Waarde lezers,

Het is toch werkelijk niet te geloven wat men allemaal uithaalt om ‘uitgeprocedeerden’ binnen onze landsgrenzen te houden.

Minister Gerd Leers voor Immigratie en Asiel mag de politie opdracht geven (ex-)asielzoekers uit te zetten. Maar als daarbij de openbare orde ernstig dreigt te worden verstoord, heeft de burgemeester het voor het zeggen en mag die de politie verbieden mee te werken aan de uitzetting.

Ofwel; als de asielzoeker in kwestie zich maar zo agressief mogelijk opstelt, chaos schept, of wat dan ook, dan kan dit leiden tot verstoring van de openbare orde en dan mag de burgemeester de politie verbieden mee te werken aan de uitzetting? Zoiets? Want zo komt het over op mij.

Neem nu de de 45-jarige Afghaanse vluchteling Rafiq Naibzay. Leers wil hem geen verblaifsvergoening geven, want meneer wordt verdacht van oorlogsmisdaden. Nee hoor, zegt burgemeester Els Boot van Giessenlanden. Meneer moet blijven. Niks uitzetten, meneer is namelijk lief en zij heeft de politie verboden mee te werken aan zijn uitzetting.

En zo zijn er nog veertig ‘burgemeesters’ in Nederland die absoluut niet mee willen werken aan wat voor uitzetting dan ook. Dit zijn pure Anarchisten! Dit zijn gezagsondermijnende, verwarring zaaiende, linkse zieligheidsfreaks en dienen oneervol ontslagen te worden en wel per direct.

Nogmaals, bij een uitzetting kan de openbare orde verstoord worden, volgens deze Anarchisten.
Om je ziek te lachen! Spuugmasker op en geboeid afvoeren en als dat niet lukt, dan neem je zo’n loslopende oorlogsmisdadiger toch gewoon in huis? Lief voor kinderen en gehandicapten en ook vrouwen zijn geheel veilig bij zo’n Baardman uit Afghanistan…

Tofik Dibi, u weet wel, die GroenSlinkse opruier die hetzelfde ‘geloof’ aanhangt als de jodenslachter van Toulouse, barstte uit zijn vel van verontwaardiging en wil Leers wel eventjes spreken inzake de brief die de veertig Anarchistische burgemeesters hebben gestuurd aan Leers.
Oliedom als hij is, concludeert hij dat het is afgelopen met het gedoogakkoord van het kabinet met de PVV. Nederland staat geïsoleerd in Europa en dit kabinet staat geïsoleerd in Nederland.

Wat dat allemaal te maken heeft met het uitzetten van tuigh, mag Joost (of mohammed) weten, maar wij zeggen: alles wat hier niet hoort, of hier illegaal verblijft; de grens over!

En sluit af met een hekje.