. Osama die 72 krabben zit te plezieren op de bodem van de zee. Opstanden in die achterlijke zandlanden. Hun “vluchtelingen” die hier asiel krijgen en hun mobiele lampenkappen overboord gooiden. Het gaat maar door.

  Like

 11. horatius Says:

  VS ZEER ALERT OP WRAAK AL-QAEDA
  Het Witte Huis heeft vrijdag laten weten “zeer alert” te zijn op veiligheidsbedreigingen, nu Al-Qaeda heeft gezegd wraak te zullen nemen voor de dood van leider Osama Bin Laden.
  (bron; De Telegraaf).

  Daar zijn we dus mooi lekker mee; hebben we die lui jarenlang gastvrijheid verschaft d.m.v. arbeidsplaatsen, subsidies, toeslagen en andere westerse verworvenheden en als dank worden we zomaar bedreigd.

  “Wee de ongelukkige die de hand opheft tegen diegene die hem dagelijks voedt.”

  Met de Arabische Lente zijn we ook nog niet klaar. In Amsterdam wordt op zaterdag a.s. een protestbijeenkomst gehouden op initiatief van de Islamitische stichting Hizb-ut-Tahrir i.v.m. de onrust in Sirië. Vrouwen en mannen dienen tijdens dit stille protest STRIKT GESCHEIDEN van elkaar plaats te nemen. Dit volgens de streng-islamitische regels die op termijn ook hier worden ingevoerd. (mits oom Geert daar geen stokje – of gummiknuppel – voor steekt).

  Wij raden u dringend aan om morgen de Dam te vermijden alwaar deze vredelievende manifestatie zal gaan plaatsvinden. Die eenvoudige lieden kunnen snel van slag raken als zij gestoord worden in hun pogingen hier alvast de sharia in te voeren. Het plotselinge verscheiden van hun grote inspirator Bin Laden doet de zaak ook al geen goed en een misverstand kan snel uitlopen op grootschalige rellen. En daar zijn onze Bromsnorren niet op berekend, laat staan uitgerust.

  Volgens onbevestigde berichten zou een zekere Job Cohen de demonstratie openen met een stichtelijk woord.
  In de pauze een (hopelijk) eenmalig optreden van het duo Gretta & Anja met het lied “Arabische Nachten.”
  Voorts, als de omstandigheden dit toelaten, een optreden van Ali B. met de olijke rap; “De Bomschoen-Shuffle.”

  Na afloop gezellig theedrinken met Job Cohen en speciaal voor de jongeren een demonstratie homo-knuppelen op het Leidse Plein.
  Kaarten zijn verkrijgbaar op het partijbureau van de PvdA, SP en GroenLinks.
  Haast u; de voorraad is helaas beperkt.

  PVVers zijn NIET welkom!

  Like

 12. Victor Van Vosselaer Says:

  Zit U nog steeds gedwongen duimen te draaien ?… Dit is toch niet meer normaal… waarschijnlijk op tèvéél pijnlijke tenen getrapt ?
  Trek het U niet teveel aan, beste André, we komen toch regelmatig eens “piepen” (pijpen laten we elders doen) om te zien of er al schot in de zaak komt.
  All the best, Fikken.

  Like

 13. Siem Says:

  “leefbarbaar mei 7, 2011 om 08:09

  KPN en Tele2 zijn even erg. Ze hebben schijt aan je, knoeien maar een eind weg en niet zelden wordt de verbinding steeds slechter.
  Echter: als je overstapt bedenk dan dat je per maand nog een bedrag betaalt voor de aansluiting van de kabel. Ook zonder UPC, dat zit in je energierekening verstopt. Ook dit moet je laten afsluiten, dat scheelt wel.”

  Hoe laat je zoiets afsluiten?

  Like

 14. horatius Says:

  BUREAU “HALT” WIL NU OOK ZWAARDERE JEUGDDELICTEN BEHANDELEN

  Jongeren tussen 12 en 18 jaar worden nu vooral verwezen naar Halt in het geval van winkeldiefstal, vernieling en schoolverzuim. Halt wil meer zaken behandelen, zoals openlijke geweldpleging, bedreiging, belediging van ambtenaren en vervalsing van reisdocumenten.
  (Bron; De Telegraaf).

  De motivatie van deze geitenwollensokken is dat de Halt-trajecten goedkoper zijn dan afhandeling via de officier van Justitie. Het moge duidelijk zijn dat deze figuren in de eerste plaats hun baantje willen behouden en hun staf van Linkse rakkers fiks willen uitbreiden. Het is natuurlijk te gek voor woorden dat geharde criminelen voortaan weg kunnen komen met een taakstrafje die niet meer zal inhouden dan op zaterdagochtend wat schoffelen in een park.

  En dit allemaal onder het kabinet Rutte die ons volk een beleid had beloofd waar Rechts Nederland de vingers bij zou aflikken.

  Like

 15. Lebuïnus Says:

  @horatius (tristan ? ),
  U hebt volkomen gelijk.
  De vingers aflikken, wordt vertaald in vingers amputeren.

  Like

  • horatius Says:

   @Lebuïnus,
   Klopt; voorheen was ik tristan. Die is met vervroegd pensioen gegaan met een riante afvloeingsregeling.

   Ik vraag mij overigens af waarom ons Erelid BP zolang absent is.
   Hij zal toch niet van zijn bed zijn gelicht door 2 figuren in lange regenjassen?
   De macht van het MDI is groot.

   Maar binnenkort krijgen die geen subsidie meer en worden ze aan het werk gezet bij het ophogen van de dijken. Hopelijk gezamenlijk met die geitenwollensokken van Bureau Halt.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: