Het Boek Der Foutlinxen.

Het boek der foutlinxen

Dit is het beruchte topje van de ijsberg. Besef dat wanneer een penningmeester uit de kas jat, dit
niet bij de gehele fractie bekend zal zijn, maar dat wanneer men miljoenen misbruikt de fractie er
beslist van op de hoogte is en meewerkt. Niettemin is er nooit iemand op deze kennis veroordeeld
en weggestuurd.

Medeplichtigheid bestaat niet in de politiek.

In feite dienen dus alle bestuurders en raadsleden van foute fracties vermeld te worden. Denk
hierbij aan Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, bijvoorbeeld, waar onbeperkt geknoeid wordt zonder
gevolgen voor B&W. Bedenk hierbij ook dat het meeste geknoei zonder gevolgen blijft. Mislukte
grondaankopen, werklozenprojecten, straatcoaches, kansenjeugddingen, enz. De lijst is eindeloos.
Zelden komt iets voor de rechter; het is allemaal onhandigheid. En wat er ook fout gaat; wachtgeld
en pensioen liggen te wachten als 72 maagden in het paradijs.

Foutlinxen.

D66 – Marc Jan Ahne. Meneer is wethoudert te Deventer en vergat alles af te rekenen in een
bouwmarkt. Hij is gepakt voor winkeldiefstal. Dat doet ie anders nooit hoor!

D66 – Magda Berndsen Tweede Kamerlid voor D66 kreeg als voormalig korpschef in Friesland meer dan een ton aan vergoedingen, waar ze geen recht op had. Dit graaien gaat ongeveer zo: je claimt extra geld in je weekeind, omdat je wachtdienst hebt. Terwijl je natuurlijk helemaal geen dienst hebt, maar het tikt zo lekker aan en iedereen doet het. Zodoende fraudeerde ze er een ton bij. Geen probleem voor mannetje Peggold, ze mag gewoon bij D66 blijven, want kritiek mag je alleen op de PVV hebben. Graaien en frauderen is bij D66 geen zonde.

D66 – Marcel van Dalen, wethouder te Blaricum en raadslid te Ede. Vergat te vermelden dat hij al
een strafblad had wegens smaad. Smaad, valsheid in geschrifte.

D66 – Jos Elbers, voorzitter van D66 en volstrekt foutmens. Megagraaier, die het onderwijs heeft
helpen verzieken en zichzelf beloonde met een adviserende functie, die nog beter betaalt. Hij vindt
zichzelf niet slecht en verrot en niet linksch, maar betrokken. Graaien, belangenverstrengeling. PS
Omdat deze oplichter voorzitter is van D66-Rotterdam neemt dus de gehele fractie genoegen met
zijn wangedrag.

D66 – Dirk Elsen, was grootgraaier en knoeier bij de SNV. Heeft een tijd lang directeur gespeeld en
moet nu opzouten, helaas zonder strafrechterlijk vervolgd te worden. Maar meneer is van D66, hij
zou dus toch niet veroordeeld worden want de rechters hier zijn van dezelfde club. Hij overtrad
aantoonbaar de aanbestedingsregels en gaf vriendjes en familie opdrachten. In veel landen wordt
dit gezien als corruptie. Daarnaast vulde hij flink zijn zakken ten koste van de medemens, maar dat
heet “handig” bij linx.
O ja, het SNV stond onder toezicht van ene Lodewijk de Waal, vandaar. Zie een post op deze lijst van
meneer de Waal: dieper kan je niet zinken als vakbondsman, het lijkt Wim Kok wel.

D66 – Jikkie van der Giessen bestuursvoorzitter van Codarts, de hogeschool voor de kunsten in
Rotterdam. Deze prutsmuts werd er weliswaar rijk mee, maar de gehele opleiding is een puinhoop.
Een volstrekte nachtmerrie. En dat allemaal omdat manneke Peggol en zijn bende het onderwijs mogen verzieken, wegens taartverdelingen. Is deze graaidoos crimineel? Nee, alleen onhandig. U weet wel: te hoge kosten, snoepreizen, wethouder geweest in 020 (en dieper kan je toch niet zakken) en heel veel geld krijgen en volstrekt niets presteren. Graaien.

D66 – Korrie Louwes, wethouder in 010. Onhandig. Geeft een bedrijf “Liveable” zomaar het
monopoly om studenten te huisvesten in nutteloze gebouwen. Vriendjespolitiek.

D66 – Alexander Pechthold, wethouder in Leiden, lijsttrekker van het spul en eeuwig kamerlid.
Knoeide als wethouder met een stuk grond, vervuilde grond. Is hier nimmer voor gepakt en
veroordeeld, maar hij werd ook nimmer gepakt voor het veilen van vervalste stukken. Graaien,
sjoemelen, islamisatie.

D66 – Fedde Reeskamp, raadslid te Haarlem, heler en een leugenaar. Daarnaast frustreert hij
het aanhouden van de dief, die bekend is bij hem, door te weigeren het adres te geven van de
fietsendief. Meneer kocht een aantrekkelijk geprijsde fiets op Marktplaats.nl. Deze bleek gestolen.
Wie had dat ooit gedacht? Heling. Bij de weg: wedden dat deze heler zelf subsidie krijgt van de
gemeente, middels het Fietsenplan?

PvdA / D66 – Marleen Barth, voorzitster van de fractie en lijsttrekker voor de eerste kamer en haar
man, de burgemeester van Wassenaar: Klaas Hoekema, D66.
Dit opvretersduo verslindt per jaar tonnen belastinggeld en zorggeld.
Ze wonen in een peperduur huis, maar betalen alleen de deurknop en klagen hierover. Zij heeft
een eigen maatschappelijk bedrijf, dat haar zelf in dienst neemt en vet betaald en een 18-tal
nevenfuncties bij de overheid en semieoverheid. Zij is het ware gezicht van de PvdA. Voorstander van import islam, maar woont zelf in Wassenaar. Graaien. Islamisatie.

Groen Links – Aziz Adahchour, raadslid. Je ontkomt er niet aan om af en toe een moslim te nomineren. Nu frauderen de allochtonen bijna allemaal en aangezien er ruim een miljoen hier rondhangen zou de lijst eindeloos zijn.
Maar het gaat hier ook om de foutlinxen. Het linxe en groene tuig dat altijd met de opgeheven vingert klaar staat om ons te corrigeren, maar dat zelf alles uitvreet wat allah (of z’n broer) verboden heeft.
Vandaar deze oplichter: GsL raadslid Aziz Adahchour. Had twee niet bestaande fulltime banen bij het onderwijs. Haatscholen staan bekend om hun frauduleus mensen aanstellen en zo kan het dat de linxe maffia het mogelijk maakt dat iemand zo maar twee banen kan hebben en nimmer op zijn werk hoeft te verschijnen. Bedenk hierbij hoeveel mensen bij deze fraude betrokken zijn. De scholen, de foute politieke partij, de ambtenaren, de belastingdienst, de gemeenteraad, enz. enz. Foutlinxen in overvloed. Fraude.

Groen Links – Judith Bokhove. Is raadslid van de groencriminelen en ook directeur van het erbarmelijke bedrijf Greenchoice. Niet alleen is zij even vergeten te vermelden dat zij directeur is, hoewel dit verplicht is, maar haar bedrijf stinkt aan alle kanten. En wanneer de gemeente iets beslist over “groen, energie, zonnepanelen, duurzaamheid enz.” stemt dit loeder gewoon mee (of niet volgens de fractievoorzittert, maar hiervoor was haar man de directeur en toen stemde ze wel met alles mee, terwijl hetzelfde geld van Greenchoice naar binnen stroomde). Belangenverstrengeling zoals het kan. Erg onhandig allemaal en typerend voor foutlinx. Daarnaast
ligt haar bedrijf overhoop met de Eneco is de gemeente weer deels eigenaar van de Eneco. Verder graait ze nog wat in de zorg. Het bedrijf Greenchoice is dusdanig rot, dat de overheid er al drie keer heeft ingegrepen. Niettemin vindt haar fractie haar integer en kunnen we het woord “integer” dus schrappen uit de Dikke van Dalen. Graaien, verzwijgen nevenfunctie, tweepetten, blond en gespleten persoonlijkheid, belangenverstrengeling.

Groen Links – Harry Borghouts ook gemeenteraadlid voor Progressief Heemstede (1977-1987), fractievoorzitter van Progressief Heemstede (1982-1987), secretaris-generaal bij ministerie van justitie (1996-1999) en
commissaris van de koningin Noord-Holland (2002-2009)). Hij wordt, als secretaris-generaal van Jusititie, in 1999 verantwoordelijk gehouden (door de commissie-Kalsbeek), voor het niet tijdig informeren van minister Korthals van Justitie over coketransporten. In de periode dat Borghouts commissaris van de Koningin was, speculeerde de provincie Noord-Holland op banken in IJsland met 78 miljoen euro tegen een rentevergoeding van 5%. Het geld werd geleend van De Nederlandsche Bank. Door de kredietcrisis is dit bedrag geheel verloren gegaan. Sommige mensen worden fout geboren, hij is er 1 van, toch is hij het ware gezicht van Groen Links; de meeste zijn oude zakken, die slapend miljonair worden en nimmer in dag in het bedrijfsleven presteerden. Graaier, geldverdamper, eventueel corruptie.

Groen Links – Jamai Challiui. Succesallochtoon en raadslid. Kwam nooit op een vergadering van GsL en dat zou ik ook niet doen, maar maakte zich verder schuldig aan illegale onderverhuur, huisvesting van illegalen, importeren familieleden en uitbuiting.

Groen Links – Cees van Dijk, raadslid en bestuurslid afdeling Haarlem vanwege seksueel misbruik (verkrachting) van een 13-jarige jongen. Hij werd veroordeeld tot anderhalf jaar cel, plus daarna psychische behandeling.
Meneer is therapeut en verkracht zijn cliënt, het lijkt wel een boek van Stieg Larsson, monsters bestaan helaas. Het NRC weigerde hier over te publiceren, men wil de sector niet beschadigen. Verkrachter, schending ambt, pedofiel.

Groen Links – Wynand Duyvendak, crimiclown en kamerlid: wegens inbraak in het gebouw van het ministerie van Economischer Zaken, bedreigingen en brandstichting in zijn tijd als milieuactivist – “Ik vond dit soort acties altijd legitiem”, vertelde Duyvendak het opinieweekblad Elsevier nog enkele dagen voor zijn aftreden. “Dit feit is verjaard, ik maak me er niet druk om”. Zijn fractievoorzitter Femke Halsema sprak van een ‘politieke fout’, omdat hij in de aankondiging van zijn boek deze actie als een groot succes bestempelde, zonder tevens te vermelden, dat hij tot het inzicht gekomen is, dat dit soort acties contraproductief werken; een wijziging in zijn denken, die wel in het boek zelf tot uitdrukking zou komen en die Duyvendak als gevolg van de commotie ook in interviews
nadrukkelijk naar voren bracht. Bejaarde Volkert.

Groen Links – Arjan El Fassed, Tweede Kamerlid van Groenslinksch. Haatzaaien. Meneer is opperhoofd bij een website bedoeld om de haat tegen Joden aan te wakkeren en de islamisatie van de wereld te vervullen. (The Electronic Intifada). Geld voor ontwikkelingshulp wordt hier misbruikt en klassiek voorbeeld van een linxe met een dubbele agenda. Zwendel, haatzaaien, islamisatie.

Groen Links – Rik Grashoff, Tweede Kamerlid, Wethouder Delft (1998-2006)) liet Delft voor 4 ton garant staan voor een aanbouw aan de Sultan Ahmed Moskee. De Turkse Vereniging kreeg zo een lening tegen lage rente en zou daarmee “culturele ruimtes” aanbouwen aan de moskee. Voorwaarden waren wel dat de vereniging een ander bestuur moest hebben dan de moskee, en de ruimtes van de vereniging moesten afgescheiden zijn van die van de moskee. Nou zijn die besturen inderdaad verschillend. Precies dezelfde 9 Turken, dat weer wel, maar in een andere volgorde. Heel verschillend, vindt de gemeente. Het zou om te lachen zijn, als het niet zo treurig was.
Bovendien blijken de ruimtes van de vereniging naadloos, zonder scheiding over te lopen in die van de moskee. Die heeft zo een fijne uitbreiding gekregen. Laat de Delftse burger maar dokken. Kortom, Grashoff bedonderde de boel en de moskee/ Turkse vereniging benutte de geboden mogelijkheden. Werd beloond met een post als Wethouder in Rotterdam en verdampte daar 50 miljoen in het “Jeugdjaar” en loog bij herhaling over het verdampen van geld in muziekpodium “Watt”. Zwendelaar, vriendjespolitiek, kopen van stemmen, islamisatie.

Groen Links – Leen Harpe, lijsttrekker van de lokale milieumaffia in Zeeuwland. GroensLinks, dus. Meneer is graaiend ambtenaar en politicus. Reden van deze notering is echter dat deze gloeilampenhater tegen zijn exvrouw te keer gaat en daarvoor vervolgd wordt, voor huisvredebreuk dus.

Groen Links – Herman Meijer. Bestuurder van deze foute partij, uitvinder van de kindersex en baanbrekend pedofiel. Binnenkort weer verkiesbaar voor de eerste kamer. Ridder in de orde van Oranje Nassau, kun je nagaan wie allemaal een lintje krijgen tegenwoordig. En waarvoor?! Pedofilie.

Groen Links – Mariko Peters, kamerlid, heeft als diplomate de gedragscode van het ministerie van Buitenlandse Zaken overtreden, maar mag toch aanblijven als Kamerlid. Ze meldde in 2005 in Kabul niet aan haar ambassadeur dat ze een liefdesrelatie had met een man wiens subsidieaanvragen ze moest beoordelen en dat was tegen de regels. Leermoment: blijkbaar hebben wij dure diplomaten in dienst, die allerlei allochtonen in hun
eigen typhusland aan fraaie banen helpen op onze kosten. Belangenverstrengeling, vriendjespolitiek.

Groen Links – Sam Pormes. Voorzittert van de Groene Bende te Assen. Er was niet sprake van één affaire waarbij Sam Pormes in opspraak kwam, het ging om een hele reeks. De feiten zijn terug te vinden op een Wikipedia pagina. Het ging over betrokkenheid bij het gijzelingsdrama bij de Punt, om een schietpartij in Assen, waarvoor Pormes zeven maanden vastzat, het ging om een gevalletje uitkeringsfraude, en het ging om een guerrillatraining in Jemen. Fraude, terrorist.

Groen – Links – Helma Ton, burgemeester van Blaricum: rijden onder invloed.

Groen – Links – Tara Singh Varma, succesallochtoon, kamerlid, was een veelbelovend politica, maar vernielde haar eigen politieke carrière door financieel wanbeleid en leugens. Ze ging zelfs zo ver dat ze deed alsof ze elk moment kon overlijden aan kanker. Na veel vertoon bij haar vertrek uit de
Tweede Kamer komen de geruchten op gang. Uiteindelijk blijkt dat ze geen kanker heeft, maar dit
heeft verzonnen. En dit vaker doet. Misleiding, graaien. Geen enkel geweten; verduisterde geld als
penningmeester van het Grenada Kommittee.

PvdA – Susan Baart, voormalig voorlichter van Ad Melkert en de PvdA-fractie. Ze is sinds april
2010 commissaris bij Vestia. Saillant detail is dat ze de echtgenote is van de Tilburgse PvdA-
burgemeester Peter Noordanus. De burgervader was tussen 2001 en 2004 voorzitter van de Raad
van Commissarissen van de Vestia Groep. Graaien totdat je rood ziet.

PvdA – Nourdin Belhadi. PvdA. Succesallochtoon. Campagneleider van kadaffie Aleid Wolfsen en fraai voorbeeld van iemand die vanwege zijn afkomst en achterstand slapend rijk is geworden. Ons geld voor hem, met dank aan de rode maffia. Meneer werd zomaar docent, ging naar Mekka en kwam terug als handenschudweigeraar. Deed wat alle PvdA-ers doen: richtte een stichting (iets doen met rotjongeren) en stak de subsidie in zijn eigen zak. Schnabbelde er flink wat bij met lezingen en kreeg zelfs prijzen vanwege zijn goede plannen. Ja, als je bij de PvdA zit kun je hele maatschappij verzieken en toch rijk worden. Fraude en verduistering.

PvdA – Harry van den Bergh, kamerlid. In 1987 afgetreden als PvdA-Kamerlid, nadat hij wegens
handel in aandelen (Fokker) met vermeende voorkennis in opspraak was geraakt. Zag ze vliegen.

PvdA – Rinda den Besten, wethouder. Liet een ambtelijk stuk opmaken om het succes van het
geldvretende jongerenloket vorm te geven. Terwijl dit project een volkomen mislukking was. (zie ook
Ella Vogelaar). Toen er een scriptie verscheen over dit jongerenloket, moest deze weer verdwijnen,
want de scriptie paste niet bij de leugens van de wethouder. Graaien, verduistering, misleiding.

PvdA – Els Boot, De burgemeester van Giessenlanden, weigert om een Afghaanse man /
asielzoekert uit te zetten. De 45-jarige man wordt verdacht van oorlogsmisdaden, maar is linxzielug.
Werkweigering, islamisatie.

 

PvdA – Wouter Bos, minister van Financiën en knoeiert. Ging minder werken voor veel meer geld
bij de K.P.M.G. en toevallig is de overheid (dus Wautert himself) de grootste opdrachtgever van dit
bedrijf. Belangenverstrengeling.

PvdA – Gert Braam, wethouder in Coevorden. Verdampte veel geld met grondaankopen. Loog hier en daar eens wat en moest opstappen. Graaien, liegen.

PvdA – Pieter Broertjes. Hopeloos PvdA-geval. Werkte vanaf 1979 bij de Azijnbode en heeft er echt
alles aan gedaan om ons land te verzieken met de multikul. Onder zijn bezielende leiding werd
de Volkskrant actief ingezet bij het demoniseren van Pim Fortuyn. Stelde idioot veel allochtone
columnisten aan om de hersenspoeling van dom links mogelijk te maken, biedt een platform voor
PVV-haters en ondanks de moord op Pim, gaat stug verder met het demoniseren van Nederlanders, zodat nu Geert Wilders aan de beurt is. Kortom een leugenfabriek, zodat we die kennen uit de vorige bezetting. Desondanks wordt deze rooie gifpen niet vervolgd voor moord en evenmin voor de miljarden die onze samenleving kwijt is aan de allochtoon, nee, ze belonen hem met de burgemeesterspost in Hilversum. Haatzaaien.

PvdA. – Edward Brongersma. Eerste kamer, overtreding wet op kinderporno en derhalve smeerlap.

PvdA – Ronald Buld, raadslid Nijverdal: mishandeling, verkrachting, huiselijk geweld.

PvdA – Peggy Burke. PvdA, wat anders? Raadslid van 020 en bij haar is het licht geheel uitgegaan. Zij wil dat autochtonen voortaan kunnen worden uitgesloten van de betere banen, om zo de instroom van allochtonerts mogelijk te maken. Wordt je dus niet alleen benadeeld in de hoofdstad omdat je ouders blank zijn, maar pakken ze je nog een keer als je werkt zoekt. Natuurlijk staat Peggy niet alleen in haar waanzin: GsL steunt haar plan. Soort zoekt soort. Schending grondwet, negerisatie.

PvdA – Hannah Buyne. Wethouder en daarnaast rechter. Succesallochtoon. Zij vond het nodig de
jeugd op te zetten tegen de PVV, want democratie is een gruwel voor de rooien en onderwijs biedt
kansen. Zij liet een lesbrief verspreiden onder de scholen tegen een deel van de Nederlanders en
loog hierover. Zij is een schoolvoorbeeld van de waanzin en schade, die de PvdA ons land aan doet.
Liegen, haatzaaien.

PvdA – Ama Carr , succesallochtoon, raadslid Amsterdam, rijdt zonder rijbewijs en onverzekerd rond. Geeft valse naam, een vals adres en een valse geboortedatum op.

PvdA. – Job Cohen, burgemeester Amsterdam, liet miljoenen in de Poldermoskee verdwijnen en
miljarden in de metro. Zelfs Europese subsidie werd weggesluisd de moskee in. Verzaakte volkomen, liet een Amsterdam ontstaan waar Joden, vrouwen en homo’s niet meer ongehinderd over straat kunnen en criminelen 500 keer kunnen worden opgepakt zonder detentie. Theedrinker, amateur.

PvdA – Wim Cornelissen, burgemeester van Gouda. Groot ontkenner van problemen met Fins
wajongvolk. Knoeier en graaier. Want ook deze burgemeester graait er op los. Met medeweten van
de gemeenteraad, want die heeft boter op z’n hoofd. Maar toch. Meneer heeft een villa in Ghana en
de vuilnisdienst van Gouda had in 2009 een rekening betaald in datzelfde Ghana, die verder oninbaar was. Wat doet een miljoen Goudse euro’s in het land der Ghanezen? Daarnaast heeft hij ook nog een functie in Ghana. Deze man, die de Gouwenaren al jaren laat stikken, maakt zich zonder enige twijfel schuldig aan graaien en ongewenste belangenverstrengeling. Zijn werk als hoofd van politie heeft hij niet 1 dag naar behoren uitgevoerd.

PvdA – Minister Jacqueline Cramer. Diverse portefeuilles, maar geen dag voor ons bezig geweest.
Was hoogleraar bij een universiteit ergens in Utrecht, gaf ze daarna 50 miljoen om wat te fröbelen
met onderzoek en ging later daar, dik betaald, werken om nutteloos onderzoek te doen. 50 miljoen
om jezelf aan een baan te helpen, belangenverstrengeling. Gebruikte later ontwikkelingsgeld om
arme landen te dwingen mee te spelen met linxe klimaatspelletjes. Machtsmisbruik.

PvdA – Marcel van Dam, minister Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (1981-1982), gepakt
met drank achter het stuur, hielp frauduleus een limonadefabriek om zeep. Omdat dat kon. Rode
miljonair. Knoeier en jarenlang god van de PvdA.

PvdA – Sjoera Dikkers, PvdA kamerlid van het ergste soort en toch niet crimineel. Voor ons
allen onbekend en toch betalen we ons scheel aan haar. Kijk ff naar dit stukje uit haar CV:
Medewerker projectmanager Greenpeace Nederland (1995-1996). Medewerker bij het CNV.
Campagnecoördinator jubileum 2000, Stichting Wemos (campagne voor kwijtschelden schulden
ontwikkelingslanden) (1999-2000). Directeur Evert Vermeer Stichting (EVS) (2000-2005).
Directeur “Stop Aids Now” (2005-2007). Interim-directeur E-motive, programma van Oxfam-Novib
(2008-2009). Directeur ( a.i.) Defence for Children/ECPAT (juni 2009-juni 2010). Nevenfuncties:
(je gelooft het niet…….). Eigenaar ‘Dikkers’, Management voor Idealisten (2007-heden). Zo zie je
maar dat al die graaiers gewoon in de tweede kamer zitten en gewoon kunnen blijven graaien.
Al jaren maken we ons erg boos er over en toch zitten de roodgraaiers gewoon op het pluche en
schrapen jaarlijks hun tonnen naar binnen. Ten koste van respectievelijk het milieu, de rechten van
werknemers, ontwikkelingslanden, zwartjoekels, aidspatiënten, derde wereld, zielige kindertjes. En
Henk en Ingrid! Graaien.

PvdA – Fatima Elatik, succesallochtoon, raadslid en bestuurder in 020, die informatie achterhield,
mede verantwoordelijk is voor de verdamping van 30 miljoen en een nagenoeg failliet stadsdeel
Oost-Amsterdam achterliet. Klassieker, totaal ongeschikt voor alles, maar onaantastbaar vanwege
de achterban van de PvdA. Misbruik overheidsgeld, verkwisting, liegen, enz. Weggestuurd met een
motie van wantrouwen en vervolgens weer op het pluche gaan zitten. In 020 kan alles (mits je tot de
juist bevolkingsgroep behoort).

PvdA – Thea Fierens. Zij graait nu echt ten koste van de getinte medemens. Zij is interim
van ontwikkelingsorganisatie SNV. Dit graaicollectief is al vaak slecht in het nieuws wegens
vriendjespolitiek en onbeperkte hebzucht. En deze graaidoos Fierens spant de kroon. Hoe diep kun je zinken door tonnen in je zak te steken, die zijn bedoeld voor de derde wereld. Denk daar eens aan als je iemand van de PvdA tegen komt. Ze doen er allemaal aan mee. Onbehoorlijke beloning.

PvdA – Carolien Gehrels. Wethouder van 020 en beroepsleugenaar. Liegt bij herhaling de raad voor
inzake haar bijdragen aan het mislukte muziekgebouw. Weigert verder te vertellen hoeveel geld zij
een ontslagen kultuurzeiker Janmaat heeft meegegeven. Liegen. Onbehoorlijk bestuur.

PvdA – Jaap van Gelder. Bestuurslid. Opperhoofd van vele zaken maar gepakt wegens corruptie bij
alweer een woningbouwvereniging “de Key”. Liet vriendje grond kopen en kocht die dan weer voor
miljoenen meer om er sociale huisvesting op te plegen. Graaien. Corruptie.

PvdA. – Cebeli Gönül succesallochtoon, raadslid uit Rotterdam, ernstige mishandeling van
echtgenote.

PvdA – Carlos Gonçalves, succesallochtoon. Voorzitter van de deelgemeente Delfshaven. PvdA-
miljonair en Kaap-Verdiaan. En zwendelaar. Meneer kreeg om stemmen te kopen onder zijn
landgenoten een fraaie baan van de rode maffia. Hij wordt zeer riant betaald, maar vond het nodig
een goede te baan te krijgen bij een stichting en zichzelf daar een vette subsidie te geven. Avanco
heet deze stichting en meneer is daar the Big Boss. PvdA-tuig uit eigen eiland helpt hij aan baantjes.

Is het strafbaar jezelf subsidie te geven? Nee, dat is onhandig. En zolang de deelgemeenteraad in
meerderheid dit niet erg vindt, is het niet strafbaar. Waarom dan deze vermelding? Omdat meneer
pas drie weken een luxe, gratis vakantie in Marokko heeft gehad op kosten van een Marokkaanse
directeur van een maatschappelijke instelling en deze instelling natuurlijk subsidie krijgt van dezelfde
deelgemeente. Is dit strafbaar? Nee dit is onhandig. Sterker er kwam zelfs een Bing-onderzoek en
watdenkkie???: meneer was onhandig.

PvdA – Eveline Herfkens, minister, nutteloze VN-graaier. Weigerde onterecht ontvangen
huursubsidie van $275.000 terug te geven. Gooide het op een akkoordje met Maxim Verhagen en
kwam er mee weg.

PvdA – H. Heuverling, wethouder in Waalwijk en winkeldief. Werd betrapt in de plaatselijke HEMA
met een tas vol spullen. Diefstal. Zijn wachtgeld vergat hij niet.

PvdA – Hakim Hmadouch, succesallochtoon, raadslid Arnhem,: mishandeling en bedreiging
echtgenote.

PvdA – Sadik Harchaoui, zelf behorend tot de BA’s (bekende allochtonen) maar hier succesallochtoon, is vorig jaar in opspraak geraakt door forse declaraties en salarisverhogingen als voorzitter van de gesubsidieerde instelling Forum. Kreeg de niet bestaande baan als opperhoofd van de Raad van Maatschappelijke Ontwikkeling en wist het te brengen tot een voorstel het woord “allochtoon” te verbieden. Graaien.

PvdA – Hamid Houda, succesallochtoon en kamerlid. Moest weg vanwege belastingfraude en
ontduiking, intimidatie van personeel; maar goed genoeg voor de provinciale staten. Bij de PvdA kan
alles, wanneer je maar stemmen meebrengt.

PvdA – Wim Huizing. Spijkenisse. Soms raadslid, soms wethouder. altijd bezig met kindneuqsex. Nu is dit nog steeds verboden, maar nog nooit is iemand daarvoor uit de PvdA gezet. Zal wel een verklaring hebben, waarom al die verkrachte kindertjes op zijn PC staan, dit schijnt altijd per ongeluk gebeurd te zijn. Pedofiel en smeerlap.

PvdA – Mohammed Kaied, succesallochtoon, raadslid uit Dalfsen: poging tot doodslag.

PvdA – Hamit Karakus, succesallochtoon en wethouder Rotterdam. Voorheen makelaar, ook al in
010. Doet niets fout, van onbesproken gedrag. Betrokken bij vele dossiers, maar drie springen er uit: ambtenaren wonen velen jaren graties in mooie panden langs de ’s-Gravenweg, die de wethouder vergeet te verkopen, bureau BOOR fraudeert en jat er op los inzake schoolgebouwen, leuke grondverkopen die de gemeente duperen (Calypso) voor 50 miljoen, maar bepaalde ontwikkelaars rijk maken. Onschendbaar /PvdA.

PvdA – Bert Koenders, minister van ontwikkelingssamenwerking, kocht een afdeling van de VN met
de bedoeling daarvan de hoogste baas te worden. Zijn baan kostte ons 89 miljoen euro (per jaar?).
Belangenverstrengeling.

PvdA – Wim Kok, minister en MP. Beste voorbeeld van hoe een socialist zijn gehele linxe loopbaan
gebruikt (op onze kosten) om vervolgens te graaien bij alle grote bedrijven (alweer op onze
kosten). Hielp de FNV naar knoppen voor eigen gewin. Werd beroemd vanwege het “kwartje van
Kok” een tijdelijke heffing om werkend Nederland te pesten, die later terug gegeven zou worden.
Belangenverstrengeling, graaier.

PvdA – Henk Kool Haagse PvdA-wethouder, geeft opdracht gemeente aan afdelingsvoorzitter van zijn eigen partij, graaitoeter Constant Martini ter grootte van 30.000 euro. Verstrengeld ff wat belangen.
Er moest zogenaamd een onderzoek worden uitgevoerd. Kan ook zijn dat Martini een nieuwe auto
wilde, ofzo.

PvdA – Martin van der Krogt, raad van advies van de Fourstar Groep. Sinds wanneer heeft een lullig
bureautje een topzware raad van advies nodig? Sinds je er rijk mee kunt worden. (zie Ella Vogelaar).
Bureau gaf geld aan iedereen als stagevergoeding. Zonder stage. Graaien, misbruik belastinggeld.

PvdA – Krouwel van de gemeente Dinkelland. De PvdA-wethouder besloot zijn functie neer te leggen
nadat hij het rapport heeft gelezen over het onderzoek naar de integriteit van de drie wethouders
van de gemeente. Tien keer raden welke wethouder boter op z’n hoofd had. Belangenverstrengeling
en vriendjespolitiek. Werd wel beloond met wachtgeld, want boter op hoofd loont.

PvdA – PvdA Els Kuijper. Ook wel Els de Gluiper. Bejaarde bloemetjesjurk met hyacinthkapsel en
spuuglelijke halskettingen met metaalafval of rode zwerfkeien erin. Rode vette rups Nooitgenoeg.
Was wethouder, raadslid, locoburgemeester en bestuurder in arm 010 en graait vrolijk verder.
Daarover zo meer. Was lijsttrekker van de PvdA tijdens de periode Fortuyn en deed fanatiek aan
haatzaaien door kinderen te vertellen dat ze pappie niet meer mogen zien, wanneer deze op
vakantie zou gaan naar zijn zandland. Van tante Pim mocht pappie dan nooit meer terug komen. Ja,
hoe diep kun je zinken? Nog dieper. Mevrouw Kuijper hielp in haar functie een bekende horecazaak
aan een vergunning en kreeg zo maar een bestuursfunctie bij hetzelfde bedrijf. Wat een toeval. Of
zou het onhandigheid zijn? Haatzaaien en belangenverstrengeling.

PvdA – John Leerdam. Fijne vent. Kamerlid. Krijgt deze notering alleen omdat hij bewijst dat je bij de
PvdA niets hoeft te kunnen of te weten om tig jaar te kunnen blijven plakken.

PvdA – Rob van der Mark, burgemeester van Vlieland: Openbaar dronkenschap

PvdA – Constant Martini. Voorzitter van de PvdA, afdeling Den Haag. Meneer kreeg van bevriende
wethouder Kool opdracht een onderzoek te doen, dit om geld te verschuiven en een rapport te
verwerven voor in de onderste lade. Vriendjespolitiek.

PvdA – Martin van Meurs, Oud PvdA-wethouder en smeerlap van de lokale Pro Arnhem. Deze man
verzamelt kinderporno. Je zal er maar op gestemd hebben. Kwam verder nog in het nieuws omdat hij als beroepspedo niet zijn zetel op wilde geven.

PvdA – Hubert Mollenkamp. Directeur sociale woningbouw. Deze grootgraaier en rooie kapitalist
dacht dat ie god was en smeet met ons geld. Sportwagen hier, villa daar. Deed sociale woningbouw bij Rochdale, vandaar. Geeft de PvdA definitie van “eerlijkheid” nieuwe betekenis. Want niet alleen kon deze pretletter zich onbeperkt verrijken, het was nog niet genoeg. Hij is gepakt voor
het aannemen van tenminste 2 miljoen aan steekpenningen.Het meest verbijsterende rond zijn arrestatie is natuurlijk dat Hubertje, voor een sociaal bedrijf werkte, voor de sociaalste gemeente van Nederland (Amsterdam) en leefde als Czaar Peter de Grote. En dat niemand van zijn gedrag op de hoogte was, zogenaamd. De huisadvocaat van Rochdale is trouwens ene van der Laan. Tegenwoordig burgemeester / tunnelkijker in 020 en opvolger van amateur en foutmoefti Cohen. Er moeten dus tientallen PvdA-ers zijn in dit netwerk met boter op hun hoofd, maar de oude media hoor je er niet over. Corruptie, graaien.

PvdA – Peter Noordanus, speelt burgemeester in Tilburg. De burgervader was tussen 2001 en 2004 voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Vestia Groep. Getrouwd met ene Susan Baart, die ook al graait bij Vestia. Zou persoonlijk betrokken zijn bij het toekennen van het debiele salaris van speculant Erik Staal. Graaien. Belangenverstrengeling.

PvdA – Marnix Norder, Wethouder Den haag. Is ook opperhoofd van de Nederlandse Stichting Hoogbouw. Gaf zichzelf als wethouder opdracht in Dubai naar hoogbouw te gaan kijken als voorzitter van de stichting Hoogbouw. Graaien, belangenverstrengeling, vriendjespolitiek voor schizofrenen.

PvdA – Rob Oudkerk, wethouder Amsterdam, Kamerlid en huisarts: woonde verslaafde hoeren
uit in 020 dat is nog eens seksueel misbruik! Hij kwam eind 2003 in opspraak omdat hij een
agent zou hebben geschoffeerd nadat hij was aangehouden wegens het niet voeren van een
werkend achterlicht op zijn fiets. Later werd bekend dat Oudkerk prostituees had bezocht op de
tippelzone aan de Amsterdamse Theemsweg, terwijl hij ervan op de hoogte was dat daar illegalen,
minderjarigen, drugsverslaafden en slachtoffers van vrouwenhandel werkten. Hij trad af vanwege
hoerenloperij en cocaïne gebruik.

PvdA – Ernest Owusu-Skeyere , succesallochtoon, raadslid Amsterdam-ZO: fraude, illegaal
wapenbezit.

PvdA – Bram Peper, burgermeester Rotterdam (1982-1998), minister Koninkrijkrelaties (1998-2002) en minister van Binnenlandse Zaken (1998-2000)): in opspraak door zijn declaratiegedrag. Meneer dacht echt dat alles wat hij uitgaf ten goede kwam aan Rotterdam en zodoende ging hij over de schreef. Graaier, knoeier.

PvdA – Anton Pieters, voormalig voorzitter van de jonge socialisten en statenlid van de provincie
Overijssel. Betrapt bij het jatten uit de partijkas en dusdanig betrapt dat de partij dit aangegeven
heeft en niet onder het tapijt geschoven kreeg. Dief. En al zat het in de partijkas van die rooie
oplichters, het is natuurlijk ons geld, belastinggeld.

PvdA – Sharda Poese. Succesallochtoon. Penningmeester en raadslid. Gepakt voor het jatten uit de
partijkas van de PvdA. Je moet overigens wel zeer hebzuchtig zijn om als allochtoon te jatten bij de
PvdA: je kunt er op vertoon van afkomst en achterstand zo maar een fraaie baan krijgen, waar je
niets voor hoeft te doen of te kunnen. Voorbeelden te over.

PvdA – Jan Pronk, minister Ontwikkelingssamenwerking (1973-1977 & 1989-1994 & 1994-1998) en
minister Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (1998-2002)) stapte bezopen achter het stuur en reed zijn dienstvoertuig in de prak.

PvdA – Felix Rottenberg. Bestuurslid en partijstrateeg. Graaier, krijgt 5000 euri betaald voor een
volkomen overbodige vergadering in 020 aan elkaar te kletsen. Besloten vergadering, dient dus geen  enkel openbaar doel. Verder bekend van vele linxe TV-uitzendingen als minister van propaganda. Schijnt per uitzending nog betaald te worden ook. Graaien, vriendjespolitiek.

PvdA – Evan Rozenblad. In 1994 kort na zijn aantreden als Kamerlid afgetreden nadat via de CDA-
gazet Trouw was uitgekomen dat hij zijn loopbaan iets te mooi had afgeschilderd. Valsheid in
geschrifte.

PvdA – Karel Schols, wethouder van Duiven. En: Voorzitter Schols Foundations, Voorzitter Malawi-
platform, Adviesbureau Karel Schols. Zie daar hoe verstrengeld deze persoon is. Heeft een fraaie villa in een ontwikkelingsland en is socialist. Hoeveel overheidsgeld toucheert hij. Of betaalt de bankgiro dit allemaal. Europa? Gaat er geld van de gemeente Duiven naar toe? Multatuli draait zich maar weer eens om in zijn graf. De socialisten van nu zijn de uitbuitende imperialisten van toen. Graaien, belangenverstrengeling.

PvdA – Hans Spekman. Zag kans als wethouder van Utrecht illegaal mijloenen te sluizen naar de
lokale voetbalclub. Hielp mede hierdoor een bouwbedrijf het faillissement in. Is tegenwoordig
opperhoofd van de rode maffia.

PvdA – Erik Staal. Godheid bij woningbouwvereniging Vestia. Graaier met een grote “G”. Naast het
zichzelf te ruim belonen vond meneer het nodig te beleggen met geld van de huurders en liet Vestia
hierdoor met meer dan een miljard het schip in gaan. Werd hiervoor beloond met een vorstelijke
bonus en zit nu op Bonaire zijn geld te tellen. Graaien, knoeien.

PvdA – Randy Stena, succesallochtoon, deelraadslid Amsterdam-ZO: arbeidsverzuim, werkweigering.
Verscheen nooit op vergaderingen maar pakte wel de poen. Aan de andere kant heeft hij weinig
verziekt tijdens zijn loopbaan en dat kun je van velen niet zeggen.

PvdA – Jerry Sulaiman. succesallochtoon, raadslid Amsterdam-ZO: fraude, greep uit kas van de
fractie. Eerder regel dan uitzondering.

PvdA – Elvira Sweet, succesallochtoon, raadslid Amsterdam: 2x veroordeeld voor dronken achter
stuur zitten.

PvdA – Guusje ‘Nadorst’ Terhorst, burgemeester Nijmegen en minister Binnenlandse zaken en
Koninkrijkrelaties 2007-2010, die met drank op achter het stuur klom en vervolgens eiste dat
de politie haar liet gaan. Doofpotdoosch en zuipschuittin. En racist: verhinderde als minister de
benoeming van een commissaris omdat deze autochtoon was. Machtsmisbruik, zuipen.

PvdA – Victor Verhoeven. Bestuurder van de rode bende en schrijver van kul- en partijstukken.
Grootgraaier. Speelt directeur bij allerlei woningbouwverenigingen; hij verhoogde de huren, gaf alle
nuttelozen huursubsidie en vulden zijn zakken. Graaien.

PvdA – Willem Vermeend. Een kamerlid en later een staatssecretaris van Financiën. Gebruikte zijn
politieke loopbaan om flink aan te pappen bij het bedrijfsleven en graaide er vrolijk op los met tal van bijbanen. Ging ook graaien bij de bedrijf Afab en liep daar tegen de lamp als graaier. Achteraf had ie het niet geweten. Graaier.

PvdA – Walter Vermeulen, gaaiert bij woningcorporatie Laurentius Breda. Wegens jatten, stelen en
corruptie gepakt. Ondanks het feit dat de raad van commissarissen (PvdA voorzitter Peter van den

Baar, voormalig burgemeester, wethouder van de rooien) zo goed toezicht hield jatte men er op los.
Hoe kan het? Graaien, corruptie en toch sociaal. Vastgoedfraude.

PvdA – Ella Vogelaar. Minister van wonen en smijten. Bezit een netwerk van allerlei re- en
integratiebureaus en geeft zichzelf keurmerken, door baas te spelen in een keurmerkeninstituut voor heftige bureaus. Van “Blik op Werk” tot “Fourstar” de puinhoop van het jongerenloket. Werd vooral ook bekend omdat men bij Fourstar criminele jongeren zoveel zakgeld gaf als stagevergoeding, zonder stage. En werd betrapt. Verdampt ook geld bij woningbouwverenigingen. Graaien, belangenverstrengeling, islamisatie. Laatst gezien met een emmer asbestvezels bij WBV Mitros.

