Lectori Salutem!

Zeg ja tegen jagers en nee tegen negers, riepen wij vroeger altijd. Je deed wat je kon. Toentertijd keek niemand daar raar van op, maar moet u anno 2011 eens kijken wat voor wereldvreemde slogans men roept:

ZEG JA TEGEN IMMIGRANTEN!

Deze droefenis komt van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. (RMO) Deze bedenkelijke club Linxen ligt waarschijnlijk chronisch aan het subsidie-infuus, vandaar deze opmerkelijke oproep.
De RMO heeft minister Hard Leers (Immigratie & Asielig) een advies gegeven als het gaat om immigranten, want de overheid moet anders aankijken tegen immigranten. Die hele houding klopt niet. Volgens de RMO moet het verplicht Nederlands leren voor immigranten geschrapt worden. Maar:

Alleen als beheersing van de Nederlandse taal onontbeerlijk is voor een baan, zou de verplichting in stand gehouden moeten worden.

Ook de ‘verplichte’ inburgeringskoersoes zou moeten vervangen worden door een niet-verplichte koersoes…
Daarnaast laakt de RMO de negatieve toon van het maatschappelijke debat over immigratie. Die zorgt er volgens de raad voor dat mensen worden ontmoedigd om naar Nederland te komen
Haha! Was het maar zo’n feest! Dat zou mooi zijn, we zitten namelijk vol. U bent niet welkom. De koek is op. We kunnen er even geen visite bij hebben. Domweg, omdat u teveel kost. En voor visite die teveel kost, houden wij de deur dicht. Het spijt ons, belt u eens aan bij de buren.
Laten we eerst onze bejaarden maar ‘ns gaan wassen. In je eigen uitwerpselen moeten liggen, is mensonterend. Daar horen wij het Europese Hof voor de Rechten van de Mensch nooit over.

‘Zeg ja tegen immigranten’, was het hè? In de eerste plaats maak ik dat zelf wel uit. Ik moet namelijk per definitie niets.
Ik zeg dus N E E.
Nee tegen eerwraak, illegale besnijdenissen, haatpaleizen, spuug & sis-Marokkanen, pauperschotelbuurten, Fatima Elatik, overgesubsidieerde buurtvaders & busmoeders, oorlogsmisdadigers uit Afrika, peperdure iftars, de ramadan, hongerfeesten, slachtfeesten, ritueel slachten en andere vreemde culturele ongemakken.

Nee. Dus. Duidelijk?

Overig nieuws: Vriend Horatius meldt tijdens zijn verblijf in het BP-café dat Ivo Opstelten belooft dat 89 in kaart gebrachte jeugdbendes binnen 2 jaar van straat zijn.
Horatius meldt ook dat we een slag om de arm moeten houden en de heer Opstelten het voordeel van de twijfel moeten geven. En dat doen we dan ook. De inmiddels ontstemde Wilderiaan zal het een en ander met argusogen bekijken.

*Dienstmededeling*
Mevrouw BP heeft het plan opgevat te verhuizen. Naar een andere slaapkamer. En die moet geheel opgeknapt worden… Daarom wellicht wat minder updates, de komende weken. Dan weet u ervan.😉