Waarde lezers,

Vandaag laat ik medewerker Horatius aan het woord. Zijn reactie op het wereldvreemde creatuur Cecilia Malmström. Hij heeft zijn betoog al in de comments geplaatst, maar ik vind het een prima verhaal voor op de hoofdpagina.
Na de ‘lees verder’ de open brief van Geert Wilders aan deze tragische troela. Ja hoor, ga maar op de zeepkist staan, heer Horatius:

Deze van iedere vrouwelijke charme gespeende tante Sidonia die blijkbaar de portefeuille Islamiseringszaken beheert in Brussel zet ons gehele volk (m.u.v. de Linkse kerk) weg als zijnde racisten en fascisten. Zoals wijlen Pim Fortuyn zo mooi kon formuleren: ‘Mens, gaat toch je sokken stoppen!’ Je zal als Henk en Ingrid maar wonen in een Vogelaarwijk of in de omgeving van een asielzoekerscentrum en dus dagelijks worden geconfronteerd met Marokkanen, Somaliërs, Irakezen, Iraniërs en Afghanen dan weet men donders goed dat men niet te maken heeft met kennismigranten en zielige vluchtelingen maar met bezettingstroepen van de politieke islam. En de Bezettingskosten rijzen de pan uit, om over de stijgende criminaliteit maar te zwijgen.

Dit merkwaardige creatuur is ongetwijfeld ook een voorstander van een snelle toetreding van Turkije tot de EU en als het even kan ook nog van Marokko, Tunesië en Algerije vanwege ‘historische en culturele banden.’ Malmström maakt echter een volkomen foute inschatting betreffende de mening van het ‘gewone volk’ in Europa. Die heeft namelijk de buik meer dan vol van dergelijke politiek-correcte figuren die volkomen buiten de realiteit staan en dus direct verantwoordelijk zijn als hier op een gegeven moment een burgeroorlog uitbreekt als de radicale baardmannen hier een Islamitisch Kalifaat willen stichten.

Overal waar moslims prominent aanwezig zijn zal vroeg of laat het Salafisme de kop – of minaret – opsteken en dat kan zich uiten via grootschalige rellen, demonstraties, oproer, het verbranden van vlaggen en poppen, stakingen (voor zover men een betaalde baan heeft…), harde intimidatie, chantage en afpersing. We moeten er zelfs ernstig rekening mee houden dat deze individuen de invoering van de sharia zullen eisen. Een Religieuze Politie is dan de volgende stap en dit allemaal onder het mom van Godsdienstvrijheid en de Mensenrechten.

Er gaan (bevestigde) geruchten dat er op 12 september a.s. een referendum wordt gehouden onder de Nederlandse bevolking over het schrikbewind vanuit Brussel. Die tante Sidonia pikken we dan ook gelijk even mee via een krachtig NEE tegen de EU.

Op welke partij moeten we dan gaan stemmen? vraagt de argeloze autochtoon.

STEM PVV!

Voor degene die de brief van Geert Wilders nog niet gelezen hebben:

Cecilia Malmström,

De banden tussen Nederland en Zweden gaan lang terug. Eeuwenlang handelden wij in graan met uw land, Nederlanders hielpen met de stichting van Gotenborg en oudere Nederlanders denken met warmte terug aan het Zweedse wittebrood dat het einde markeerde van de lange, donkere Hongerwinter ’44-’45.

Wij hebben tot dusverre geen reden om anders dan met waardering aan Zweden te denken.

Toch lijkt het erop dat we nu met een andere bril naar uw mooie land moeten kijken. U wilt EU-overheersing waar anderen vrijheid willen. Geen Nederlander heeft op U gestemd. Wij weten niet wie U bent. Wij kennen U niet, maar U legt wel uw ideeën dwingend op aan ons volk.

Uit het interview van Le Monde blijkt dat U mensen die kritisch staan tegenover de massa-immigratie of islam wegzet als ‘xenofoob’ en ‘populist’. Dat is blijkbaar hoe U over brede lagen van de Nederlandse bevolking denkt. U geeft ook hoog op van ‘academische kringen’. Ik mag erop wijzen dat deze hooggeleerde mensen niemand vertegenwoordigen dan henzelf.

Ik roep U dringend op uw naive multikulti-dromen niet te verwarren met de realiteit. Misschien kunt U eens kennis maken met wat massa-immigratie betekent voor miljoenen Nederlanders: namelijk meer criminaliteit, uitkeringsafhankelijkheid, overlast, vervreemding, onderwijsproblemen etc.

Misschien is het een idee dat U eens in een geïslamiseerde wijk gaat wonen. Niet in de vorm van een werkbezoek van een paar uur waarna U wordt afgevoerd door auto-met-chauffeur, maar permanent. Islamitische wijken als Kanaleneiland (Utrecht), de Transvaal (Den Haag) of Rotterdam-Zuid lenen zich daar perfect voor. Kunnen wij U helpen daar blijvend een woning te vinden? Wij zijn U graag daarbij van dienst. U spreekt van ‘culturele verrijking’? Nou, die mag U uzelf niet langer onthouden.

Ons eeuwenoude verlangen naar vrijheid en onafhankelijkheid staat haaks op de EU-overheersing. De Partij voor de Vrijheid vindt dat de Nederlandse bevolking baas moet zijn over onze eigen grenzen en ons eigen immigratiebeleid. Wij hebben alleen maar last van uw absurde weigering om ook maar de kleinste aanscherpingen van ons toelatingsbeleid mogelijk te maken. Zo wilt U niet eens een rem zetten op het aantal partners dat iemand naar Nederland kan halen!

Uw bemoeienis past niet bij de Nederlandse vrijheid en onafhankelijkheid. Daarom roepen wij U op er mee op te houden en af te treden! Dat maakt de tijd die Nederland nodig heeft om los te raken van de Europese Unie ietwat draaglijker.

Wij kijken uit naar uw reactie.

Hoogachtend,

Geert Wilders