PvdA – Mei Li Vos. Lid tweede kamer. Wachtgelddoos. PvdA en zwanger. Dat laatste kan geen kwaad, maar haar linkse bloed is ongeneeslijk. Doet aan haatzaaien. Probeert te verhinderen dat PVV-ers de dodenherdenking bijwonen, wegens vermeende medeschuldigheid aan de misdaden van Hitler. En verklaarde voor “moffenhoer” te zijn uitgemaakt door PVV-ert zonder bronvemelding. Kreeg daarvoor landelijke uitzendtijd bij P&W, het door de belastingbetaler betaalde links TV-front: de VARA. Haatzaaien.

PvdA – Lodewijk de Waal. Vakbondgod. Beroepslandsverrader, die de vakbonden inzette voor de
mens, die niet werkt en ook niet gaat werken. Ongeneeslijk PvdA-er. Pas betrapt op fraude als
voorzitter van de raad van toezicht van de geldsmijtclub SNV. Hij keurde misbruik van subsidiegeld
goed. En dit ten koste van de arme mens in Afrika. Met z’n hele smerige vakbond er verantwoordelijk
voor dat niemand meer een vaste baan kan krijgen maar altijd moet werken via een uitzendburo. Tal
van nevenfuncties, die geen enkel ander doel dienen dan Lodewijk de Waal en de multikul. Graaier.

PvdA – Jaap Warners. Meneer is soms wethouder van Gouda. Dan weer directeur van het vuilbedrijf
Cyclus en zit toevallig ook zichzelf te controleren in de raad van commissarissen. Geeft zichzelf de
ruimte veel Gouds geld te investeren in Ghana in een nieuw vuilbedrijf, waarvan hij toevallig ook
directeur is. Onnodig te zeggen dat dit geld verdwijnt, in ieder geval niet gebruikt wordt voor de
Goudse vuilniszak (zie de bijdrage over zijn vriendje Cornelis).

PvdA – Aleid Wolfsen, burgemeester van Utrecht: intimidatie en knevelarij krantenredactie.
Grootste knoeier ooit. Knoeide met vergoeding van tijdelijke dienstwoning en liet een oplage van
een krant, die hier melding van maakte, vernietigen. Verder bekend van totale ongeschiktheid.
Liet homo’s jarenlang pesten door kansenjeugd. Sluisde subsidie naar moslimachterban, via een
jeugdwerkproject. Gaf miljoenen uit aan een Roma-gezin, gewoon omdat dat kan. Krijgt niettemin
in alles de steun van de meerderheid in de gemeenteraad en dat zegt veel over de gemeenteraad
en de staat van verval van ons politieke bestel. Keerde uiteindelijk een half miljoen euro’s uit aan
weggepest gay-stel als compensatie voor al die jaren wanbeleid. Droeg hier zelf geen cent aan bij:
belastinggeld is graties, toch?

PvdA – Joop Worrel, van alles. Jarenlang opperhoofd geweest van een stichting voor Sinti en Roma
en heeft daar miljoenen verdampt, zonder dat de Nederlander er een euro wijzer van werd. Graaien,
verdampen.

PvdA – Murat Yasar, succesallochtoon, raadslid uit Kampen: mishandeling echtgenote.

PvdA – Mohammed el Yaakoubi, succesallochtoon en raadslid Amsterdam: mishandeling, dumpen
importbruid in Zandbakkije.

Daarnaast nog deze lijst van grootverdieners bij goede doelen. Sommigen kent u al uit de politiek.

Unicef Henk Franken Rene Grotenhuis

Rode Kruis Cees Brederveld

Nederlandse Hartstichting Hans Stam

Nierstichting Paul Beerkens

Kerk in Actie Haaije Feenstra

KWF Kankerbestrijding Ton Hanselaar

Artsen zonder Grenzen Hans van der Weerd

Prins Bernhard Cultuur Fonds Adriana Esmeijer

Natuurmonumenten Jan Jaap de Graeff

Plan Nederland Tjipke Bergsma

Wereld Natuur Fonds Johan van der Gronden

Cordaid Rene Grotenhuis

Greenpeace Liesbeth van Tongeren (GroensLinksch)

Woord en Daad Jan lock

Astma Fonds Michael Rutgers

Zonnebloem Marijke van Eck

Terres des Hommes Ron van Huizen

Amnesty Eduard Nazarski

Oxfam / Novib Farah Karimi (GroensLinksch)

S.O.S. Kinderdorpen Albert Jaap van Santbrink

Tot slot: hoe rot kun je zijn? Er werken een miljoen of meer vrijwilligers in ons land. Mensen die
voor nop of een buskaartje zich inzetten voor hun naasten. Al deze directeuren zouden dit werk
ook vrijwillig moeten doen. Gewoon uit compassie en beschaving. Maar helaas, iedereen spreekt er
schande van en alle oude politieke partijen gaan er gewoon mee door. Graaien tot de dood, zelfs ten kosten van zieke kinderen. Persoonlijk zou ik me kapot schamen.

Daarnaast hebben we nog vele smeerlappen van honderden lokale linxe partijtjes. Men graait wat
af. Wat te denken voor het CDA, daar vindt je ook van alles. Een van hun prominenten is zelfs SS-er
geweest. De netste van dit boerenspul heet Koppejan, is tegen de PVV en geeft zichzelf een baan bij
de burootje dat hij zelf subsidie heeft gegeven (Cooperatieve Vereniging Kredietunie Nederland). En
bij geen andere partij graaien zoveel leden in de zorg dan bij het CDA, duizenden interims lachen zich iedere dag weer kapot om de Balkendenorm en graaien maar door. De haatzaaiers van de SP, met giftige feeks Agnes voorop. Er zijn zoveel foute politici en dan noemen we ons een beschaafd land. En is graaien dan een misdrijf? Volgens vele politici is graaien een vorm van handig zijn, lopen ze tegen de lamp dan is het onhandigheid en ik denk dat generaties na ons dit gegraai heel anders bekijken.

Het is crimineel gedrag en niet uit te leggen.

Duizenden foutlinxen. Vul de lijst maar aan.

505 gedachten over “Het Boek Der Foutlinxen.

 1. Pingback: Het Boek Der Foutlinxen! «

 2. update:

  PvdA – Jacqueline de Jong, raadslid in Rotterdam en verdient daar ook een dik salaris als directeur van de onzinnige OK-punten. Een OK punt is een veilig adres, dat gesloten is, wanneer je het nodig zou hebben tijdens een straatroof. Ze geeft leiding aan 2.2 FTE. Graaien, verdampen, belangenverstrengeling.

  PvdA – Jenny Bouma, wethouder ergens in de buurt van Twarres, heeft zich schuldig gemaakt aan feitelijke belangenverstrengeling. Ook was er sprake van (middellijk) persoonlijk belang. Dat blijkt uit het rapport van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING). Mevrouw deed iets met grond en haar man was erbij betrokken als ontwikkelaar, maar dat wist ze echt niet. Vriendjespolitiek, belangenverstrengeling.

  Like

 3. update:

  PvdA – Wim Blok, halve zool en opperhoofd bij BOOR Rotterdam, graaier zonder grenzen. Meneer speelde directeur en zag kans voor meer dan een ton te reizen, van andere fraudes wist hij niet af , want drukdrukdruk en op reis natuurlijk. Misbruik geld, onbekwaam knoeier, graaier. Moest weg maar werd beloond met een verse baan: nu speelt hij baas in de raad van toezicht van stichting Vizyr. Bij de weg: de puinhoop van BOOR komt eindelijk in orde, want foutmoefti Job Cohen gaat de leiding overnemen.

  PvdA – Marcel La Rose, stadsdeelvoorzitter van Zuidoost 020. Knoeier. Gaf ons geld aan bepaalde jeugd om te voetballen. Maakte er een bende van, loog en koos wachtgeld voor zijn eieren. Graaien, knoeien, niet functioneren.

  PvdA – Martin Kromwijk, godheid bij Woonbron, sociale woningbouw. Had een linkse hobby: stak 250 miljoen in een schip en loog hierover aan alle kanten en vervalste rapporten. Socialist met twee SS-en. Graaien, verdampen, misleiding, valsheid in geschrifte.

  PvdA – Peter Moerenhout, wethouder te Drimmelen. Van sociale zaken en daar wil je echt niemand van de PvdA hebben. Fraude. Meneer is ook makelaar, maar ontving ten onrechte jarenlang een WAO-uitkering en wachtgeld. Onhandigheid, uitkeringsfraude, graaien.

  PvdA – Noël Philippen, directeur van woninggraaibedrijf Vitaal Wonen te Limbricht. Corrupt. Verdiende zelf nog een kleine twee ton aan een klusje voor de zaak. Stak tonnen in een geschikt huisje voor de voorzitter van de raad van toezicht. (zie Henricus Ritzen). Graaien, vriendjespolitiek.

  PvdA – Henricus Ritzen, voorzitter van de raad van toezicht van Vitaal Wonen. Kijkt de andere kant op vanwege een fraaie villa, die meneer kreeg. Graaien, vriendjespolitiek.

  Groen Links – Jan Dijkgraaf, fractievoorzittert en penningmeester van de afdeling Emmen bevrijdde euro’s uit de kas en liet ze rollen. Diefstal.

  D66 – Jan Patternotte, duo raadslid in 020, soort van spek-en-bonen-variant. Hij ging buiten zijn boekje door valsheid in geschrifte te plegen en de democratische regels aan zijn laars te lappen door een handtekening te vervalsen op een motie. Valsheid in geschrifte.

  Like

 4. Bij de weg:
  Ledenlijst van PvdA is strikt geheim. Ook voor rood tuig zelf. Geheim, wat hebben ze te verbergen? Nou genoeg blijkbaar.
  Dus als er nog eens iemand loopt te miepen over de geheime geldschieters van de PVV, onthoudt dan dat de leden van de bende van Rotte Roos geheim zijn. Zodat men links kan graaien en eeuwig een ander kan veroordelen en onbeperkt belangen kan verstrengelen.
  Lol: van de PVV weten we tenminste wie er lid is, dan kan de PvdA dus niet zeggen/

  Like

 5. Het boek der Foutlinxen vermijdt nog de CDA-ers en dat zijn er vele. Toch verdient er zo’n christelijke zuivelproducent wel een vermelding als voorbeeld:
  CDA – Ad Koppejan, lid tweede kamer. Belangenverstrengeling.
  Want niet alleen was deze boer fel tegen de PVV (en trok er veel aandacht mee) hij geeft zichzelf een baan bij een burootje dat hij zelf subsidie heeft gegeven (Cooperatieve Vereniging Kredietunie Nederland). Geld boven idealen en gewoon doorgaan met graaien, want eigenlijk is hij een lid van de bende van de Rotte Roos.
  Dat geeft dit artikel in het anti-PVV-tijdschrift Elsevier een geheel andere strekking: http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/350054/CDAer-Koppejan-ideologische-leegte-breekt-partij-op.htm
  Niet de PVV is schuldig aan de neergang van het CDA, dan doen ze zelf. Van de C hebben ze een M gemaakt, En hun veelvuldige samenwerking met de PvdA heeft de partij medeschuldig gemaakt aan jaren wanbeleid en eeuwige lastenverzwaringen en tomeloos groeiende bureaucratie.’ Koppejan, de graaiende polderverzuiper, die tegen was en geld aanbad”, zou het leuk doen op zijn graf.

  Like

 6. Goed nieuws: http://www.rijnmond.nl/nieuws/27-09-2012/groenlinks-raadslid-was-onverstandig-maar-wel-integer
  Kan deze foutlinxe mevrouw Bokhove van de lijst worden geschrapt?
  Misschien.
  Ik heb het BING-onderzoek gelezen en zag meteen dat het werd geschreven door iemand van de PvdA. Een linkse politicus, die zich buigt over de eerlijkheid van een andere opvreter, dit riekt naar WC-eend. Maar goed.
  Nu staat zwart op wit dat B. (Judith Bokhove) haar inkomsten van elkaar wist te scheiden, haar belangen ook, en dat ze de consequenties van haar directeurschap niet goed had ingeschat.
  De linxe pers kraait victorie “Bokhove is integer”. Hoera, zie je wel, alleen PVV-ers kunnen fout zijn.
  Is dit terecht? Welke consequenties? Gingen de miljoenen van Green Choice, naar een andere bankrekening dan haar salaris voor het raadslidmaatschap? En weten deze rekeningen niet van elkaar? Verdiende ze als directeur werkelijk helemaal niets? Verdiende haar man R. ook helemaal niets? Waar is al dat geld van die malversaties dan gebleven?
  Hoe kun je “integer” zijn wanneer jouw bedrijf duizenden Nederlanders dupeert?
  Dan de gemeente 010 is eigenaar van de Eneco, de Eneco wordt benadeeld door Green Choice en de bitch is raadslid van 010 en directeur aan de andere kant en verstrengeld geen belangen?
  Het komt dus allemaal weer neer op “onhandigheid”, net als anders. Een BING-rapport is niks anders dan een roos op een beerput.

  Like

 7. Zoals een ieder weet is ene Andree van Es tegenwoordig de grote dame van Groen links.
  Deze dame heeft de toenmalige BVD van van alles beschuldigt om er maar voor te zorgen dat Sison (een maoistische moordenaar uit de Filippijnen) gewoon met rust werd gelaten. Sison kon na interventie van die communistenhoer Andree van Es inderdaad ongestoord zijn gang gaan met de bloederige zuiveringen binnen zijn partijen(NDF/CPP).
  http://luxetlibertasnederland.blogspot.nl/2010/06/andree-van-es.html geeft wat inzicht in haar snode praktijken.

  Like

 8. Wilbert Willems(groen Links) tegenwoordig raadslid in Breda speelde speelde bij de zogeheten Quimpo-affaire waar de BVD toen van alles beschuldigd werd een zwaar dubieuze rol.
  Bij de behandeling van die Quimpo-affaire faxde die vieze DDR-freak alle stukken inclusief conceptstukken regelrecht naar het bureau van de moordenaar Sison. De faxen zijn nog te bewonderen bij Peter Siebelt, http://www.petersiebelt.nl/

  Like

 9. Marijke Vos (groen Links) was de verantwoordelijke wethouder bij het akkefietje Probo Koala.
  http://www.elsevier.nl/web/1093154/Nieuws/Politiek/Marijke-Vos-door-het-stof-in-affaire-gifschip.htm
  Bij het vervoeren van het foutief geëtiketteerde bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co naar onder andere houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V. te Sint Oedenrode speelde Vos de lesbische brandweervrouw(doofpot)
  zie http://www.stelling.nl/kleintje/388/Vanrooij.htm
  Deze dame zit naar mijn weten in de 1e kamer

  Like

 10. update:
  PvdA – Peter van den Baar, wethouder, burgemeester, en toezichthouder bij WBV Laurentius te Breda, alwaar Vermeulen, Peijen en Heintjes zich helemaal gek graaiden en knoeiden. Graaien, fraude mogelijk maken.

  Like

 11. Kijk: http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/351195/Fraudezaak-woningcorporatie-Laurentius-breidt-zich-uit.htm
  Al maanden geleden had ik de top van Laurentius al opgenomen als foutlinxen. En nu blijkt dat toch wel veel miljoenen zijn gestolen, moet de overheid wel iets gaan doen. Het bedrijf is trouwens verloren; totaal leeggejat. PvdA, 100% PvdA, op een enkel forum lees je nog wel dat men denkt dat dit VVD-ers zijn, maar dat is niet correct. Sociaal bouwen is PvdA. (bovendien proberen de sukkels hun PvdA schoon te praten, terwijl hun partij een duivels verbond smeedt met dezelfde VVD: Rutte II). En er zal niets veranderen, want de zogenaamde coalitiebesprekingen die nu plaatsvinden, zijn niets anders dan het verdelen van de taart, die Nederland heet. Jij graait hier en jij graait daar en samen graaien we het best. Jammer genoeg is graaien volkomen legaal en leidt het vrijwel nooit tot vervolging, alleen wanneer iemand een heel bedrijf om zeep helpt en het bedrijfskapitaal heeft gelat, dan zit er een taakstrafje aan te komen en alleen als de doofpot toevallig dicht zit. Tijd voor verandering, stem PVV.

  Like

 12. Tel dat geld eens allemaal op wat er gestolen is .
  En als ze het terug moesten geven waren we een eind op weg.
  Waarom horen we Rutte en Samsom hier niet over?
  Hoe zit het daar mee?

  Like

 13. uodate:
  PvdA – Jim van der Vennen, lid van het bestuur PvdA Amsterdam Zuidoost. Hij is werkzaam als Controller en als Mental coach (methode Lohnen) .”Mijn missie is mensen in beweging te brengen”, daarom trapt hij ze in elkaar. Mishandeling, openlijke geweldpleging.

  Like

 14. Update: foutrechtsen. Ja, die zijn er natuurlijk ook. Ook al zijn de media linksch en krijgen foutlinxen veel te weinig media-aandacht, tuig is van alle kleuren. Dat komt omdat corruptie hier vrijuit kan woekeren.
  Zo speelde deze week:
  rechters plegen meineed maar kunnen niet bestraft worden (D66?)
  corruptie in Helmond mag niet openbaar besproken in de gemeenteraad, VVD-wethouder, halfgod en senator van de 1e kamer is corrupt, de VVD steunt hem en de burgemeester is z’n vriendje en dankt aan hem zijn baantje
  zo blijkt een deel van de VVD in provincie NH ook corrupt, totaal corrupt
  stapt een wethouder op in Landsingerland, (CU) wegens ontbreken grens tussen werkgebied en eigen bedrijf
  stapt burgemeester (CDA) op wegens wilddeclareren
  De oogst van 1 week en natuurlijk wordt het meeste verzwegen en natuurlijk weten velen alles van de corruptie van hun soortgenoten maar zwijgen er over graaien vrolijk mee.
  Ons bestuur is rot. Een nieuwe regering van VVD en PvdA bevestigt dit alleen maar.

  Like

 15. Voor werkend Nederland wordt de zorg onbetaalbaar. Niet in de laatste plaats omdat een miljoen mensen wel ziek is maar geen premies betaalt, niet in de laatste plaats omdat het graaien daar ongestoord door gaat. Zie ook: http://managementscope.nl/bedrijf/achmea
  De raad van bestuur van Achmea pakt 960.000 – euri per jaar. En dan nog alle managers. Wedden dat enkelen van dit tuig ook in de politiek zit?

  Like

 16. update Kromwijk (PvdA)
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3341470/2012/11/02/Cruiseschip-ss-Rotterdam-blijft-in-havenstad.dhtml
  Zie hoe je belazerd wordt. De pers en de NOS koppen “de SS Rotterdam blijft in Rotterdam”. Maar de kop had moeten zijn: “SS Rotterdam verkocht met verlies van 240 miljoen euro”, want dat is wat er speelt. Woonbron ziet kans in een paar jaar honderden miljoenen te verdampen. Ze laten de huurders hiervoor betalen en strijken zelf een vermogen op voor hun wanprestaties, want Rotterdam is van de PvdA en fouten worden daar nimmer bestraft.

  Like

 17. PvdA – Co Verdaas, staatssecreatris van economische zaken. Wordt riant betaald om de vaderlandse economie te besturen maar maakt zich zelf schuldig aan fraude en wilddeclareren. Want het is nooit genoeg bij socialisten.

  Like

 18. PvdA – succesallochtoon Tunahan Kuzu. Turkse meneer, zit in de tweede kamer en roept daar wat over gezondheisdzorg en treedt ook op in een spotje van een Turkse verzekeringsmaatschappij en liegt hierover. Belangenverstrengeling, onhandigheid. Dat krijg je als iedereen hier vreet van de belastingbetaler en in zijn eigen taal blijft volharden. Nederlands zou hier de voertaal moeten zijn.

  Like

 19. Merkwaardig genoeg is iedereen vergeten te vragen aan Tunahan Kuzu hoeveel geld hij verdiende met zijn reclamespot. Dat doen ze omdat zijn bankrekening, ontkennen onmogelijk maakt. Nu liegt hij er gewoon over en wist niet dat het voor een spotje zou worden gebruikt………..

  Like

 20. Zie hier een beerput en hoe het werkt: http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/new/comments/mist_rond_klimaatgeld/
  Zie hoe geld voor duurzaamheid verdampt. Hoe tal van (linxe) ambtenaren op strategische posten er voor zorgen dat geld verkeerd begroot wordt, zodat er geen controle en debat kan plaats vinden. GroensLinks steunt de PvdA en mag dus flink graaien en het geld wordt uit de boeken gehouden. Zo werkt het en niet anders. Wie echt wil weten hoeveel 010 uit geeft aan milieuwaanzin (lees: foute linxe vriendjes) heeft een probleem want alle cijfers zijn vervalst. Met dank aan de rekenkamer en Leefbaar Rotterdam. Onhandigheid per kilo en geld per ton. Bij de weg: dit haalt het nieuws niet.

  Like

 21. Voor de liefhebbers: koop vandaag eens de Azijnbode en lees het rapport over Amarantis. En maak kennis met enkele tientallen, honderden? smerige graaiers. Die natuurlijk allemaal onhandig zijn en niet worden vervolgd. Besef hierbij wel dat de meesten lid zijn van het CDA, D66 en GsL en weinig van de PvdA,anders was dit rapport er niet gekomen. Veel leesplezier en google erna eens de namen van de Raad van Toezicht, de Raad van Commissarissen, de bestuurders, managers en directeuren. Dan heb je namen en rugnummers van de mensen die onze maatschappij kapot maken voor eigen gewin. Foutlinxen dus.
  PS. De ROC’s in 010 exact hetzelfde verhaal.

  Like

 22. Update Amarantis: Men is geschokt, u weet wel. Zoveel schandalig misbruik van onderwijsgeld door foutlinxen. Het wordt nog erger: de verantwoordelijke minister nu is de totale nitwit Bussemaker. En waar kennen we haar van?? Van de Universiteit van Amsterdam, alwaar zij graaide en niet bestuurde. En wie gaat er (nog) een onderzoek doen naar Amarantis?? Femke H. Net als Flop Cohen, mag Femke nu tonnen cashen met een onderzoek, voor in de onderste lade.
  P.S. In Denemarken zijn Nederlanders nog welkom, voor wie er weg wil.

  Like

 23. PvdA – Update Co Verdaas, rode oplichter in Gelderse provincie. Meneer stapt op. Hij wordt zwaar gestraft voor al zijn fraudes / wordt beloond met jaren wachtgeld voor een baan van een paar weken / gaat iets doen voor allochtonen in Brussel of bij de VN. Natuurlijk is iedereen van de PvdA op de hoogte van zijn zwendel, maar medeplichtigheid bestaat alleen voor burgers, niet voor politici.
  Met dank aan de PVV, die overal gaat graven en blootleggen, wat de oude politiek uitvrat en in stilte begraven had.

  Like

 24. D66 – Alexandra van Huffelen, wethouder van Rotterdam. Geeft leiding aan de groenwaanzin en ziet er op toe dat alle cijfers over misbruikt belastinggeld vervalst worden. Is tegenwoordig bezig een gevaarlijk gesteente genaamd olivijn in te zetten tegen de bevolking van Rotterdam vanwege “onhandigheid”. Valt pas volgend jaar definitief door de mand.

  Like

 25. Toch wel. Verdaas: meneer was ambtenaar, werkte bij een woningbouwvereniging en had een eigen adviesbureau en ging in de provincie iets doen met grond en onroerend goed. Doet met sterk denken aan de Donald Duck; daar hebben de zware jongens herkenbare attributen: oogmasker, pet en trui met boefnummer. Net zo als de CV van deze PvdA-er dus: pluche, ambtenaar, woningbouw en eigen adviesbureau.

  Like

 26. Pingback: Tot volgend jaar! «

 27. PvdA – Hans Brouwer. Godheid en groot leider van de partij. Was opperhoofd in Gelderland, toen zijn maatje Verdaas aan het frauderen ging en gaf hiervoor toestemming en verklaarde eigenhandig dat de wet niet voor Co gold. Weigerde openheid van zaken te geven. Vriendjespolitiek, verdampen belastinggeld.

  Like

 28. update:
  PvdA – Erik Staal, Vestia. Gaf Vestia opdrachten werk te laten uitvoeren door BV’s, die geheel of gedeeltelijke van hemzelf waren. Zwendel / onhandig, wist niet dat BV’s van hem waren?

  Like

 29. Co Verdaas, PvdA, de man is gek op publiciteit. Nu stuurt hij een huiliemail rond met de verklaring, dat hij alleen onhandig is en geen graaier. Dan komt zo’n kreng van GsL ook nog met: http://www.telegraaf.nl/binnenland/21146633/__Superklein_foutje_Verdaas__.html
  Lol. Want Verdaas lichtte gewoon de boel op. Liet zich jarenlang onterecht naar Zwolle halen en brengen (dit gaat ie niet terug betalen hoor) en declareerde tegelijk reiskosten naar Nijmegen. Ondanks deze fraude pakt hij wel alle wachtgeld aan. Klein foutje? Maar de echte aap komt pas uit de mouw wanneer we weten wat het adviesbureau van Verdaas precies deed. Hoe kwam het aan zijn opdrachten? Wat presteerde het precies? Was het geen belangenverstrengeling met zijn werk als ambtenaar, of supermongeaul bij een woningbouwvereniging? Wordt vervolgd.
  En niet vergeten dat de provincie niet meewerkte aan het onderzoek naar zijn fraude en dat alleen de PVV wilde weten hoe het zat en er werk van maakte.

  Like

 30. SP – Theo Coşkun, foutmensch en dagelijks bestuurder (nepwethouder) te Rotterdam. Meneer woont twee jaar gratis in woning van knoeigigant Woonbron. (Zie Martin Kromwijk). Misbruik positie, belangenverstrengeling. Erger; nu blijkt dat Woonbron vaker huizen beschikbaar stelt aan linx tuig, wanneer deze een bijdrage leveren aan de buurt. Absurd linx draagt nooit ergens wat aan bij, ze parasiteren alleen.

  Like

 31. Kijk de linxe politiek is weer bezig: http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/new/comments/rotterdammers_krijgen_niet_meer_invloed_in_hun_wijk/
  Wij Rotterdammers mochten kiezen. We kregen een brief van de gemeente dat de kostbare, nutteloze deelgemeenten worden opgeheven en dat er nu een variant A of B voor ligt waaruit gekozen kan worden, om de deelgemeenten te vervangen.
  Heel democratisch dus. Helaas mocht je alleen A of B kiezen en verder niks. Geen enkele ruimte voor opmerkingen, ideeën of kritiek. Want A of B, is lood om oud ijzer.
  Zodoende reageerde maar 5% van de bewoners en maakte een keuze. Hoera roept de gemeente, de mensen hebben gesproken en nu gaan we model X in werking zetten, zodat nog meer allochtonen een vrije baan krijgen in het bestuur van onze stad en iedereen PvdA blijft stemmen. Want dat is wat er gebeurt. Iedere allochtoon een bestuursfunctie, dik betaald door H & I, zolang zijn achterban maar rood stemt.
  Een verbetering? Nee, Een goedkoper bestuur? Nee, beslist niet,
  Democratisch? Me neus! 5 %, zonder enige inspraak, want daar is zogenaamd de gemeenteraad voor.
  Jammer in dit verhaal is dat de enige partij die deze vorm van wanbestuur zou kunnen keren: Leefbaar Rotterdam, zelf voor 90% bestaat uit mensen die van de gemeente en deelgemeente vreten en dus totaal geen belang hebben om de situatie te verbeteren. Pim is dood en wordt iedere dag opnieuw begraven. Helaas.
  Volgend jaar dus krijgen honderden Mohammeds en Fatima’s een dure baan erbij in 010 en zijn de linxe stemmen weer gekocht. Foutlinxen in overvloed aan de Maas. Krijgen de Maya’s toch nog gelijk……..

  Like

 32. Respect voor jullie werk Boiling & Leefbaar, niemand interesseert het meer wat.
  De hele politiek is door en door verrot en laten we het dan nog maar niet over de EU hebben.
  Maar als je de waarheid vertelt (geert.W) ben je een rasist een xenofoob en wat nog meer voor onheilsberichten ze verzinnen.
  Alleen een volkopstand en al die smeerlappen wegtrappen kan nog helpen.
  Sterkte een ieder hier en de beste wensen voor 2013 groet koloth

  Like

 33. Voor al die rechtse graaiers heb je 10x zoveel pagina’s nodig , maar die mogen dat hé , want die komen er eerlijk voor uit .

  Like

 34. at Koloth: dank en een goed en gezond jaar voor u.
  at Warco: niemand beweert hier dat rechts geen tuigh kent, alleen de makke is dat linx tuig te weinig belangstelling krijgt voor hun wandaden. Dat een foute PVV dagenlang de voorpagina’s haalt is niet terecht, wanneer aan de andere kant over een beest als Cees van Dijk (GsL) niet wordt gepubliceerd om de sector therapeuten niet te beschadigen. Bron: http://www.camilleri.nl/2011/09/celstraf-voor-cees-van-dijk-van-groenlinks/ Verder de beste wensen voor 2013.

  Like

 35. Linxe terreur in 010. Te krankzinnig om waar te wezen, dus volkomen PvdA en volkomen waar :http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3369425/2012/12/28/Thuiszorgers-verdrongen-door-bijstand.dhtml
  De foutmensch Marco Florijn, PvdA-wethouder, werd al bekend doordat hij massaal de werklozen van Rotterdam aan het werk zette in de kassen en uiteindelijk 5 (7, 12 of 24) mensen, verplicht aan een baan hielp aldaar. (ten koste van tonnen geld per persoon en deze mislukking toch een succes ging noemen, zonder dat dat de oude media hier werk van maakten). Deze sukkel zit nu aan de touwtjes te trekken in de al zo zeer uitgeknepen thuiszorg. Waar Ingrid moet sappelen voor weinig en de managers in stilte graaien.
  Zodoende gaan honderden dames hun baan verliezen in de thuiszorg zodat allochtonen / bijstanders hun banen gaan overnemen met behoud van uitkering. Mensen in de bijstand smijten om mensen uit de bijstand te halen. Dat is de idee. Hoe idioot kun je wezen? Dat kan dus met de PvdA.
  Lees ook het stukje demagogie in het artikel: 1200 mensen uit de bijstand? Ja, misschien, maar niet dankzij de wethouder of door enig rood beleid.
  Want Rotterdam gaat bijna failliet aan de bijstand. Iedere keer moet er geld bij, omdat de Polen hier komen werken en de moslims, die eerder nog noeste arbeid verrichtten, nu zitten te vegeteren op de bank.
  Over de bejaarden, die afhankelijk zijn van de thuiszorg natuurlijk geen woord.
  Wordt vervolgd.

  Like

 36. update Laurentius: Walter Vermeulen, PvdA, eist zijn baan terug. Meneer wil opnieuw directeur spelen en stapt dus naar de rechter. Met onze rechtsspraak mag je het ergste verwachten, dus ga maar vast zitten en hou je broek vast. Verder bleek Walter ook nog thuis een koffer te hebben met 7 ton in contanten toen hij gearresteerd werd. Goh, je verwacht het niet bij een integere, brandschone bestuurder.

  Like

 37. Groen Links, Frits Lintmeier, wethouder van falen in Utrecht. Meneer speelt wethouder, maar kijk eens naar zijn CV: http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=336486 Dat is niet best; graaien bij groen en welzijn en intussen ook nog zogenaamd zelfstandig adviseur zijn. Onhandig dus. Kreeg aandacht van de PVV omdat de provincie een grote klus aanbesteedt bij het bedrijf voor communicatie, dat FL eerder oprichtte. Toeval allemaal? Hoe is de aanbesteding verlopen? Andere offertes? Doel van de klus, omvang van de klus? Waarom werd de communicatie apart aanbesteed? Onhandig, misschien? Vriendjespolitiek, belangenverstrengeling.

  Like

 38. SP – Nico Heijmans en Johan van den Hout, linxe bestuurders van de provincie Noord-Brabant, die beide de waanzin verdedigen dat gedeputeerden staten van Noord-Brabant in Parma, Italië, gaan zitten vergaderen (om poen te verdampen). Alsof het vergadertuig hier niet een mooi optrekje heeft om te vergaderen. Weer met dank aan de PVV. Zo leer je de echte SP-ers ook eens kennen.

  Like

 39. PvdA – Job Dresden, wethouder van Rijnwoude. Deed sociale zaken en de ervaring leert, dat sociaal en PvdA niet samen gaan. Graaien. Meneer is ambtenaar, die met de VUT gaat en direct daarna voor een veel hoger bedrag gewoon weer bij de overheid terugkeert, deugt ook niet. Niet alleen is het dubbel vangen, maar ook ontneem je een jonger iemand de kans op een baan. Oplichter, graaier. Onhandig, zit nu op wachtgeld.

  Like

 40. D66 – Ies Klok, wethouder te Westvoorne. Zat monopoly te spelen met onroerend goed en zijn vriendje gooide de dobbelstenen. Belangenverstrengeling. Onhandig, had ie beter niet kunnen doen zei het Bing-rapport. Waar heb ik dat meer gehoord?

  Like

 41. PvdA – Theo Maas, bestuurslid. Raadslid met voorbeeldfunctie. Meneer jat een kerstpakket uit een buurthuis en verklaart dat gedaan te hebben omdat hij dronken was. Zijn fractie wil hier geen punt van maken, want zijn politiek functioneren is helemaal in orde en dat zegt weer veel over de lokale PvdA. Diefstal.

  Like

 42. 1 op de 5 kamerleden verzwijgt nevenfuncties en bijverdiensten. Onhandig allemaal. Het vermoeden bestaat dat velen stemmen over zaken waar ze zelf persoonlijk voordeel bij hebben. Echter, niemand in de regering kan zich hier druk om maken. Net als anders, ze zijn niet eens geschokt.

  Like

 43. PvdA – Selcuk Öztürk, succesallochtoon. Multikulgeldklopper. Subsidiespons. En raadslid, statenlid en nu tweede kamerlid, want geld heb je nooit genoeg. Meneer vergeet neveninkomsten te vermelden en heeft eigenlijk al vier banen, hij dient de multikul (zie Bussiness Connect BV) maar zit in de Nederlandse regering. Typisch voorbeeld van iemand die beloond wordt omdat zijn achterban rood stemt. Valsheid in geschrifte, vergeetachtig.

  Like

 44. Pvda – Willem Linders. Lid. Smeerlap van het FNV, die daar baas speelt en in zijn vrije tijd een oude mevrouw afperst met dreigbrieven. Dat doet ie anders nooit,hoor. Verpest ook nog Veghel als raadslid, bij iets lokaals. Afpersing.

  Like

 45. En nog een keer Leefbaar Rotterdam, alwaar de PvdA liegt en bedriegt en ongehinderd blijft graaien:
  http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/new/comments/leefbaar_stomverbaasd_over_uitlatingen_kriens/
  Kijk dit eens rustig uit en stel zelf vast of het leuk werk is om in de gemeenteraad te zitten, of de wethouder (Kriens) liegt, dingen verzwijgt, dingen verdraaid, enz. Ze liegt natuurlijk dat ze barst. Logisch, dit destructieve vod is een oude CPN-er, die haar ziel verkocht aan de duivel en beloond werd met rood pluche. Een vuige communiste, die tonnen toucheert vanwege het feit dat de meerderheid van de raad iemand controleert en dit never nooit niet doet, omdat de meerderheid ook PvdA is. Het zwakke punt van onze democratie; we legden de controle bij de meerderheid en wanneer de meerderheid faalt en corrupt is, kan er niemand meer iets aan doen.
  Wat speelt er echt? Simpel; Polen doen nu alle werk en de moslims zitten thuis met een uitkering.De gemeente kan dit niet meer betalen. En omdat ze alle gelovigen PvdA stemmen, gaat B%W liegen, bedriegen en heffen bij de autochtonert, om aan geld te komen. Ook krijgen ze miljoenen extra van het rijk (PvdA). Een kapvergunning voor een boom is nu 800 euri!! Hoe heeft het o zo ver kunnen komen.
  Tot slot. Mensen van LR worden, net als PVV-ers vaak uitgemaakt, voor krijserts en roeptoeters, die vanuit de onderbuik hun zetel vullen met gebral en afgunst. Kijk naar het filmpje en oordeel zelf.

  Like

 46. Update haatinternaat: http://www.nrc.nl/nieuws/2013/02/16/turkse-politici-intimideren-bestuurders-rotterdamse-deelgemeente/
  Zelfs het meest domlinxe krantje van Nederland heeft iets te melden over de zegeningen van de allochtone meerderheid in Rotterdam.
  Waar gaat het over; moslims doen hun kinderen op een internaat zodat ze daar worden vergiftigd met koranproza en veilig zijn gesteld tot uithuwelijking / verkoop. En jihad. Ze vangen hiervoor dubbele kinderbijslag en de kotert is meer waard in de verkoop. En ze komen niet in aanraking met Nederlandse kinderen, TV, of meer van ons gedoe.
  Nu wordt een kinderdagverblijf gesloten als er een brandblusser ontbreekt, maar deze internaten zijn officieel vrijgesteld van verplichtingen inzake brandveiligheid, want haatvolk stemt PvdA en ambtenaren zijn ook PvdA en (steeds vaker ook moslim) dus krijgen de diensten opdracht niet op te treden. Zodat de tweedeling in de maatschappij (waar men oom Geert altijd van beschuldigt) weer een stapje verder is. Niet iedereen is gelijk wat handhaving betreft.
  Een ambtenaar trok aan de bel, werd klokkenluider met bewijzen en natuurlijk doet de moslimwethouder aangifte wegens lekken van vertrouwelijke informatie. Kafka 2013.
  NRC kan hier natuurlijk dagelijks een stuk aan wijden, want ellende is hier genoeg, maar linx is linx en advertenties zijn nodig dus kijken ze 364 dagen per jaar de andere kant op. Jammer.

  Like

 47. PvdA – Ertegul Gültekin, succesallochtoon en raadslid. Meneer geeft zichzelf subsidie voor een vaag en lullig burootje, dat iets moois ging doen met de integratie, en liet dit geld verdampen. Belangenverstrengeling. Jij brengen stem, jij baas eigen buro.

  Like

 48. Nog een update haatinternaat: http://www.rijnmond.nl/nieuws/22-02-2013/moskee-internaat-feijenoord-eind-april-legaal
  Kijk vooral even naar de reacties onderaan het artikel (en nee, daar staat niks van mij tussen). Men heeft het probleem opgelost op de PvdA-manier. Na stiekem 17 jaar gedogen van dit jeugdpakhuis heeft men het nu gelegaliseerd. Alles is nu in orde en iedereen tevreden. Misschien heeft de VN nog wat te miepen over de rechten van een kind, maar voor de bende van de Rotte Roos is alles nu halal. En zijn de stemmen voor volgend jaar weer gekocht.

  Like

 49. PvdA – Mary Fiers, wethouder van Onbenul en Hennepteelt in de stad der gloeilampen. Gaf kampers miljoenen om hun caravannetje te verhuizen. Loog hierover. Kan uiteindelijk over 1 miljoen niet eens zeggen waar het gebleven is, maar mag fijn wethouder blijven spelen want de meerderheid kan haar beleid niet verkeerd vinden. Belangenverstrengeling, verdampen belastinggeld, onbehoorlijk bestuur.
  Zie ook het linxvod NRC en zie hoe deze wethouder niet genoemd wordt: http://www.nrc.nl/nieuws/2013/01/15/schandaal-in-eindhoven-rond-een-woonwagenkamp/

  Like

 50. Goed nieuws: Rik Grashoff wordt de nieuwe oppergod bij GroensLinks. Dat betekent dat de partij kiest voor corruptie en islamisering, voor falen en liegen. Want Grashoff is een foutlinxe van de oude kliek, die als wethouder geld in een haatreactor stopte te Delft en loog over alles in 010. Hiermee is de ondergang van GsL weer een stuk verder. Je kunt er op wachten.

  Like

 51. PvdA – Jacques Tichelaar. Hij is sinds 1 mei 2009 Commissaris van de Koningin in Drenthe. Van 2002 tot 2009 was hij namens de Partij van de Arbeid lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, onder meer als fractievoorzitter van zijn partij. Betrapt op het bemiddelen voor zijn familie en de gemeente Coevorden en dus misbruik maken van zijn functie. Zie ook: http://www.lijstgroennoordenveld.nl/user/nieuws/Tichelaar%20in%20opspraak.pdf
  En dan is JT nog een van de weinige PvdA-ers die betrouwbaar en integer zou zijn…..??

  Like

 52. update SP, Theo Coşkun, foutmensch en dagelijks bestuurder (nepwethouder) te Rotterdam . Zie daar; deze dus: http://www.rotterdam.nl/tekst:theocokun
  Meneer kreeg een motie van wantrouwen aan zijn broek, wegens belangenverstrengeling. Maar zoals altijd zijn linxen nooit fout, dus mag hij blijven zitten. Wat niet weg neemt dat meneer met zijn enorme salaris gratis ging wonen terwijl hij elders al een woning had. Dit gratis huis ligt in Heijplaat, toevallig ook al het gebied waar meneer als nepwethouder over gaat. enz. enz. Dan kreeg hij dat huis van Woonbron, je weet wel, die knoeiers die 240 miljoen verlies leden op een bootje. Van zoveel geld had je alle voedselbanken in 010 drie jaar lang kunnen sluiten en 2000 gratis woningen kunnen bouwen voor arme mensen, maar de SP van nu is daar dus niet mee bezig.

  Like

 53. update PvdA – Mary Fiers, wethouder op wielen in Eindhoven. Mevrouw stapt zelf op wegens gebroddel en geknoei en gaat zich wentelen in wachtgeld. Ze kreeg een staande ovatie van de gehele gemeenteraad, vanwege haar verdiensten??? Echt waar.

  Like

 54. Besten voor knippen en plakken:

  Foute linksen / Foutlinxen

  D66 – Marc Jan Ahne. Wethouder te Deventer. Winkeldiefstal.
  D66 – Magda Berndsen. Korpschef, lid Tweede Kamerlid. Fraude
  D66 – Marcel van Dalen, wethouder te Blaricum en raadslid te Ede. Smaad, valsheid in geschrifte.
  D66 – Jos Elbers, voorzitter van D66. Graaien, belangenverstrengeling.
  D66 – Dirk Elsen, directeur SNV. Graaien.
  D66 – Jikkie van der Giessen bestuursvoorzitter van Codarts. Graaien.
  D66 – Korrie Louwes, wethouder in 010. Vriendjespolitiek.
  D66 – Alexander Pechthold, wethouder in Leiden, lijsttrekker en kamerlid. Graaien,
  sjoemelen met vervuilde grond, islamisatie.
  D66 – Fedde Reeskamp, raadslid te Haarlem. Heling.
  D66 – Jan Patternotte, duo raadslid in 020. Valsheid in geschrifte.
  D66 – Ies Klok, wethouder te Westvoorne. Belangenverstrengeling.
  Groen Links – Aziz Adahchour, raadslid. Fraude.
  Groen Links – Judith Bokhove. Is raadslid en ook directeur van Greenchoice. Verzwijgen neveninkomsten, belangenverstrengeling.
  Groen Links – Harry Borghouts. Graaien.
  Groen Links – Jamai Challiui. Raadslid, illegale onderverhuur, huisvesting van illegalen en uitbuiting.
  Groen Links – Cees van Dijk, raadslid en bestuurslid afdeling Haarlem. Verkrachting patiënt, schending ambt, pedofiel.
  Groen Links – Wynand Duyvendak, bestuur en kamerlid. Bedreiging, inbraak en brandstichting.
  Groen Links – Arjan El Fassed, Tweede Kamerlid. Zwendel, haatzaaien, islamisatie.
  Groen Links – Rik Grashoff, Tweede Kamerlid, Wethouder Delft en 010. Vriendjespolitiek, islamisatie.
  Groen Links – Leen Harpe, lijsttrekker en ambtenaar. Huisvredebreuk.
  Groen Links – Herman Meijer. Bestuurder. Pedofiel.
  Groen Links – Mariko Peters, kamerlid, diplomate. Belangenverstrengeling, vriendjespolitiek.
  Groen Links – Sam Pormes. Voorzitter. Fraude, terrorist.
  Groen Links – Helma Ton, burgemeester van Blaricum: rijden onder invloed.
  Groen Links – Tara Singh Varma, kamerlid. Misleiding, diefstal, graaien.
  Groen Links – Jan Dijkgraaf, fractievoorzitter en penningmeester van de afdeling Emmen. Diefstal.
  Groen Links, Frits Lintmeier, wethouder van falen in Utrecht. Vriendjespolitiek, belangenverstrengeling.
  PvdA – Susan Baart, voormalig voorlichter van Ad Melkert en de PvdA-fractie, commissaris bij Vestia. Graaien.
  PvdA – Nourdin Belhadi. Campagneleider van kadaffie Aleid Wolfsen. Fraude en verduistering.
  PvdA – Harry van den Bergh, kamerlid. In 1987 afgetreden als PvdA-Kamerlid. Handel met voorkennis, belangenverstrengeling.
  PvdA – Rinda den Besten, wethouder. Graaien, verduistering, machtsmisbruik.
  PvdA – Els Boot, De burgemeester van Giessenlanden. Werkweigering, islamisatie.
  PvdA – Wouter Bos, minister van Financiën. Belangenverstrengeling.
  PvdA – Gert Braam, wethouder in Coevorden. Graaien, liegen.
  PvdA – Pieter Broertjes. Redacteur Azijnbode en burgemeester van Hilversum. Haatzaaien.
  PvdA. – Edward Brongersma. Eerste kamer. Kinderporno en derhalve smeerlap.
  PvdA – Ronald Buld, raadslid Nijverdal: mishandeling, verkrachting, huiselijk geweld.
  PvdA – Hannah Buyne. Wethouder en daarnaast rechter. Liegen, haatzaaien, machtsmisbruik.
  PvdA – Ama Carr ,raadslid Amsterdam, rijdt zonder rijbewijs en onverzekerd rond. Geeft valse naam, een vals adres en een valse geboortedatum op.
  PvdA. – Job Cohen, burgemeester Amsterdam en amateur. Islamisatie.
  PvdA – Wim Cornelissen, burgemeester van Gouda. Belangenverstrengeling. Niet functioneren.
  PvdA – Minister Jacqueline Cramer. Diverse portefeuilles. Was ook hoogleraar bij een universiteit ergens in Utrecht. Machtsmisbruik, belangenverstrengeling.
  PvdA – Marcel van Dam, minister Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (1981-1982). Dronken rijden, machtsmisbruik.
  PvdA – Fatima Elatik, raadslid en bestuurder in 020. Achterhouden informatie, belangenverstrengeling, smijten met geld.
  PvdA – Thea Fierens. Zij is interim van ontwikkelingsorganisatie SNV. Graaien.
  PvdA – Carolien Gehrels. Wethouder van 020. Liegen. Onbehoorlijk bestuur.
  PvdA – Jaap van Gelder. Bestuurslid. Graaien. Corruptie.
  PvdA. – Cebeli Gönül , raadslid uit Rotterdam. Mishandeling van echtgenote.
  PvdA – Carlos Gonçalves, succesallochtoon. Belangenverstrengeling.
  PvdA – Eveline Herfkens, minister, nutteloze VN-graaier. Fraude.
  PvdA – H. Heuverling, wethouder in Waalwijk. Diefstal.
  PvdA – Hakim Hmadouch, raadslid Arnhem: mishandeling en bedreiging
  echtgenote.
  PvdA – Sadik Harchaoui, directeur. Graaien en wilddeclareren.
  PvdA – Hamid Houda, kamerlid. Belastingfraude, ontduiking, intimidatie van personeel.
  PvdA – Wim Huizing. Spijkenisse. Soms raadslid, soms wethouder. Pedofiel en smeerlap.
  PvdA – Mohammed Kaied, raadslid uit Dalfsen. Poging tot doodslag.
  PvdA – Hamit Karakus, wethouder Rotterdam. Machtsmisbruik, islamisatie.
  PvdA – Bert Koenders, minister van ontwikkelingssamenwerking. Belangenverstrengeling.
  PvdA – Wim Kok, minister en MP. Belangenverstrengeling, graaien.
  PvdA – Henk Kool Haagse PvdA-wethouder. Belangenverstrengeling.
  PvdA – Martin van der Krogt, raad van advies van de Fourstar Groep. Graaien, misbruik belastinggeld.
  PvdA – Krouwel, wethouder van de gemeente Dinkelland. Belangenverstrengeling
  en vriendjespolitiek.
  PvdA – PvdA Els Kuijper. Haatzaaien en belangenverstrengeling.
  PvdA – John Leerdam. Kamerlid, fijne vent.
  PvdA – Rob van der Mark, burgemeester van Vlieland. Openbaar dronkenschap
  PvdA – Constant Martini. Voorzitter van de PvdA, afdeling Den Haag. Vriendjespolitiek.
  PvdA – Martin van Meurs, Oud PvdA-wethouder raadslid Pro Arnhem. Bezit kinderporno.
  PvdA – Hubert Mollenkamp. Directeur sociale woningbouw. Corruptie, graaien.
  PvdA – Peter Noordanus, burgemeester in Tilburg. De burgervader was tussen 2001 en 2004 voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Vestia Groep. Graaien. Belangenverstrengeling.
  PvdA – Marnix Norder, Wethouder Den haag. Graaien, belangenverstrengeling.
  PvdA – Rob Oudkerk, wethouder Amsterdam, Kamerlid .Machtsmisbruik, belangenverstrengeling, junkneuqerij.
  PvdA – Ernest Owusu-Skeyere , raadslid 020. Fraude, illegaal wapenbezit.
  PvdA – Bram Peper, burgermeester Rotterdam . Wilddeclareren, knoeier.
  PvdA – Anton Pieters, voormalig voorzitter van de jonge socialisten en statenlid van de provincie
  Overijssel. Diefstal.
  PvdA – Sharda Poese. Penningmeester en raadslid. Diefstal.
  PvdA – Jan Pronk, minister Ontwikkelingssamenwerking etc. Dronken rijden.
  PvdA – Felix Rottenberg. Bestuurslid en partijstrateeg. Graaien, vriendjespolitiek.
  PvdA – Evan Rozenblad. Valsheid in geschrifte.
  PvdA – Karel Schols, wethouder van Duiven. Graaien, belangenverstrengeling.
  PvdA – Hans Spekman. Opperhoofd, wethouder van Utrecht. Belangenverstrengeling.
  PvdA – Erik Staal. Directeur graaicollectief Vestia. Graaien, knoeien.
  PvdA – Randy Stena, deelraadslid Amsterdam-ZO. Arbeidsverzuim, werkweigering.
  PvdA – Jerry Sulaiman, raadslid Amsterdam-ZO. Diefstal.
  PvdA – Elvira Sweet, raadslid Amsterdam: dronken rijden.
  PvdA – Guusje ‘Nadorst’ Terhorst, burgemeester Nijmegen en minister Binnenlandse zaken en
  Koninkrijkrelaties. Machtsmisbruik, zuipen.
  PvdA – Victor Verhoeven. Bestuurder . Graaien.
  PvdA – Willem Vermeend. Een kamerlid en later een staatssecretaris van Financiën. Graaien.
  PvdA – Walter Vermeulen, directeur bij woningcorporatie Laurentius Breda. Vastgoedfraude.
  PvdA – Ella Vogelaar. Minister van wonen en smijten. Graaien, belangenverstrengeling, islamisatie.
  PvdA – Mei Li Vos. Lid tweede kamer. Haatzaaien.
  PvdA – Lodewijk de Waal. Vakbondgod. En voorzitter van de raad van toezicht van de geldsmijtclub SNV. Graaien.
  PvdA – Jaap Warners. Wethouder van Gouda en directeur van het vuilbedrijf Cyclus. Onbehoorlijk bestuur en belangenverstrengeling.
  PvdA – Aleid Wolfsen, burgemeester van Utrecht. Nitwit. Wilddeclareren, machtsmisbruik.
  PvdA – Joop Worrel, van alles. Graaien, verdampen.
  PvdA – Murat Yasar, raadslid uit Kampen. Mishandeling echtgenote.
  PvdA – Mohammed el Yaakoubi, raadslid Amsterdam. Mishandeling en dumpen vrouw.
  PvdA – Martin Kromwijk, Directeur sociale woningbouw. Graaien, misleiding, valsheid in geschrifte.
  PvdA – Peter Moerenhout, wethouder te Drimmelen. Uitkeringsfraude, graaien.
  PvdA – Marleen Barth, voorzitster van de fractie en lijsttrekker voor de eerste kamer. Graaien.
  PvdA – Diederik Samson. Allah/joker. Inbraak en vernieling.
  PvdA – Jacqueline de Jong, raadslid in Rotterdam en directeur van OK-punten. Graaien, verdampen, belangenverstrengeling.
  PvdA – Jenny Bouma, wethouder in Boarnsterhim. Vriendjespolitiek, belangenverstrengeling.
  PvdA – Wim Blok, directeur BOOR Rotterdam, nu in de raad van toezicht van stichting Vizyr. Wilddeclareren, graaien.
  PvdA – Marcel La Rose, stadsdeelvoorzitter van Zuidoost 020. Graaien, knoeien, niet functioneren.
  PvdA – Noël Philippen, directeur van Vitaal Wonen te Limbricht. Graaien, vriendjespolitiek.
  PvdA – Henricus Ritzen, voorzitter van de raad van toezicht van Vitaal Wonen. Graaien, vriendjespolitiek.
  PvdA – Peter van den Baar, wethouder, burgemeester, en toezichthouder bij WBV Laurentius te Breda. Graaien, fraude mogelijk maken.
  PvdA – Jim van der Vennen, lid van het bestuur PvdA Amsterdam Zuidoost. Mental coach. Mishandeling, openlijke geweldpleging.
  PvdA – Co Verdaas, staatssecretaris van economische zaken. Fraude en wilddeclareren.
  PvdA – Tunahan Kuzu. Tweede kamer. Belangenverstrengeling.
  PvdA – Martin van Rijn, staatssecretaris. Doet onderzoek naar graaien. Zelfverrijking, graaien.
  PvdA – Hans Brouwer. Godheid en groot leider van de partij. Vriendjespolitiek.
  PvdA – Job Dresden, wethouder van Rijnwoude. Zelfverrijking, graaien.
  PvdA – Theo Maas, bestuurslid en raadslid. Diefstal.
  PvdA – Selcuk Öztürk. Multikulgeldklopper. Subsidiespons. En raadslid, statenlid en nu tweede kamerlid. Verzwijgen nevenfuncties en inkomsten.
  PvdA – Jacques Tichelaar. Hij is sinds 1 mei 2009 Commissaris van de Koningin in Drenthe. Machtsmibruik.
  PvdA – Willem Linders. Lid. Opperhoofd van het FNV. Afpersing.
  PvdA – Ertegul Gültekin, raadlisd en baas van een flutburootje. Belangenverstrengeling.
  PvdA – Mary Fiers, wethouder van Kampers en Hennepteelt in Eindhoven. Belangenverstrengeling, verdampen belastinggeld, onbehoorlijk bestuur.
  Tot slot: de ledenlijst van de PvdA is strikt geheim, ook voor bestuursleden. Wat hebben ze toch te verbergen??

  Like

 55. Leefbarbaar, ik reageer tegenwoordig niet meer op blogs omdat ik nogal depressief ben geraakt door alle onrecht dat dagelijks op het web aan ons voorbij gaat. Bovendien heb ik gezondheidsproblemen waardoor ik de energie niet heb.
  Ik wil je zeggen dat ik je inspanningen om de z.g.linkse gutmenschen in de politiek aan te klagen zeer waardeer.

  Ik zou zeggen: dump al deze shit in zijn geheel eens op alle websites van onze linkse partijen.
  Ik zou ook zeggen: zet deze hele draad eens bij andere blogs.
  BP is nu duidelijk met andere dingen bezig, maar jouw inspanning mag niet verloren gaan.

  Ga vooral door met je Boek der Foutlinxen.
  Respect en groet van Maci.

  Like

 56. Nog een keer die ezel Verdaas, lees deze quote: “Wordt de integriteit van openbaar bestuurders niet te veel verengd tot de vraag of iemand zich exact aan de regels houdt?“
  Verdaas zegt nu niet bezig te zijn met een nieuwe functie in de politiek. Hij heeft overigens inmiddels een nieuwe baan: hij wordt per 1 mei directeur van het Centre for Development Innovation (CDI), een instituut van de Wageningen Universiteit.”
  De knoeier begrijpt niet eens dat hij in de fout is gegaan (met alle PvdA-tuig dat ervan af wist) maar krijgt desondanks een nieuwe baan uit de grote rode carrousel.

  Like

 57. at Maci,
  ja ik voel vaak hetzelfde.
  Een meisje van 9 wordt hardhandig beroofd door de jugendabteilung van de PvdA in Krimpen, alwaar men dacht veiliger te wonen.
  Het polderoverleg is terug, zodat de PvdA zelf weer uitmaakt wat wij betalen moeten, willen en denken. Heel ons land is er kapot mee gemaakt en nu gaan ze er gewoon mee door.
  Ook onze gastheer, BP, heeft zijn bloed op een gevaarlijke hoge temperatuur en om dezelfde redenen.
  Dan nog vrienden en familieleden die pertinent links zijn en de grootst mogelijk leugens als de enige echte waarheid omarmen en denken dat de media objectief en neutraal zijn. Geef ze een leugen en ze hebben een reden om niets te doen en niets erg te vinden.
  Toch is er meer. Er zijn genoeg dingen om te koesteren omdat ze kwetsbaar zijn en dingen om van te genieten. Ooit gaat het roer om. De miljoenen misdrijven blijven niet altijd zonder gevolgen en als straks de duizenden subsidies aan haatmensen opdrogen zullen ze de straat op gaan en hun ware gezicht tonen. En zal iedereen achteraf weer in het verzet tegen de islamisatie hebben gezeten. Net als vroegah.
  Intussen blijf ik illegale krantjes in de bus gooien en weet nu dat deze op 1 adres gewaardeerd worden.
  Thanx LBB.

  Like

 58. At Maci,

  Goed dat we weer iets van u horen.

  En wat u zegt, ik ben inderdaad met andere dingen bezig. Facebook en Photoshop zijn de enige dingen die ik nog op internet doe. En wat Leefbarbaar al aangaf, bloggen is voor mij niet ontspannend meer, want de nieuwsberichten spreken voor zich. Je bloed kookt binnen seconden en om nu iedere dag razend te zijn… Nou, nee bedankt.

  Maar goed, ik ben wel van plan een stukkie te tikken over Groenlinks en enkel glas:

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/21473312/__Ramen_HQ_GroenLinks_enkel_glas__.html

  Daar moet toch wel wat humor in te krijgen zijn, dacht ik. Maar serieuze, schokkende zaken laat ik aan mij voorbij gaan.

  Ik wens u het beste met uw gezondheid en denk aan uw bloeddruk 😉

  Like

 59. jaar in jaar uit krijgt deze wethouder (CDA/ Lijst Harry Bakker) woonplaatsontheffing. Niemand weet waarom, alleen hij weet dat je in Drimmelen niet moet wonen maar enkel moet cashen.
  Niet voor het eerst dat blijkt dat wethouders alhier hun eigen regels maken! Was er een aantal jaar geleden niet al een kwestie met een corrupte burgemeester en wethouder die af moetsen treden na het landelijke nieuws te hebben gehaald ivm machtsmisbruik en nepotisme in een vastgoedkwestie?

  Like

 60. @a.j.g. oomen
  Typerend. We hebben lokaal bestuur omdat ze dan weten wat er in hun buurt of plaats gebeurt. Dat kun je net zo goed opheffen wanneer de bestuurders in een andere stad wonen.Of nog verder weg. Zo kom je hierboven deze SP-oplichter tegen: Theo Coşkun, dagelijks bestuurder (nepwethouder) te Rotterdam, die gratis een woning krijgt in een wijk, waar hij had moeten wonen en zodoende kan gaan graaien. Er zijn nog veel voorbeelden te vinden van deze vorm van “scheefwonen”, de gehele oude politiek maakt zich er aan schuldig. En die ontheffing slaat al helemaal nergens op; de meerderheid van de gemeenteraad gaat dan dingen goedkeuren, die verboden zijn.
  In dit licht is het hebben van twee paspoorten en een dubbele agenda natuurlijk helemaal absurd.

  Like

 61. Het is niet te geloven: http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3429036/2013/04/20/Bussemaker-met-falende-bestuurders-naar-de-rechter.dhtml
  De linkse trol Bussemaker, die vanwege haar doosch en PvdA-verstand bestuursfuncties verziekte bij hogescholen en universiteiten, gaat nu over de portefeuille onderwijs en heeft iets te melden over foute bestuurders. Waar zij natuurlijk zelf en haar eigen partij voor 100% schuldig aan is. Onderwijs is graaien en propaganda verspreiden voor de linxen en dat de kat nu het spek gaat bewaken is een fabeltje.

  Like

 62. at a.j.g. oomen,
  hetzelfde verhaal. Mevrouw de wethoudert woont in 020 en werkt in Utrecht. Om zonder problemen te kunnen graaien in Utrecht en geen ontheffing aan te moeten vragen, heeft ze een huis (postbus?) gehuurd (woont gratis en antikraak?). Probleem opgelost. De reiskosten zijn natuurlijk voor H&I, want mevrouw gaat dat echt niet zelf betalen. Het gaat niet om veel geld, maar alweer een gemeentebestuurder die het vertikt te verhuizen voor haar baan.

  Like

 63. SP – Akansel Kaymaz, succesallochtoon en voormalig SP-Statenlid in Gelderland en in 2004 zelfs SP-kandidaat voor de Europese verkiezingen, stak het geld van 35 beleggers met zijn bedrijf Mirzon Groep in diverse Roemeense vastgoedprojecten en grond in zijn eigen zak. Oplichting, diefstal..

  Like

 64. PvdA – Dursun Kilic, succesallochtoon, statenlid te Utrecht. Meneer bouwt overal haatreactoren en kan als statenlid bezwaren tegen de bouw ervan in de prullenbak smijten. Tweepaspoortengedrocht. Belangenverstrengeling, islamisatie.

  Like

 65. Groen Links – Jan van der Meer, wethouder in de domstad Nijmegen. Hij verstrekte een lening van 100.000 euro aan een noodlijdende natuurwinkel. Probleem: die natuurwinkel is nu failliet. Belangrijker: Van der Meer lichtte de gemeenteraad niet in over de lening. Groen geld is niet erg, zie je niks van op je bankrekening, toch?

  Like

 66. Pingback: Nog meer slachtoffers van de integriteitsdwang | Zonde van de Tijd

 67. PvdA – Ernest Owusu-Sekyere, succesallochtoon, lid van de stadsdeelraad Amsterdam. Beheerde een illegaal café, had er een paffer liggen en werd dronken achter het stuur aangetroffen. Belangenverstrengeling, verboden wapenbezit, dronken rijden.

  Like

 68. PvdA – Els Verdonk, Amsterdams wethouder van het stadsdeel Zuidoost, verleende aan zichzelf een bouwvergunning. Korte lijntjes, niet altijd goed?? Belangenverstrengeling.

  Like

 69. SP – Randjan Bissesar, succesallochtoon, fractievoorzitter van de SP in Zuidoost, 020, heeft bestuursleden van het Hindoestaans cultureel centrum Vikaash klappen verkocht. Mishandeling, openlijke geweldpleging.

  Like

 70. PvdA – Leks Verzijlbergh. Directeur van de Maastrichtse woningbouwvereniging Servatius, die leiding gaf aan het door architect Calatrava ontworpen Campus- project. Een financieel debacle dat resulteerde in een half voltooid complex en een verlies van 60 miljoen euro.Werd beloond met het voorzitterschap van de PvdA Rotterdam. Knoeien, graaien.

  Like

 71. PvdA – Mare Calon is in 2009 aangesteld als directeur van de branchevereniging van woningcorporatie Aedes. Calon speelde als gedeputeerde van Groningen een dubieuze rol bij gesneefde nieuwbouwprojecten als de Blauwe Stad en Meerstad. Knoeien, graaien.

  Like

 72. PvdA – Jan van der Moolen. Directeur Centraal Fonds Volkshuisvesting, de toezichthouder op de branche die zo pijnlijke faalde bij Vestia, en voormalig penningmeester van de partij. Graaien, knoeien.

  Like

 73. PvdA – Henk Jagersma, topambtenaar bij de gemeente Den Haag, van 2006 tot 2008 directeur was van de Haagse corporatie Staedion. Groot knoeier en graaier en ambtenaar.

  Like

 74. PvdA – Seyit Yeyden, succesallochtoon en dagelijks bestuurder van de verrotte deelgemeente Feijenoord. Meneer ziet er op toe dat vriendjespolitiek in praktijk wordt toegepast en Turken elkaar bevoordelen en eiste voor zichzelf een graaibaan bij een maatschappelijke instelling, die hij zelf van subsidie voorzag. Omdat je daar veel meer kunt graaien. Vriendjespolitiek, wanbestuur.

  Like

 75. PvdA – Serdar Çiçek , succesallochtoon en raadslid in Feijenoord. Meneer geeft zichzelf subsidie en werd betrapt. De hele fractie wist ervan, maar stemmen kosten nu eenmaal veel, dus….. Vriendjespolitiek, fraude.

  Like

 76. PvdA – R.P.M. Kronenberg, nepwethouder in Feijenoord. Verkocht zijn ziel om zijn baan daar niet kwijt te raken en sluisde, zeer waarschijnlijk, miljoenen daarom naar de essalaam haatreactor. Krijgt echter deze vermelding omdat onder zijn bewind tal van dagelijks bestuurders en raadsleden (Turken) fraudeerden en zich schuldig maakten aan vriendjespolitiek en belangenverstrengeling.

  Like

 77. GsL (voorheen Groen Links) – M.C. van der Riet, ook nepwethouder te Feijenoord. Ze zag er op toe dat er volop gerommeld kon worden en bleef tot het laatst toe ontkennen, dat er iets fout zou zijn. Graaien, verzaken, islamisatie, belangenverstrengeling.

  Like

 78. PvdA – Jaap Kuin, loco en wethouder te Assen, Diefstal uit bouwmarkt. Aan het oefenen voor het echte werk? Diefstal.

  Like

 79. Kijk: http://www.deverrebergen.nl/over_sdvb/team/
  In Rotterdam blijkt dan ook weer een stichting te bestaan die de multikul dient. Zie hun website. Meer dan een dozijn managers, die allemaal heftig bezig zijn met geld te verdampen, dat ze krijgen van de gemeente. Compleet met -excuus en knuffelallochtonen. Volkomen nutteloos graaien en natuurlijk propaganda maken voor de PvdA wanneer er verkiezingen zijn. Merkwaardig dat dit soort stichtingen bestaan, zonder dat ooit de belastingbetaler iets gevraagd werd. Ons politiek bestel is ziek en bijna overleden. Welke stichting gaat ons redden?

  Like

 80. En deze: http://www.buro-andersom.nl/
  Buro Andersom weet van de 6 ton subsidie, 5 ton te verdampen. Overhead, jeweettoch? Wie zin en tijd heeft kijk dan eens wie er de directeur speelt. En kijk ook eens of deze figuur (doorgaans een moslim) ook toevallig raadslid is van de PvdA of in het bestuur zit van deze partij en of in het bestuur zit van een haatreactor. Jij brengen stemmen, jij boel veel geld. Toon maar aan dat het niet zo is………………

  Like

 81. En: http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/3501090/2013/08/30/Belangenverstrengeling-bij-het-Fonds-voor-de-Podiumkunsten.dhtml
  Er zijn vele instellingen, die geld weggeven. Je struikelt er over de politici en meestal zijn dat linxen, zeker wanneer het “cultuur” betreft want corruptie is hun cultuur. En niet al dat ventje dat zo mooi viool kan spelen op onze kosten, maar het bestuur, de raad van toezicht, enz. Het bekende verhaal dus.

  Like

 82. En: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/08/graaiend.html
  Kijk eens naar het filmpje. Zie hoe een rustige fijne meneer in PvdA-kleding netjes vertelt dat hij geweldige plannen heeft voor onderzoek tegen kanker en dus heel veel geld opstrijkt. En dan ook nog werkt voor de Nederlandse Bank, die hem drie dagen per week wel betaalt, terwijl hij elders graait. Linxen. Zo zien ze eruit, zo rollen ze.
  Van die duizenden sporters die die berg optuffen, trappen er dus velen voor het graaicircus en weinigen voor het goede doel.

  Like

 83. PvdA – Harlow Brammerloo, nepwethouder in deelgemeente Noord te 010. Heeft ook nooit geld genoeg; liet ten onrechte zijn studie in Twente?? (WTF in Twente?) betalen door de deelgemeente. Wilddeclareren, graaien.

  Like

 84. PvdA – Theo Vaes, wethouder te Etten-Leur. Wilddeclareren. Koos voor de eeuwige wachtgelden. Fraude, graaien.

  Like

 85. Bij de weg: toeval of niet, maar de laatste maanden zijn veel politici gesneuveld wegens vriendjespolitiek, graaien en corruptie van CDA en VVD. Maar vrijwel geen van linxe partijen. Nu kunnen we twee kanten op: of de pers houdt linx weer uit de publicaties, of ze zijn integer geworden. Lol, absurd. Maar vreemd is het wel.

  Like

 86. Hè leefbarbaar, ik maar steeds kijken of ik voor het 100ste commentaar zou kunnen zorgen bij het Boek der Foutlinxen, heb je het zelf gedaan. Ik wil je feliciteren met je voortdurende noeste arbeid en zeggen :
  Keep up the Good Work!!!!!
  Groet van Maci

  Like

 87. Hoi Maci,
  die honderdste had ik je graag gegund. Het is echt verdacht stil op het linxe front. Maar als de pers afspraken kan maken om niet de afkomst van daders te vermelden, kan ze dus ook afspreken alleen schandalen van PVV, VVD en CDA te publiceren.
  Zaterdag sta ik op de Koekamp in Den Haag, dat dan weer wel.
  groet, LBB

  Like

 88. PvdA – Wouter Ruifrok, Halve Zool en wethouder in Noordoostpolder. Deed een cursus geldverdampen liet de gemeente dit betalen. Verkwisting, wilddeclareren.

  Like

 89. 50Plus – Henk Krol. Beroepsklever en bestuursnicht. Verdampte pensioenafdrachten van zijn personeel en liet hen vervolgens een verklaring tekenen om daar geen werk van te maken. En kwam er mee weg vanwege zijn corrupte netwerk. Werpt zich op als messias van de ouderen en wordt gesteund door zijn linxe vrienden, zolang hij maar stemmen weg haalt bij de PVV. Fraude, machtsmisbruik.

  Like

 90. PvdA – Bert van der Roest, raadslid te Utrecht heeft in zijn nevenfunctie als penningmeester van de Utrechtse daklozenkrant Straatnieuws enkele tienduizenden euro’s ontvreemd. Fraude, diefstal. Soort van omgekeerd nivelleren extreem: je jat van de armste en geeft aan de rijke en de rijke ben jezelf.

  Like

 91. PvdA – Peter Rehwinkel, burgemeester van de goede stad Groningen. Gaat naar Spanje om aldaar advies te geven (lees: geen pest uit te voeren) en stopt vrijwillig met stadvadert spelen. Krijg hiervoor jaren wachtgeld mee. Verkwisting, graaien.

  Like

 92. PvdA – Ab Meijerman, burgemeester van Veendam. Vergat te vertellen dat hij ook een adviesbureau heeft, toen hij werd benoemd als burgemeester. En verstrengelde belangen bij een ICT-project. Vergeetachtig, vriendjespolitiek, zelfverrijking.

  Like

 93. PvdA – André Bhola, deelraadslid in het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost verleende zichzelf subsidie via organisaties waar hij zelf bij betrokken was. Belangenverstrengeling, graaien.

  Like

 94. PvdA – Mala Eckhardt, deelraadslid in het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost. Het is besmettelijk: gaf ook zichzelf subsidie. Graaien belangenverstrengeling.

  Like

 95. PvdA – Egbert Doest, deelraadslid in het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost. Ook gij Egbert? Yep, geld hebben die socialisten nooit genoeg. Graaien belangenverstrengeling.

  Like

 96. PvdA – Henk Lalij, deelraadslid in het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost. Graaien belangenverstrengeling. Bij de weg; er was pas commotie over een manager bij Humanitas (PvdA) die een ton verdiende per maand en dat zou een schande zijn. Maar ook bij Humanitas zitten politici in het bestuur (S. Kos bijvoorbeeld), dus alle gegraai hoort erbij.

  Geliked door 1 persoon

 97. PvdA – Ben Joosse, raadslid in Breda. Gebruikte fractiegeld (belastinggeld) om zijn eigen schulden te betalen. Onhandig omdat hij betrapt werd, fraude, diefstal, oneigenlijk gebruik publiek geld.

  Like

 98. PvdA – Jan Elzinga. Burgemeester in Made / Drimmelen. Meneer heeft een huisje en ineens is zijn tuin heel groot geworden, want de gemeente schonk hem stiekem wat grond. Later bleek hij ook betrokken bij de verkoop van, nog te bouwen huurwoningen, aan zijn zoon en wethouders. Werd betrapt en lastte een besloten vergadering om te zeggen dat het niet waar is. Nooit veroordeeld, kreeg wel zijn wachtgeld. Corruptie, belangenverstrengeling.

  Like

 99. PvdA – Jacques Katif, raadslid in Dordrecht. Echte socialist. Meneer is raadslid en projectontwikkelaar en toen hij niet genoeg verdiende aan zijn bouwwoede wilde hij de gemeente laten opdraaien voor zijn verlies. Betrokken. Machtsmisbruik, graaien, belangenverstrengeling.

  Like

 100. PvdA – Wim Scheerder, gedeputeerde in Gelderland. In ruil voor steekpenningen zouden hij en een ambtenaar vervalste brieven hebben opgesteld. Als je corrupt bent, doe dan geen half werk, moet hij gedacht hebben. Corruptie, belangenverstrengeling. Meneer kreeg trouwens een taakstrafje, zeldzaam!

  Like

 101. PvdA – Louw Hoogland, burgemeester van Brinssum. Lokale godfather zonder god. Was corrupt, werd betrapt en veroordeeld en bleek ook nog wat illegale wapens te bezitten. Corruptie, illegaal wapenbezit.

  Geliked door 1 persoon

 102. Lol: Hetzelfde Brunssum:
  PvdA – Henk Riem, burgemeester van Brunssum. Riem zou zich hebben laten omkopen door een grindfabrikant, verwachtte dat er gouden tijden aanbreken wanneer de sharia landelijk wordt ingevoerd. Valsheid in geschrifte, corruptie. Blijkbaar is de gemeenteraad weer eens medeplichtig, als corrupte bestuurders vrijbaan krijgen.

  Like

 103. PvdA – Roel in ’t Veld, staatssecretaris van Onderwijs en tegelijk ook lucratief hoogleraar. Belangenverstrengeling, promoveerde in duistere zaken.

  Like

 104. PvdA – Ramón Smits Alvarez, raadslid te Amersfoort en penningmeester van de lokale maffia: de PvdA. Deed een greep in de kas en is spoorloos. Diefstal, verduistering.

  Like

 105. PvdA – Kool, wethouder.
  Update. Meneer was al erkend knoeier en foutlinx en weet nu het nieuws te halen door zichzelf subsidie te geven. Rooie bestuurders zijn iedere schaamte voorbij. Belangenverstrengeling.

  Like

 106. Is allemaal ouwe koek en reeds lang geleden door de Opperdominee uit de Pattei van de Asosialen omschreven als “exhibitionistische zelfverrijkking” Dus niet zeuren: de aartsvader van dit gegraai en gesnaai heeft het zelf al jaren geleden als partij-ideologie neergezet.
  Eerst “exhibitionistisch” zijn. Dus met je potlood vooruit onder je regenjas voor de camera schuiven als een heuse Hekking…
  en dan “zelfverrijken” maar! Nivelleren is een feest. Geen gezijk, iedereen rijk!

  Like

 107. PvdA – Jannie van der Loos, wethouder te Dordrecht. Mevrouw was het zat en stopte met wethouderen en ving inmiddels meer dan een half miljoen euri aan wachtgeld. Ondertussen doet ze nu voor de sier een uurtje vrijwilligerswerk om te verdoezelen dat ze zelf een walgelijke graaier is. Socialist, graaien.

  Like

 108. Update: PvdA – Ramón Smits Alvarez, raadslid te Amersfoort en penningmeester / dief. Meneer is dood, maakt er een einde aan. In Spanje. Ik wens zijn familie veel sterkte.

  Like

 109. Groen Links – Margriet van Tulder, fractievoorzitter van GroensLinks in de Provinciale Staten van Limburg Geeft zichzelf subsidie en is zelf opperhoofd van het Ithaka Science Center, dat de subsidie ontvangt. Onhandig dus. Ging zelfs fijn gokken met het geld van haar stichting in een casino. Hoe groen en duurzaam kun je zijn? Belangenverstrengeling, graaien..

  Like

 110. PvdA – Wouter Ruifrok, wethouder onder water. Meneer gaat voor wachtgeld. Buiten zijn dure kulcursus op onze kosten, wist hij ook een fraai gebouw te verhuren aan een restauranthouder, terwijl de gemeente ieder jaar zwaar geld tekort komt op datzelfde gebouw. Waar o waar zou die wethouder toch gaan eten? En loog over deze constructie. Graaien, verkwisting, vriendjespolitiek: PvdA.

  Like

 111. PvdA – Lambert Verheijen, dijkgraaf van Waterschap Aa en Maas en graaiende socialist bij Slibverwerking Nood-Brabant (SNB). alwaar meneer directeur speelt en kans ziet te speculeren met belastinggeld en bijna 100 miljoen euro verlies te veroorzaken. Heel betrokken, vriendjespolitiek, verkwisting, graaien, geldzucht.

  Like

 112. Groen Links – Margriet van Tulder.
  Update: mevrouw is geBingonderzocht en deed aan belangenverstrengeling. Geniet nu van de eeuwige wachtgelden. Er zijn er nog duizenden, die zichzelf subsidie geven, maar sinds gisteren dus ééntje minder.

  Like

 113. PvdA – Han van der Vlist. Graaiwonder. Meneer houdt toezicht, daar waar het fout gaat. Vestia, SNB (Brabant) BOOR (Rotterdam). Waar hij komt, verdwijnen regels en geld als sneeuw voor de zon. Een superheld met eigenschappen van een zwart gat. Graaien, falen, belangenverstrengeling.

  Like

 114. PvdA – Bouchra Dibi, succesallochtoon. Raadslid in de volkomen bedorven stad 030. In haar huis werd drugs verhandeld, gemoord en gestolen en zij wist het niet. Dat er criminele handelingen plaatsvinden in een huis vol Finnen is volstrekt toevallig.

  Like

 115. PvdA – Jeroen Lugte, begaafd lid en vriend van Erik Staal, frauderend topambtenaar van 010. Meneer liet als directeur software ontwikkelen en toen dit draaide ging hij een eigen bedrijf beginnen om de software te verhandelen. Werkte thuis, maar niet heus (Rotterdam heeft honderden, duizenden ambtenaren, die “thuis” werken, maar geen pest doen en op die manier niet ontslagen worden). Belangenverstrengeling, fraude, graaien.

  Like

 116. Pingback: Linkse criminaliteit en “integriteit” | E.J. Bron

 117. Pingback: Het boek der foutlinxen | Golfbrekers

 118. Pvda – Arjan Verwoerd. Raadslid, bestuurslid van de rode maffia, te Dordt en graaier in het bestuur van de Hefgroep te Rotterdam. Alwaar hij er op toeziet met zijn vriendjes van GsL en CDA, dat het maatschappelijk werk failliet gaat. Dat politici zichzelf geen subsidie geven, dat was vroeger zo. Nu jatten ze via een omweg de honingpot leeg. Belangenverstrengeling, incompetent.

  Like

 119. PvdA-update.
  Niet te missen: http://www.geenstijl.nl/archives/images/RapportFeyPvdA.pdf
  De grote foute witbwana/kaaskop Cornelissen van Gouda heeft onderzoek gedaan naar de misstanden bij de allochtonenvereniging PvdA-Feijenoord. Enwatdenkkie?? Er deugt geen pest van. Moslims zitten er alleen voor het geld, de vriendjespolitiek en weten niet eens wat een motie is of wat notulen zijn.
  En wie o wie heeft al die moslims daar gezet? Juist dezelfde PvdA.
  En wie zet de foutste moslims alweer op de kieslijst? Alweer de PvdA. (kiescommissie wordt voorgezeten door Els de Gluipert, ook een foutlinxe en de koning van de leegstand en de haatinternaten: Karakus is lijsttrekkert)
  Nee, dit rapport kan gewoon op de stapel.

  Like

 120. PvdA – Freek Ossel. Overbetaalde ambtenaar van de gemeente Amsterdam, die tonnen gaat uitdelen in alle achterbuurten om kiezers warm te maken voor de komende verkiezingen. En natuurlijk de rotte PvdA gaat promoten. Allemaal weer op kosten van de belastingbetaler. En de rest van de oude politiek staat er bij en kijkt er naar, want straks vallen er weer banen te verdelen en subsidies te verdampen, dus mondje dicht.

  Like

 121. PvdA – Lorna Koenen, succesallochtoon, deelraad in 020. Mevrouw is ook directeur van een bureau en juist dat bureau heeft geld gejat van de woningcorporatie Rochdale (waar de PvdA zelf het geld jat en geen concurrentie duldt). Het betreft hier een zieligheidsproject waarvan niemand kan zeggen, hoe het geld besteed is. Net als altijd. Voorheen was dit nooit een probleem, ik denk dat witte ouwe zakken en droge dozen van de pvda hun banen liever voor zichzelf houden.Fraude, verduistering, belangenverstrengeling.

  Like

 122. PvdA – Judith Merkies, Europarlementariër van het Vierde Rijk. Kreeg natuurlijk te veel geld voor drie keer niks, maar dat doen ze allemaal. Nee, wat haar deze vermelding oplevert is dat zij graait en dat wanneer de PvdA haar wil lozen (alweer??) dat ze een proces aanspant tegen haar eigen PvdA en die kosten dan weer verhaalt op H&I. Want geld heb je nooit genoeg, ook niet in Brussel. Graaien, onfatsoenlijk bestuur, misbruik.

  Like

 123. PvdA – Ruben Post, Bart Beerlage, Gardiza Bouazani, Bouchra Dibi, Marleen Haage, Bulent Isik, Sytse Koopmans, Gert Mulder, Sheila Kroes. Kortom de fractie PvdA te Utrecht. De gehele fractie maar eens vermeld, want de gehele fractie vindt dat een stelend raadslid (foutlinxe Bert van der Roest) recht moet hebben op wachtgeld. Ook al hebben raadsleden geen recht op wachtgeld. Ook al hebben ze hem zelf uit de raad gezet. Ook al is van der Roest een smerige dief en zou niet beloond moeten worden met graties geld. Maar nee, de gehele fractie (en ander links tuigh) beloont de dief met wachtgeld. Vriendjespolitiek in z’n ergste vorm en een klap in het gezicht van werkende mensen, die wel integer zijn en worden uitgeknepen door de regering.
  Overigens is de fractievoorzitter ene Ruben Post. Meneer is beleidsambtenaar in Utrecht en ook raadslid. Over belangenverstrengeling gesproken dus. Hij wordt betaald door H&I om voor de PvdA te werken en ik vermoed dat in de maanden voor de verkiezingen hij niet iedere dag op kantoor zal zijn. Maar wel doorbetaald wordt. Natuurlijk zit hij ook ergens studenten voor te liegen (betaald) en doet iets vaags bij een subsidiespons.

  Like

 124. PvdA – Seyit Yeyden, succesallochtoon. Deze meneer / Turk is nepwethouder in Feijenoord en werd landelijk bekend vanwege de zijn vriendjespolitiek aldaar. Nu is hij weer verkiesbaar voor de nieuwe deelgemeenten, want de meerderheid is Turk en de meerderheid beslist. Helaas ja.
  Meneer heeft nu bedacht dat de schrijvers van het BING-rapport racisten zijn. (wat doorgaans gewoon linxe ambtenaren zijn van de PvdA). Hoe herkenbaar: een allochtoon licht de boel op, wordt betrapt en trekt de racismekaart om verder te kunnen gaan met oplichten.
  En waarom gaat deze grijze geldwolf in de nieuwe deelgemeente zitten, waar hij veel minder betaald krijgt?
  – omdat iedereen PvdA stemt, wanneer hij dat zegt
  – omdat hij ook daar subsidies kan sluizen naar de islam
  één van de twee, of beiden antwoorden zijn goed.
  Vriendjespolitiek, haatzaaien, islamisatie.

  Like

 125. PvdA – Bahattin Erbas, succesallochtoon en statenlid van Zuid-Holland. Werd als ambtenaar ontslagen in den Haag wegens fraude. Ook hem wil de PvdA nu kwijt, je gelooft het niet. Fraude. Ambtenaren in de politiek is vragen om moeilijkheden, allochtone ambtenaren in de politiek is een ander woord voor moeilijkheden.

  Like

 126. PvdA – Bahattin Erbas. Steelturk en nu weer statenlid van Zuid-Holland.
  Update: Deze oplichter is nu weer geïnstalleerd als statenlid. Tot woede van de eigen PvdA, omdat dit stemmen gaat kosten. Waarmee maar weer bewezen is dat ondanks alle beloften van de zieke politiek, het nog steeds gangbaar is dat politici met een strafblad, hun ding gaan doen. Een daarna beloond worden met wachtgeld. En kekke baantjes. De dag waarop iedereen in de politiek weer integer genoemd mag worden is nog ver weg.

  Like

 127. En JA hoor , we konden er op wachten , weer een PVDA GRAAIER .

  Deze maal heeft ” de socialist” heel vakkundig 40.000 Euro gegraaid bij de Straatkrant !!!!!!

  bron ; http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1084100/pvdaraadslid-utrecht-stal-geld-van-daklozenkrant.html

  http://media.rtvutrecht.nl/media/photo_new/2/1/2188c87309/2188c87309_480.jpg Bert van der Roest PVDA raadslid in Utrecht heeft stiekum 40.000 euro gegraaid

  H IJ van der Roest , Cauberg 12, 3524 LJ Utrecht , tel ; 030-2885833

  UTRECHT –

  Het plotseling opgestapte gemeenteraadslid Bert van der Roest in Utrecht wordt ervan verdacht 40.000 euro te hebben ontvreemd van het Utrechtse Straatnieuws.

  Het PvdA-raadslid was de penningmeester van de daklozenkrant.

  Van der Roest maakte zijn aftreden zelf bekend in een korte verklaring.

  Hij vertelde daarin “in hem gesteld vertrouwen te hebben geschonden”.

  Straatnieuws maakte dinsdagmorgen bekend dat Van der Roest uit het bestuur is gezet en “enkele tienduizenden euro’s” moet terugbetalen.

  FRAUDE

  Het bestuur van de krant ontdekte drie weken geleden dat er fraude was gepleegd.

  Er werden over een periode van een jaar regelmatig bedragen overgeboekt naar de privérekening van het raadslid.

  Een externe deskundige heeft de boeken onderzocht en bevestigde dat er geld is verdwenen.

  Bij Straatnieuwsvoorzitter Broos Schnetz vechten naar eigen zeggen boosheid en verdriet met elkaar.

  “Je zag direct dat er dingen fout waren gegaan.

  Persoonlijke opnames, ook op vakantie, ook op Schiphol, rondjes in de kroeg die waren betaald met de PIN-pas van de stichting.

  Het is te absurd voor woorden, maar het is wel gebeurd.”

  BOEKHOUDER

  Volgens de boekhouder, die na de doorstart van Straatnieuws aantrad, heeft Van der Roest ondanks herhaaldelijke verzoeken bankgegevens van de stichting achtergehouden.

  Daardoor zou hij controle onmogelijk hebben gemaakt.

  Toen de boekhouder onlangs aangaf ermee te willen stoppen, ontdekte voorzitter Schnetz wat er aan de hand was.

  Schnetz nam daarover onder meer contact op met PvdA-voorzitter Hans Spekman.

  Van der Roest heeft de diefstal toegegeven en zou meewerken aan een regeling om het geld terug te geven.

  Als hij het volledige bedrag terugbetaalt, zal het bestuur van Straatnieuws geen aangifte doen, zegt Schnetz.

  “Bert is geen klootzak, hij is geen dief. Het is een man met het hart op de juiste plaats, die de weg even helemaal kwijt is geraakt.”

  VOORSTELLING

  Bert van der Roest was gemeenteraadslid sinds 2006.

  Na de verkiezingen in 2010 kwam hij niet terug in de raad, maar schoof alsnog aan in 2011 toen Gilbert Isabella wethouder Harrie Bosch opvolgde.

  Ook was hij actief voor FC Utrecht.

  Daarnaast is hij acteur.

  Hij speelt onder meer in diverse reclamespotjes en tv-programma’s.

  Sinds dit jaar toert hij door Nederland met zijn voorstelling ‘Dag Moeder’, dat handelt over dementie.

  Het bestuur van Straatnieuws vermoedt dat Van der Roest ook geld van de daklozenkrant gebruikt heeft voor het financieren van zijn theatervoorstelling.

  GLOSSY

  Straatnieuws was juist van plan om de activiteiten uit te breiden.

  Deze week verschijnt er een glossy-magazine.

  Een woordvoerder van de krant laat weten dat die publicatie niet in gevaar komt en dat het voortbestaan van Straatnieuws is gewaarborgd.

  Geld voor extra activiteiten of evenementen is er echter niet meer.

  Bert van der Roest heeft via een woordvoerder laten weten dat hij spijt heeft.

  Daarnaast benadrukt zijn woordvoerder dat Van der Roest zelf ook door een hele moeilijke tijd gaat en veel steun heeft aan zijn familie.

  Independer stopt definitief met de reclamespotjes met Bert van der Roest.

  Het voormalig PvdA-raadslid uit Utrecht is al weken negatief in het nieuws, omdat hij geld heeft gestolen van daklozenkrant Straatnieuws.

  Dat was eerder deze maand al reden om de tv-reclames met Van der Roest aan te passen en een bijdrage over te maken aan Straatnieuws, maar het blijft klachten regenen bij de verzekeringsvergelijker.

  Daarom gaat de acteur er volgende week definitief uit, zegt Independer.

  Ondertussen houdt Bert van der Roest ook de politiek nog altijd bezig, want hij wil zijn wachtgeld.

  Voor een ieder die Bert zelf wil vertellen hoe die over hem denkt , info uit de telefoongids ; H IJ van der Roest , Cauberg 12, 3524 LJ Utrecht , tel ; 030-2885833

  Like

 128. Ook op vrijdag 29 november 2013 was de Utrechtse PVDA al in het nieuws !!!!

  bron ; http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1098359/woning-utrechts-pvdaraadslid-decor-dodelijke-ripdeal.html

  UTRECHT –

  De ripdeal die voorafging aan een dodelijke schietpartij op de Falklanddreef in 2012 vond plaats in de woning van PvdA-raadslid Bouchra Dibi.

  Bouchra Dibi , Falklanddreef 130 , 3563 AL Utrecht , geb; 13-04-1972 , tel; 06-23121444

  Dat blijkt uit onderzoek van RTV Utrecht.

  Bij de schietpartij voor de deur van de portiekflat in Overvecht kwam een 20-jarige Amsterdammer om het leven.

  Hij was samen met twee vrienden naar Utrecht gekomen om een grote partij hasj te stelen.

  De criminelen ontmoetten elkaar in de woning van Dibi, die zelf op vakantie was.

  Eenmaal binnen bedreigden de Amsterdammers de Utrechtse verkopers met een vuurwapen.

  Nadat ze de hasj hadden afgegeven, werden de mannen vastgebonden en opgesloten in de woning.

  SCHIETPARTIJ

  In paniek wist één van hen een vriend te bellen, die voor de deur stond te wachten.

  Buiten ontstond vervolgens een schietpartij tussen de drugsdealers. Eén van de rippers kwam daarbij om het leven.

  De schutter zelf, later veroordeeld tot 10 jaar cel, werd geraakt in zijn been.

  Verschillende buurtbewoners, waaronder kinderen, waren getuigen van de schotenwisseling.

  NIET BETROKKEN

  Dibi werd snel daarna door de recherche gebeld dat er iets aan de hand was in haar woning.

  Volgens Justitie heeft ze niets met de criminele activiteiten te maken.

  Dibi: “Ik werd op mijn vakantieadres gebeld door de politie dat ze mijn huis wilden onderzoeken.

  Ik schrok enorm en ben direct zonder mijn gezin naar Utrecht teruggekeerd.”

  “Een familielid had de sleutel van mijn woning.

  Met dat familielid heb ik direct na het incident al het contact verbroken.

  Ik wist niet wat er speelde.

  Dat zoiets in je huis kan gebeuren…

  Daar hou je totaal geen rekening mee.

  Het was een nachtmerrie”, zegt Dibi tegen RTV Utrecht.

  RECHTBANK

  De mannen die in de woning werden vastgebonden na de ripdeal zijn door de rechtbank veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een werkstraf van 200 uur.

  De twee Amsterdammers, die tijdens de schietpartij op de vlucht sloegen en kort daarna door de politie werden overmeesterd, zitten een celstraf uit van zes en drie jaar.

  Komende dinsdag dient voor het Hof in Arnhem het hoger beroep.

  Ook het familielid van Dibi moet dan voorkomen.

  De hasj waar de deal om draaide is nooit teruggevonden.

  De vriend van de verkopers zou de drugs direct na de dodelijke schietpartij op zijn vlucht in een vuilnisbak hebben gegooid.

  Hij zegt zich niet meer te herinneren waar dat was.

  PVDA = http://www.mijnalbum.nl/Foto550-NVMCFUML.jpg

  Fractievoorzitter Ruben Post was niet op de hoogte van het incident in de woning van Dibi.

  “Ik wist alleen dat ze door omstandigheden eerder van vakantie was teruggekeerd.

  Het is een privékwestie en staat volledig los van onze PvdA-fractie.

  Ze is een uitstekend raadslid.

  Ze werkt keihard voor de stad”, zegt Post.

  “Of ze het ons had moeten vertellen?

  Nee, het zou een ander verhaal zijn als ze er zelf bij betrokken was.

  Dat is niet zo.

  Wij hebben veel vertrouwen in haar raadslidmaatschap.

  Dit nieuws verandert daar niets aan”, zegt de fractievoorzitter van de PvdA tegen RTV Utrecht.

  Like

 129. Bron ; http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/pedofiel-ex-raadslid-krijgt-jaar-wachtgeld

  Pedofiel ex-raadslid krijgt jaar wachtgeld

  Het voormalig raadslid Martin van Meurs krijgt een jaar lang wachtgeld van de gemeente Arnhem.

  Van Meurs is twee keer veroordeeld voor het bezit van kinderporno.

  Dat meldt Omroep Gelderland. Er valt juridisch gezien niet onder de vergoeding uit te komen, zegt de gemeente , dat Van Meurs daarom het wachtgeld niet kan weigeren.

  In september moest Van Meurs definitief de gemeenteraad uit. Op 1 oktober deed Van Meurs beroep op de wachtgeldregeling voor bestuurders en vroeg een uitkering aan.

  Volgens Omroep Gelderland betekent dit dat het voormalig raadslid tot 18 mei ruim 1200 euro per maand.

  Daarna zou hij tot 2 februari 2015 maandelijks bijna 1100 euro krijgen.

  Meer fraude / kinderporno gegevens over dit ” SMERIGE NIKSNUTTIGE RODE ZWIJN ” !!!!

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Martin_van_Meurs_(politicus)

  http://www.antiantifa.net/forum/viewtopic.php?t=388

  Like

 130. PvdA – Thijs Berman, afgod, hosselaar en lid europees parlement. Speelt monopoly in Brussel van ons geld. Heeft in iedere stad een huis, speelt vals en wordt miljonair van alle reisvergoedingen, waar hij geen recht op heeft. Graaien, frauderen, reclame maken voor de nexit.

  Like

 131. PvdA – Kool, wethouder.
  Update: de bekende, foutlinxe socialist zag kans de laatste jaren voor 3 ton reizen te maken. En liet op papier zetten dat het slechts om één ton zou gaan. Volkomen debiel en zo zie je ook maar weer dat ambtenaren onbetrouwbaar zijn. De hamvraag blijft natuurlijk wat een wethouder bezielt om steeds op reis te zijn, op kosten van H&I en waarom de gehele oude politiek dit geen probleem vindt. Verkwisting, misleiding.

  Like

 132. GsL – Fjodor Molenaar, gemeenteraad 020. Meneer bedreigt huisdieren van buren, wil ze aan de deur spijkeren. Loopt dus echt met molentjes. Bedreiging.

  Like

 133. PvdA – Osman Suna, succesallochtoon en raadslid te Soest. Maakt zich schuldig aan stembusfraude en ronselt stempassen. Loopt er eens 1 tegen de lamp, er zijn er nog duizenden moslims, net als hij, die de PvdA groot houden. Ten koste van alles. Maar goed, deze Turk is betrapt. Stembusfraude.

  Like

 134. PvdA – Fouad Sidali, succesallochtoon en bestuurslid van de rode maffia. Meneer doet aan haatzaaien: zegt dat Oom Geert de wederopstanding van Hitler is. En dat zegt dus iemand, die zelf het haatgeloof aanhangt dat dagelijks onschuldige slachtoffers maakt. En zo iemand zit in het bestuur van een Nederlandse politieke partij. Haatzaaien.

  Like

 135. PvdA – Erik Koerts, vieze voorzittert en lid gemeenteraad Midden-Drenthe. Meneer is ook ambtenaar en ontslagen wegens fout hout. Hij is wel verkiesbaar, dat wel en zit al 12 jaar in de gemeenteraad voor de PvdA. Iemand die nog denkt dat een foute ambtenaar van de PvdA wel een goed en integer raadslid van de PvdA kan zijn? Brandt water? Fraude, belangenverstrengeling.

  Like

 136. PvdA – Emre Ünver, succesallochtoon en raadslid van 020. Meneer is heftig aan het protesteren tegen haram geitenvlees in Turkije en raakt slaags met voorstanders van haat en soepjurken. Ook uit Turkije. Wat zouden we toch beter af zijn als de PvdA en hun stemvee zich eens druk zouden maken om Nederland. Maar dat gaat hem niet worden. Openlijke geweldpleging, mishandeling.

  Like

 137. PvdA – Ibrahim Karayavuz, succesallochtoon en raadslid voor de PvdA Harderwijk. Geeft pijnlijk juist aan dat allochtonen geen stemrecht verdienen. Want meneer is verkiesbaar voor de PvdA maar gaat direct op eigen turkse titel verder als raadslid. Omdat de PvdA te weinig doet voor ……… Turken. En omdat de PvdA hun stemvee gebruikt om zelf de beste baantjes in te pikken. Maar wat leren we ervan? Allochtonen dienen alleen zichzelf. Hun eigen land. Familie. Belangen. Geloof (haat). enz. En ze dienen geen seconde het land dat ze opgevangen heeft en onderhoudt. De prijs, die wij betalen voor de stemmen van foutlinx, is hoog.
  En natuurlijk leren we er ook van dat de er niet slechts een handjevol allochtonen in ons land zijn, zoals wegkijkend Nederland beweert, maar dat iedere stad, groot en klein, er mee verpest is. Zelfs Harderwijk.

  Like

 138. PvdA – Sjak Rijploeg, statenlid te Groningen. Begint in de debat tegen een PVV-er te krijsen en te dreigen en sleept er de oorlog weer eens bij, wordt daarna handtastelijk. Want argumenteren is niet zijn sterkste punt. Het was een debat voor scholieren en daarmee erg leerzaam voor de koterts: “het moet smeriger”. Haatzaaien, dreigen.

  Like

 139. PvdA – Osman Suna, succesallochtoon en raadslid te Soest.
  Update: meneer is nu weer officieel gekozen raadslid van de PvdA. En wil wethouder worden. Alweer een crimineel op het pluche, vanwege de democratie. Wij kunnen wel stoppen met op de PvdA te stemmen, maar hun stemvee niet. Ronselen, liegen, vriendjespolitiek, islamisatie.

  Like

 140. PvdA – Job Cohen. Update; PvdA-leider en oud-burgemeester van Amsterdam Job Cohen is benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de juridische faculteit van de Universiteit Leiden. Wat ter wereld kun je leren van de man die Amsterdam onleefbaar maakte voor gewone mensen, Joden en homo’s? De amateur. De wegmetonskoning? Liegen en zakkenvullen, als daar een leerstoel van is, OK. Dan wel. Het probleem PvdA woekert nog lang door, zeker als het de jeugd blijft besmetten.

  Like

 141. PvdA – Auke Zoethout, geen succesallochtoon, wel een dief. Fractievoorzitter. Meneer steelt fractiegeld en gaat daarmee fijn zitten nivelleren. Alweer een graaibejaarde die altijd eerlijk en oprecht was? Diefstal.

  Like

 142. D66 – Wim Vrijhoef, wethouder te Voorst. Wim Vrijhoef werd in 2006 veroordeeld omdat hij als directeur van de Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij ruim 600.000 euro aan gemeenschapsgeld in zijn eigen zak stak En nu wordt hij beloond als wethouder. Als D66 een bewezen dief als wethouder naar voren duwt, dan zegt dat heel veel over D66. Diefstal.

  Like

 143. Eerder hebben jullie gemeld:
  PvdA – Thea Fierens. Zij graait nu echt ten koste van de getinte medemens. Zij is interim
  van ontwikkelingsorganisatie SNV. Dit graaicollectief is al vaak slecht in het nieuws wegens
  vriendjespolitiek en onbeperkte hebzucht. En deze graaidoos Fierens spant de kroon. Hoe diep kun je zinken door tonnen in je zak te steken, die zijn bedoeld voor de derde wereld. Denk daar eens aan als je iemand van de PvdA tegen komt. Ze doen er allemaal aan mee. Onbehoorlijke beloning.
  Nieuws: anno 2014 is mw Fierens gesignaleerd op de Haagse Hogeschool. Het is niet bekend tegen welk salaris.

  Like

 144. Pingback: Nog maar eens een keer: Het boek der foutlinxen | E.J. Bron

 145. Pingback: CORRUPTIE EN FRAUDE VAN NEDERLANDSE POLITICI ONGESTRAFT EN OOK NOG BELOOND! | eunmask

 146. Pingback: Meer vrienden van de PvdA | Fubar

 147. @pleaserisall
  wees en held en maak een lijst van foute VVD-ers en zet deze online. Met alle linxe en staatsmedia was er een enorme behoefte aan een lijst van foute linxen en dit boek voorziet daar een beetje in. Alle feiten zijn gedocumenteerd en terugvindbaar. Dat kost tijd en moeite.
  Maak dus zelf een lijst van VVD-ers. Ik als PVV-er kan dat alleen maar toejuichen.
  Succes.

  Like

 148. SP – Jelle Berens, wethouder van de gemeente Oude IJsselstreek. Wachtgeldwonder, moet na twee dagen hard werken opstappen wegens knoeien en belangenverstrengeling. En verhinderen dat de pers daar over zou schrijven. Heeft ook nog een eigen adviesbureau. Nou dan weet je het wel. Jat mee, SP. Belangenverstrengeling, hinderen persvrijheid.

  Geliked door 1 persoon

 149. PvdA – Yilmaz Kanca. Succesallochtoon en voormalig raadslid. Meneer is ook ambtenaar en fröbelt wat in de reclassering. Verbouwt wiet, doet aan afpersing, handelt in drugs.

  Like

 150. PvdA – Diederik Samsom, jokernarcist en politiek leider. Bewees dat je geen strafblad hebt, wanneer je misdrijven pleegt voor linxe organisaties. Neuqert van eigen personeel, misbruikt koters voor reclamedoeleinden. En witwasser. Kan als enige gescheiden vader in Nederland, gewoon een ander huis kopen van drie ton en dit geld gewoon op de rekening hebben staan. Ook al bedroog hij zijn vrouw. Witwassen.

  Like

 151. Besten
  er is momenteel een parlementaire enquête aan de gang naar de wantoestanden bij de sociale woningbouw. Boeiend hoor. Het gaat nog weken duren, maar hier zijn vast de conclusies:
  – de betrokken bestuurders waren onhandig
  – er komt meer toezicht
  Ik heb andere conclusies:
  – dit graaien wordt gedaan door de PvdA. Ziekelijk graaien in de sociale woningbouw: PvdA. Vrijwel alle betrokken zijn PvdA-politici en -leden en niet zelden ook ooit verkiesbaar geweest. De toezichthouders zijn overwegend bekende PvdA-politici.
  – de privatisering viel gunstig, graaitechnisch gezien. De euro maakte het mogelijk om alle huren te verdubbelen (en te ontkennen in de eigen media dat de huren verhoogd zouden zijn). Woningbezit mocht straffeloos verkocht worden. En dankzij PvdA-gemeenten kon iedereen met een uitkering een torenhoge huurtoeslag en huurbijdrage krijgen, zodat onbetaalbare woningen, betaalbaar bleven voor de steuntrekkert. Op kosten van H&I dan wel. En wie werkt is de l*l.
  – Waarom kan de PvdA dit straffeloos doen? Simpel; bij coalitiebesprekingen in achterkamertjes, verdeelt de oude politiek de buit. GsL mag graaien bij cultuur, D66 bij onderwijs, CDA in de zorg, VVD de bedrijven en de PvdA krijgt de sociale dingen. Als daar zijn de vakbonden, de woningbouw en de media. En tegenwoordig ook het geloof.
  Gaat dit nog goed komen?
  Ik denk het niet, want veel van dit PvdA-tuig is ook ambtenaar. Heeft een eigen adviesbureau, doet zelf in onroerend goed en geeft zijn eigen vriendjes alle ruimte om te graaien. Of is wethouder, raadslid, burgemeester, lid provincie 1e of 2e kamer. Zie daar maar eens vanaf te komen.
  Pim Fortuyn pleitte al voor het openbaar maken van coalitiebesprekingen en we weten hoe het met hem afliep. De gehele oude politiek is volkomen rot.
  De poppenkast van de parlementaire enquête gaat nog weken duren, maar het doek voor de integere politiek is al lang gevallen.

  Like

 152. PvdA – Gilbert Isabella, succesallochtoon, wethouder en nu raadslid in Utrecht. Knoeier en corrupt. Was al betrokken bij enkele foute dossiers, zoals het overladen met geld van een criminele Roma-familie, maar liet ook een rapport verdwijnen over de bouw van een cultuurpaleis (alweer?) omdat dit de bouw van het paleis afraadde. Wegens niet levensvatbaar en eeuwig afhankelijk van soepsidie. Waarom wil iemand iets laten bouwen, wat niet rendabel kan zijn? Vriendjespolitiek dan maar, of gewoon corruptie.

  Like

 153. PvdA – Gilbert Isabella, succesallochtoon. Update. Meneer gaat nu zandkorrels tellen op de Antillen. Krijgt en dikbetaalde, niet bestaande functie, wegens disfunctioneren en afkomst.

  Like

 154. PvdA – Marjanne Sint, zorggraaister en ooit voorzitter bestuur van de PvdA. Weet het jatten van de zieken als volgt uit te leggen, quote: “Eind jaren tachtig was Sint voorzitter van de Partij van de Arbeid. Opmerkingen over het inkomen van zorgbestuurders waren aanleiding om drie jaar terug haar partijlidmaatschap op te zeggen: ‘Mensen die meer verdienen dan de Balkenendenorm horen niet meer in de partij thuis, was de boodschap. Je mag als partij vinden dat zorgbestuurders te veel verdienen, dat is een legitiem standpunt. Maar je mag niet tegen een individu zeggen dat hij vanwege zijn inkomen geen lid meer mag zijn. Wouter Bos verdient bij KPMG 400.000 euro door advies te geven aan de zorg.”.Moet ik nog vermelden dat zij knoeide en slecht presteerde? Ziekelijk graaien, belangenverstrengeling. Links lullen, linx vullen.

  Like

 155. PvdA – Jamal Nouhi, succesallochtoon en haatsik. Raadslid in Breda. Koekwausch. Weet te melden dat homo’s ziek zijn en berecht moeten worden en als ze zich niet aanpassen, moeten homo’s het land uit. En dat zegt een Marokkaan in Nederland in de gezelligste stad van Nederland. Islamisatie, haatzaaien.

  Like

 156. PvdA – Hamit Karakus. Update: meneer is een van de schadelijkste allochtonen die er rondloopt als Nederlander. Koning van de leegstand, vriendjespolitiek, belangenverstrengeling en islamisatie. En groot hoeder van de haatinternaten. Wordt nu directeur van Platform31 omdat de PvdA stemmen koopt onder het haatvolk en nog steeds de dienst uitmaakt in de sector verzonnen banen, bij verzonnen instellingen. Hoe lang nog?

  Like

 157. Groen Links – Judith Bokhove. Update: blonde graaidoosch is raadslid in 010 en directeur van Greenchoice. Nu wordt er weer onderzoek gedaan naar haar functioneren. Hoe de miljoenen verdwenen van de klanten naar onbekende bankrekeningen. Het Bingonderzoek verklaarde haar al “integer”, straks komt het nieuwe onderzoek ook tot deze conclusie. Want duurzaamheid is een corrupte bende van zelfverijkers, waarvan geen kaart mag ontbreken, anders lazert het hele duurzame kaartenhuis om.

  Like

 158. PvdA – Halim el Madkouri, succesallochtoon en raadslid in Culemborg, werd wegens fraude op staande voet ontslagen bij zijn werkgever Forum, instituut voor multiculturele vraagstukken. Forum; uw weet wel, het graaicollectief voor allochtonen, die nergens anders een baan kunnen vinden en op deze manier vijf miljoen euro per jaar mogen opzuipen. Hij werd ontslagen door Rob Dortland, een andere ziekelijke graaier van de …. (PvdA??) die zich schaamteloos verrijkt bij Forum en nog wat andere subsidiesponzen. Fraude, islamisatie.

  Like

 159. D66 – Ewout Cassee. Wethouder te Haarlem. Geeft bouwbedrijf een megakorting en liegt hierover en blijft liegen. Vermeende corruptie en vriendjespolitiek. Liegen doen ze verder allemaal. De fractie D66, drie raadsleden vinden het heel erg, dat een wethouder gecontroleerd wordt en betrapt, dus stappen ze ook op. Want dualisme is niet bestaand en medeplichtige raadsleden zitten er om de wethoudert op het pluche te houden, niet om hem te controleren. Met dank aan de onafhankelijke pers. Vriendjespolitiek en leugens laten drukken.

  Like

 160. PvdA – update parlementaire enquête woningcorporaties. We zijn weer maanden verder en wat niemand had zien aankomen: er gaat niets veranderen.
  Er komt een onafhankelijke toezichthouder (met veelverdieners van de PvdA), zonder mandaat en zonder bevoegdheden zodat men straks nog meer rapporten gaat schrijven, zonder enig effect. Met dank aan de oude media, die nimmer willen weten, wie er corrupt is en wat er aan gedaan wordt.
  Er zitten duizenden PvdA-ers in de “sociale” woningbouw. Als politicus, ambtenaar, commissaris, toezichthouder, manager, directeur, projectontwikkelaar, adviseur en het is net als met moslims: je hebt goede en slechte, in theorie. Maar trap dan tenminste de slechte eruit want sociale woningbouw bestaat niet meer en het blijven plaatsen van allochtonen in woningen met heel veel subsidie is onbetaalbaar en volkomen debiel. Nederlanders willen ook graag prettig en betaalbaar wonen en dat zou toch moeten kunnen in eigen land.

  Like

 161. D66 – Ewout Cassee. Update. Meneer de Haarlemse wethouder van onbesproken gedrag was al eerder veroordeeld voor verduistering van taxpoet. De zoveelste D66-politicus, die met een strafblad op het pluche gaat zitten. Doet manneke Peggold toch nog aan bestuurlijke vernieuwing: criminelen mogen voortaan zonder VOG gaan besturen.

  Like

 162. D66 – Annemiek Traag, gedeputeerde provincie Gelderland. Betrapt met een zeer kostbaar snoepreisje naar de VS. En was zeker niet traag met liegen hierover. Verkwisting, geldsmijterij, liegen.

  Like

 163. PvdA – Bert van der Roest, roofraadslid te 030.
  Update: Bleek uiteindelijk 70.000 euri te hebben gejat van de Werklozenkrant. De eerlijke PvdA, staat nog steeds achter hem. Je kunt dit verschillend duiden: diefstal is een andere vorm van belonen en socialisten moeten beloond worden of Bertje weet te veel van Spektrui en Co, Smerige diefstal.

  Like

 164. PvdA – Martin van Rijn, staatssecretaris van Zorg.
  Update: bekende graaimiljonair blijkt zijn ouders te hebben gedumpt een in milieustraat / verzorgingshuis te Den Haag. En wanneer zijn ouders klagen over de verzorging aldaar (want zoonlief moet natuurlijk ook betaald worden) zorgt hij er voor de het AD niet vermeldt dat het zijn eigen ouders betreft. Wegens pijnlijk. Nu wordt het AD al jaren geschreven door de PvdA, maar zo geven ze het weer eens toe. Aantasting persvrijheid, wilddeclareren, graaien.

  Like

 165. PvdA – Rinda den Besten, ex-knoeiwethouder te Utrecht.
  Update: Mevrouw is nu benoemd tot ambassadeur van ‘de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden’. En verdient hiermee 1000 euro per dag. En werd aangesteld zonder te solliciteren. Vriendjespolitiek, graaien.
  Mooi voorbeeld weer van een verzonnen baan bij een verzonnen instelling.

  Like

 166. PvdA – Selcuk Öztürk, succesallochtoon en graaiturk,
  PvdA – Tunahan Kuzu, liegende reclamemakert.
  Update. Beiden Turksen zijn uit de fractie gezet / vrijwillig opgestapt, omdat ……… (vul maar wat in, de waarheid is al jaren zoek in Den Haag). Maar het zit ongeveer zo: de succesallochtonen zijn boos omdat een Jood / minister Asscher eigenlijk wat onderzoek wil doen naar 4 grote Turkse organisaties, die de integratie (welke?) zouden belemmeren. Nou zo’n onderzoek kan natuurlijk niet, dus is Turkije beledigd en de Boosturken dus ook. Wat allemaal kul is, want de organisaties zijn bekend genoeg; er deugt niks van.
  Anyway de Roosturken gaan nu voor zichzelf beginnen en hebben we de eerste Turkse Islamitische Politieke Partij in de tweede kamer zitten. Is dat een ramp? Nee, want nu kun je eindelijk zien waar de PvdA ook voor stond. Beide heren zullen ongetwijfeld geld eisen voor Turken en Turkije en dienen alleen de islam en niet Nederland. Dat was natuurlijk altijd al zo, maar zaten ze verstopt in de bende van de Rotte Rooie Roos en werkten ze aan het “moeilijke verhaal” van graainarcist Samsom.
  Onderstaand nog wat trojaanse paarden, die stuk voor stuk in de gaten gehouden zouden moeten worden om te kijken of ze ook geen banden hebben met de vier Turkse organisaties of met erkende haatketen:

  Asli Bolat, Fractievoorzitter Pvda Uden.
  Ülkü Ögüt, Raadslid Hart voor Veghel.
  Selami Coskun, Raadslid Pvda Roermond.
  Osman Bosuguy
  Münire Manisa, Raadslid Pvda Amsterdam Nieuw-West.
  Ahmet Karateke, raadslid PvDA Velsen
  Sara Haiat, Pvda Oss
  M. Baylan, d66 Zaanstad
  Orkun Baytemir, Raadslid Pvda Tilburg
  Canan Uyar, Raadslid PvdA Amsterdam
  Güliz Tomruk Kisi, Kandidaat Europees Parlement Groenlinks 2014
  Eylem Koseoglu, PvdA Zaanstad
  Songul Mutluer, PvdA Zaanstad
  Bahar Palabiyik, Raadslid D66 Zaanstad
  Oktay Ünlü, Lid gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk PvdA Rotterdam
  Merve Karaman, Raadslid CDA Venlo.
  Serkan Özkan, Raadslid Emmen
  Murat Ciftci, PvdA Maassluis
  Ozan Turkdogan, publicist
  Gökhan Çoban, Raadslid D66 Veenendaal
  Mehmet Kavsitli, Raadslid PvdA Middelburg
  Osman Cifci, Kandidaat raadslid PvdA ‘s-Hertogenbosch
  Ihsan Tunc, PvdA Brummen
  Kerem Gencer, Pvda Huizen
  Esli Demirel, PvdA Amsterdam Nieuw-West
  Kamelya Erturk, CDA Venray
  Adnan Tekin, Statenlid Noord Holland
  Kursat Bal, Raadslid Verenigd Arnhem
  Hüseyin Simsek, Raadslid Gemeente Belangen Heusden
  Dilek Odabasi Seker, Raadslid GroenLinks Waalwijk
  Armagan Babaoglu, Raadslid VVD Zaanstad
  Fatih Elbay, Gebiedscommissielid D66 Rotterdam-Feijenoord
  Güven Erkaslan
  Yavuz Cinek

  Ondersteunende verenigingen:
  Tannet
  Stichting Nieuwe Brabantse Academici uit Tilburg

  Like

 167. Nog ff dan; dit zijn de bekende Turkse instellingen:
  – de Suleymanli-beweging doet aan islamitisch onderwijs voor Turksen en houdt ze dom
  – Diyanet is eigendom van foutmoefti Erdogan en draagt de Turkse islam uit over de hele wereld.
  – Milli Gorus een haatcollectief dat’morele herbewapening’ propageert.
  – Gulen beweging shopt van alles wat maar is islamitisch van neus tot krulstaart.

  Like

 168. PvdA – Gerben Maurix, kandidaat raadslid Oss. Is te vroeg begonnen met graaien; hij gebruikte PvdA-adresgegevens voor eigen doeleinden, voor dat hij gekozen werd. En stapt nu op vanwege zijn gezondheid.
  Meneer Maurix zou nimmer raadslid mogen zijn, want zijn andere functies maken dat hij onvermijdelijk belangen zou verstrengelen. Meneer is bestuurdert bij een vakbond en speelt directeur bij een reintegratieburo om maar wat te noemen. O.a. Premature belangenverstrengeling.

  Geliked door 1 persoon

 169. PvdA – Lorna Koenen, kandidaat kieslijst PvdA Amsterdam. Stal van Rochdale en werd betrapt, wat opmerkelijk want daar werken alleen maar boeven.

  Like

 170. PvdA – Paul Schings, wethouder in Alphen aan den Rijn. Deed aan gratis wonen voor zichzelf en ambtenaren / vriendjes. Maar het BING-rapport verklaarde hem onhandig. Vriendjespolitiek, misbruik positie.

  Like

 171. PvdA – Theo Vaes, wethouder van Etten-Leur, had last van ‘onregelmatigheden’ in zijn declaraties. De gemeente heeft aangifte gedaan. Wilddeclareren, graaien.

  Like

 172. Groen – Albert Moens, Burgemeester van Oostzaan en later gedeputeerde van Noord-Holland. Bleek na zijn dood corrupt en stond op de zwarte loonlijst van het bedrijf Ecoconcern. Corruptie, graaien.

  Like

 173. Groen – Links, Iwan Leeuwin, fractievoorzitter van de deelraadsfractie in Amsterdam Zuidoost. Verstrengelde belangen door zijn eigen bedrijf in te huren voor een vergadering. Belangenverstrengeling, een Halsemaatjedoen.

  Like

 174. SP – Ali Lazrak, lid tweede kamer. Haattomaat. Deed aan wilddeclareren. Stapte eerder uit de fractie wegens ruzie met de grote blanke worstendraaiert. Wilddeclareren.

  Like

 175. PvdA – Ertan Işık, succesallochtoon, raadslid PvdA Eindhoven. Functie: voorzitter van moskee aldaar en ook deze haatreactor wordt betaald door Turkije. Islamisatie.

  Like

 176. Koos Vorrink, eerste voorzitter van de PvdA, Kamerlid, werd door partijgenoot Van der Goes van Naters geliquideerd vanwege het uit de school klappen m.b.t. ‘PvdA-geheimpjes’. Dit is bekend en Goes van Naters heeft het zelfs toegegeven! Waarom doen andere partijen niets met deze ‘wijsheid’? Zijn ze gewoon DOM, of hebben ze zelf ook lijken in de kast liggen?

  Like

 177. Bron:’Tot op het Bot’ Frenk van der Linden pagina 412 interview Marinus van der Goes van Naters.

  pagina 418:

  ‘De vriendin van Koos Vorrink beschuldigde u er van haar geliefde te hebben vermoord.

  Als ik nu zeg dat dat in zekere zin waar is, en dat ik het wel best vind, krijg je weer gedonder in de bladen. Laat ik het daarom maar zo uitdrukken.’

  Dit interview werd voor het eerst gepubliceerd in NRC-Handelsblad januari 1994. 20 jaar geleden!

  Like

 178. Groen Links – Jan Dijkgraaf te Emmen.
  Update: stal als raadslid van GroenLinks en penningmeester van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden meer dan een halve ton. Staat momenteel voor de rechter en moet straks een boete betalen van 500 euri. (wordt het geen tijd voor onafhankelijke rechters, of desnoods PVV-rechters?). Fraude, diefstal.

  Like

 179. België.
  Geweldig land, fijne mensen, gastvrij en vriendelijk.
  Ook vergeven van de foutlinxen.
  Dit komt van een reaguurder van de advertentiesite TPO:

  Laurette Onckelinckx en haar familie: De vader van Laurette, een Limburger, vond in 1950 werk in Ougrée, werd regionaal vakbondslid, toen schepen en tenslotte burgemeester.
  Haar moeder is een Franse van Algerijnse afkomst, Laurette werd aldaar geboren op 2 oktober 1958 en heeft vijf broers en zusters.
  Zij studeerde rechten aan de Universiteit van Luik en werd later advocaat.
  Zij huwde met Abbès Guenned een tot Belg genaturaliseerde Marokkaan.
  Wegens zijn bedrijvigheid in het drugsmilieu, vaardigde Marokko een internationaal aanhoudingsmandaat tegen hem uit.
  Hij werd op de luchthaven van Zaventem gearresteerd, maar hij maakte gebruik van een diplomatiek paspoort, wat hij illegaal bezat, want hij is nooit een diplomaat geweest.
  Op dat moment was echtgenote Onckelinckx minister-president van de Franse gemeenschap.
  Om verdere schandalen te vermijden, scheidde Laurette heel snel van hem.
  Na één maand was de scheiding al officieel geregeld.
  De snelste echtscheiding in België ooit.
  later huwde Laurette de constitutionele advocaat Marc Uyttendaele.
  De getuigen bij dit huwelijk waren beider vroegere echtgenoten ! ! !
  Nog wat over haar ex-echtgenoot Abbès Guenned.
  Na de poging tot arrestatie van Abbès Guenned op de luchthaven van Zaventem, waarbij hij gebruik maakt van onschendbaarheid met een illegaal diplomatiek paspoort, dat hij als ‘gift’ had gehouden, werd hij één jaar later, voor dezelfde feiten opnieuw gearresteerd, dit keer op de luchthaven Izmir, Turkije.
  Hij moest daar een tijdje de cel in, maar onder druk van de Belgische regering, werd hij nooit aan Marokko uitgeleverd en om een diplomatieke rel te vermijden zelfs vrijgelaten.
  Sinds kort is Abbès weer opgedoken (ge gelooft het niet) als rijkelijk betaald adviseur, op het kabinet van Laurette Onckelinckx met als taken de communicatie tussen het kabinet en de islamitische verenigingen te onderhouden en het grote stedenbeleid.
  In ‘La Libre Belgique ‘ deed hij een oproep tegen het verbieden van hoofddoeken bij moslimvrouwen en hij gaf zijn steun aan het oprichten van de vereniging COIFE (gezamenlijke verenigingen tegen het verbod van hoofddoeken in scholen).
  Eén van de medewerkers van Abbès is Kissi Benjelloun, voorzitter van de Unie van Moskees (slager van beroep). Deze wordt ervan beschuldigd de controle van de Moslimvleesmarkt
  uit te voeren voor zijn persoonlijk profijt.

  DUS even recapituleren:

  Eerst was ze getrouwd met een Marokkaan, die op die manier Belg werd.
  Op een gegeven ogenblik werd die echtgenoot in België aangehouden wegens drugbezit.
  Op een of andere manier kwam hij vrij (voorspraak?) in België, maar werd hij later opgepakt in Turkije, ook al omwille van drugs.
  Turkije wilde hem toen uitleveren aan Marokko, waar hij ook al gezocht werd (!), maar kwam terug naar België, nadat er vanuit ons land ‘enige diplomatieke druk’ werd uitgeoefend om hem naar hier te krijgen.
  Wat later scheidde Onkelinx van haar Marokkaan en trouwde ze met een Brusselse advocaat,
  Marc Uyttendaele, die sindsdien zijn advocatenpraktijk gevoelig heeft kunnen uitbreiden en waarvan gezegd wordt dat hij de man achter de schermen is in de hervormingen bij het Belgische gerecht.

  Uyttendaele en Onkelinx zijn nog steeds een koppel, maar zouden niet meer bij elkaar wonen.

  Hij is in Brussel gebleven en zij zou een onderkomen hebben ergens in de buurt van Louvain-la-Neuve.
  Nog pikanter wordt het als men weet dat Laurette’s eerste man, die Marokkaan dus, ooit bij haar op het ministerie van Justitie zou hebben gewerkt of nog werkt en daar instond voor de contacten met de buitenlandse islamitische groeperingen…voor een héél vet loon ?

  En voor zover je het zou vergeten zijn:

  Laurette Onkelinx heeft o.a. Justitie onder haar bevoegdheid gehad !
  Tot voor kort TOPMINISTER

  Arm België. Even rot als ons land wat bestuur betreft.

  Like

 180. ——————————————————————————–

  ——————————————————————————–

  ——————————————————————————–

  ——————————————————————————–

  Onderwerp:

  Fraude en onderlinge afspraken is de laatste tijd nogal in het nieuws , de politie en landmacht bij aanschaf van nieuw materiaal .

  En Jos van Ray is momenteel uitgebreid in het nieuws

  Om die rede wil ik graag het onderstaande aan u mededelen .natuurlijk hoop ik dat de pers dit gaat oppakken .

  Die onderlinge afspraken tussen ambtenaren en opdrachtgevers schijnen heel normaal te zijn , in mijn geval werd er door de betreffende ambtenaar ook gezegd dat hij eerst de prijs met de opdrachtgever ( makelaar K R K ) zou bespreken en daarna aan mij doorgeven .

  Ik was eigenaar van een bedrijfspand een autobedrijf in de gemeente Alkmaar .

  Het bedrijfspand lag aan een doorgaande weg ,maar door de plannen van de gemeente die ook al een definitief karakter hadden zou de doorgaande weg tijdens de spitsuren s morgens en s middags afgesloten worden door een beweegbare paal in de weg , zodat ik aan een doorlopende weg zou komen te liggen tijdens de ochtend en avond spits .

  Daardoor kon ik natuurlijk geen nieuwe huurders vinden .

  Er kwam ook nog het volgende bij , dat de Gemeente een voorkeursrecht op een gedeelte van het pand ging vestigen welk deel ze eventueel nodig zouden hebben van het betreffende bedrijfspand konden ze nog niet zeggen om dat er achter mijn pand een uitbreidingsplan in wording was .

  Natuurlijk kon ik niks meer met mijn pand , de betreffende ambtenaar vertelde mij ook , JE ZAL WEL AAN ONS WILLEN VERKOPEN GEZIEN ALLE BEZWAREN DIE ER OP HET PAND RUSTEN .

  Ik heb het inderdaad toen maar vrijwillig gedwongen aan de gemeente te koop aangeboden .

  De gemeente gaf de opdracht aan een groot makelaars kantoor wat heel veel opdrachten van de gemeente heeft.

  Makelaarskantoor K R K Alkmaar ,deze taxeerde mijn pand op 1.250.000,oo . dat is mij ook geboden door de gemeente met de bijgaande opmerking als ik het tekort zou vinden moest ik maar het tegendeel bewijzen , zij hadden het door een beedigde makelaar laten taxeren en was voor hun de kous af .

  Toevallig kwam vlak daarna weer een taxateur via de gemeente Alkmaar voor de onroerend goed belasting , en hij taxeerde mijn pand op 2.500.000 ,00 , natuurlijk werd die gelijk terug gefloten door de gemeente .

  Omdat er een voorkeursrecht was gevestigd op mijn pand door de gemeente , kon ik ook een contra taxatie aanvragen bij de rechtbank ,heb ik ook gedaan

  De rechtbank wees makelaarskantoor Winkel uit egmond aan .

  Wat een pech voor mij dat is een klein makelaarskantoortje en is niet eens een BEEDIGD makelaar ,maar was daardoor wel adviseur van de rechtbank natuurlijk werd er achter de schermen overleg gepleegd over een tussen oplossing .

  Omdat ik voordat de adviseur van de rechtbank zijn prijs ging vaststellen ontdekt had dat er enorm veel fouten in het eerste rapport van de makkelaar K R K van de gemeente zaten ,daardoor heeft de gemeente haar bod verhoogd naar 1.500.000,00 .

  Wat ik onder andere ook ontdekt had . mijn pand was een paar jaar eerder ook al getaxeerd door een andere medewerker van K R K .

  Toen ik de taxatie rapporten naast elkaar lag kwam ik een verschil tegen van 19% van de oppervlakte van het betreffende pand .

  De adviseur van de rechtbank is toen ,maar een tussenoplossing gaan zoeken , omdat er bij de gemeente natuurlijk ook wel bekend was dat het voor W O Z waarde ook al eens getaxeerd was op 2.500.000 en de gemeente haar bod had verhoogd naar 1.500.00.00

  Ging hij maar op 1.750.000 zitten ( wat hij in een later stadium niet eens kwam toelichten bij de rechtbank)

  Ondertussen heb ik ZELF een taxatie aangevraagd bij het grote bedrijf makelaars kantoor ZADELHOF in Amsterdam , wel heb ik van te voren de situatie toegelicht , deze makelaar gaf aan dat hij niets met de voorgeschiedenis te maken had en ging taxeren op de werkelijke waarde , taxatie van hem was ook weer 2.500.000,00 .

  Vervolgens de rechtbank gevraagd om een uitspraak .dat ging als volgt er kwam een rechter bij mij op de zaak om een proces verbaal op te maken . deze rechter melde wel bij aanvang dat hij de zaak niet zou behandelen hij was even voor een collega ingevallen . aanwezig waren de gemeente de adviseur van de rechtbank makelaar winkel en ik met mijn advocaat .

  Ik kreeg later het door de rechter getekende proces-verbaal toegestuurd .

  Echt iedere leek kon zien dat die rechter ( hij was ondertussen al overgeplaatst naar een andere rechtbank ) het proces verbaal opgemaakt door een griffier ongezien had getekend omdat het totaal niet met de werkelijkheid overeen kwam en er aantoonbaar grote fouten instonden. .

  Wat een pech heb ik : eerst een Ambtenaar die vooroverleg pleegt met de taxateur van de gemeente makelaardij K R K

  Dan een taxatie van de W O Z waarde die teruggefloten werd .

  Dan een taxateur door de rechtbank aangewezen die niet eens een beëdigd makelaar is.

  En als deze Makelaar een opdracht krijgt om een bedrijfspand te zoeken stuurt hij de opdracht door , om rede hij doet niets in

  Bedrijfspanden .

  Dan een rechter die even in komt vallen , en die een proces verbaal opmaakt wat beslist niet met de werkelijke situatie

  Overeenkomt .

  Ondertussen toch maar naar de rechtbank gegaan zodat er een uitspraak over de prijsvaststelling te verkrijgen , de rechtbank was niet blij dat de adviseur door de rechtbank aangewezen makelaar Winkel niet eens was komen opdraven om zijn taxatie toe te lichten .

  Van te voren had mijn advocaat mij geadviseerd het woord aan hem over te laten .

  Deze rechter stelde hele goeie vragen over de voorgeschiedenis , nou had ik over de voorgeschiedenis een heel duidelijk overzicht gemaakt en aan mijn advocaat gestuurd , het bevreemde mij dan ook dat er wel hele goede vragen gesteld werden door de rechtbank maar dat er door mijn advocaat niet op nauwelijks op gereageerd werd .

  Natuurlijk heb ik hem daarna om uitleg gevraagd en of hij mijn overzicht wel bij de stukken had gedaan , zijn reactie was dat het er 200% zeker bijzat ,

  Daar ik het niet vertrouwde hen ik hem daarna telefonisch nog een keer naar gevraagd , toen was zijn reactie , dat rechters de stukken toch niet allemaal lezen , dit gesprek heb ik wel op band opgenomen .

  Een verklaring hiervoor kan zijn dat mijn advocaat ondertussen ook andere grote zaken voor een projectontwikkelaar had lopen bij de gemeente en daarom mijn belangen minder heeft laten wegen om zijn relatie met de gemeente niet te verstoren , dat hij inderdaad ook met andere zaken bezig was heeft hij mij ook indertijd verteld .

  Uiteindelijk kreeg ik de uitspraak van de rechtbank en inderdaad was dat rond de 2.500.000.00 mede door het taxatie rapport van Zadelhof wat ik natuurlijk ook ingediend had .

  Nou zou men denken dat het snel opgelost zou worden , maar ik had weer pech er was net een reorganisatie bij de gemeente Alkmaar en iedere ambtenaar vond zich plotseling belangrijk en begon zich er ook mee te bemoeien , dat noen ik negatieve ongepaste geldingsdrang van ambtenaren .

  Nou is het zo dat er al 2 taxatie waren geweest van makelaar K R K van de gemeente en een van Winkel makelaardij die door de rechtbank aangewezen was.

  Beide hebben van mij ALLE gegevens gehad ook over het bodemonderzoek , en het BODEMONERZOEK was goed !!!!

  Nu ging een van de nieuwe ambtenaren zich er mee te bemoeien en eiste weer een nieuw bodemonderzoek .

  Op een maandagmorgen staat er een bedrijf uit Noord Brabant bij mij voor de deur of ze een bodemonderzoek konen doen , ik heb mijn medewerking gegeven , de mensen van het bodemonderzoek vonden het wel vreemd dat zij op vrijdag gebeld waren om direct de aanstaande maandag een bodemonderzoek te doen , met de opdracht speciaal naar pek te zoeken , pek vind men hoofdzakelijk langs de rand van asfalt omdat het regenwater

  Daar wegstroomt .

  Ik had een schrijven gehad van de gemeente dat ik per OMGAANDE de uitslag van het bodemonderzoek zou krijgen , uiteraard was er ook dit keer weer niets aan de hand met het bodemonderzoek .

  Maar ik heb wel DRIE JAAR moeten wachten voordat ik uiteindelijk een kopie van het bodemonderzoek heb gekregen .

  Maar als ik een schrijven van de gemeente kreeg kwam het voor dat er in stond als u binnen 14 dagen niet gereageerd heb gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat

  Ondertussen zal iedereen begrijpen dat mijn bedrijfspand ondertussen al jaren leegstond en ik er niets mee kon doen alleen dat heeft al duizenden euro s gekost nog afgezien van de juridische kosten en kosten van andere adviseurs .

  Maar nu dacht ik toch uiteindelijk een koopcontract te krijgen na vele verzoeken mijnerzijds , dat kwam dat ook uiteindelijk maar daar stonden onmogelijke eisen in .

  Bijvoorbeeld dat de gemeente het recht zou hebben om in de toekomst alsnog een schade op mij te verhalen als er iets mis zou zijn met de bodem , dat kon ik onmogelijk tekenen gewoon omdat ik niet aansprakelijk kan zijn voor hetgeen er met het pand gebeurt als het niet meer mijn eigendom is maar het van de gemeente , die is dan toch zelf verantwoordelijk voor hetgeen zij met het pand gaan doen .

  Ondertussen had ik ook contact gezocht met de Nationale ombudsman op dringend advies van de nationale ombudsman hebben zij het koopcontract alsnog aangepast .

  Over de juiste invulling van het koopcontract is ook weer heel lang overgedaan .

  Nou is het wettelijk zo dat als er een koopovereenkomst is en er word niet betaald kan er wettelijke rente worden geëist .

  Nou had mijn advocaat mij ook verzekerd dat de wettelijke rente in zou gaan nadat de rechtbank de prijs had vast gesteld .

  Daar heb hij ook wel gelijk in , maar als de gemeente nou maar alles probeert om de koopovereenkomst zodanig op te stellen zodat het niet mogelijk is het te tekenen .

  Zelf vind ik dat ik recht heb op een wettelijke rente vergoeding en die word ieder jaar door de overheid vastgesteld in de betreffend jaren was het steeds rond de acht procent .

  Hier is ook heel lang met de gemeente advocaat over gecorrespondeerd uiteraard zonder resultaat .

  Ondertussen moest ik mijn bedrijfspand steeds in goeie conditie houden want er zou toch een keer een overdracht moeten plaatsvinden .

  Wat gebeurt er een keer toen ik daar de ramen aan het wassen was , ik werd aangesproken door twee personen , en werd mij gevraagd wat ik daar deed

  Ik heb heel verbaasd gevraagd wat zij kwamen doen , nou zij hadden het pand in de planning om het het komende weekend te KRAKEN .

  Ik ben toen maar met die jongens om tafel gaan zitten en gevraagd of zij daar even mee wilden wachten totdat ik het pand aan de gemeente overgedragen had , want als ze het van mij kraakten zou ik waarschijnlijk er financieel onder doorgaan .

  Gelukkig heb ik een afspraak kunnen maken met die krakers dat zij zouden wachten totdat het pand aan de gemeente overgedragen was , ik heb toen met spoed om het koopcontract gevraagd , ik kreeg eerst natuurlijk weer een verkeerd contract wat ik niet snap nou zijn ze allemaal bezig om zogenaamd voor de gemeente op te komen maar ze kunnen niet een koopcontract opstellen , dus dat heb ik zelf maar verbeterd en een nieuwe gevraagd en die met spoed getekend .

  Inderdaad werd het pand binnen een paar weken gekraakt , maar de gemeente had er een kraakwacht in , dus de krakers werden er gelijk weer uitgezet

  Zo stond het ook in de krant .

  Momenteel staat het bedrijfspand wat zij ten koste van alles moesten hebben nog steeds leeg , de overdracht heeft in maart 2007 plaatsgevonden .

  Daarna heb de gemeente een groot gedeelte van het pand afgesloopt op een manier die een toppunt van kapitaal vernietiging is .

  Op het huidige overgebleven deel , heb ik ontdekt dat er een bestemmingsplan bestaat om er een dubbel woonhuis en 8 appartementen op te bouwen .

  Ik heb indertijd ook gevraagd of er zoiets mogelijk was , maar ik mocht niets volgens het bestemmingsplan , om rede het pand ligt binnen honderd meter afstand uit het hard van de spoorlijn en dan zou ik een geluidwal moeten plaatsen .

  Maar de gemeente gaat het nu wel doen omdat zij vrijstelling krijgen van geluidsnormen , maar er gebeurt nog steeds niet en het pand is ondertussen door leegstand niet meer om aan te zien .

  Tot zover een minimale omschrijven van machtsmisbruik , chantage , corruptie , onderlinge afspraken . ik werkelijkheid is er nog veel meer gebeurt maar ik kan hier niet de inhoud van 5 ordners schrijven , wel kan ik alles keihard waarmaken ontkennen zal er voor de betreffende personen niet bij zijn daarvoor heb ik teveel hard bewijsmateriaal .

  Ik heb eens een artikel van een hoogleraar gelezen , met als tekst je kan tot je graf procederen met de overheid want winnen is er niet bij .

  Als je de gemeente tegen je heb dan gaan de daarop volgende instellingen daar gemakshalve achter staan , ondanks dat iedereen weet dat het niet klopt maar klokkenluiders worden niet gewaardeerd .

  Wat ik allemaal heb ondernomen het volgende .

  Naar de Provincie . met een verzoek om een onderzoek , korte en duidelijke reactie was , daar hebben wij geen geld voor .

  Uiteindelijk ben ik onderaan begonnen totdat ik bij de toen zijnde minister van VROM , (Sibiele ) Dekker terechtkwam , die gaf opdracht aan haar hoogste ambtenaar

  Die heb ik ook gesproken , maar die gaf het weer door aan een van zijn ambtenaren , en die ging weer bij de gemeente vragen hoe het zat , ik was weer terug bij af want die ambtenaar van de provincie koos gemakshalve voor de uitleg van de gemeente .

  Mark Rutte gesproken maar die schoof het ook gelijk door aan een partijgenoot ( dit was ongeveer een jaar of 8 terug )

  Erika Terpstra heb ik gesproken , en die reageerde spontaan en gaf gelijk haar telefoon nummer met als antwoord als jij binnen 3 dagen niks van mij hoor dan bel je mij .
  Jawel ik werd de volgende dag gebeld door de heer Luchteveld van de tweede kamer ( hij was door Erika Terpstra naar mij doorgestuurd) , nou die had steeds een excuus of het was vakantie of zijn vader was ziek of hij was aan het verhuizen , dus dat werd ook niks . .

  Een jaar of wat terug heb ik Fred Teeven bij mij thuis gehad toen hij nog gewoon tweede Kamerlid was uiteraard was justitie zijn specialiteit hij heeft mijn dossier GEHAD en ik zou natuurlijk weer van hem horen .

  Het is bij wat mailtjes over en weer gebleven , totdat hij staatssecretaris werd , toen kon ik hem onmogelijk nog bereiken , van zijn secretariaat hoorde ik steeds maar dat ik naar diegene moest die zijn taak en dossiers had overgenomen .

  Daar heb ik mij heftig tegen verzet omdat het ZIJN taak is de lopende dossiers over te dragen , daar ben ik heel lang over door blijven drammen .

  Totdat ik op een zekere morgen werd gebeld door zijn secretaresse of ik thuis wilde zijn want er stond een belafspraak van de heer Teeven met mij gepland om elf uur . de heer Teeven wilde met mij bespreken hoe nu verder want hij had MIJN DOSSIER LATEN VERNIETIGEN . en hoe het nu verder zou moeten .

  Natuurlijk ben ik bijna op de tel blijven zitten , maar er werd NIET GEBELD , dus heb ik zelf na een paar uur maar gebeld naar diezelfde secretaresse .

  En dan blijkt dat die personen zo geraffineerd opgeleid zijn om hun baas uit de wind te houden .

  Ze stelde heel aardig voor dat ik dan het dossier nog een keer kon samenstellen en dan zou zij ervoor zorgen dat het bij de plaatsvervanger van Fred Teeven zou komen , ik heb mij weer eens rot gewerkt en het dossier weer doorgestuurd , het is bij de plaatsvervanger van Fred Teeven terecht gekomen , en die heeft er weer een van zijn ambtenaren naar laten kijken .

  Van die persoon kreeg ik keurig een schrijven dat het jammer was maar hij kon er niets mee .

  Toen ben ik naar de opgerichte klokkenluiders groep gegaan , hier heb ik ook uitgebreid mee gecorrespondeerd en gesproken , ze begrijpen het helemaal , en zijn het ook helemaal met mij eens , maar ze kunnen niets voor mij doen want ik ben een ondernemer.

  Wat kan ik nou nog meer doen , als het huidige nieuws is dat er bij de politie en ook de landmacht een onderzoek komt naar onderlinge afspraken en corruptie . momenteel is in het nieuws dat Ronald Plasterk waarschuwt voor corruptie bij ambtenaren ,

  Er is natuurlijk nog veel meer getreiter van ambtenaren als wat ik hierboven uiteen heb kunnen zetten , en uiteraard is er voor mij ook heel veel schade opgelopen , en natuurlijk mag niet onopgemerkt blijven dat het de gemeenschap ook enorm veel geld heeft gekost !!!!!!!!!!!

  Dit is net als bij de schiedammerpark moord , iedereen weet en wist dat er gerechtelijke dwaling had plaats gevonden , maar niemand durfde zijn mond open te doen totdat een rechercheur het wel deed als klokkenluider maar die is toen zijn baan kwijtgeraakt , in mijn geval is het ook zo dat iedereen gemakshalve achter de overheid aanloopt , en niet durft in te grijpen , of het gemakshalve maar doorschuift aan een ander .

  Mijn vraag is kan uw redactie hier wat mee ????/ uiteraard wil ik alle benodigde toelichtingen verzorgen .

  MMet vriendelijke groet Jan Bruin

  Benedenweg 87 1834AK Sint Pancras

  Tel 072 5642842

  Voorheen Autobedrijf Jan bruin bv

  Voorheen Bovenweg 275 Alkmaar ( later is dit adres gewijzigd in Herenweg 218 Alkmaar )

  .

  Like

 181. Beste Jan Bruin,
  bekend verhaal; de overheid is corrupt. Dat merk je vaak pas als het jezelf overkomt. Ik ken u niet, wens u het beste. Wat mij betreft kunt u drie kanten op:
  Ga de strijd aan met de ambtenaren en politici. Persoonlijk. Eis van de wethouder uitleg en ga inspreken in de gemeenteraad. Gebruik u etalages voor uw eigen boodschap. Maak uw verhaal op uw website. Die weg is lang en eindeloos.
  Neem uw verlies, saneer de boel en emigreer. Het zie er naar uit dat Nederland verloren is.
  Kijk eens na wat u zelf de laatste 20, 30 jaar gedaan hebt om in deze situatie te geraken. Wat stemde u? Welke krant las u? U adverteerde in? Welke TV-zenders bekeek u? Er is natuurlijk geen weg terug, maar iedereen kon zien welke kant we opgingen. Slechts heel weinig mensen hebben daar iets mee gedaan.
  Sterkte.

  Like

 182. PvdA – Khalid Tatou, Raadslid in Gouda, omhooggevallen ambtenaar in Rotterdam, kalifateur van omstreden megamoskeet te Gouda. Erkend salafist. Bewijst maar weer eens dat je alleen de bouw van een haatreactor kunt stoppen door alle ambtenaren te ontslaan. Tweepettisme, Islamisatie.

  Like

 183. Lees ff dit:
  De van omkoping, meineed en valsheid in geschrifte betichte Rob D. (53) uit Hoofddorp, voormalig topambtenaar bij de gemeente Haarlemmermeer, verdwijnt drie jaar achter slot en grendel. Dit heeft de rechtbank in Haarlem vrijdag bepaald. Het Openbaar Ministerie had vier jaar gevangenisstraf geëist.
  Volgens de rechtbank is bewezen dat de voormalige directeur Beheer en Onderhoud in 2008 en 2009 in ruil voor steekpenningen werk gunde aan bedrijven van medeverdachten Erik de M. (68) en Ton B. (64). Dat gebeurde zonder dat het werd aanbesteed.
  Voor een belangrijk deel gebeurde dit via De Waterwolf, het verzelfstandigde onderhoudsbedrijf van de gemeente. Dat verwerkte onder supervisie van directeur Klaas W. (56) ook nog eens voor tonnen aan valse facturen van de bedrijven in de boekhouding.
  De M., die in ruil voor 250.000 euro aan steekpenningen tal van opdrachten ontving, kreeg na een eis van drie jaar gevangenisstraf nu twee jaar cel opgelegd. B., die meer dan een ton op de bankrekeningen van D. stortte, ontving een jaar voorwaardelijke celstraf en 240 uur taakstraf.
  Waterwolf-directeur Klaas W. kwam er vanaf met drie maanden voorwaardelijk en 150 uur taakstraf. Hij verrijkte zichzelf amper en werd op het zwaarste punt van de aanklacht vrijgesproken: het moedwillig goedkeuren van valse facturen van De M.
  De rechtbank verweet oud-topambtenaar D. publieke middelen onverantwoord te hebben ingezet om daar zelf „schaamteloos” van te profiteren en noemde de manier waarop hij te werk ging „onthutsend”. De voormalig topambtenaar runde naast zijn baan twee bedrijfjes, waarmee hij De M. en B. nepadviezen uitbracht.
  Hij plukte bestaande rapporten van internet. Daarna voorzag D. die, zoals het OM eerder stelde „na wat knip- en plakwerk” van zijn eigen signatuur en factureerde dat ‘advieswerk’ tot een bedrag van ruim 350.000 euro.

  Een stukje uit de Televaag over de afbraak van Nederland.
  Zie hoe politiek en ambtenaren handelen uit hebzucht.
  Gewoon omdat het kan. Omdat ze zelf de regels maken en door niemand worden gecontroleerd (die niet om te kopen is).
  Hoe gaat dit ooit nog goed komen?

  Like

 184. PvdA – Halim el Madkouri Update.
  Meneer de oplichter gaat nu weer fijn raadslid spelen in Culemborg. Vandaar deze vermelding. Je kunt bij de PvdA nergens voor ontslagen worden. Je kun pedofiel zijn, oplichter, mensenhandelaar, dwangsalafist, het maakt allemaal niet uit, je bent onderdeel van het “moeilijke verhaal” van Diederikje en blijft voor altijd zitten en graait mee. Je lidmaatschap is je paspoort naar het geld en niemand neemt het je af.
  Bij de weg; weet je wie het ver schopte en ook niks presteerde bij Forum?? Jawel, ene Aboutaleb.

  Like

 185. GsL – Judith Bokhove. Update.
  Het laatste onderzoek naar dit raadslid van GsL ging uit als een nachtkaars. Nooit meer wat van gehoord, dus de uitslag zal wel geen reclame zijn geweest.
  Neemt niet weg dat haar bedrijf, GreenChoice kans ziet een bosperceel te laten rooien om er zonnepanelen te plaatsen. En dat is de lol van het feit dat links zich groot maakt door de natuur te beschermen. En zich rijk maakt door de natuur te slopen. De bomenridders van ooit zijn de grootverdieners van nu.
  Hoe moet dat nu met onze natuur?

  Like

 186. PvdA – Aissa Zanzen,succesallochtoon, lid en kandidaat raadslid. Topambtenaar bij Justitie en vermomde haatsik, woordvoerder van de Marokkaanse moskeekoepel. Loopt de deur plat bij volk dat ons volk de grond in wil stampen. En WTF doet zo iemand bij onze overheid, van ons geld. En hoge ambtenaren zouden nooit moslim mogen zijn want ze hebben de hele dag de tijd om hun verborgen agenda uit te voeren, wat bij een echt beroep en stuk lastiger is. Islamisatie, tsunamisatie.
  Met dank aan de heer Brendel, de enige journalist in NL, die weet waar de klepel hangt.

  Like

 187. PvdA – Wouter Bos. Sociale Godheid. Update.
  Wouter Bos, het gezicht van de betrokken en sociale PvdA, die als minister een bedrijf inhuurde, waar hij zelf ging werken, rolt van pretbaan naar pretbaan en is nu opperhoofd bij een “zorg”-instelling. Ziet daar kans om sneeuwkettingen voor zijn vakantie te declareren. En vergoed te krijgen.Zegt die iets over zijn instelling? Over zijn netwerk? Vriendjes, bevriende media? Volgens mij wel.

  Like

 188. PvdA – Rene van Baren. Smeerlap en pedofiel. Raadslid en kandidaat-Statenlid voor de PvdA Zuid-Holland. Neuqt ieder kind, dat ie vindt. Heel betrokken politicus. Bekwaam enzo, Heeft de portefeuilles kleuterbeleid en leuterbeleid.. Pedo.

  Like

 189. PvdA – Hans Spekman update. Spektrui (zo genoemd vanwege zijn slonzige uiterlijk) leider van de PvdA en vermomd miljonair heeft de gemeente Utrecht voor 20 miljoen het schip in laten gaan met het lokale voetbalstadion. Dit presteerde hij als wethouder. In ruil voor een seizoenskaart van de club. In Zimbabwe heet dat corruptie, in Nederland heet dat betrokkenheid en sport stimuleren. Knoeien, corruptie.

  Like

 190. SP – Hiljan Flokstra, fractievoorzitter gemeente Oldambt. Doet wat alle AFA-tuig doet; mensen verrot slaan, die een andere mening hebben. In dit geval zijn vrouw. Mishandeling, verzet arrestatie.

  Like

 191. PvdA – Bahattin Erbas.
  Update: deze kansenparel fraudeerde niet alleen als ambtenaar van de gemeente Den Haag, hij deed dat ook als statenlid van de PvdA en ging er mee verder als “fractie Erbas” in de provinciale staten. Ook nu heeft hij voor vele duizenden euri’s teveel gedeclareerd. Wordt vervolgd?

  Like

 192. PvdA – Wilma Mansveld. Spoorzoeker. Staatssecretaris van stilstand en prijsverhogingen. Onhandig. Spoort niet en trok een zware wissel op de geloofwaardigheid van ‘onze’ regering. Erg onhandig; liegt de tweede kamer bij herhaling voor, beantwoordt gestelde vragen met leugens, laat ambtenaren liegen, zodat het gedrukt staat, houdt informatie achter en liegt hier over. Hopelijk zijn onthullingen in de VVD-bode ‘Telegraf’ vandaag genoeg geweest om haar te lozen. Wie weet valt Rutte II vandaag nog………….ach ik droom.

  Like

 193. D66 – Marc-Jan Ahne. Update.
  Meneer is nu burgemeester van Ommen en steelt nog steeds. Dat deed hij al als wethouder in Deventer, na zijn promotie ging hij er gewoon mee door. Manneke P. zal trots op hem zijn, meneer kan zo naar Brussel. Diefstal.

  Like

 194. SP – Ron Meyer. Grote antifa-leider en bestrijdert der voedselbanken. Heeft niks fout gedaan, maar is wel betrokken bij een grote vastgoeddeal, die Heerlen miljoenen kost. SP en kraaktuig en vastgoedbeleggers; dat moet wel fout gaan. Meneer is trouwens de opvolger van de grote worstendraaiert Marijnissen. Knoeien, verdampen, vriendjespolitiek.

  Like

 195. SP – Riet de Wit, wethouder te Heerlen. Samen met kameraad Ron Meyer betrapt op foute deal. De gemeente verkoopt iets voor weinig aan een onbekende en die verhuurt het dan weer voor heel veel geld, zonder dat er sprake is van corruptie natuurlijk, slechts ‘onhandigheid’. Verkwisting, verdampen, vriendjespolitiek.

  Like

 196. D66 – Simone Kukenheim. Wethouder van bedrog, spijbelen en onderwijs in Amsterdam. Hield bij herhaling rapporten over het onderwijs achter omdat de uitslag haar niet beviel. Vindt in dit geval het gedachtegoed (geld?) van D66 belangrijker dan welzijn en onderwijs van koterts. Hoe betrokken kun je zijn?? Liegen, bedriegen.

  Like

 197. PvdA – Co Verdaas.
  Zoveelste update.
  Kent u hem nog? De PvdA-bestuurder die zich naar Zwolle liet rijden waar hij woonde en tevens reiskosten declareerde naar Nijmegen, waar hij had moeten wonen? De held van de uitspraak: “Wordt de integriteit van openbaar bestuurders niet te veel verengd tot de vraag of iemand zich exact aan de regels houdt?“ Dit bestuurlijk zwaargewicht ging naar een topbaan in Wageningen en wordt nu hoofd rietpluimen tellen in Zuid-Holland.
  Meneer wordt kwartiermaker duurzame rietpluimen, hoogwaterkrabben en zwerfeenden, met de bedoeling zoveel mogelijk landbouwgrond onder water te zetten en subsidies te verdampen. Te beginnen bij de beloning van zichzelf.
  In deze tijden van maatschappelijke ontwrichting, nepbestuur en nepparlement, de ongehoorde roep om integere politici, de ellende van bijbanen en reuzenbeunen, geeft de provincie Zuid-Holland een duidelijk signaal af: Wij stellen iedereen aan uit onze eigen kring en wij hebben schijt aan u, de kiezer / belastingbetaler.
  En wat schuift dat nou, deze nieuwe pretfunctie? En waarom iemand aanstellen, die in Zwolle woont, was er niemand te vinden in Zuid-Holland?
  Anyweetje, wie er ook is aangesteld als hoeder van waterkonijnen, jihadpadden en ontheemde nijlganzen: Jan Jaap de Graaf, uw weet wel de grootgraaier, die bij Natuurmonumenten schande bracht over de vaderlandse subsidiesponzen.
  Dat zou er op kunnen wijzen dat het salaris weer gigantisch is, DUURzaam, als het ware.
  Zou er draagvlak bestaan voor deze ellende? Voor landbouwgrond veranderen in kunstnatuur, voor honderden windmolens, die er ook moeten komen, tussen de rietpluimen. Draagvlak voor de duizenden bijstandstoeristen, die ook ergens moeten wonen. Voor besteding van wegenbelasting aan foute reiskostendeclareerders?
  Ik denk het niet. Wordt vervolgd. Fraude, wilddeclareren, vriendjespolitiek, verspilling.

  Like

 198. D66 – Rob de Wijk. Lid. L*l. Ja maar dat is geen politicus (nog niet). Klopt maar wel deze vermelding. Want meneer pleegt propaganda en maakt de journalistiek kapot. Als columnist en kijkdoosvulling liegt en bedriegt hij en wordt door voor betaald. Door ons. Hij is eurofiel en tegen Nederland. Tegen Nederlanders, voor Brussel.
  Nu heeft iedereen recht op een eigen mening, maar iedere journalist, die niet eens tracht objectief te zijn, pleegt smerige propaganda. Boven ieder stukje van deze inkthoer zou moeten staan: “wij van D66 eisen dit………. en verbieden dat……”. Burgemeesterskandidaat, liegen, islamisatie.

  Like

 199. D66 – Vincent van den Bosch, pretwethouder van AZC’s en witte poeders te Steenbergen. Agressief en handtastelijk, wanneer hij op de openbare weg gefilmd wordt. Zelfverklaarde godheid, bijna arroganter, dan Arrogander himself. Beledigen, openbare geweldpleging.

  Like

 200. D66 – Pia Dijkstra, kamerlid voorzitster commissie nieuwe rassenrellen was betrokken bij genocide en mensenrechtenschendingen. Maakte mede radio Freedom mogelijk in Zuid-Afrika en dit station deed aan haat zaaien en haat uitvoeren. Mevrouw heeft geen bloed aan haar handen, maar brandende autobanden die haar slachtoffers om de hals werden gehangen. Racisme, haatzaaien, genocide plegen.

  Like

 201. Pingback: Het Boek Der Foutlinxen. |

 202. D66 – Vincent van den Bosch, wethouder te Steenbergen en erkend dorpsgekkenanalist en hersencelteller.
  Update. Meneer moet opstappen. Helaas krijgt hij wachtgeld. Helaas gaat D66 een andere obscure geldwolf op zijn plek zetten.
  Overigens rijdt meneer wel degelijk rond in een auto met Pools kenteken. Lekker goedkoop en nooit boetes. Maar die gebruikt hij niet als wethouder. En heeft een modellenbureau in Polen. Vroeger heette dat vrouwenhandel.
  D66 straalt weer slecht af op de vaderlandse politiek.

  Like

 203. PvdA – Wilma Mansveld Staatssecretaris van Fyra’s en bekend van gesjoemel met de boemel.
  Update: moest het veld ruimen omdat de tweede kamer het vertrouwen in haar opzegde. Haar minister kon zo buiten schot blijven.
  De PvdA haat ons; in haar plaats stellen ze mevrouw Sharon Dijksma aan.

  Like

 204. PvdA – Johan Meijer raadslid te Oldenzaal, Paardenlul. Penningmeester van een pony- en paardenclub. Wordt daar verdacht van diefstal en verduistering. Heeft nog vele gutmenschbijbanen, dus jat waar het extra zeer doet, maar de volvo en de woonboerderij in Frankrijk moeten toch ergens van betaald worden en als gutmensch van de PvdA is eigenlijk alles toch al van jou. Dus is het eigenlijk geen stelen? Toch? Lid van een criminele organisatie, verduistering.

  Like

 205. PvdA – TSN-Thuiszorg. WTF? Jawel weer eens wat anders. Alweer gaat een groot deel van de meest nodige zorg failliet en hoe kan dat nu?
  PvdA.
  De regering: PvdA.
  Het personeel wordt vertegenwoordigd door de FNV: PvdA.
  Bestuurders en toezichthouders: PvdA.
  Kijk hier eens naar:
  https://doetinchem.pvda.nl/agenda/thema-avond-over-werken-in-de-zorg-vooraankondiging/
  De huidige god bij TSN is ene Zion Jongstra. Geen idee of meneer lid is van de PvdA of het CDA, maar hij is niet van de SP of PVV, dat is zeker. Hij mag in ieder geval wel zijn salaris opstrijken en spreken op avondjes van de linxe kerk.
  Het beleid is duidelijk: we pakken Nederlanders alle zorg af en overladen moslims daarmee. Walgelijk.
  Bij de weg: voor de gutmensch; er is nog een vacature als vrijwilliger op het partijburo van de PvdA (zie de link), kunt u nog graties en voor nop bijdragen aan de afbraak van sociaal Nederland. Graaien, belangenverstrengeling.

  Like

 206. SP – Ron Meyer.
  Update. Meneer is nu de grote leidert van de SP. Raar dat iemand zonder verleden zomaar de grote man kan opvolgen. Komt dat omdat de SP in Heerlen er niets van bakt? Of komt dat omdat meneer bij de FNV ‘werkt’, baas speelt bij Young & United (een linxe jeugdbeweging voor linxe / allochtone jeugd, die er op gericht is subsidie op te maken, de islamisatie te versterken en tegen de PVV te zijn?) Bedgenoot van Nida dus.
  Een echte ‘arbeider’ dus, die ook nog nooit gewerkt heeft buiten de politiek. En zo iemand gaat de thuiszorg redden?? Wordt vervolgd?

  Like

 207. PvdA – Tjeerd van Rij. Leidse Politicus die als opperhoofd, samen met zijn vriendje Jacques van Gaal kans zag het ROC leiden om zeep te helpen en 9000 leerlingen te duperen. Met medewerking van vele foutlinxen. Liet iets bouwen dat per ongeluk 5 x zo duur uitpakte. En dat is best knap. Van Gaal werd daar zelfs voor geridderd. Verspilling, onkunde, vriendjespolitiek.

  Like

 208. D66 – Grete Visser raadslid te Nijmegen. Tevens directeur van een bejaardencentrum en derhalve iemand met twee petten op. Sluit de keuken voor de autochtone bewoners om asielzoekers te verwennen. Je moet maar durven. Zij durft. Islamisatie, tweepettisme, muze van een heel ziek verhaaltje.

  Like

 209. PvdA – Hubert Möllenkamp, halfgod van Rochdale, overkoepelend orgaan van huurverhogingen en sociale woningbouwwantoestanden.
  Update: meneer moet 2 jaar de cel in wegens corruptie.
  Die andere 50 PvdA-ers, die volkomen op de hoogte waren van zijn misdaden, blijven buiten schot. De wethouders, de burgemeesters, de toezichthouders, de managers, de raad van commissarissen, allemaal PvdA, allemaal medeplichtig en alleen barbertje hangt.
  Corruptie, graaien.

  Like

 210. PvdA – Jerry Sulaiman-Bebler,succesallochtoon gemeenteraad Amsterdam. Emailnegert, dus aanwinst uit Nigeria. Betrapt op diefstal van € 80.000 van de christelijke stichting Gate, een stichting waar hij zelf bestuurslid van was. Diefstal, verduistering.

  Like

 211. Er komt echt nooit een eind aan deze lijst. Valt me op dat de meesten toch van de PvdA zijn. Ik stel voor om alle linxen preventief te ruimen zodat de kans kleiner is dat we er eentje missen. Het lijkt er trouwens wel sterk op dat politici en dat soort de bontkraagjes van onze ‘elite’ zijn.

  Like

 212. Pingback: Het Boek Der Foutlinxen. | Rechtsaf doorzee

 213. PvdA – Annet IJff, raadslid in Geldermalsen en staat op de loonlijst van vluchtelingwerk Nederland. De link PvdA – stemvee is dan snel gelegd. Geldermalsen wil een groot AZC hebben om onverkoopbare grond (waarmee de gemeente aan het speculeren was) te verhuren voor de tentvesting van bijstandstoeristen. Hoe fijn dan als je een foute burgemeester (PvdA) hebt en ook foute raadsleden met twee petten op. Belangenverstrengeling, tweepettisme, islamisatie. Onhandig?

  Like

 214. PvdA – Amanda de Vries, burgemeester van Geldermalsen. Ook fout. Is verantwoordelijk voor enorm verlies door aankoop van grond voor nutteloze bedrijventerreinen. (gek trouwens met al die onhandige /corrupte bestuurders, wanneer de grond met winst verkocht wordt, ziet de burger daar geen euro van. Wanneer de grond met verlies verkocht wordt, verhoogd men de lokale belastingen fors en moet de burger dokken. Kent er iemand een gemeente waar de belastingen omlaag gingen omdat het speculeren zo goed ging?)
  Waarom deze vermelding? Die Amanda had bedacht dat de huisvesting van 1500 islamisten het verlies van de speculaties kon verkleinen. Zij wil dus al die moslims tentvesten om het gemeenteverlies te beperken. Dat is toch net zo bezopen als blussen met benzine? En moeten die islamisten niet onderhouden worden? Uiteindelijk komt de rekening altijd bij de belastingbetaler terecht, zelfs als de gemeente Geldermalsen er wat aan overhoudt.
  Verder mag bekend zijn dat de politie op het platteland niet bestaand is en dat 1500 islamisten meer ellende opleveren dan Bromsnor ooit aan zal kunnen. En wie is de baas van de politie? Juist. Speculeren, wanbeheer, islamisatie.

  Like

 215. PvdA – Frans Heitling, Harrij Hissink. Frans Manders, Marjolijn Moester en Jasper Bloem, de gehele fractie van de gemeenteraad te Zutphen.
  Waarom? Omdat hun aartsvijand, de graaikoning Loek Hermans van de VVD aldaar wordt binnengehaald als loco-burgemeester door de gehele fractie van de PvdA. Deze vermelding omdat men precies even erg is als de grootste graaier van de VVD en net doet alsof men er zit voor de mensen van Zutphen. Vriendjespolitiek, graaien.

  Like

 216. PvdA – Erik Staal, Vestiagod.
  Update: meneer kost de huurders bijna 2 miljard, jatte zelf miljoenen en kreeg miljoenen mee als pensioen en hoeft nu slecht een miljoen terug te betalen omdat de politiek dan toch een gebaar wil maken. Nou dat is gelukt, misdaad loont. Wanneer je tenminste niet bij de PVV zit.

  Like

 217. SP – Bianca Behr fractievoorzittert van Hoogeveen. Raadslid. Claimt haar moment of fame door aan haat zaaien te doen; weet te melden dan Wilders en Hitler toch echt hetzelfde zijn. En met zo iemand moet je in debat over uitkeringen en voedselbanken enzo. Nou Bianca, je bent beroemd, gisteren wisten je buren niet eens dat je bestond, nu ben je iemand: een foutlinxe. Haat zaaien, islamisatie.

  Like

 218. PvdA – Khadija Arib, Succesallochtoon, Zandtaartje en kamerlid. Vreet al jaren uit de Hollandsche ruif, maar werkt ook voor de koning van de zandbak en zit in een speciale commissie, die tot doel heeft dat Finnen, Finnen blijven, ook al wonen ze in een net land als het onze. Ongeneeslijk geval van tweepettisme. Quote:” Ik ben niet loyaal aan Nederland”. Lol; de PvdA wil dat Finnen integreren, zeggen ze zelf, maar mevrouw hier wil dat juist niet en zit belangrijk te doen bij de PvdA. Islamisatie, twee petten op.

  Like

 219. PvdA – Johan Meijer:
  update: dit jattende raadslid uit Oldenzaal steelt niet alleen van de ponyclub, nee ook van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie. Zouden er gehandicapte pony’s bestaan, dan zou hij die ook graag bestelen. En meneer de jatsocialist had nog meer bijbanen, dus wordt vervolgd. Diefstal, verduistering.

  Like

 220. D66 – Wassila Hachchi, succesallochtoon en braaf backbencher in de tweede kamer van een zeker nepparlement. Stopte met pijpen van Arrogander en is ineens vertrokken. Was ooit ook opperhoofd bij studentenvereniging EURabia, dus bewezen onbetrouwbaar. Zou nu gaan werken voor ene Clinton wat natuurlijk niet kan want linxen erkennen alleen Obama.
  Waarom deze vermelding? Zij krijgt drie jaar wachtgeld mee. En wanneer zij van de PVV zou zijn dan zou schaamteloos gespeculeerd worden waar ze nu zou uithangen en hoe vreselijk dit zou zijn. Alles om de partij en de persoon te beschadigen.
  Nu is een kwestie van zwijgen en hopen dat we haar gauw vergeten, want D66.
  Maar men noemt geen varken bont, of er is wel een vlekje aan, dus wordt vervolgd.
  Graaien, islamisatie, tweepettisme.

  Like

 221. Lokaal – Wim Oostveen, raadslid van Utrechts Belang. De hele raad in 030 is boos op Wim, want Wim doet, wat de meeste in de raad doen: belangen verstrengelen. Meneer speculeert met grond in de gemeente. Foei. Meneer is erkend bezig met , quote : “onbedoelde belangenverstrengeling”. Daarmee zit meneer is het vaarwater van de andere partijen en die pikken dat niet.
  Menig lokaal talent is afkomstig van de oude politiek. Eenmaal geleerd hoe je de kluit kunt belazeren, beginnen ze voor zichzelf. Honderden, mogelijk duizenden politici in ons land, zitten in de politiek, zijn ambtenaar, hebben een eigen adviesbureau, doen in onroerend goed en verstrengelen alles wat ze maar te pakken kunnen krijgen. U vindt er velen onder de foutlinxen hierboven.
  Graaien, belangenverstrengeling.

  Like

 222. D66 – Wassila Hachchi, succesallochtoon.
  Update: mevrouw zit in New York. Is de gebeten hond / door een hond gebeten. Heeft verder nog niet verklaard waarom zij sneller vertrok dan een Marokkaanse scooterdief, maar was zo snel weg, dat ze haar bureau niet eens ontruimd heeft. Dit riekt naar een heterdaadje.
  Zou mevrouw Clinton nou echt iemand in vertrouwen / dienst nemen, die werkt voor de koning van Marokko?
  Wordt vervolgd; de doofpot pruttelt al.
  PS. de yuppenpartij D66 heeft inmiddels een andere moslima op haar vacante zetel gehesen. Het lijkt de Aldi wel als het wc-papier in de aanbieding is, zoveel moslims zitten erbij D66.

  Like

 223. PvdA – Frank Vijg, trouw lid en verkiesbaar voor de tweede kamer. Frank Vijg, die het TVFoon-project coördineerde en op de Nederlandse Antillen twee BV’s had opgericht om “persoonlijk voordeel te halen” uit het TVFoon-project. Meneer moest ook directeur worden van de PvdA-zender: TV-Rijnmond. Graaien, vriendjespolitiek, Meavita-dingen.

  Like

 224. SP – Peter Kwint, raadslid in 020, gaat taxpoet geven aan moslims, wanneer Nederlanders demonstreren tegen de islamisatie van Nederland. Terreur, islamisatie. Financieel dyslectisch.

  Like

 225. GsL – Rutger Groot Wassink, fractievoorzitter van de groene leugenaars in 020. En watdenkkie?? Gaat taxpoet geven aan moslims, wanneer Nederlanders demonstreren tegen de islamisatie van Nederland. Terreur, islamisatie. Financieel dyslectisch.

  Like

 226. PvdA – Marjolein Moorman, fractievoorzittert van de Samsomaanhangers in 020. Jawel, ook zij: Gaat taxpoet geven aan moslims, wanneer Nederlanders demonstreren tegen de islamisatie van Nederland. Terreur, islamisatie. Financieel dyslectisch.
  Is dit waar? Gaat een politieke partij een demonstratie tegenwerken door zowel de agressieve Roemerjugend er heen te halen als ook geld te schenken aan vaginatoeristen? Ja, dat is waar, gewoon omdat het kan.

  Like

 227. D66 – John Bijl, Beroepspoliticus en objectief journalist met hoofd in het zand. Kotst het NRC vol met partijdige stukjes proza en schrijft tevens mee aan de verkiezingsprogramma’s van D66. Wordt dus betaald om smerige propaganda te plegen en leugens en valse beloftes op schrift te stellen.
  Dat niet alleen, meneer heeft ook een fopfunctie bij een fopinstelling: hij speelt fopdirecteur bij het Periklesinstituut, alwaar men de democratie helpt te versterken en te verbeteren. Absurd natuurlijk. Want D66 is tegen het referendum o.a. en voor het Vierde Rijk en daar is niets democratisch geregeld.
  Tweepettisme, islamisatie.

  Like

 228. PvdA – Willem den Koning, fractievoorzittert van de lokale penoze der PvdA te Katwijk. Doet aan ambachtelijk haat zaaien. Wenst niet alleen meneer Wilders dood, maar spreekt ook de wens uit dat hun Volkert dit keer op de kogel laat graveren: “Van het dankbare Nederlandse volk”.
  Haat zaaien, demoniseren, islamisatie, teiltjesvullen.

  Like

 229. Herstel de foutlinxe hierboven moet Willem den Hertog zijn. Willem den Koning ging werken bij graaibedrijf Aveleijn en doet niet aan haat zaaien. Toch?

  Like

 230. Leefbarbaar, ik volg altijd je commentaren.
  Geweldig dat je het volhoudt in deze gestoorde tijd.

  Keep up the good work.
  Ik wil zeggen: Bundel een keer je commentaren en breng ze naar buiten. Je bent te bescheiden,
  Er is vast wel iemand die je jaren lange geweldige commentaren en inzet wil en kan gebruiken voor een positieve inbreng in de discussie waar we nu al al die tijd mee te maken hebben.

  Groet van Maci

  Like

 231. Beste Maci,
  fijn dat u er nog bent.
  Het Boek der Foutlinxen voorziet nog steeds in een behoefte: het linxe geboefte.
  Ik heb uit goede bron dat menige fractiemedewerker het boek geregeld raadpleegt.
  Ik zie delen uit het boek overal voorbij komen, men gebruikt het graag, waarvoor het bedoeld is. Graag gedaan.
  Dan een stagiair, die een werkstuk maakt over vriendjespolitiek (en dus nooit zal slagen, want onderwijs is altijd foutlinx), dan weer een journalist. Het boek wordt soms gelinkt aan andere websites en het is inmiddels veel gelezen. En als nu de media weer eens springen op een scheet, die iemand van de PVV liet, dan citeert menige reaguurder uit het boek om te laten zien dat foutlinxen ook stinken. En wie nu googelt op een partij en een misdaad komt niet zelden bij het boek terecht.
  Ik zal het blijven aanvullen, zo lang het nog kan en zo lang onze gastheer, de heer Boilingpoints, dit mogelijk maakt. (super banner bovenaan André)
  Thanx.

  Geliked door 1 persoon

  • Haha, Leefbarbaar, bannertje hè! Ik moest iets maken wat de lading dekt, vandaar. 🙂 Overigens, Het Boek móet online blijven, dus de ruimte op BP blijft natuurlijk gewoon beschikbaar en nogmaals dank voor het vele werk wat hier inzit. En ik kan je het nog sterker vertellen: gezien de oprukkende censuur in dit land, ga ik een back-up maken van Het Boek en ik zal de content veilig in een cloud zetten en ook op mijn PC. Je weet maar nooit!

   Like

 232. D66 – Rob de Wijk, intellectueel en trouw NPO 1 – vervuiler. Goeroe van gedrukt bedrog. Hoeder der leugen. Zeg maar de neoGoebbels das vierter Reich, pretpoliticus en publicist. Schrijft niet vanuit zijn onderbuik, zoals wij barbaren, maar vanuit zijn portemonnee.
  Update: meneer ziet kans een halve ton subsidie te krijgen om objectieve informatie over het Oekraïnereferendum te verzinnen. Ondanks het feit dat hij al jaren liegt en bedriegt om de boodschap van D66 uit te dragen.
  Nog erger: hoe komt deze subjectieve roeptoeter aan dat geld??
  Zijn partijgenote Medy van der Laan van Demonen66 is baas van subsidie uitdelen inzake dit referendum. En zo schuift D66 belastinggeld naar D66 en achteraf zaten ze allemaal in het verzet.
  Vriendjespolitiek, belangenverstrengeling.

  Like

 233. D66 – Wim Vrijhoef. Wethouder te Voorst. Erkend fraudeur. Jatte zes ton van ons en moest een aantal weken zitten. Gelukkig heb je bij D66 geen VOG nodig, anders had meneer werk moeten gaan zoeken. Hilarisch: de PvdA was tegen zijn benoeming, vanwege zijn crimineel verleden. Uitgerekend de PvdA??
  Vrijboef was eerder onder meer fractievoorzitter en wethouder in Nijmegen, bovendien partijvoorzitter van de landelijke D66. Fraude en D666 gaan heel goed samen. Diefstal, verduistering.

  Like

 234. D66 – Maas Goote, verkiesbaar voor tweede kamer, milieumaffia. Speelt directeur bij IUCN NL, de Nederlandse tak van een internationale organisatie die onder meer opkomt voor bedreigde diersoorten. (zoals integere politici). Weet deze subsidiespons leeg te roven door falen en inhuren van vriendjes. Is ook zo’n leugenaar, die betaald wordt om zijn foute mening te spuien, bij de Joop. Erger kan haast niet. Graaien, heffingen verzinnen, vriendjespolitiek, knoeien.

  Like

 235. D66 – Mahir Mohamed, succesallochtoon en erkend Friese kansenparel. Bestuurslid van de Jugendabteilung der D66-Napola. Doet aan haatzaaien: wil meneer Wilders een kogel door de kop schieten hem open snijden en aan de varkens voeren. En daar zal D66 niet van wakker liggen, maar toch wordt meneer uit de partij gezet. Raar, waarom alleen hij? Er is vast meer aan de hand. Islamiseren, haat zaaien.

  Like

 236. SP – Sadet Karabulut, succesallochtoon, lid tweede kamer. Haat zaaien. Wanneer de moslims zichzelf weer eens een dreigbrief sturen, dan eisen deze kansenprammen, dat meneer Wilders daar afstand van neemt. Terwijl hij natuurlijk niet verantwoordelijk voor de post van een haatpaleis. En op die manier houdt ze een schietschijf op met als doel dat natuurlijk een volkert of een mohammed wraak komt nemen voor de dreigbrief. Ziekelijk haat zaaien. AFA dingen doen.

  Geliked door 1 persoon

 237. PvdA – Rinda den Besten.
  Update: ook deze linxe prutser, sociaal tot in haar kleinste teenkootje, doet aan ziekelijk graaien. Ze presteerde niks als wethouder in Utrecht, maar heeft nu een fopfunctie bij een fopinstelling (de PO-raad alwaar men vergadert en niet werkt) en toucheert daar genoeg geld om 10 vluchtelingen te kunnen onderhouden. (184.000 euri). Of 5 vakbekwame docenten aan te kunnen stellen.
  Waar falen een verdienste is: de PvdA. Linx l*llen, geld in overvloed.

  Like

 238. D66 – Wassila Hachchi, verdwenen nietsnut.
  Update: D66 wil haar uit de partij zetten.
  Blijkbaar heeft men bij D66 ook een hekel aan Marokkanen en neem ze dat eens kwalijk. Maar waarom uitgerekend zij? Haar misdaad is dat zij ineens vluchtte. (formeel dan).
  Maar autochtone D66-ers met een strafblad mogen gewoon blijven? ( hallo Vincent van den Bosch, exwethouder te Steenbergen) Discriminatie!
  Hier is echt meer aan de hand, wordt vervolgd.

  Like

 239. D66 – Medy van der Laan, ooit staatssecretaris van propaganda en erkend stemvingerhefster en braaf backbencher. Directeur van Energie Nederland en verantwoordelijk voor al die heffingen op uw energienota. Tevens voorzitter van de onafhankelijke Referendumcommissie. Onafhankelijk?? Lol!
  Deelt subsidie uit aan zichzelf. Geeft niet alleen foute broodschrijvers en dus D66-leden subsidie om iets ‘objectiefs’ te schrijven over het Oekrainereferendum. Maar geeft ook D66 en GsL soepsidie om objectief de kiezer te informeren.
  Belangenverstrengeling. Corruptie.
  Ja maar dat is toch niet zo erg? Zou het? Stel u voor dat iemand van de PVV een onafhankelijke commissie zou voorzitten en subsidie ging verlenen aan de PVV om de PVV-boodschap uit te dragen? Dan pas zou iedereen het misdadig vinden.

  Like

 240. GroensLinks – Jan Dijkgraaf, ex fractievoorzittert in Emmen. Kwam geld tekort en stal van GsL, de gemeente en in zijn functie als penningmeester: stal ook geld van Raadslid.nu. Is er zelfs voor veroordeeld. Nou nou. Diefstal, verduistering.

  Like

 241. PvdA – Halim el Madkouri, succesallochtoon en raadslid te Culemborg.
  Update: Het functioneel parket onderzoekt de vermoedelijke fraude en oplichting door El Madkouri. Het instituut Forum in Utrecht dat zich bezighoudt met multiculturele vraagstukken heeft de programmaleider op staande voet ontslagen, meldt een woordvoerder van Forum.
  Absurd genoeg is er nog nooit een cent goed gebruikt bij Forum, toch schijn je er ook nog te kunnen stelen en frauderen. Diefstal, islamisatie, halal stelen.

  Like

 242. Lokaal – Anneke van der Veer, voorzitter van de lokale partij Onafhankelijk Liberaal en raadslid te Haarlemmermeer: fractie Forza! Haarlemmermeer. Witwassen, katvangen, oplichten, afpersen, en verder ‘onhandig’. Quote: De Nieuw-Vennepse ontkent niet dat het geld op haar rekening is gekomen. ,,Maar ik heb nooit geweten dat er een fraudebende achter schuilging”. Dat ging dan zo: ” zeg schat er is weer 50.000 euro bijgeschreven op de holding Hollands Welvaren, weet je daar iets van? Nee hoor, echt niet” OK, grappig steeds die bedragen erbij, tikt wel lekker aan met al die holdings en BV’s van je. Welterusten.

  Like

 243. D66 – Alexander Pechtold.
  Update: de knoeiende wethouder uit Leiden en Haagse Mussert heeft weer naast de pot gepiest: meneer aanvaarde een kadootje van tig-duizend euro en vergat dat even te melden. Meneer vloog graties mee in een privéjet naar de Oekraïne om zijn land te verraden. Dit is natuurlijk de schuld van de PVV. Vergeetachtigheid, corruptie.

  Like

 244. PvdA – Paul Depla, burgemeester van Breda en erkende rode god. Stuurt de politie op het dak van een leraar, die het betreurt dat haatkinderen in zijn klas juichen over de aanslagen in Brussel. Landverraad, machtsmisbruik, misbruik positie, islamisatie, diepzinker.

  Like

 245. SP – Harry van Bommel. Zetelklevert in de 2e kamer. Is opnieuw beschuldigd van aanranding. Was in 2007 al beschuldigd van sexpraat tegen arme loonslavin van ambassade. Maar dat was allemaal een vergissing. Wel erkend Jodenhater en beroepspalestijn en vindt Hamas en gas prettige rijmwoorden en verzint daar kekke liedjes mee. Haatzaaien, seksuele intimidatie,racisme.

  Like

 246. Mogelijk is het u ontgaan dat we een probleem hebben met buitenlanders. U woont dan prettig, bent veel op vakantie en kijkt dagelijks TV. Geniet er maar van.
  Andere mensen ervaren wel dat probleem. De gastarbeiders van toen, zijn de bezetters van nu. Vaak crimineel en moslim. Ze veroorzaken enorme veel leed en ellende. Het loopt de spuigaten uit en dagelijks vallen er doden en gewonden; de multikulturele samenleving in praktijk.
  Nu gaan er stemmen op dat de grenzen dicht moeten en stoute moslims het land uit.
  Onderstaande foutlinxen zijn daar op tegen:

  1. Tineke Abma (VUmc) hoogleraar participatie en diversiteit
  2. Hans Alma (UvH) hoogleraar cultuurpsychologie en geestelijke begeleidingswetenschappen
  3. Joel Anderson (UU) uhd filosofie
  4. Jan Baars (UvH) hoogleraar interpretatieve gerontologie
  5. Christoph Baumgartner (UU) uhd ethiek
  6. Inez de Beaufort (ErasmusMC) hoogleraar gezondheidsethiek
  7. Karim Benammar, filosoof
  8. Roel Bentz van den Berg, schrijver
  9. Babs van den Bergh (UvA) hoofd academische zaken
  10. Maaike Bleeker (UU) hoogleraar Theaterwetenschap
  11. Sanne Bloemink, journalist en schrijver
  12. Theo Boer (TUK/PThU) bijzonder hoogleraar ethiek van de zorg
  13. Kees Boersma (VU) uhd disaster studies
  14. René ten Bos (RU) hoogleraar filosofie en organisatietheorie
  15. Lans Bovenberg (TiU) hoogleraar economie
  16. Jan Bransen (RU) hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen
  17. Rosemarie Buikema (UU) hoogleraar kunst, cultuur en diversiteit
  18. Marjo Buitelaar (RUG) uhd hedendaagse islam
  19. Michael Burke (UCR/UU) hoogleraar retorica
  20. Antoine Buyse (UU) hoogleraar mensenrechten
  21. Bert van den Brink (UU) hoogleraar politieke en sociale filosofie
  22. Rosemarie Buikema (UU) hoogleraar kunst, cultuur en diversiteit
  23. Robin Celikates (UvA) uhd politieke en sociale filosofie
  24. Rutger Claassen (UU) uhd politieke filosofie
  25. Paul Cobben (UvT) hoogleraar geschiedenis van de moderne filosofie
  26. Ben Crum (VU) hoogleraar politieke theorie
  27. Marc Davidson (UM) bijz. hoogleraar filosofie van duurzame ontwikkeling
  28. Lieven Decock (VU) hoogleraar logica en Filosofie van de cognitiewetenschappen
  29. Ad van Deemen (RU) hoogleraar beslistheorie
  30. Trudy Dehue (RUG) hoogleraar wetenschapsonderzoek
  31. Hans van Delden (UMC Utrecht) hoogleraar medische ethiek
  32. Jolle Demmers (UU) uhd conflict studies
  33. Govert Derix, filosoof/schrijver/adviseur
  34. Belle Derks (UU) hoogleraar sociale en organisatiepsychologie
  35. Adriaan van Dis, schrijver
  36. Joep Dohmen (UvH, HVO) em. hoogleraar wijsgerige en praktische ethiek; lector Bildung
  37. Wybo Dondorp (UM) uhd biomedische ethiek
  38. Jeroen Doomernik (UvA) ud migratiestudies
  39. Maarten Doorman, schrijver en filosoof
  40. Willem B. Drees (TiU) hoogleraar filosofie
  41. Jan Drost, schrijver/filosoof
  42. Wim Dubbink (TiU) hoogleraar ethiek van bedrijf en organisatie
  43. Joachim Duyndam (UvH) hoogleraar humanisme en filosofie
  44. Jan Willem Duyvendak (UvA), hoogleraar sociologie
  45. Marcus Düwell (UU) hoogleraar filosofie
  46. Fokko Jan Dijksterhuis (UT/VU) bijz. hoogleraar kennisgeschiedenis
  47. Anne Dijkstra (UT), ud science communication
  48. Han Entzinger (EUR) hoogleraar migratie- en integratiestudies
  49. Suzanne Ermers uitgeefdirecteur VBK Uitgevers
  50. Erno Eskens, directeur ISVW
  51. Maxim Februari, ethicus/schrijver
  52. Martha Frederiks (UU) hoogleraar studie van het wereldchristendom
  53. Oene van Geel, violist/componist
  54. Rob van Gerwen (UU) ud filosofie
  55. Halleh Ghorashi (VU) hoogleraar diversiteit en integratie
  56. Marlies Glasius (UvA) hoogleraar internationale betrekkingen
  57. Marieke de Goede (UvA), hoogleraar politicologie, lid Commissie Vrede&Veiligheid van de AIV
  58. Saskia van Goelst Meijer (UvH) UD geestelijke begeleiding
  59. Wouter Goris (VU) hoogleraar antieke, patristische en middeleeuwse Filosofie
  60. Beatrice de Graaf (UU) hoogleraar geschiedenis van internationale betrekkingen
  61. Gjalt de Graaf (VU), hoogleraar integriteit
  62. Bart Gremmen (WUR) hoogleraar ethiek in levenswetenschappen
  63. Maria Grever (EUR) hoogleraar geschiedenis
  64. Bas Haring (UL) bijz. hoogleraar publiek begrip van wetenschap en filosoof
  65. Michel ter Hark (VU) hoogleraar taalfilosofie
  66. Anja van Heelsum (UvA) ud politicologie
  67. Martin van Hees (VU) hoogleraar ethiek
  68. Anton Hemerijck (VU), hoogleraar institutionele beleidsanalyse
  69. Joke Hermsen, filosoof en schrijver
  70. Cris van der Hoek (HvA) docent filosofie
  71. Leon Heuts, hoofdredacteur Filosofie Magazine
  72. Odile Heynders (TiU) hoogleraar vergelijkende literatuurwetenschap
  73. Frank Hindriks (RUG) hoogleraar ethiek, sociale en politieke filosofie
  74. Ernst Hirsch Ballin (TiU/UvA), hoogleraar constitutioneel recht
  75. Rainer Hofmann, Artistic Director SPRING Performing Arts Festival Utrecht
  76. Marijke Hoogenboom, lector Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
  77. Klasien Horstman(UM) hoogleraar filosofie van de publieke gezondheidszorg
  78. Marc-Marie Huijbregts, acteur
  79. Marli Huijer (EUR/HHs) bijz. hoogleraar filosofie en lector filosofie
  80. Ivana Ivkovic, promovenda filosofie
  81. Guus Janssen componist
  82. Oek de Jong, schrijver
  83. Arjan Kappers, musicus
  84. Laura Karreman (UGent) promovenda theaterwetenschappen
  85. Machiel Karskens (RU) em. hoogleraar sociale filosofie
  86. Laurens ten Kate (UvH), bijz. hoogleraar filosofie en religiewetenschap
  87. Bert Keizer, arts/schrijver
  88. Jos Kessels, organisatiefilosoof
  89. Pauline Kleingeld (RUG) hoogleraar ethiek en haar geschiedenis
  90. Jeroen de Kloet (UvA) hoogleraar globalisering
  91. Frans-Willem Korsten (EUR/UL) hoogleraar literatuur en samenleving
  92. Michiel Korthals (WUR) em. hoogleraar filosofie
  93. Gregg Lambert (Syracuse University, New York), hoogleraar Humanities
  94. Christian Lange (UU) hoogleraar Islamologie en Arabistiek
  95. Gerty Lensvelt-Mulders (UvH) rector magnificus
  96. Koen Leurs (UU) ud gender & postcolonial studies
  97. Hans Lindahl (TiU) hoogleraar rechtsfilosofie
  98. Jannah Loontjens, schrijver / filosoof
  99. Marc Loth (TiU) hoogleraar privaatrecht
  100. Geert Lovink (HvA), lector netwerkcultuur
  101. Alexander Maas (UvH) hoogleraar humanisering en verandering van zorg
  102. Frank Meester filosoof/publicist
  103. Anthonie Meijers (TUE), hoogleraar filosofie
  104. Susana Menendez, bestuurder Haagse Hogeschool
  105. Thomas Mertens (RU) hoogleraar rechtsfilosofie
  106. Ruud Meij (UvH) filosoof, adviseur publieke integriteit
  107. Birgit Meyer (UU) hoogleraar religiewetenschap
  108. Antoine Mooij (UU) em. hoogleraar forensische psychiatrie
  109. Jos de Mul (EUR) hoogleraar wijsgerige antropologie
  110. Eggo Müller (UU) hoogleraar media en communicatie
  111. Reinier Munk (VU) hoogleraar geschiedenis van de moderne wijsbegeerte
  112. Bert Musschenga (VU), em. hoogleraar filosofische ethiek
  113. Paul Nieuwenburg (UL) hoogleraar politieke theorieën
  114. Barbara Oomen (UU) hoogleraar sociologie van de mensenrechten
  115. Huub Oosterhuis, dichter en theoloog
  116. Jim van Os (Maastricht UMC) hoogleraar psychiatrie
  117. Martijn Padding, componist
  118. Polly Pallister-Wilkins (UvA) ud politieke wetenschap
  119. Connie Palmen, filosoof/schrijver
  120. Roland Pierik (UvA) uhd rechtsfilosofie
  121. Froukje Pitstra (UvH) ud historisch onderzoek en geschiedenis van ouder worden
  122. Jeannette Pols (AMC/UvA) hoogleraar empirische ethiek
  123. Andrea Poma (Universiteit van Turijn) hoogleraar praktische filosofie
  124. Sandra Ponzanesi (UU) hoogleraar gender en postkoloniale studies
  125. Baukje Prins (HHs), lector burgerschap en diversiteit
  126. Henk de Regt (VU) bijz. hoogleraar wetenschapsfilosofie
  127. Eduard van Regteren Altena, cellist
  128. Mirjam van Reisen (UL/TiU),hoogleraar computing for
  society/internationale betrekkeingen
  129. Ann Rigney (UU) hoogleraar algemene literatuurwetenschap
  130. Ingrid Robeyns (UU) hoogleraar ethiek
  131. Sabine Roeser (TUD) hoogleraar ethiek
  132. Beate Roessler (UvA) hoogleraar ethiek
  133. Jan-Willem Romeijn (RUG) hoogleraar wetenschapsfilosofie
  134. Daan Roovers, filosoof
  135. Simone van Saarloos, filosoof/publicist
  136. Sawitri Saharso, (UvH/VU) hoogleraar burgerschap en morele diversiteit
  137. Eric Schliesser (UvA) hoogleraar politieke theorie
  138. Lydia Schouten, beeldend kunstenaar
  139. Maureen Sie (UL/EUR) bijz. hoogleraar filosofie
  140. Coen Simon, schrijver/ filosoof
  141. Marc Slors (RU) hoogleraar cognitiefilosofie
  142. Arend Soeteman (VU) em. hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap en rechtsfilosofie
  143. Ed Spanjaard, dirigent en pianist
  144. Martin Stokhof (UvA) hoogleraar taalfilosofie
  145. Ernestine Stoop, harpiste
  146. Helen Stout (EUR), hoogleraar-directeur van het ESL Centre for Law, Art & Innovation
  147. Karien Stronks (AMC) hoogleraar sociale geneeskunde
  148. Fernando Suárez Müller (UvH) ud ethiek en duurzaamheid
  149. Caroline Suransky (UvH) ud globalisering – en dialoogstudies
  150. Tsjalling Swierstra (UM) hoogleraar filosofie
  151. Paul van Tongeren (RU) hoogleraar ethiek
  152. Willem Trommel (VU) hoogleraar beleid en bestuur
  153. Iris van der Tuin (UU) uhd Liberal Arts and Sciences
  154. Suzanne van de Vathorst (AMC ) bijz. hoogleraar medische ethiek 155. Frank Veltman (UvA), em. hoogleraar logica
  156. Wouter Veraart (VU), hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap en rechtsfilosofie
  157. Peter-Paul Verbeek (UT) hoogleraar filosofie
  158. Paul Verhaeghe (UGent) hoogleraar psychoanalyse en klinische psychologie
  159. Marian Verkerk (RUG), hoogleraar zorgethiek
  160. Hans Vermeulen (UvA) em. hoogleraar integratie en culturele diversiteit
  161. Heikelien Verrijn Stuart, rechtsfilosoof, lid Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken
  162. Marcel Verweij (WUR) hoogleraar filosofie
  163. Barbara Vis (VU) hoogleraar politieke besluitvorming
  164. Frank van Vree (UvA) hoogleraar mediastudies
  165. Jack Vromen (EUR) hoogleraar filosofie
  166. Berteke Waaldijk (UU) hoogleraar taal- en cultuurstudies
  167. Wolfgang Wagner (VU) hoogleraar internationale veiligheid
  168. Guido Walraven (Hogeschool Inholland) lector dynamiek van de stad
  169. Gloria Wekker (UU) em. hoogleraar gender studies
  170. Ruud Welten (EUR) bijz. hoogleraar filosofie
  171. Wouter Werner (VU) hoogleraar volkenrecht
  172. Guido de Wert (UM) hoogleraar biomedische ethiek
  173. Pauline Westerman (RUG) hoogleraar rechtsfilosofie
  174. Guy Widdershoven (VUmc) hoogleraar medische filosofie en ethiek 175. Dick Willems (AMC/UvA) hoogleraar medische ethiek
  176. Marcel Wissenburg (RU) hoogleraar politieke theorie
  177. Rafael Wittek (RUG) hoogleraar sociologie
  178. Sally Wyatt (UM) bijz. hoogleraar, digitale culturen in ontwikkeling 179. Paul Ziche (UU) hoogleraar geschiedenis van de moderne filosofie 180. Liesbet van Zoonen (EUR) hoogleraar populaire cultuur
  181. Job Cohen, PvdA-prominent, voorzitter van UAF, stichting voor vluchteling-studenten
  182. Myrthe Hilkens, voormalig PvdA-Kamerlid

  Allemaal graaiende foutlinxen, die het onderwijs misbruiken voor geld en propaganda, die geestelijk nog op het peil van 40 jaar terug zitten en allemaal VARA-leden zijn.
  Mocht u vanavond beroofd worden of ligt uw gezin in stukken op een perron van de metro; deze hoogleraren zijn verantwoordelijk. Even verantwoordelijk als M&F.
  Islamisatie, bestuurlijk falen.

  Like

 247. PvdA – Paul Depla.
  Update: de burgemeester van Breda heeft verklaard niet verantwoordelijk te zijn voor de daden van de politie in Breda; hij heeft daar geen enkele invloed op. Ook niet als leidinggevende.

  Like

 248. D66 – Kees Verhoeven, lid tweede kamer en jaknikker. Vloog ook naar de Oekraïne om ons land te verraden in een privejet van een sponsor/handelaar en vergat ook vliegtuig, maaltijd en hotel te melden als gift. Onhandig,

  Like

 249. SP – Alfred Meijer, raadslid en bestuurslid in Dordrecht. Toffe peer. zit niet in de gemeenteraad geld te eisen voor haatvolk, FA-tuigh, lelijke wijven in tuinbroeken en voedselbanken voor campers of stormbanen voor dwangsalafisten. Nee, meneer speelt met treintjes. En laat zich daar dik voor betalen. Zit samen met z’n maatjes conducteurtje te spelen, terwijl de rest zit te vergaderen. Geweldig, zou de hele SP moeten doen. Wellicht ontdekken ze op de treinbaan dat een moskeet er niet op hoort. Voedselbanken evenmin. En hordes FA-tuigh de dienstregeling verpesten, zou zo maar kunnen. Verzaken, misbruik positie.

  Like

 250. PvdA – Theo Schouten, burgemeester van Oldenzaal.Groot hater van democratie. Ziet er op toe dat wanneer er gestemd mag worden over iets dat de PvdA niet leuk vindt, de meeste stemlokalen gesloten blijven. Dit kan in Cuba, Korea, dit kon in de DDR en dit kan in Nederland, het koninkrijk der foutlinxen. Misbruik positie, wanbestuur. Eén van de zeer velen.

  Like

 251. SP – Lennart Feijen, boeroepert in de gemeenteraad van Zoetermeer. Vindt dat iemand, die geen haatschool wil, een smerige racist is. En wordt daarvoor beboet. Heus.
  Raar, het leesplankje van AFA / SP bestaat uit de woorden ra-cist, fa-scist, na-zi en verder gaat het niet, gaan we ze dan allemaal bekeuren?
  Schelden, haat zaaien.

  Like

 252. PvdA – Hamit Karakus, wonderallochtoon.
  Update: deze exwethouder van 010 knoeide op vele dossiers (zie ergens hierboven) maar zag ook kans een ‘landgenoot’ een zaal te verhuren, die de Turkmeneer niet betaalde en zag ook kans de verbouwing van de zaak te laten betalen door H&I en dat wel 20 keer! Best knap weer. Bijna 8 miljoen verdween op deze manier. Daar kun je heel veel geiten voor kopen. Zijn baas is trots op hem. Islamisatie, WTF-isme, landgenootjespolitiek.

  Like

 253. D66 – Birgül Özmen,succesallochtoon en gemeenteraadslid erkend Koerd in Den Haag. Betrapt op deelname aan een snoepreis op onze kosten. Tevens ambtenaar, heeft dus drie petten op: allochtoon, ambtenaar en ‘integer’ raadslid. Zit in het verre Oosten uit te vogelen hoe ze in haar gebied, de Escamp, de boel kan verbeteren. Wat tamelijk absurd is. Zet zich verder in tegen discriminatie, net als al die andere allochtonen, die niet willen werken. Zit ook (gratis) te besturen bij Humanitas, wat een erkende PvdA halte is voor graaiers. Zat pas ook in Finland indrukken op te doen. Tweepettisme, verspilling belastinggeld, belangenverstrengeling.graaien.
  Kortom; we betalen een Turkse om de wereld over te reizen als ambtenaar en we betalen haar als raadslid om te kijken of ze haar werk als ambtenaar wel goed doet in een wijk van 070.

  Like

 254. D66 – Jos Heijmans, burgemeester van Weert. Gutmensch. Weigert een gezin jihadapothekers uit te zetten want zielig. Blijft weigeren ook na meerdere uitspraken van rechters, heeft poep aan wetten en regels, want gutmensch. Bedondert de kluit en verzaakt: gutmensch. Altijd fijn op kosten van anderen goed te doen. Meer, meer, meer moslims, wie wil dat nu niet?
  Overigens is de oplichtert ook bekend van frauduleus vangen van reisgeld waar hij geen recht op heeft. Hij vreet wel van Weert, maar wil er niet wonen.
  Wilddeclareren, verzaken, islamisatie

  Like

 255. D66 – Lidy Brummelkamp van de Friese gemeente Wymbritseradiel (hewatwaar??). Noemde een fractiegenoot fascist, vanwege vermeende fascistische gedachten. En stapte toen maar op. Worden SP-ers tegenwoordig voor bekeurd, maar onder D66-politici wordt dergelijke taalgebruik gezien als beschaafd. Bruinhemdenfobie, debatonbekwaamheid.

  Like

 256. PvdA – Eberhard van der Laan. Burgemeester van de grachtengordel en hoeder van het Graaien in de Witte Enclave. Zag kans onder zijn dienstplicht uit te komen met een S5. Wat betekent dat hij zich liet afkeuren als mongeaul of zich liet afkeuren met behulp van corruptie (PvdA!).En verspeelde daarmee waarschijnlijk zijn enige kans om een kerel te worden. Knap voor een leerling van het gymnasium; een S5 scoren.
  Ook bekend van het dossier Rochdale, dus eerder misdadig dan dom.
  Ontduiken dienstplicht, graaien.

  Like

 257. PvdA – Muriel Dalgliesh. Succesallochtoon. Nepwethouder in de Bijlmer. Groot uitdeler van belastinggeld. Heeft met succes een onderzoek naar de integriteit van haar bestuur weten tegen te houden. Dus wordt hier onterecht vermeld. Een weeffoutje in de democratie, je kunt een meerderheid kopen, je kunt met corruptie laten zien dat je integer bent. Wanbestuur, geldsmijterij, vriendjespolitiek.

  Like

 258. GsL – Urwin Vyent. Succesallochtoon. Nepbestuurder in de Bijlmer. Heeft ook met succes een onderzoek naar de integriteit van zijn bestuur weten tegen te houden. Dus wordt hier onterecht vermeld. Tevens chief van het Afro Surinaams Cultureel Centrum ‘Kwakoe’. Laafslaaf. Wanbestuur, geldsmijterij, vriendjespolitiek.

  Like

 259. PvdA – Aleid Wolfsen , kneus.
  Update:
  meneer is nu voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hij was al voorzitter van de Raad van Toezicht van muziekrechtenorganisatie Sena, Jantje Beton en de Stichting de Basis voor veteranenzorg.
  Hij graait maar door. Faalde als rechter, als kamerlid, als burgemeester maar als graaier is hij niet te stuiten. Met dank aan de slechtste minister van justitie ooit. Graaien, vriendjespolitiek.

  Like

 260. GsL – Naïma Azough, rapporteur extremisme.
  Een schoolvoorbeeld van een verzonnen functie, voor iemand die niet werken wil. Haar aangeboden door de foutlinxen Bussemaker en van Rijn.
  Dus als de mensen weer eens boos zijn vanwege een AZC om de hoek, dan gaat Secretia Zandbakia het extremisme aldaar rapporteren. Graaien, vriendjespolitiek, beeldschermvervuilen.

  Like

 261. Het komt allemaal goed.
  De politiek gaat zichzelf saneren en de rotte mand van de goede appel verwijderen. Heus, geloof ze nou.
  Er is nu namelijk een Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers. Daar kan een burgemeester vragen stellen over de integriteit van iemand in de oppositie.
  Dit steunpunt doet verder niks. Is onderdeel van BIOS en BIOS is onderdeel van CAOP, dus dat zit wel goed.
  De leiding is niet te vinden, dus het vermoeden is gerechtvaardigd dat tal van betrapte politici en beoefenaars van de geitenliefde er directeur spelen. Net als bij de VNG. En nog 100 organisaties, die zich bezig houden met de kwaliteit van ons NSB-bestuur.
  Aangezien falend bestuur uitsluitend is verbeterd met meer falend bestuur zal de volgende foutlinxe zich spoedig komen melden hier en kunnen we wachten op een Verbeterd Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers.

  Like

 262. PvdA – Robert Evers, fractievoorzitter in de Zeeuwse gemeente Sluis. We hebben er weer 1, de bedorven mossel, die geconfronteerd met boze bewoners, vanwege zijn eigen wanbeleid, dan maar de oppositie uit gaat maken voor bruinhemden en NSB-ers. Met geen andere doel dan om zoveel mogelijk apothekers uit Aleppo te huisvesten achter de duinen. En Sluis voor eeuwig te verpesten. Debatschuwheid, islamisatie, haat zaaien.

  Like

 263. SP – Leo de Kleijn, fractievoorzitter te Rotterdam. Net zo’n rund als z’n nederturkse voorganger. Meneer wilde een landelijke advertentie, op onze kosten, tegen de islamfobie. Raar, want islamfobie bestaat niet. Holtorren, daar kan men last van hebben, zakratten, vulva-amoebes, daar kun je voor adverteren. Niet voor islamfobie.
  Deze vermelding heeft meneer verdiend door “racist” te plakken op een raadslid. Wat speelt er; Marokkansloos scootertuig belaagt juffrouw met microfoon voor het stadhuis van Aboutaleb en een vent met de handen uit de mouwen geeft het tuig een mep met zijn tas. Nou dat kan natuurlijk niet, dat is een slag in het gezicht van AFA-SP-Doorbraak en IS en dus wordt de racistkaart getrokken. Alweer. Haat zaaien, persbreidel, islamisatie, neo-fascisme.
  PS het kan nog gekker; een achterlijk wijf van GsL heeft de twee daders een stageplek aangeboden als beloning voor hun gedrag. Amelie Veenstra, heet ze.

  Like

 264. PvdA – Ella Vogelaar, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Mitros en serieus falende oud minister met de spreekvaardigheid van een zwerfkei.
  Update: Ella gaat het helemaal maken. Mitros dondert tegenwoordig bejaarde gastarbeiders op straat, wanneer deze te veel in de zandbak zitten en te weinig in hun huurhuis. Guurrechts in uitvoering.
  Proficiat mevrouw Vogelaar, u wordt nog de eerste foutrechtse in dit boek.
  Handhaven, discrimineren, deporteren, geweldig.

  Like

 265. SP – Ali Lazrak
  PvdA – Ali Lazrak
  Groep Lazrak – Ali Lazrak, succesallochtoon met drie partijen en twee paspoorten, die alleen nuttig was toen hij in een fabriek werkte.
  Presteerde totaal niets in de tweede kamer. Deed geen flikker, kwam niet opdagen, hield alleen zijn hand op. Stapte uit de SP met ruzie en maakte zich schuldig aan wilddeclareren. Gaf zichzelf subsidie omdat hij wetenschappelijk onderzoek deed naar het geven van subsidie aan wetenschappelijke onderzoeken. Gisteren overleden, dus een voorbeeldfunctie had hij wel.
  Islamisatie, wilddeclareren, verzuimen.

  Like

 266. PvdA – Selçuk Öztürk, Engnek van Dengk. Succesallochtoon.
  Update: meneer was al erkend foutlinx vanwege vergeten neveninkomsten, maar heeft ook belangen verstrengeld en misbruik gemaakt van subsidie middels zijn BV en de verkoop van vastgoed van een zorginstelling.
  Als een Turk integreert heb je een dief, die Nederlands praat. Wouter Bos is vast trots op hem.
  Graaien, belangen verstrengelen, frauderen.

  Like

 267. PvdA – Wilma Mansveld, falend staatssecretaris, bekend van gesjoemel met de boemel. De feeks van de fyra.
  Update: wordt beloond met een burgemeesterschap in Friesland, omdat ze zo goed heeft geholpen miljarden te laten verdwijnen, met liegen en bedriegen.
  Vriendjespolitiek, falen, ontsporen, dwarsliggen.

  Like

 268. PvdA – Rob van Dam, ooit raadslid in Tiel. Nu smerige graaier in de zorg. Deed moeilijke dingen met derivaten bij Humanitas in 010. Grootverdiener bij Careyn. Ontslaat daar alle personeel en laat ze onderbetaald en rechteloos terug komen via UZB’s, net als al die andere socialisten. Ziekelijk graaien.

  Like

 269. GsL – Femke Halsema. Was fractievoorzitter in de 2e kamer en grote leidert van GsL. Wereldberoemd vanwege de Motie Halsema, waarmee ze alle Joden (en dus zichzelf ook) flink te grazen nam en de islamisatie van de Lage Landen tot beleid maakte. De foute madonna met de krullen en de kaakklem.
  Bleef wat hangen in de kamer om maximaal wachtgeld te beuren.
  Haalde haar koters van een gemengde school.
  Rijdt in een zeer vervuilende oude auto rond.
  Stapt uit Twitter, omdat mensen haar blijven herinneren aan de gevolgen van de Motie Halsema en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn: geconfronteerd worden met je eigen beleid.
  Gaat over een tijdje het land verlaten en wie weet waar haar 2e huis staat mag het zeggen, maar het zal geen islamland zijn.
  Islamisatie, islamisatie, islamisatie.

  Like

 270. PvdA – Gilbert Isabella. Rijksverdamper op de Antillen, mislukt wethouder te 030.
  Update: meneer graait flink, declareert nog flinker, maar neuqt het flinkst. Meneer vangt kinderbijslag voor 15 kansenparels. Een hele PvdA-afdeling.
  Falen, overbevolken.

  Like

 271. PvdA – Frank Bastiaens, fractievoorzitter van de PvdA in Maastricht, die het voortouw nam om lokaal meer asielzoekers op te vangen verhuurt zich tevens als ZZP’er in de asielbranche. Zijn stichting ’Hersteld vertrouwen in de toekomst’ (HIT) ontving in 2011, een jaar nadat hij raadslid werd, nog bijna drie ton subsidie van de Europese Commissie. We hebben er weer één: een gutmensch dat rijk wordt van het leed van anderen en zijn PvdA aan stemvee helpt. Samen voor ons eigen, zo mooi kan dat zijn, als je geen geweten hebt. Graaien, belangenverstrengeling, islamisatie.

  Like

 272. GsL – Anton Barske dronken burgemeester van Gorinchem, die zichzelf niet meester was. Evenmin was hij zijn drankprobleem meester. Dronk mogelijk bioethanol, want groenslinks. Is vrijwillig opgestapt wegens uitgelekt wangedrag. Wegens succes heeft hij nu een adviesburo in Utrecht, wat niemand verbazen zal. Zijn kruk bleef leeg in Gorcum.
  Ongeschiktheid, wanprestatie, vals drankorgel, wangedrag.

  Like

 273. PvdA – Tanja Jadnanansing, succesallochtoon en kamerlid. Krijgt een verzonnen baan voor walgelijk veel geld, bij het Albeda College; ze wordt programmamanager Strategie en Externe betrekkingen. Slopen onderwijs, graaien, vriendjespolitiek.

  Like

 274. PvdA – Peter van Wilsem, raadslid te Vlaardingen. Plundert de rekening van een gehandicapte man, voor wie hij boodschapjes haalt. Gutmensch dus.
  Hij verklaart dit als volgt: “Ik ben opgegroeid in een ROOD gezin. Dat heeft mij gevormd. De ideeën en gesprekken die thuis over tafel kwamen, hebben hun sporen achtergelaten”‘. Ook deze onderscheiden smeerlap heeft enkel gutmenschbijbanen, dus wordt vervolgd.
  Diefstal, verduistering, baardgroei, nivelleren.

  Like

 275. SP – Wim van Vugt, fractievoorzitter te Diemen. Is zo boos over het korte verkiezingsprogramma van de PVV dat hij verklaart dat de ouders van meneer Wilders lid waren van de NSB. Die aardige meneer Roemer is nog altijd een kers op een taart van haat, nijd en stront: de SP.
  Haat zaaien, beledigen, PVV-fobie.

  Like

 276. PvdA – Marc Calon, was gedeputeerde in Groningen. Werd beroemd als walgelijk graaier bij Aedes, alwaar men huurwoningen onbetaalbaar maakt (zit Hubertje nog in de bak?) en wegens de PvdA god geworden bij LTO Nederland. Omdat dit nog steeds kan. De 2e kamer was woest over zijn salaris bij Aedes, maar zwijgt nu in alle talen, ook in het Turks. Graaien, belangenverstrengeling.

  Like

 277. GsL – Ilhan Tekir, succesallochtoon, lid gemeenteraad in Gorinchem. Zandzak. Verklaarde zich groot voorstander van de geitendictator uit Turkije en werd wegens belangenverstrengeling uit de fractie gezet. Hilarisch, heb je een Turk, die actief de motie Halsmea uitvoert, is het weer niet goed.
  Waarom deze pipo uit de partij zetten terwijl honderden andere moslims mogen blijven plakken op zuurlinxe zetels? Kan GsL 1 moslim noemen, die staat voor tolerantie, duurzaamheid en vrijheden. Eéntje maar. Er zal wel meer aan de hand zijn. Wordt vervolgd.
  Islamisatie, belangenverstrengeling 2paspoortengedrocht.

  Like

 278. GsL – Ilhan Tekir, succesallochtoon, lid gemeenteraad in Gorinchem. Erdogans zandzak.
  Update: meneer heeft niets meer met spaarlampen en gaat voor zichzelf verder in de raad als Erdogan I. Of groene geit. Of pretminaret.
  Ook GsL is vergeven van de moslims, die bij enige kritiek direct de fractie verlaten om voor allah te gaan vergaderen. Dat zal ze afleren om moslims op de kieslijst te zetten.
  Islamisatie.

  Like

 279. AK-partij – Sükran Ince. WTF?? Succesallochtoon met vodden. Mevrouw is hoge pief bij de politie hier, werkt voor de geitendictator en blijkbaar is de Turkse partij van Erdogan hier actief, zodat deze ambtenaar verkiesbaar kan zijn voor de islamitische AK-partij in Nederland / Turkije. Is ook baas bij UETD.
  Kwam in opspraak omdat zij bepaalt naar welke school gastarbeiderskinderen mogen gaan.
  Tweepaspoortengedrocht, islamisatie, discriminatie, haatbelangenverstrengeling.

  Like

 280. PvdA – Theo Vaes, exwethouder van Etten-Leur.
  Update: meneer moest opstappen omdat hij tal van ritten declareerde, die hij nooit gereden heeft. En betrapt werd.
  Werd hier niet voor vervolgd, want slechts onhandig. En politici handelen misdrijven onder elkaar af en niet met rechters.
  Speelt nu directeur bij Delta Onderwijs in Oosterhout. Zijn salaris is geheim.
  Fraude, belangenverstrengeling.

  Like

 281. PvdA – Tjeerd van Dekken, lid 2e kamer, opperhoofd bij puber socialisten. Ooit met stille trom van de kieslijst gehaald wegens wangedrag. Deed aan stalking en treiteren. Later met stille trom op de kieslijst gezet wegens capaciteiten; stalking en treiteren?
  Stalking , vrouwenhaat, belterrorist.

  Like

 282. D66 – Pex Langenberg, wethouder van cultuur en groenterreur in Rotterdam. Van onbesproken gedrag, heeft zelfs geen strafblad.
  Spuugt iedereen in de bek met het Wereldmuseum.
  Spuugt de raad van kunst en cultuur in de bek, die het museum fors wilden korten wegens wanbeleid.
  Spuugt klokkenluiders en briefschrijvers in de bek, die er werkten.
  Spuugt de andere musea in de bek, die wel hun best doen.
  Spuugt de Rotterdamse horeca in de bek, die ook wel gratis op een A-locatie willen zitten, zoals in het Wereldmuseum.
  Gaf het museum in maart al 2 ton voor personeelskosten, eenmalig.
  Geeft het museum nu 4,5 miljoen per jaar meer dan het advies van de raad voor cultuur.
  Waarom doet de wethouder dat?
  Onhandigheid.

  Like

 283. PvdA – Bahattin Erbas.
  Lijst Bahattin Erbas.
  Update: deze stelende Haagse ambtenaar en wilddeclarerend statenlid van Zuid-Holland, heeft alweer te veel gedeclareerd.
  Maar hoeft dit niet terug te betalen omdat hij geen verklaring heeft getekend voor integriteit. Hoe ambtelijk wil je het hebben?
  Diefstal, wilddeclareren.

  Like

 284. Cafetaria-recht. De gehele linxe kerk.
  Wat nu weer?
  Iedereen in Nederland is voor de wet gelijk. Was.
  Nu niet meer. Gastarbeiders met 2 paspoorten kunnen allerlei voordelen behalen door voordelen van hun 2e nationaliteit uit te buiten.
  Dit speelt al jaren, maar valt nu niet meer te ontkennen.
  Je geld, je onroerend goed, je erfenis kan je stallen, waar dat het meest voordelig is. Je kunt aangifte van misdrijven doen in je Zandland, terwijl aangifte doen hier alleen een stukje folklore is van vroeger. Shoppen in recht, maar alleen voor allochtonen.
  Vrouwe justitie kijkt dus eerst wie er voor haar staat in de snackbar. En de grondwet?

  Like

 285. GsL – Jack Bogers wethouder zonder wetten te Wageningen heeft enkele uren na de moord op Pim Fortuyn in het diepste geheim de omstreden Vereniging Milieu-Offensief telefonisch getipt en vertrouwelijke informatie doorgespeeld dat hun medewerker Volkert van der Graaf was gearresteerd. Zodoende kon men daar nog tijdig bewijsmateriaal verduisteren.
  Moord, medeplichtigheid, vriendjespolitiek.

  Like

 286. GsL – Ronald Camstra raadslid te Zeist. Haatzaaien. Jubelt zijn broek vol als huizen van PVV-politici worden beklad en helpt een handje daarbij, de rukkert.
  Debatonbekwaamheid, haat zaaien.

  Like

 287. PvdA – Geke Faber, formeel burgemeester van Zaanstad. Bidmatje. Klassiek gevalletje wanbestuur. Ooit staatssecretaris en opperhoofd bij de Rode Vrouwen, later bij ongestelde Dozen en Lappenkramen.Laat kudtallochtonen zich eindeloos misdragen en gaat pas iets doen wanneer het steeds in de publiciteit komt. En wat gaat zij dan doen: juist; slecht gedrag belonen, want moslims stemmen PvdA, nietwaar?
  Dit wanbeleid wordt mede mogelijk gemaakt door:
  D66 – Dick Emmer, loco en Wijkwethouder Poelenburg en dierenwelzijn. Graaier met tig bijbanen.
  PvdA – Jeroen Olthof, wethouder van jeugd, zorg en allochtonen.
  (diverse wethouders hebben dezelfde bijbanen, zou dat een onderdeel van de beloning zijn?)
  Wanbestuur, islamisatie, verzaken, graaien.

  Like

 288. PvdA – Co Verdaas.
  Update: was aanleiding in de provinciale staten van Zuid-Holland om een motie in te dienen, die het aanstellen van fraudeurs voortaan onmogelijk moet maken.
  Lol. Iedereen woest op de PVV, die de motie indiende, want ze stellen formeel natuurlijk geen fraudeurs aan. (was dat maar waar, ze stellen iedereen aan, zolang maar uit eigen kring is.)
  Anyweetje, Rooie Co heeft bijna een bijdrage geleverd aan de integriteit van ons bestuur. Bijna, want de motie werd weggestemd.
  Wilddeclareren, frauderen.

  Like

 289. D66 – Franc Weerwind, lintenknipnegert in Almere, laaf in ambtsketens.
  Ziet er op toe dat de politie verkrachtingen stil houdt omdat er geen maatschappelijke onrust over is. Die onrust gaat er ook niet komen, want wat niet weet, wat niet deert? Zodoende zijn er in Almere geen problemen met allochtonen en asieleisers……….alleen maar slachtoffers en die kun je negeren.
  Wanbestuur, wanbeleid, persbreidel, islamisatie.

  Like

 290. PvdA – Bayram Erbisim, lid provinciale staten te Zeeland. Erdogantelg met penis in de dijk. Ik worstel en blijf stelen? Helpt ook Turken met invullen van hun belastingformulier, dus soort van gutmensch. Zorgde voor opschudding onder dom volk, door te beweren dat Erdogan zijn grote leider is en Turkije het paradijs.
  Hierop werden 2 nitwitten van de PvdA te Kapelle woest; Cees van Ruiten en Joyce Bommer. Beiden stappen uit de PvdA, want ze hebben ineens door dat de PvdA een Turkenpartij is. Ze zijn vooral boos omdat het landelijk bestuur van de PvdA ook vindt dat een Erdoganturk en moslim, best een modelsocialist kan zijn.
  Lol. Er zijn er 2 wakker, hoera, hoera……………..
  Islamisatie, Turkisme, Zeeuwsmeisjefobie.

  Like

 291. PvdA – Joop van Riessen, lid, ex-hoofdcommissaris van politie in dat toeristengat. Adviseur zonder inzicht. Haat zaaien; meneer weet op de TV te melden dat meneer Wilders dood moet en mensen die PVV stemmen het land uit moeten. De politie dient de PvdA, niet het recht, dat mag duidelijk zijn.
  Schending ambt, vriendjespolitiek, haatzaaien, islamisatie.

  Like

 292. PvdA – Edo Haan, burgemeester van Maasluis. Wanbestuur. Ook deze rode haringkop laat een groep allochtonen jarenlang de beest uithangen in zijn stad. Marokkanslozen worden niet gehinderd in hun wangedrag door de politie en niet door B&W. En daar betaalt u voor, als inwoner.
  Wanbestuur, wanbeleid, islamisatie.

  Like

 293. D66 – Harry Fischer, fractievoorzittert in Hoogezand-Sappigmeer..Ontucht met minderjarigen. Kwam thuis niet aan zijn trekken en liet zijn personeel aan zijn trekker trekken. Pikant ook omdat meneer van de onderwijspartij is en stagiaires dwingt tot sexuele handelingen vanwege hun stagecijfer.
  Misbruik positie, ontucht, onderwijshervormingen.

  Like

 294. D66 – Henk Daggert, fractievoorzittert te Hellendoorn. Boerenlul. Weet trots te melden dat de gemeente flink verdiend heeft aan het Oekraine-referendum, door geld te beuren voor stembureaus en de helft van de stembureaus gesloten te houden. Fraude, misbruik, democratiehaat, arroganderpijperij.

  Like

 295. PvdA – Selami Coskun, succesallochtoon, raadslid te Roermond, leraar islamitische maatschappijleer. Moslim, die erg boos wordt indien Turkije hier geen mosketen meer zou mogen bouwen. De zoveelste Turk met een verzonnen baan, die de geitendictator steunt en hier alleen is omdat zijn uitkering hier woont. Heeft niet eens een dubbele agenda.
  Islamisatie, tweepettisme, oeverloze bruggenbouwer.

  Like

 296. PvdA – Erwin Brakels. Raadslid en penningmeester van de fractie te Hoorn. Jat ook al uit de partijkas. Het blijft wel raar dat een homoboekhouder (Gay Care) bij de PvdA werkt, terwijl de achterban van de PvdA homo’s van een flat wil werpen. En straks ook nog penningmeesters. Drie sterren accountant, die per ongeluk zijn eigen nummer invult. Ook bekend bij Werk en Re-integratie, dus langdurig fout.
  Diefstal, verduistering, dwangmatig collecteren.

  Like

 297. D66 – Marc-Jan Ahne, stelende burgemeester van Ommen. Voorheen jattende wethouder van Deventer.
  Update: na zijn laatste diefstal: hij werd op heterdaad betrapt bij de diefstal van contant geld van een groothandel in kleding in Ommen, stopte meneer met burgemeester spelen.
  Krijgt dan toch 2 jaar wachtgeld mee, omdat hij zo moeilijk aan een nieuwe baan kan komen. Duikt over 2 jaar weer op in Brussel, wedden?
  Diefstal.

  Like

 298. PvdA – Ger Lindeman wethouder van Hoogezand-Sappemeer. Zat op het internet verboden kindersex te regelen en werd betrapt. Hij is reuze zielig en werd gechanteerd, maar trad toch af om persoonlijke redenen. Volgens zijn trawanten in de gemeenteraad: “Er moet iets zijn gebeurd wat hem diep heeft geraakt”. Laten weer daar maar niet over speculeren.
  Pedofilie, kinderstemmen ronselen, chantabel zijn.

  Like

 299. PvdA – Peter Middendorp, lid. Hoernalist bij de Azijnbode / de Volkskrant. Wanneer iemand onderzoek doet naar de islam en daar over publiceert dan komt dit figuur aanhollen om de schrijver kapot te maken. Met platte leugens. Je kunt het schoppen tot burgemeester bij de Volkskrant, als je maar genoeg propaganda maakt, vandaar dus. Triest dat alle verzetskranten na de oorlog zo fout zijn geworden.
  Islamisatie, haat zaaien, vriendjespolitiek,waarheidsverkrachting.

  Like

 300. PvdA – Geke Faber, burgemeester van Zaanstad.
  Update: deze nietsnut gaat met pensioen en hoewel ze niets heeft gedaan voor Zaanstad en alleen de agenda van de PvdA heeft helpen uitvoeren, gaat haar receptie 50.000 euri kosten. En krijgt een kunstenaar een fors bedrag om haar portret te fotoshoppen.
  Van de belofte van de PvdA om de voedselbanken overbodig te maken komt niks terecht. Maar verspillen kun ze prima.
  En natuurlijk geldt voor haar niet de pensioenleeftijd van 67, want gutmensch.
  Verspilling, vriendjespolitiek, wanbeleid.

  Like

 301. PvdA – GsL – PPGV – J. H. L. T. Kicken, Jack (the Ripper) fout raadslid ergens in het zuiden, maakt reclame voor de linxe kerk door te melden dat meneer Wilders opgehangen moet worden. Het bekende verbinden van de PvdA; meneer Wilders en een stuk touw dus. Was ook bekwaam bestuurslid van de rode maffia.
  rode korsakov,, haat zaaien, verkeerd minderen,

  Geliked door 2 people

 302. PvdA – Gerard Bouman, lid, graaier in uniform. Was ooit foute commissaris van politie, schopte het tot foute baas van de Nationale Politie en liet miljoenen verdampen door de centrale ondernemingsraad van de Nationale Politie. Ging met pensioen en liet zich aanstellen door de PvdA als foute adviseur van politie.
  Iets zit er goed fout dus. Ook gij Bouman?
  Vriendjespolitiek, graaien, uniformvervuiling.

  Like

 303. PvdA – Lodewijk Asscher, hulprutte, voorheen wethouder in 020. Sluisde aantoonbaar 7 miljoen naar de bouw van een haatpaleis; de westermoskeet. En schond daarmee de scheiding tussen kerk en staat, de scheiding tussen Nederland en haat. Faalt verder op iedere dossier.
  islamisatie, stemveekoperij, vriendjespolitiek, wanbestuur

  Like

 304. PvdA – Peter den Oudsten, burgemeester van Groningen. Lol. Racist. Wil dat Marokkanen het land worden uitgezet indien ze gepakt worden voor misdrijven. Nou, dat kan natuurlijk niet. Minder Marokkanslozen willen, hoe durft hij, waar liggen de voorgedrukte aangifteformulieren klaar?
  Mensen in een hoek zetten, hoe komen ze nu aan een stageplaats? Zei hij “minder”?.
  racisme, bruggen slopen 2-delen, minderen, haat zaaien, ausradieren, ontsporen.

  Like

 305. GsL – iedereen.
  Zie ook: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/11/wie_wil_er_bloed_op_de_achterbank_van_de_fractie-werkelijkheid.html
  Klavert is een vermomde HemelpoortMarokkaan en lijsttrekker, maar hoe opvallend dat deze lijst gevrijwaard is van negerts en ander haatvolk. En dat voor de partij: GsL, die maar 1 doel heeft; de islamisatie van Nederland. Wat een racisten, het lijkt wel een schoolbus in Baton Rouge van voor 1965.
  De kandidaten zijn wel allemaal super eerlijk en integer. Dat wel. Vinden ze zelf. Raar, want er staan ook erkende foutlinxen tussen. Raar, want de meesten verstrengelen belangen; zitten in de politiek en werken voor de goeddoelmaffia, duurzaamheidmaffia en haatmaffia. Vroeger mocht dat niet.
  Racisme, uitsluiten, belangenverstrengeling, vriendjespolitiek.

  Like

 306. GsL – iedereen:
  update: Wat heeft de kandidatenlijst GsL gemeen met het programma “Opsporing verzocht”??
  Beide zijn wanhopig op zoek naar een negert.

  Like

 307. PvdA – Leontien Kompier, op papier burgemeester van Vlagtwedde in Grun.
  Actief lid van de asielindustrie. Bestrijdt een explosie van criminaliteit met een voorlichtingsavond, waar alleen policor burgers welkom zijn. En de pers er uit geslagen wordt, wegens niet welkom.
  Deed ook haar opleiding in Gongo en kwartet fijn met nevenfuncties, waaronder iets fraais bij het Vierde Rijk: Raad van Europa. En de VNG, erger kan haast niet.
  Persbreidel, geweldpleging, verzaken, wanbeleid en islamisatie.

  Like

 308. D66 – Wassila Hachchi, succesallochtoon, gevlucht lid van de 2e kamer, met een mondvol Alexander.
  Update: mevrouw is op stel en sprong verdwenen vanwege de stem van god. Daar komen we goed weg mee; doorgaans als de moslim de stem hoort van iemand, vallen er onschuldige doden. Opvallend wel dat de enige, die iets doet aan de scheiding van haat en staat god zelf is, die haar dan opdroeg in het vliegtuig te stappen. Mogelijk kan hij nog iets doen aan al die dobbernegers in rieten mandjes op de Middellandse zee.
  Islamisatie.

  Like

 309. GsL – Lyle Muns, voorzitter van Dwars, de kleuterafdeling van GsL. Vooral van de achterdeur en overdwars. Meneer is van zijn vak hoer namelijk. Zou hij klanten een stemverklaring vragen alvorens gepenetreerd te worden? Vast wel.
  Is meneer daardoor crimineel? Nee, maar het zegt weer iets over GsL; het lijkt me duidelijk hoe ze denken stemmen te gaan werven.
  Anusatie, Dibi-isme, stemmen ronselen, verspreiden van ongeneeslijk gedachtegoed o.a.

  Like

 310. D66 – Ed van der Vaart, raadslid in Eemnes, zit ook in het bestuur van “stichting Eemnes opgewekt naar nul op de meter” en verstrengeld zo duurzame belangen.
  Zit ook kinderen achterna met een klauwhamer en weet er een paar te verwonden en bijt zo de spits af in 2017; de eerste criminele politicus van het nieuwe jaar, NSB66 proficiat.
  Fractievoorzitter Martijn Gebbink verklaarde dat meneer uit de fractie zal worden gezet, wegens minder, minder, minder kinderen. Maar we weten nu al dat dit niet gaat gebeuren, D66 kent vele politici met een strafblad. Waren het kleine PVV-ers of kerstlichtjes, Edje doe eens toelichten voor een update.
  belangen verstrengeling, jeugdsmederij, mishandeling, dwangduurzaamheid, geweldpleging.

  Like

 311. D66 – Ed van der Vaart, meppend raadslid in Eemnes.
  Update: meneer hangt zijn hamer aan de wilgen en stapt op.
  Vrijwillig. Dus onder dwang van NSB-66. Wordt ook bedreigd door PVV-ers weet hij te melden. Dus slaat munt uit eigen wangedrag, door de PVV zwart te maken. We zijn niet anders gewend van D66.
  Wordt vervolgd? Zit nog bij de stichting “Verstand op nul”?

  Like

 312. D66 – Fatih Demirkan, raadslid in Wageningen. Zit daar heftig te vergaderen enzo in theorie, maar komt nooit opdagen. Kreeg al een dikke ton aan vergoedingen, zonder ooit te verschijnen. Dat gebeurt vaker. Erger: meneer staat ook op de loonlijst van Erdogan, want meneer is voorzitter juridische zaken Milli Görüş Noord-Nederland. Democratie en NSB66 gaan niet samen, maar je kunt wel begrijpen waarom Arrogander geen moslims meer op de kieslijst heeft. De racist. Tweepettisme, wanprestatie, graaien, islamisatie.

  Like

 313. PvdA – Jaques Tichelaar, commissaris van koning pils te Drente, Update:
  meneer verstengelt belangen, want PvdA. Doet het nog eens. Laat een miep uit de familie iets fraais doen met een kasteelinterieur, hoewel de klus al aanbesteed was aan iemand anders, die niet van de PvdA is. Hij deugt natuurlijk wel, dus betaalt de provincie (wij dus) de gepasseerde ontwerpster een leuk bedrag ter compensatie. Wat zijn schoonzus verdient met het schikken van de stoelen is niet bekend.

  Like

 314. PvdA – Jaques Tichelaar, commissaris van de koning te Drenthe,
  Update: meneer gaat wachtgeld incasseren, stapt op wegens gebrek aan vertrouwen in zijn functioneren en dat heeft niets te maken met zijn liegen en bedriegen. Zeker niets van doen met vriendjespolitiek of belangenverstrengeling. Hij stort zich nu op zijn nevenfuncties, waar hij niets betaald krijgt er ook geen tijd in steekt, naar eigen opgave. Als ze hem daar nog willen hebben natuurlijk, met al z’n familieleden.

  Like

 315. PvdA – Wim van der Noordt, Enschedese gemeenteraad. Vervuilt ook de politiek als “Enschede Solidair”. Wordt verdacht van verduistering, maar was al kampioen graaien zonder geweten: Ging 3 keer failliet, is toch baas van payrollbedrijf aQuisto en nu betrokken bij de Stichting Kind Vooruit. En van die stichting is zijn huidige vriendin voorzitter, secretaris en penningmeester tegelijk. Ongetwijfeld weet Wim dat niet. Deze natte scheet was trouwens ook heel DUURzaam, met zijn Hollandsche Wind draaide hij het geld van beleggers erdoor. Graaien, meer, meer en nog meer.

  Like

 316. D66 – Hans van Wageningen, statenlid in Limburg. Haat zaaien. Vindt niet alleen dat meneer Wilders en Hitler hetzelfde zijn, maar weet ook te melden dat de PVV hoopt op een aanslag, vanwege de extra stemmen. Hoe moet je in debat, met mensen die niet weten wat ze zeggen? En dat van NSB66, groot voorstander van de islam, met alles wat er bij hoort en braaf uitvoerder van de motie Halsema.
  Haat zaaien, islamisatie.

  Like

 317. Denk II – Vrije Democratische Partij – Burhan Gökalp. Bepaald soort nepNederlander, die eerwraak pleegde op zijn schoonzus en er een messenset op versleet. Deze PvdA-er is voor zichzelf begonnen en gaat er met gestrekt been in: Joden en homo’s zijn niet veilig voor hem en zijn partij. Daarna ongelovigen? Moord, haat zaaien, bloed oogsten, islamisatie.

  Like

 318. PvdA – Tjeerd Herrema, wethouder te Almere van ruimte, wonen en porno. Wordt op wereldvrouwendag betrapt op het bezoeken van snoeiharde pornosites, waar geweld, incest en het moeilijke verhaal van meneer Asscher niet geschuwd wordt. Smerig.
  Is dit strafbaar? Nee, we leven in een vrij, bijna-islamitisch land, maar een wethouder zou iets moeten doen aan normen, waarden en een zekere neutraliteit betrachten. Domme smeerlap.

  Like

 319. GsL – Maya van der Steenhoven, kieslijst tweede kamer, is ook directeur is van Sky Wing International Commercial Co. ltd. , een brievenbusfirma voor belastingontduiking op de Seychellen.
  Zij werkt al bij de mededingingsautoriteit ACM met een royaal betaalde pretbaan, zonder enig doel en is ook nog directeur van Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland.
  Vroeger (echt waar een tijdje terug) onthield men zich van stemming, wanneer er iets op de agenda stond, waar men zelf belang bij heeft of bij werkt. Nu gaan gaan alle foutlinxen de politiek om zoveel belangen te verstrengelen. Belastingontduiking, belangenverstrengeling, misbruik vertrouwen in de politiek, graaidoosch.

  Like

 320. GsL – Anne Fleur Dekker, fractiemedewerker te Hilversum en betrokken columniste bij foute instellingen zoals de Joop. Vindt het een goed plan om meneer Wilders te stenigen en de PVV te bestrijden maar ziet er ook op toe, als voorzitster van een stemlokaal, dat de verkiezingen eerlijk verlopen. “Eerlijk” zoals bij de Joop gebruikelijk is. Haat zaaien, democratie verkrachten.

  Like

 321. PvdA – Hubert Möllenkamp, keizer van de Amsterdamse sociale woningbouw moet in hoger beroep nog langer de cel in. De gehele PvdA, die al die jaren mee werkte aan zijn waanzin en verspilling blijft buiten schot. Meneer kan beter lid worden van D66, voor een taakstrafje.

  Like

 322. PvdA – Erik Staal, lid. grootste graaier ooit en bekwaam fraudeur van sociale woningbouwer Vestia.
  Update: meneer is opgepakt door de FIOD (verrek, bestaan die nog??) Nu vanwege verduistering en valsheid in geschrifte…………….in Zuid-Afrika.
  Leermoment: Nederlandse huurders steken geld in sociale woningbouw in Zuid-Afrika. Met dank aan vele prominente PvdA-ers, die alles afbreken om veel mogelijk te maken.

  Like

 323. PvdA – Peter Rehwinkel, burgemeester van Naarden, Groningen en zo weer van Zaltbommel.
  Update: meneer spoort niet; is homo en zijn pvda is een moslimpartij. Spoort nog minder wat wachtgeld betreft; gaat vrijwillig een jaar op vakantie en liegt hierover. En het ergste natuurlijk: hoewel de PvdA is weggevaagd bij de verkiezingen, de elite blijft zichzelf aan pretbanen helpen. Ook deze minkukel. Meneer is bewezen onbetrouwbaar, krijgt toch weer een pretbaan. Vriendjespolitiek, falen, liegen, wachtgeldwonder.

  Like

 324. PvdA – Wim Blok, corrupteling bij BOOR en Vyzir, de man die het onderwijs helemaal zelf kapot maakt. En companen.
  Update: er deugt geen fuk van, het spul staat momenteel voor de rechter, voor een taakstrafje.
  Quote ” De ambtenaar en zijn echtgenote zaten volgens het OM aan de ontvangende kant van de ambtelijke omkoping. Drie andere verdachten faciliteerden de betalingen van steekpenningen. Zo kreeg de ambtenaar het vruchtgebruik van een vakantiewoning in Turkije en werd zijn huis en dat van zijn moeder verbouwd. Zijn echtgenote ontving salaris voor werk op een administratiekantoor, waar zij nooit is geweest”.
  Socialisten zijn overal hetzelfde.

  Like

 325. PvdA – Fatima Elatik: stadsdeelplunderaar, merrie van Troje.
  Update: ” Sinds anderhalf jaar wordt de oud-stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik door de Amsterdamse politietop ingehuurd als directeur diversiteit. “. Nou hoe erg wil je het hebben? Jij brenge boel boel stem, jij mooie pretbaan en dikke mercedes. Is haar schoonzus Faïza Dadi al veroordeeld trouwens?? Schending grondwet, vriendjespolitiek, stemmen kopen, teiltjesvullerij.

  Like

 326. PvdA – Aissa Zanzen. Besneden lid en in 2014 kandidaat-gemeenteraadslid in Amsterdam. Voorzitter van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders. Voorzitter van de Moslimomroep. Vicevoorzitter van de Unie van Marokkaanse moskeeën. Hoofd Algemene Zaken bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook deze man heeft geen verborgen agenda, het is een bezetter. Geholpen door de NSB 2.0. Islamisatie.

  Like

 327. GsL – Mehmet Kocadag, succesallochtoon, secretaris van het bestuur van GsL in Veendam en tevens opperhoofd van een haatpaleis in V’dam. Verslikt zich in zijn schizofrenie en blijkt op feestboek een ander leven te leiden dan waar GsL reclame voor maakt. Doet aan haat zaaien en intimideren. Erkent alleen Erdogan en heeft nog nooit een spaarlamp ingedraaid. Haat zaaien, godwinnen, islamisatie.

  Like

 328. GsL – Farah Karimi, lid 2e kamer, directeur van Oxfam Novib en voorzitter van de Giro555-actie voor Haïti. Zou gevlucht zijn uit de zandbak, maar bleek actief in de zandbak van Iran bij een haatcollectief.. Vervalste 150 asielaanvragen van een bataljon haatvolk en hielp derhalve GsL aan stemmen en bracht de haat naar uw huiskamer.
  Islamisatie, graaien, belangenverstrengeling, terreur, valsheid in geschrifte.

  Like

 329. PvdA – Ilhame Saadi, succesallochtoon en raadslid in 020. Was al bekend wegens schelden en tieren tegen fractiegenoot, maar verpest het woongenot van een heel portiek in de Pijp. Formeel advocaat en interim legal counsel bij o.a. Deutsche Bank, in praktijk booslim met slechte buureigenschappen. Heeft dat van dat theedrinken niet meegekregen en wordt uit de fractie gezet wegens dreigend bloedvergieten van medelanders. Woonterreur, debatonbekwaamheid, islamisatie.

  Like

 330. D66 – Arthur Docters van Leeuwen, Lid. Chef van de BVD en de hoogste procureur-generaal. Is er trots op dat het hem gelukt is met de BVD om de partij van meneer Janmaat, de Centrum Democraten, kapot te maken.
  Ambtenaren, die een politiek partij slopen wegens veel aanhang onder de kiezers. Absurd, maar waar. Meneer Wilders heeft daar ook last van; hij wordt deels bewaakt door agenten, die harder lekken dan een zeef van de Action.
  Machtsmisbruik, vriendjespolitiek, corruptie, demonisering66.

  Like

 331. PvdA – Latifa Aboutaleb, zusterlijk lid,
  Stadspartij Rotterdam – Latifa Aboutaleb, verkiesbaar gemeenteraad in Rotjeknor.
  Opsporing verzocht – Latifa Aboutaleb.
  Jatte de kas leeg van een multikul festival in het oude Noorden van Rotterdam. Ging naar huis met 63.000 euro te veel. Vorige keer werd een neef van Abou veroordeeld voor terrorisme, nu moet zijn zus gaan schoffelen. Is het slim om subsidie te vangen in de stad waar je broer burgemeester is?? Nee, dat is onhandig. Is het slim je zus subsidie te geven, terwijl je weet dat het een Marokkaan is?? Nee, dat is onhandig.
  Diefstal, fraude, verduistering, bokkenneuqerij.

  Like

 332. GsL – Anita de Horde, graaiend lid, ooit persvoorlichter en tegenwoordig werkzaam bij Bureau De Helling, het pretbureau van GroenLinks, Verhuurt een woning via AirBNB in 020, terwijl haar partij daar zogenaamd fel tegen is. Kwam in opspraak omdat dobbernegertin er van de trap werd geduwd door zetbaas. Mogelijk is haar woning sociale woningbouw, mogelijk eigendom en mogelijk heeft ze zo nog 10 huizen. Graaien, racisme.

  Like

 333. PvdA – Saadia Ait-Taleb, wonderallochtoon en topambtenaar. Omhoog gevallen tot profeet bij de dienst Openbare Orde en Veiligheid en programmamanager Radicalisering en Polarisatie. Alweer een moslim, die rijk wordt van het wangedrag van haar soortgenoten. Werd betrapt op fraude en vriendjespolitiek en het vermoeden bestaat, dat ze 020 niet veel veiliger heeft gemaakt. Zij is trouwens de laaf van ene van der Laan, of mogelijk is het juist andersom.
  Fraude, vriendjespolitiek, islamisatie.

  Like

 334. PvdA – Ahmed Marcouch, brombaard, haatsik, lid gemeenteraad, tweede kamer enzo.
  Update: meneer wordt burgemeester van Arnhem. Blijkbaar moet Arnhem alweer verwoest worden.
  Moslim met maar één agenda; het kalifaat.
  koranonderwijs op openbare scholen, juf in boerka moest kunnen,
  kopvodden bij de politie,
  geen PVV-ers bij de politie,
  betrokken bij de bouw van meerdere haathutten,
  kocht een haatsjeik om te komen haten met belastinggeld,
  gescheiden deuren van mannen en niet-mannen in de bieb,
  niets was hem te zot, want zijn achterban stemde PvdA.
  Wordt nu dus beloond met deze burgemeesterspost, omdat …..?? Geen idee, mijn denkraam is te klein.
  Haat zaaien, islamisatie Jodenhaat, kalifatisme.

  Like

 335. PvdA – Ger Lindeman voorheen wethouder in Hoogezand-Sappemeer.
  Update: meneer is weer verkiesbaar.. U kunt op hem stemmen in de gemeente Midden-Groningen. Dat dingetje met kleine meisjes sex chatten was een complot. Heus. Hij dacht echt dat ze 60 was en moslima. Overigens combineert dit varken al vele jaren zijn politieke loopbaan met foute banen, zoals jurist, consultant, kudtambtenaar, specialist, beleidsmedewerker en adviseur.
  Pedofilie, vriendjespolitiek, belangenverstrengeling, foute knor.

  Like

 336. PvdA – Ger Lindeman voorheen wethouder in Hoogezand-Sappemeer. Virtuele pedo.
  Update 2: meneer is van de lijst gegooid omdat D66 / het OM nog een onderzoek tegen hem heeft lopen en D66 hem graag gaat veroordelen als kindneuqer, vlak voor de verkiezingen. En dat kost misschien stemmen. Dat de gehele PvdA voor kindbruidjes is vergeet iedereen maar even. In feite staan al hun kieslijsten vol met pedo’s zolang ze islamitische kleuterneuqerij legaliseren.
  Draaideurpolitiek.

  Like

 337. D66 – Frank Zivcovic-Laurenta, wethouder in de gemeente Stichtse Vecht. Koorbal. Wangedrag. Meneer wil de burger niet horen inspreken in een vergadering en stop z’n vingers oren en zingt een la-la-la-liedje. Koorbal dus. Tot zo ver weer de democratie bij D666 en schijt hebben aan de burger, die zijn salaris betaalt. En zijn vergoedingen. Wangedrag, bestuurlijke ongehoorzaamheid.

  Like

 338. PvdA – hoernalisten.
  Weer eens een lijstje met foutlinxen:

  Henk van der Aa, eindredacteur en presentator
  Laila Abid, buitenlandjournalist
  Haroon Ali, freelance journalist
  Elleke Bal, journalist
  Vincent Bijlo, cabaretier en columnist
  Ralf Bodelier, opsteller manifest, World’s Best News
  Hidde Boersma, wetenschapsjournalist
  Rutger Bregman, opiniemaker en historicus
  Jelle Broekroelofs, redacteur televisie
  Nils Elzenga, journalist en fotograaf
  Huub Evers, media-ethicus (lol)
  Harmen Groenhart, docent journalist
  Charles Groenhuijsen, auteur en correspondent Verenigde Staten
  Nele Goutier, multimediajournalist
  Niels Guns, correspondent Azië
  Janneke Juffermans, communicatieadviseur
  Joost van Kasteren, wetenschapsjournalist
  Simon Knopper, docent journalistiek
  Marianne Lamers, journalist World’s Best News
  Wilma van der Maten, correspondent Zuid-Azië
  Felix Meurders, radiojournalist
  Jeroen Mirck, journalist en bestuurder
  Evert Nieuwenhuis, journalist en columnist
  Hilbrand Rozema, redacteur cultuur
  Maarten van der Schaaf, journalist
  Kees Schaepman, freelance journalist
  Wiel Schmetz, associate lector journalistiek en innovatie
  Karlijn Smit, student journalistiek
  Karel Smouter, docent journalistiek
  Manon Stravens, journalist
  Marc van der Sterren, journalist landbouw en Afrika
  René Vorderman, eindredacteur
  Mirjam Vossen, journalist en mediaonderzoeker
  Hans Wetzels, journalist globalisering
  Jaffe Vink, publicist en filosoof
  Marco Visscher, hoofdredacteur
  Fred de Vries, journalist Zuid-Afrika
  Anton de Wit, hoofdredacteur
  Peter Wieringa, journalist en filosoof
  Dick Wittenberg, correspondent Nieuw in Nederland
  Aart Zeeman, televisiejournalist en presentator
  Marga van Zundert, wetenschapsjournalist
  Waarom? Nou omdat ze linx zijn en foutlinx en omdat ze met z’n allen hebben afgesproken voortaan het nieuws te filteren. Dat dezen ze al, maar nu deugen ze omdat ze het doen. Vandaar. U leest dus voortaan: Moslim blaast luchtbed op, Man kreeg nieuwe ramen omdat hij bij de PVV zit, Er is geen misdaad in Nederland, de Euro brengt ons welvaart, Immigranten werken in de zorg en zo verder. Goed nieuws alleen nog.
  Zelfcensuur, poppenkastisme, islamisatie.

  Like

 339. PvdA – Khalid Tatou, raadslid in Gouda. Tevens directeur van een lokale haatschool. Formeel verdacht van kindneuqerij (hoewel de gehele PvdA daar toch voor is) en hoewel slechts verdacht, uit de fractie gegooid. Dus de fractie weet meer. Het kind was 13, dus van middelbare leeftijd volgens DENGK en Co. Islamisatie, pedofilie, ontucht, misbruik positie.

  Like

 340. PvdA – Nelleke Vedelaar, wethouder te Zwolle.
  ?? Volgt Hans Spektrui op als voorzitter van de Bende van de Rotte Roos; de PvdA. Dat belooft wat. Mevrouw de wethoudert volgde haar fopleiding bij de vrije universiteit van 020, en werkte voorheen bij het NICIS Institute, zo’n instelling waarvan je moet opzoeken of het wel bestaat en wat het doet en waar geen enkele belastingbetaler ooit een cent profijt van gehad heeft, Zoals al die andere tumoren, waar de PvdA zichzelf beloont met pretbanen.
  Binnenkort zal duidelijk waarom de leden haar hebben gekozen tot voorzittert. Islam, kindhuwelijken, vriendjespolitiek, Brussel?? Ik ben benieuwd.

  Like

 341. D66 – Vincent van den Bosch, snuivende wethouder van Steenbergen.
  Update: D66 zet meneer gewoon weer op de kieslijst. Je vraagt je af of er misdrijven bestaan, die er toe kunnen leiden, dat D666 je niet meer op een kieslijst zet, want die kans lijkt gering. Die Vincent van den Bosch kennen we van rondrijden in auto met Pools kenteken, vrouwenhandel, agressief gedrag en beledigen van burgers op straat en ….. consultancy. Bah.

  Like

 342. PvdA – Diederik Samsom, rode Narcist, halfgod van de fractie.
  Update: meneer de activist werkt nu bij het huisvuil in Noord-Holland. Als adviseur, dus voor 2/5 keer Balkenende.
  Liet in de tweede kamer ook een keer zien waar zijn socialisme uit bestaat; toen een backbencher het geen goed idee vond om troepen naar Syrië te sturen, gebeurde er dit, quote: Diederik heeft toen gedreigd 150 miljoen euro aan hulpgeld voor vluchtelingen niet beschikbaar te stellen als backbencher de missie niet zou steunen.
  Een kijkje in de pedaalemmer van de socialistische keuken. Ze zijn echt allemaal hetzelfde, ook de backbencher, die zijn zetel belangrijk vindt dan zijn geweten.

  Like

 343. D66 – Jos Verveen, gemeenteraad van Rotterdam.
  Update: meneer is uit de fractie gezet omdat hij vindt dat de fractie niet aardig genoeg is voor moslims. Was al bekend vanwege luchtfietserij met de luchtsingel: een project waarbij Rotterdammers iets moois mochten verzinnen voor de stad en D666 er een nutteloze loopbrug van maakte over een weg heen. Want yuppen kunnen dat goeder?? Zetelroof, islamisatie, verkwisting, vriendjespolitiek.

  Like

 344. PvdA – Baldewsingh, wethouder in dat dorp van die manke reiger.
  Update: deze bruinwerker en succesallochtoon geeft ene Soerin Narain fikse subsidie voor mutlicul pretdingen voor Hindustanen, terwijl meneer ook al ambtenaar is. En erg actief is in de kunsten der pedofiele smerigheden. Waarom geeft een wethouder dan toch soepsidie? Verdelen ze samen de poet of de kleuters? Vriendjespolitiek, schending gedragsregels voor ambtenaren, smeerlapperij.

  Like

 345. D666 – Arrogander Pechtold fractievoorzitter van yuppen66.
  Update: deze knoeiende wethouder en vergeetachtige profiteur, vergat ook even te melden dat hij pas een flat cadeau heeft gehad in Scheveningen van een Canadese diplomaat. Het was hem ontschoten en heeft niks gedaan en beloofd om die flat te krijgen, zegt ie. Vriendjespolitiek, corruptie.

  Like

 346. PvdA – William Moorlag, kamerlid. Uitbuiter van de Drentse sociale werkplaats Alescon. Onthield honderden arbeidsgehandicapten een normaal arbeidscontract via een zelf opgericht uitzendbureau. Wat je allemaal niet kunt doen; als je geen geweten hebt. Ook dat is verbinden: iedere gehandicapte een molensteen om de nek. Corruptie, graaien, vriendjespolitiek, wanbestuur.

  Like

 347. D66 – Yassmine El Ksaihi, gemeenteraad Amsterdam. Voorzittert van haatpaleis in 020. Heeft pretbaan: Relatiemanager gemeente Zaanstad. Islamiseert de portefeuille Werk en Inkomen. Van hoofddoekse overtuiging, dus ongeschikt. En wat nou seculier bestuur? Vindt homofilie een doodzonde en dat in de stad van homo’s. Wanbestuur, islamisatie, homofobie.

  Like

 348. PvdA – bijgaand weer eens een lijstje:
  C. Lambert, gemeente Aa en Hunze
  A. Smit, gemeente Assen (secretaris)
  L. Otten, gemeente Hoogeveen
  G. Lohuis, gemeente Midden-Drenthe (vice-voorzitter)
  T.J. Wijbenga, gemeente Tynaarlo
  M.S. Pauwels-Paauw, gemeente De Wolden (voorzitter)
  Dit is de raad van bestuur van Alescon, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden gedupeerd omdat de directie meer geld wil en geen geweten heeft. De raad van toezicht dus ook niet. Albert Smit schopte het tot wethouder, de rest zal ook wel te vinden zijn. Uitbuiting, wanbestuur, gehandicapten naaien.

  Like

 349. PvdA – Ahmed Aboutaleb, lid tweede kamer, haatcollectief Forum en burgemeester van Rotterdam.
  Update: meneer werd burgemeester en geitenhoeder van Rotterdam, om de Rotterdammert te straffen voor zijn steun aan Pim Fortuyn. (R.I.P.). Voert de islamisatie uit. Geeft op staatsradio 1 te kennen dat hij salafist is en jihadist. (een salafist is een booslim, die wil leven zoals de profeet leefde, maar dan met viagra, haatschotel, smartphone en uitkering) (een jihadist is een booslim, die zorgt dat een salafist zijn zin krijgt) En dan zou Nederland seculier zijn…….. De zoveelste keer dat deze huismolim van de PvdA door de mand valt. Islamisatie, haatknuffelen, hetnietzobedoeldhebbert.

  Like

 350. PvdA – Rob Oudkerk, ex wethouder in 020, groot kenner van Marokkanen en heroïnehoeren.
  Update: Meneer heeft de pretbaan directeur gescoord: voorzitter van middelbarescholenkoepel OSVO.
  Ziet er op toe dat roomblanke kinderen naar roomblanke scholen kunnen, zonder PvdA-achterban. Zelfs koters, die zijn uitgeloot, gaan wegens afkomst / socialisme / corruptie, naar de roomblanke school van hun voorkeur. Stiekem. Zodat er weer een generatie linxen kan opgroeien, die geen weet heeft van de aanwezigheid van moslims in ons land. Misbruik positie, racisme, vriendjespolitiek, islamisatie.

  Like

 351. D66 – Ingrid van Engelshoven, knoeiend wethouder te den Haag, daarom nu minister van Onderwijs, Cultuur en fopperij. Zit tot over haar oren in The Hague Security Delta, een nepbedrijf, dat leeft van subsidie en ambtenaren, die de andere kant op kijken. Fraude, zoals dat kan tegenwoordig. Fraude, vriendjespolitiek, geldsmijterij.

  Like

 352. D66 – Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Corrupt. Geeft een haatbeweging in de zandbak: UNRWA bakken met Nederlands geld omdat ze formeel zielig zijn. Terwijl de juf er zelf voor heeft gewerkt en ze eigendom is van haar man, die toevallig haatbaard is. Belangenverstrengeling, islamisatie, corruptie, antisemitisme, penthousekoorts.

  Like

 353. En nog eens een lijst van alles wat fout is en gaat demonstreren:

  ORGANISATIE
  1. 1 mei komitee
  2. AFA Fryslan
  3. AFVN/BVA
  4. AFA Noord
  5. Aknarij
  6. ASKV, Amsterdams Steun Komitee Vluchtelingen
  7. Assadaka/comunitie
  8. Alle Kleuren Oost
  9. Al Nisa
  10. Bij1
  11. Bij1 Amsterdam
  12. Bijstandsbond
  13. Carry on the Move
  14. Centrum Emma
  15. Collectief tegen Islamofobie
  16. Comite Groningen Tolerant
  17. Comite Kristallnachtherdenking
  18. CFMO/Commision for Filipino Workers
  19. Dekolonisatie Netwerk voormalig Nederlands Indie
  20. Demned Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan
  21. DENK Amsterdam
  22. DIDF
  23. EMCEMO, Euro-Mediterraan Centrum Migratie Ontwikkeling
  24. FNV Wereldburgers
  25. Geen kind aan de kant
  26. Grenzeloos
  27. Groenlinks, Amsterdam Raad
  28. HakDer, de federatie van Alevitische gemeenschappen in Nederland
  29. HIJOS
  30. HTIB
  31. IOMA/Inspraak Orgaan Marrokaanen Amsterdam
  32. Internationale Socialisten
  33. KMAN/Komite Marokkanse Arbeiders Nederlanders
  34. MPV Nederland
  35. MovementX
  36. MDRA
  37. NCPN, Nieuwe Communistische Partij
  38. Nederland Bekent Kleur
  39. New Urban Collective
  40. NIDA Rotterdam
  41. NIDA Den Haag
  42. Nederland Bekent Kleur
  43. Nederland Palestina Komitee
  44. No Border Network
  45. Onze Hoop/ Migranten en handicap
  46. PvdA Amsterdam
  47. Piraten Partij
  48. Platform stop racisme en uitsluiting
  49. Progressief Groningen
  50. Respect netwerk
  51. Reason against Racism
  52. ROOD Amsterdam
  53. SP Amsterdam
  54. Stichting Meld Islamofobie
  55. Stichting Maruf
  56. Stichting NL wordt beter
  57. Stop Blackface
  58. Transnational Migrant Platform
  59. Trusted Migrants
  60. Womens March

  Deze racisten en gestoorden gaan, overladen met subsidie, protesteren tegen racistische partijen. (Want verkiezingen kunnen subsidie in gevaar brengen).
  Wat zouden we een fijn land hebben, als dit soort boeroepers geen cent meer zou krijgen en een baan zouden hebben.

  Like

 354. D66 – Jan Hoekema, wachtgeldwonder en ooit burgemeester van Wassenaar. Getrouwd met graaidoosch en rimpelprinses Marleen Barth van de PvdA. Update: Kreeg geheel onterecht extra wachtgeld. Mocht ook fijn in de villa blijven zitten, want kon geen penthouse vinden. Eiste dat deze gegevens geheim zouden blijven en liet zijn advocaat door H&I betalen. Want zijn linxen toch crimineel en voorspelbaar, op eigen kracht kunnen ze niks maar met z’n allen verwoesten ze je land. Graaien, fraude, vriendjespolitiek.

  Like

 355. SP – Sander Zwart, de frauderende ex-penningmeester van het COC en de SP te Leiden, kandidaat voor de gemeenteraad. Doet echt moeite voor z’n taakstraf: eerst naait hij homo’s van het COC, daarna de hele SP. Verduistering, diefstal.

  Like

 356. D66 – Ilhan Tekir, ex-raadslid van GroensLinks Gorinchem, nu bevorderd tot lijsttrekker bij D666. WTF?
  Update: Een moslim, die te erg was voor GsL is nu een rolmodel bij D666??
  Blijkbaar. Islamisatie, onbenul, zelfhaat.

  Like

 357. PvdA – Willem Vermeend. Deskundige.
  Update: Deze zakkenvuller, die bij de NPO de status heeft van goeroe en genie, geeft ook een boek uit internetsekjoeritie, begaafd als hij is. Nu is het boek uit de handel gehaald, want gejat van andere mensen, die wel iets weten van het internet. Plagiaat, overtikken, propaganda, vriendjespolitiek.

  Like

 358. GsL – Liesbeth van Tongeren, lid 2e kamer.
  En wat doet tante Betje hier?? Hield de geheime deals van de overheid met Gasunie, Shell en NAM geheim, door een burger de mond te snoeren in de commissie-ook-stiekem. Werkte bij een bedrijf dat apps maakt tegen appen in de auto en zit dat bedrijf te promoten in de kamer. Belangenverstrengeling. En waarom wil een bomenknuffelaar van GsL niet dat bekend wordt wat er in de Gasunieovereenkomst staat?? Heeft niks met bomen te maken maar alles met euro’s, vast en zeker.

  Like

 359. SP – Paulus Jansen, wethouder in Utrecht. Werkt mee aan de verkoop van flats en laat buitenlandse beleggers met de winst weglopen. Ziet kans 20 miljoen mis te lopen, door onbenul. Is dat erg: ja het is erg dat sociale woningbouw altijd gebruikt wordt voor winst en niet voor Nederlanders met een kleine portemonnee. Een deel van de flats was van Mitros trouwens, alwaar Ella Vogelaar directeur speelt. (zie hierboven ergens). Wanbestuur, vriendjespolitiek, geldsmijterij.

  Like

 360. PvdA – Marleen Barth, senator 1ste kamer en fractievoorzitter van de maffia aldaar.
  Update: mevrouw stapt op ! Jawel gaat weg uit de eerste kamer omdat haar gedrag te veel stemmen kost. Ze heeft nog zat nevenfuncties over, waaronder een eigen adviesburo. En haar man, Jan Hoekema (D666) loopt ook binnen op wachtgeld. De smerige politiek is weer een fractie schoner, want mevrouw Barth was heel erg fout. Dreigde zelfs Wassenaar met een herindeling indien haar man niet werd herbenoemd als burgemeester, verstrengelde alle medicijnbelangen voor geld en bedelde om huurverlaging van de dienstwoning, waar ze toch geen recht op had, want geld maakt gelukkig. Belangenverstrengeling, hebzucht.

  Like

 361. D66 – Pieter de Groene, wethouder in Stichtse Vecht. Onhandig. Laat de gemeente 2 ton steken in een pand van zijn vriendje en verstrengelde zo belangen. Wat niet waar, totdat het uitkomt. Nu dus onhandig en opgestapt. Overigens is D666 de grootste partij in die gemeente, dus ze vragen er om. Corruptie, hebzucht, belangenverstrengelingen, onfrisheid.

  Like

 362. PvdA – PvdA, vele namen.
  WTF ?? Jawel een terechte vermelding hier. De PvdA kent zoveel foutlinxen, wegkijkers, adviseurs, ambtenaren en beroepsallochtonen, dat 30 lokale fracties van de PvdA onder een andere naam de verkiezingen ingaan. Zo doen dus wel mee aan de verkiezingen, maar heten ineens anders. Absurd maar waar. Pluchekleverij, gebrek aan inzicht en fatsoen, islamisatie.

  Like

 363. D66 – Pex Langenberg, wethouder in de stad van lullen niet poetsen door foute politici.
  Update: we kennen deze kneus al omdat hij het Wereldmuseum beloont met 4 miljoen per jaar wegens wanbeleid.
  Nu overtreft hij dit met 90 miljoen te verdampen in een metrolijn, die ook nog eens een jaar uitloopt, zodat menige kiezer langer moet reizen. Wanbestuur, penthousisme, knoeien, vriendjespolitiek.

  Like

 364. D66 – Jan Hoekema, waarnemend burgemeester van de Noord-Hollandse gemeente Langedijk en medeplichtige van Marleen Barth (PvdA).
  Update: Jan heeft geld genoeg en stopt met burgemeester spelen, mede vanwege de ophef over het graaien, wat hij zo goed doet met zijn vrouw. Graaien, knoeien, vriendjespolitiek.

  Like

 365. GsL – Tom van der Lee, lid 2e kamer en manager bij de oxfam novib.
  GsL – Farah Karimi, algemeen directeur: Smerige graaister, die rijk wordt van andere mensen hulp te onthouden. Volgens zijzelf: ‘De strijd van Oxfam Novib is mijn strijd. Oxfam Novib is wie ik ben, waar ik in geloof.’
  Dat laatste kan aardig kloppen. Al vele jaren neuqt GsL / Oxfam Novib kinderen, die honger hebben na rampen. Daar doen ze niks tegen, want slechte publiciteit. Wel tonnen toucheren als directeur, maar voor geen cent fatsoen in je bedrijf brengen. En hulp aanbieden in ruil voor seks. Op kosten van deugers, die het niet willen horen of zien.Typisch GsL. Pedofilie, uitbuiting, misbruik.

  Like

 366. D66 – Pex Langenberg, prutsend wethouder in Rotterdam.
  Update: meneer gaat voor de eeuwige wachtgelden. Zijn ambtenaren (PvdA) hebben hem zo zwaar belazerd, dat hij toch echt verantwoordelijk is voor 100 miljoen verdampt geld in de metrolijn. Ik ben benieuwd waar zijn penthouse woont. Wanbestuur, geldsmijterij.

  Like

 367. GsL – Peter Sonneveld, beroepsleugenaar en voorlichter van de fractie 2e kamer. Meneer wil stagiaire bestijgen en als zij niet wil, zet hij haar snachts uit de auto midden in de stad. Zonder geld, zonder tas. Heel verschillig. Wegens dreigende ophef zo maar ontslagen, zeggen ze. Aanranding, machtsmisbruik, vaginale stagebegeleiding.

  Like

 368. PvdA – Peter Tielemans, corrupte wethouder in Helmond. Formeel lid van SDOH, een soort van lokale maffia die begint met Sociale democratie…. Was al corrupt als raadslid en liet zich uitbetalen door kunst te laten kopen van zijn partner. Geniaal. Mocht toen wethouder worden en declareerde alles wat los en vast zit en wordt nu vervolgd voor corruptie.
  Stem lokaal en je stemt PvdA, kijk uit wat de pot schaft. Wilddeclareren, corruptie, vriendjespolitiek.

  Like

 369. D666 – Rob de Wijk. foute columnist en groot slurper van subsidies.
  Update: Meneer graait bij The Hague Security Delta, het bedrijf dat 3 keer werd geopend met dezelfde meuk. Tevens bij The Hague centre for strategic Studies (in goed Nederlands) al waar hij 7.5 ton jatte door adviezen te geven. Zie ook de hulpvaardige D666-wethouder hierboven ergens: Ingrid van Engelshoven, die taxpoet hiermee verbrandde. Meneer kan zo de nieuwe Pechtold worden; het is een mispel uit dezelfde mand.

  Like

 370. PvdA – Jeroen Brandes, foute wethouder te Amstelveen, lijsttrekker. Betrapt op geil gechat met minderjarig meisje. Verbindend, u weet wel. Wethouder jeugd en kindsex. Tevens directeur van het Kinder Kook Café en directeur van een BSO en wie wordt daar niet heeeeel wantrouwig van? Smeerlapperij, moslimgedrag, pedofilie.

  Like

 371. PvdA – Peter Noordanus, burgemeester van Tilburg.
  Update: deze oplichter liet samen met zijn vrouw Vestia ontsporen en werd daarna beloond met de post van burgemeester. Zag kans in 2016 voor bijna 2 ton rond gereden te worden. Want verspilling en deugen gaan goed samen. 2 ton, voor wat hij ook de fiets had kunnen doen. Verspilling, graaien, wanbestuur.

  Like

 372. D66 – Henk Pijlman, stemvee 1e kamer en foute bestuursvoorzitter Hanzehogeschool Groningen. D666 en onderwijs, dat gaat fout. Meneer was eerder al betrokken met fraude met subsidiegelden, werd beloond met de functie van opperhoofd en geeft nu leiding aan wantoestanden, die hij ontkent. Graaien, machtsmisbruik, fraude, vriendjespolitiek.

  Like

 373. D666 – Nico Versloot, raadslid uit het schijnheilige Capelle aan de IJssel. Pedofiel, drogeert een kind van 14 en neuqt hem kapot met zijn medeplichtige. Onderwijs en D66, gaat altijd verkeerd. Heel betrokken en verschillig, smerige pedofielen. Smeerlapperij, mishandeling, Pechtoldisme, pedofilie.

  Like

 374. GsL – Tofik Dibi, anale kansenparel uit de 2e kamer. Ziet nieuwe kansen voor de uitvoering van de motie Halsema. Hij wil autochtonen kapot schieten, indien die iets drinken op een terrasje tijdens het vreetfeest ramadan. Bedreiging, oproepen tot haat en moord.

  Like

 375. SP – Johan van den Hout gedeputeerde in Brabant. Weigert bij herhaling vragen te beantwoorden over zijn portefeuille. De SP wordt steeds meer de vastgoedpartij. Ze hebben nog niet 1 voedselbank gesloten, beleggen eerder in banken en voedsel. Schending democratisch recht, arrogantie, vriendjespolitiek.

  Like

 376. GsL – Rik Grashoff, erkend foutlinxe, zie hierboven. Tegenwoordig backbencher in de 2e kamer bij die oplichters van GsL. Heeft neuqsex met de voorzitster van de partij, die hem desondanks gewoon hoog op de kieslijst zet. Of was het juist daarom? Liegt er over. Bedriegt zijn vrouw? Islamisatie, geldverslaving.
  Gsl – Marjolijn Meijer, de voorzitster, bepaalt met haar vagina de kieslijst, maar deugt verder natuurlijk als een tierelier. Belangenverstrengeling, vriendjespolitiek, SOA.

  Like

 377. PvdA – Tjeerd Herrema, wethouder in Almere en erkend viespeuk. Weet niet hoe die porno op zijn telefoon komt en weet ook niet waarom zijn telefoon naar iemand belt wanneer hij poept of gewoon geyl is. Er is veel wat PvdA-wethouders niet weten, Toch worden ze vorstelijk betaald. Smeerlap, stalking, pornopietje, #PvdA-too.

  Like

 378. PvdA – André Postema, fractievoorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Tevens graaiend voorzitter van het college van bestuur van het Limburgs Voortgezet Onderwijs. Zit in de eerste kamer wetgeving tegen te houden om het onderwijs te verbeteren en als manager leerlingen te pesten. Zodoende deden 300 leerlingen een examen, wat later ongeldig werd verklaard. Wegens te slecht onderwijs. Heel betrokken maar weer. Tweepettisme, graaien, jeugdhater.

  Like

 379. PvdA – Frank Heemskerk, staatssecretaris. Weer zo’n oplichter die heel handig een bedrijf aan opdrachten helpt van de overheid. En daarna bij dat bedrijf gaat ‘werken’ voor een heel vet salaris. Royal Haskoning DHV. In Afrika heet dat corruptie, in Nederland heet dat handig. Hier noem ik het smerig. Vriendjespolitiek, zelfverrijking, graaien, belangenverstrengeling.

  Like

 380. GsL – Ahmed Harika,voorzitter deelgemeente Noord in Rotterdam. Eén van de honderden moslims, die GsL hebben wijs gemaakt dat islam vrede is en moslims duurzaam. In ruil voor stemvee. Meneer was al fout wegens reisjes naar zijn thuisland (met geleende scooters?) op onze kosten en fopcursus met duur hotel erbij. Is nu betrapt als handlanger van de haat en betrokken bij de bouw van een haatreactor in Rotterdam, met geld van erkende terroristen. Wie straks als homo van een wolkenkrabber wordt gegooid, heeft dat te danken aan Groen Links.
  Bezetter, islamisatie, haat zaaien, homofobie.

  Like

 381. Pingback: Nog meer slachtoffers van de integriteitsdwang – Zonde van de Tijd

 382. D666 – Alexander Pechtold. Deze corrupter deuger heeft weer recht op een update. Woont een Miep uit; Anne Lok en volgens haar is Alexander Pechtold ‘de moordenaar van ons kind’, want hij dwingt haar abortus te laten plegen. Is dit erg? Je mag hopen dat manneke P. geen nazaten heeft en is het toeval dat Anne raadslid is bij D666 en mogelijk haar plaats op de kieslijst kocht zonder condoom? Deugen wordt nog een scheldwoord. Belangenverstrengeling, machtsmisbruik.

  Like

 383. D666 – Nico Versloot, fractievoorzitter Capelle aan de IJssel. Update. Staat voor de rechter wegens verkrachting van een kind, maar heeft daar weinig te vrezen, want D666. De ouders van de jongen hebben misschien iets meer te zeggen. Bezit thuis ook nog meer kinderporno dat het Vaticaan en dat is natuurlijk een privézaak. U weet wel? Pedofilie, verkrachten, drogeren, verzamelen en maken kinderporno, deugen.

  Like

 384. Gsl – Judith Bokhove, wethouder van achterstand.
  Update: deze mevrouw, die vergat dat zij directeur was van GreenChoice en ieder duurzaam belang verstrengelde is uiteindelijk beloond voor haar daden. Mevrouw is nu wethouder. Doet iets met Mobiliteit, jeugd en taal. Was dan ook logopediste en kan foutloos liegen.
  Nieuw wapenfeit: GsL ging een verbond aan met de haatpartijen in Rotterdam en werkt GsL samen met een haatadvocaat, die de sharia boven het Nederlands recht stelt. Kan het nog erger? Islamisatie, verzwijgen inkomsten, belangenverstrengeling.

  Like

 385. PvdA – Marga Waanders, Burgemeester van Dokkum, alwaar stoere Friezen wonen. Gebruikte de sinterklaasintocht om rellen te veroorzaken tussen betaald, getint haatvolk en blanke extremisten. Nodigde beide partijen uit om het feest voor altijd te kunnen verbieden. De PvdA kan altijd dieper zinken dan je denkt.
  Opruien, haatzaaien, landverraad, wanbestuur.

  Like

 386. D666 – Henk Pijlman, groot opperhoofd bij een Leerfabriek ; de Hanzehogeschool en natuurlijk bijklussend lid eerste kamer. Graait en verzaakt als bestuursvoorzitter, maar zolang miep Ingrid van Engelshoven (ook D6666) minister is, hoeft hij niet te vrezen voor zijn inkomsten. Meneer was al bekend vanwege inschrijvingsfraude. Tweepettisme, vriendjespolitiek, leerlingen duperen, graaien.

  Like

 387. PvdA – Pieter Jaap Aalbersberg, hoofdcommissaris van politie in 020, straks hoofd terrorismebestrijding. Wat nogal absurd is want meneer is gek op moslims en gek van de islam. Hoewel socialist, bidt hij voor wijsheid om zaken goed te doen. Heeft dus voor niks op de politieschool gezeten. Nimmer kwam iemand, die zo totaal ongeschikt is aan zijn topbaan. Islamisatie, vriendjespolitiek.

  Like

 388. PvdA – René van der Goot, onfris lid provinciale staten van Grunn. Eén van de velen, die de PVV schuldig maakt aan de holocaust en ondertussen in de anus van de islam rondkruipt. De fractie ziet hem met lede ogen gaan, want, quote: ,We danken René voor zijn goede werk voor onze provincie. René is de afgelopen jaren van grote waarde geweest met name op het gebied van natuur en cultuur.” De lat ligt dus gruwelijk laag bij de PvdA. Jodenhaat, islamisatie, geschiedenisverkrachting, Babyboomisme.

  Like

 389. GsL – Sandra Grep, Lid Algemeen Bestuur Amsterdam Zuidoost en Fractievoorzitter GroenLinks A’dam ZO, Gemeente Amsterdam. Extreem belangrijk dus. Zit op de haatradio te melden dat een school een kind mishandelt en dat de school smerig wit is. Gaat de school daar vreselijk voor straffen. Blijkt natuurlijk gelogen te hebben. Doet een Varmaatje (ergens hierboven). Haatzaaien, polariseren, bruggen afbreken, KOZP-isme.

  Like

 390. GsL – Carel Bruring, fractievoorzitter en erkend babyboomer te Goes. Deugmensch. Heeft verklaard naar Griekenland te gaan om zielige moslims daar op te halen en naar Nederland te brengen, zodat H&I ze moeten onderhouden. Doet dus aan mensensmokkel en islamisatie. Totaal verknipt deugisme. Extreem werven van stemvee.

  Like

 391. GsL – Touria Meliani, wethouder van verwaarloosd personeel in dat pleurisdorp aan het IJ. Neemt geen steekpenningen aan van een uitzendburo, maar zorgt er wel voor dat eigen personeel geen vaste baan krijgt en vaak veel te lang mag tobben met flexcontracten. Schendt hiermee de wet, uitzendvee is makkelijk klein te houden toch? Wanbestuur, machtsmisbruik.

  Like

 392. D666 – Zouhair Saddiki, succesallochtoon en raadslid in Gouda. Verdacht van oplichting. Zegt dat er ingebroken is bij hem en wil nu alles nieuw hebben, want gestolen. Klopt van geen kanten, maar hij heeft het van geen vreemde. Fraude, oplichting, valsheid in geschrifte.

  Like

 393. GsL – Klaas Sloots, wethouder in Zwolle, zonder dollen. Besteedt ruim 2 ton aan het zoveel mogelijk mensen ontslaan in de zorg, waar hij voor verantwoordelijk is. Waarvan anderhalve ton aan een lieve parttimer, die als beul fungeert. En waarmee hij niet bevriend is zeker? Als we het alleen maar hebben over de klimaatwaanzin, vergeten we het echte werk van de foutlinxen. Wanbeleid, vriendjespolitiek.

  Like

 394. D66 – Achraf Bouali, succesallochtoon en lid tweede kamer. Kwabbige ambtenaar, die het zo bont maakte dat hij ontslagen werd bij het ministerie van BuZa. Omdat hij bij de deugers hoort zijn de wandaden niet uitgelekt en hij is natuurlijk wel ontzettend DUURzaam. Wanbestuur, vriendjespolitiek, misbruik positie.

  Like

 395. D66 – Vincent van den Bosch, wethouder van poeders en polen in Steenbergen (ex!).
  Update: Meneer blijft reclame maken voor D666 en dat is goed.
  Is nu veroordeeld tot een boete van 300 euri wegens smaad, omdat hij de vuile burger, die hem vragen stelde op straat, ten onrechte belasterd heeft. En dat met bevriende rechters?
  Smaad, mishandeling, arrogandisme.

  Like

 396. D66 – Adriaan Visser, Rotterdamse wethouder en (top?)ambtenaar. (ex!). Moest opstappen wegens lekken van info aan bevriende pers over een bouwproject, waarbij de gemeente veel geld misliep. Moest niet opstappen omdat hij er voor zorgde dat de gemeente veel geld mis liep. Komt er mee weg omdat de stukken geheim zijn en het achterkamertje altijd open staat voor foutlinxen. Lekken, infocontenentie, belangenverstrengeling, wanbestuur.

  Like

 397. D66 – Felix Gerardus Woudenberg, kandidaat D66 Provinciale Staten Noord-Holland. AFA-tuig. Linxe partijen houden altijd stiekem contact met hun ordetroepen (WA-Truppen zo u wilt) maar D66 zet deze haatmachine gewoon op de kieslijst. Meneer is terug te vinden, krijsend op het internet. Bepaald geen aanwinst voor het debat. Openlijke geweldpleging, verstoren recht op bijeenkomst, recht op demonstratie.

  Like

 398. D66 – Koen Kegel, fractievoorzitter in de gemeente Vlaardingen. Zit politiek te doen onder een fake-account met de bedoeling een andere partij te beschadigen. Nepnieuws gaat nog groot worden met zulke oplichters. Misleiding, wanbestuur, liegen, penthousisme.

  Like

 399. Haat – Abdoe Khoulani, gemeenteraad Den Haag en succesallochtoon, Gelanceerd door de PvdA of CDA en vervolgens voor zichzelf begonnen als erkend moslim. Moet drie maanden de bak in wegens zorgfraude. Graaien in de zorg, helemaal zijn ding. Fraude, valsheid in geschrifte, islamisatie.

  Like

 400. PvdA – Jeroen de Lange, betrokken lid (ex) van de tweede kamer. Goede doelen profiteur en penetreerder van hulpbehoevende kinderen. Speelt directeur bij 100weeks en woont samen met een NPO-muts en graait verder wat als regiomanager bij VNO-NCW. Graaien, misbruiken, pedofilie.

  Like

 401. PvdA – Heb ik al gezegd dat kneus Cohen wordt opgevolgd door oplichter Dijsselbloem als voorzitter van de raad van toezicht van de universiteit Wageningen?

  Like

 402. GsL – Peter Sonneveld.
  Update; deze smeerlap, persvoorlichter van de fractie in de tweede kamer werd ontslagen omdat hij een stagiaire snachts zonder geld uit de auto zette, omdat ze geen neuqsex wilde. Deze smeerlap werkt nu weer voor GroensLinks. Hij is nu persvoorlichter van tante Betje van Tongeren. De erkende goededoelendoosch, en erkende graaiend directeur van een blijf-van-m’n-lijf-huis. Ik verzin het niet. Een smeerlap, weer in dienst nemen, want smeerlap, wie begrijpt dit nog? Smeerlapperij.

  Like

 403. GsL – Rick Grashoff: update:
  Wordt beloond voor al zijn wandaden met een bestuursbaan in de goede provincie Noord-Brabant. GsL zocht iemand, zonder geweten, met eeuwige geldhonger en vond in hem de perfecte kandidaat. Arm Brabant. Meneer was al bekend wegens steun aan bouw moskeet in Delft, knoeien als wethouder in Rotterdam en vreemdgaan met de partijvoorzitster om op de kieslijst te blijven. Hoe lang nog? Vriendjespolitiek, islamisatie.

  Like

 404. D666 – Jay Pahldasingh
  SP – Jay Pahldasingh, spookraadslid. Deze landgenoot is te ziek om te verschijnen in vergaderingen van de gemeente Capelle aan de IJssel. Niet te ziek om de vergoeding te accepteren natuurlijk. Ziet kans tijdens zijn ziekte politiek actief te zijn in Suriname en is derhalve nu verkiesbaar voor het EP; het Europees Parlement. Ziek, heel ziek. Spookisme, fraude, bedrog.

  Like

 405. PvdA – Hetty Verhulst, ooit verkiesbaar in het schone Apeldoorn (zonder islam) en sindsdien zorggraaister. Moest weg bij gehandicapteninstelling Cosis, vanwege onbeschoft personeel en kreeg 75.000.00 euro mee om haar koffertje te pakken. Wordt na een dag weer aangesteld als manager bij Zuid-Hollandse/Brabantse zorginstelling ASVZ. Wat vreemd is want ongeschikt, want solliciteren kost ook tijd. Uw eigen risico gaat steeds omhoog, u weet nu weer waarom. Graaien, vriendjespolitiek, socialisme.

  Like

 406. GsL – Touria Meliani, Wethouder in 020, geeft haar partijgenoot Arjan van Gils 75.000 euro mee om stuk te slaan als deze gaat beginnen als wethouder in Rotterdam. Wat te veel geld is voor iemand, die slechts 12 uur per week werkte, wat te veel geld is, omdat niet is bijgehouden of meneer ooit op z’n werk geweest is. En toch wel erg bitter dat al die linxen geld krijgen wanneer ze zelf op stappen en werkende Nederlanders kunnen verrekken. Vriendjespolitiek, graaien, liegen, verdraaien, zwendel.

  Like

 407. GsL – Arjan van Gils, raamambtenaar in 020, die het klimaat gaat redden in 010 als wethouder. Graaier. Kreeg van bevriende wethouder 75.000 euri mee, hoewel hij daar geen recht op had en weigert dit geld terug te betalen, want vindt zelf dat hij er wel recht op heeft. Want heeft af en toe een uur voor gewerkt. Misschien. Diefstal, die geen diefstal is, want legaal. Linxen gaan de wereld redden, wij betalen dat. Graaien, vriendjespolitiek, hebzucht.

  Geliked door 1 persoon

 408. GsL – Jorrit Nuijens, snuivende wethouder in Diemen, voorheen snuivend raadslid. Spuugt agent in het gezicht bij zijn arrestatie. Is hyper van snuif en goddelijkheid en eist dat agenten de beelden van zijn arrestatie wissen, zodat u alleen deze vermelding heeft. Wangedrag, verzet bij arrestatie, neuspoederisme, snuifconsument, tuig.

  Like

 409. GsL – Jorrit Nuijens, spugende wethouder in Diemen.
  Update: meneer stopt met wethouder spelen. En nu doet het echt pijn: zo’n smeerlap wordt nog jaren riant van wachtgeld voorzien. Ook als hij zelf opstapt, na zijn eigen wangedrag. Had trouwens GHB in zijn bezit en wiet en spuugde 2 agenten in het gezicht, zoals GsL heel Nederland in de bek spuugt. Als de politiek zichzelf niet kan saneren, wie moet het dan doen?

  Like

 410. SP – Andrea Poppe, statenlid in Utrecht. Heeft te veel antifagif in haar genen en roept op twitter dat ze iemand wil doodschieten. Omdat die persoon ergens een mening over heeft. En nu wil het geval dat het oproepen tot moord, niet door de beugel kan. The killing fields liggen rond Utrecht, als deze terrordoosch haar zin krijgt. Haatzaaien, geweld aanmoedigen, stimuleren wapenhandel.

  Like

 411. PvdA – Hendrik Jan Biemond, gestoord raadslid uit 020. Kan niet tegen de democratie en protesteert tegen het parasolverbod, want islam is zielig. Staat in gele boerka steun te betuigen aan Fatima, de kraamkamer. Is natuu